Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (244 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9608-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9609-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5269-3 (print)
Problematika CNC, tedy číslicově řízených výrobních strojů, je tématem komplexní učebnice určené pro střední i vysoké školy a všechny, kdo mají zájem získat či prohloubit si vědomosti o CNC technice ve strojírenství, o principech CNC řízení, o způsobech programování i jejich vazbě na technologii..
001486032
Obsah // Úvod...7 // 1 CNC obráběcí stroj - princip a řízení...9 // 1.1 Definice...9 // 1.2 Schéma CNC obráběcího stroje a jeho ňzeni...10 // 1.3 Provozní režimy CNC obráběcích strojů...12 // 1.4 Testy programů a simulace...13 // 1.5 Souřadnicový systém stroje ...14 // 1.6 Nulové a další důležité body na CNC strojích...17 // 1.7 Určeni nulového bodu obrobku a posuny souřadnicové soustavy...18 // 1.8 Korekce nástrojů...22 // 1.9 Používané piktogramy při obsluze CNC stroje a tvorbě programu na stroji...31 // 2 Programováni CNC strojů...32 // 2.1 Struktura programu...33 // 2.2 Použití nejdůležitějších funkci GaM...34 // 2.3 Tvorba programu...36 // 3 Příklady programů v ISO pro výuku...53 // 3.1 Programy pro CNC soustruh...54 // 3.2 Programy pro CNC frézku... 63 // 3.3 Použiti přírůstkového programování...68 // 3.4 Použití polárních souřadnic...69 // 3.5 Podprogramy a jejich použití...73 // 4 CNC programováni výrobních strojů - schéma a příklady tvorby programů...78 // 4.1 Fanuc...79 // 4.2 Siemens...84 // 4.3 Heidenhain iTNC 530...90 // 5 Programování strojů CAD/CAM systémy...95 // 5.1 CAD/CAM systémy, pojem a užití...96 // 5.2 Programování v SolidCAM - základy pro výuku práce se softwarem...104 // 6 Technologie obrábění na CNC strojích...126 // 6.1 Úvodem...126 // 6.2 Soustruženi...127 // 6.3 Frézování...136 // 6.4 Vrtáni...141 // 6.5 Zahlubování... 142 // 6.6 Vyvrtáváni, vystružováni...143
// 6.7 Stanoveni řezných podmínek...143 // 6.8 Základní technologické informace pro použiti obráběcích strojů...146 // 6.9 Řezné elementy...148 // 6.10 Povlaky řezných nástrojů (druhy)...148 // 6.11 Vysokorychlostní obráběni (HSC) - princip řezného procesu...149 // 6.12 Řidiči systémy HSC strojů - nutné podmínky...,151 // 6.13 Technologičnost konstrukce výrobku z hlediska CNC strojů...151 // 7 Použití CA technologií...153 // 7.1 CA technologie - přehled...154 // 7.2 DNC komunikace a centrální evidence programů...155 // 7.3 Řízeni pracovišt - automatizovaná výroba...157 // 7.4 Informační systém ERP...157 // 7.5 Podnikový systém PLM...158 // 7.6 Pružný výrobní podnik typu CIM...159 // 7.7 CIM výrobní linka...161 // 8 Konstrukční řešeni vybraných částí CNC obráběcích strojů...163 // 8.1 Základní skupiny - výběr...164 // 8.2 Odměřováni dráhy na CNC stroji...167 // 8.3 Lineární motory - použití a princip...169 // 8.4 Kuličkové šrouby a matice...171 // 8.5 Slovník vybraných termínů z oblasti obráběcích strojů...172 // 9 Konstrukční řešení obráběcích strojů (center)...173 // 9.1 Typy obráběni 1D až 5D...174 // 9.2 CNC stroje, obráběcí centra, multiprolesní stroje...177 // 9.3 Obráběcí centra na bázi frézky ...179 // 9.4 Obráběcí centra na bázi soustruhu...180 // 9.5 Softwarové možnosti CNC obráběcích center (výběr)...183 // 9.6 Koncepce v současnosti vyráběných
CNC strojů ...185 // 10 Sondy na obráběcích strojích...188 // 10.1 Měřici sondy na obráběcích strojích...188 // 10.2 Obrobkové sondy...189 // 10.3 Sondy pro ustavováni nástrojů a detekci zlomeni nástroje...191 // 10.4 Softwarová podpora pro měření...192 // 10.5 Kalibrační systém pro kontrolu parametrů obráběcích strojů...193 // 10.6 Sondy a jejich použiti...193 // 11 Rapid Prototyping (3D tiskárny): přínosy, užití a metody...197 // 11.1 Rapid Prototyping...198 // 11.2 Přínosy a užití metody Rapid Prototyping...198 // 11.3 Metody RP...199 // 11.4 Závěr...201 // 12 Organizace a ekonomika ve výrobním podniku...202 // 12.1 Zařazeni programátorů CNC strojů do organizace v TgPV ...202 // 12.2 Postupy prací: výrobní, technologické, pracovní...204 // 12.3 Ekonomika provozu CNC strojů...206 // 13 Ukázky CNC obráběcí techniky ve fotografiích...210 // 14 Kontrolní otázky a vypracované odpovědi...221 // 14.1 CNC stroj - princip a řízení...:...221 // 14.2 Programování CNC strojů...225 // 14.3 Konstrukční řešení hlavních částí CNC strojů...229 // 14.4 Organizace, technologie, ekonomika...230 // 14.5 CNC technika a její technický rozvoj...232 // Slovo autora na závěr...236

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC