Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (244 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9608-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9609-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5269-3 (print)
Problematika CNC, tedy číslicově řízených výrobních strojů, je tématem komplexní učebnice určené pro střední i vysoké školy a všechny, kdo mají zájem získat či prohloubit si vědomosti o CNC technice ve strojírenství, o principech CNC řízení, o způsobech programování i jejich vazbě na technologii..
001486032
Úvod 7 // 1 CNC obráběcí stroj - princip a řízení 9 // 1.1 Definice 9 // 1.2 Schéma CNC obráběcího stroje a jeho řízení 10 // 1.3 Provozní režimy CNC obráběcích strojů 12 // 1.4 Testy programů a simulace 13 // 1.5 Souřadnicový systém stroje 14 // 1.6 Nulové a další důležité body na CNC strojích 17 // 1.7 Určení nulového bodu obrobku a posuny souřadnicové soustavy 18 // 1.8 Korekce nástrojů 22 // 1.9 Používané piktogramy při obsluze CNC stroje a tvorbě programu na stroji 31 // 2 Programování CNC strojů 32 // 2.1 Struktura programu 33 // 2.2 Použití nejdůležitějších funkci GaM 34 // 2.3 Tvorba programu 36 // 3 Příklady programů v ISO pro výuku 53 // 3.1 Programy pro CNC soustruh 54 // 3.2 Programy pro CNC frézku 63 // 3.3 Použiti přírůstkového programování 68 // 3.4 Použití polárních souřadnic 69 // 3.5 Podprogramy a jejich použití 73 // 4 CNC programování výrobních strojů - schéma a příklady tvorby programů 78 // 4.1 Fanuc 79 // 4.2 Siemens 84 // 4.3 Heidenhain iTNC 530 90 // 5 Programování strojů CAD/CAM systémy 95 // 5.1 CAD/CAM systémy, pojem a užití 96 // 5.2 Programování v SolidCAM - základy pro výuku práce se softwarem 104 // 6 Technologie obrábění na CNC strojích 126 // 6.1 Úvodem 126 // 6.2 Soustružení 127 // 6.3 Frézování 136 // 6.4 Vrtání 141 // 6.5 Zahlubování 142 // 6.6 Vyvrtáváni, vystružování 143 //
6.7 Stanovení řezných podmínek 143 // 6.8 Základní technologické informace pro použiti obráběcích strojů 146 // 6.9 Řezné elementy 148 // 6.10 Povlaky řezných nástrojů (druhy) 148 // 6.11 Vysokorychlostní obrábění (HSC) - princip řezného procesu 149 // 6.12 Řidiči systémy HSC strojů - nutné podmínky ,151 // 6.13 Technologičnost konstrukce výrobku z hlediska CNC strojů 151 // 7 Použití CA technologií 153 // 7.1 CA technologie - přehled 154 // 7.2 DNC komunikace a centrální evidence programů 155 // 7.3 Řízení pracovišt - automatizovaná výroba 157 // 7.4 Informační systém ERP 157 // 7.5 Podnikový systém PLM 158 // 7.6 Pružný výrobní podnik typu CIM 159 // 7.7 CIM výrobní linka 161 // 8 Konstrukční řešení vybraných částí CNC obráběcích strojů 163 // 8.1 Základní skupiny - výběr 164 // 8.2 Odměřování dráhy na CNC stroji 167 // 8.3 Lineární motory - použití a princip 169 // 8.4 Kuličkové šrouby a matice 171 // 8.5 Slovník vybraných termínů z oblasti obráběcích strojů 172 // 9 Konstrukční řešení obráběcích strojů (center) 173 // 9.1 Typy obrábění 1D až 5D 174 // 9.2 CNC stroje, obráběcí centra, multiprolesní stroje 177 // 9.3 Obráběcí centra na bázi frézky 179 // 9.4 Obráběcí centra na bázi soustruhu 180 // 9.5 Softwarové možnosti CNC obráběcích center (výběr) 183 // 9.6 Koncepce v současnosti vyráběných CNC strojů 185 //
10 Sondy na obráběcích strojích 188 // 10.1 Měřici sondy na obráběcích strojích 188 // 10.2 Obrobkové sondy 189 // 10.3 Sondy pro ustavování nástrojů a detekci zlomení nástroje 191 // 10.4 Softwarová podpora pro měření 192 // 10.5 Kalibrační systém pro kontrolu parametrů obráběcích strojů 193 // 10.6 Sondy a jejich použiti 193 // 11 Rapid Prototyping (3D tiskárny): přínosy, užití a metody 197 // 11.1 Rapid Prototyping 198 // 11.2 Přínosy a užití metody Rapid Prototyping 198 // 11.3 Metody RP 199 // 11.4 Závěr 201 // 12 Organizace a ekonomika ve výrobním podniku 202 // 12.1 Zařazení programátorů CNC strojů do organizace v TgPV 202 // 12.2 Postupy prací: výrobní, technologické, pracovní 204 // 12.3 Ekonomika provozu CNC strojů 206 // 13 Ukázky CNC obráběcí techniky ve fotografiích 210 // 14 Kontrolní otázky a vypracované odpovědi 221 // 14.1 CNC stroj - princip a řízení : 221 // 14.2 Programování CNC strojů 225 // 14.3 Konstrukční řešení hlavních částí CNC strojů 229 // 14.4 Organizace, technologie, ekonomika 230 // 14.5 CNC technika a její technický rozvoj 232 // Slovo autora na závěr 236

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC