Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (296 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-5884-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5355-3 (print)
První kniha na českém trhu, která se věnuje výhradně statistické regulaci procesu. Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s pokročilejšími metodami SPC, a to s důrazem na jejich aplikaci, a poskytnout určitý návod pro výběr vhodného regulačního diagramu..
001486065
Obsah // ¦ 5 // O autorkách...11 // Úvod ...12 // Cíl publikace...12 // Stručně k tématu ...12 // Struktura publikace...13 // Metodika...14 // 1. Podstata statistické regulace procesu... 16 // 1.1 Základní charakteristika klasického regulačního diagramu...18 // 1.2 Riziko falešného a chybějícího signálu...20 // 1.2.1 Výpočet rizika a pro regulační diagram Shewhartova typu pro // průměry...21 // 1.2.2 Výpočet rizika ß pro regulační diagram pro průměry...22 // 1.3 Aplikace regulačního diagramu...23 // 1.4 Hodnocení účinnosti regulačního diagramu...24 // 1.4.1 ARL pro klasické Shewhartovy regulační diagramy...24 // 1.4.2 Křivka ARL...25 // 1.4.3 Operativní charakteristika regulačního diagramu...26 // Literatura...27 // 2. Předpoklady statistických metod a typy procesů... 28 // 2.1 Předpoklad normality...28 // 2.1.1 Testy normality...29 // 2.1.2 Grafické metody ...30 // 2.1.3 Rozhodováni o platnosti předpokladu...32 // 2.2 Nezávislost ...38 // 2.2.1 Testy náhodnosti...39 // 2.2.2 Testy autokorelace...42 // 2.3 Shoda středních hodnot...44 // 2.4 Shoda rozptylů...44 // 2.5 Testy odlehlých pozorování...45 // 2.6 Typy procesů ...45 // 2.6.1 Procesy typu A...46 // 2.6.2 Procesy typu ?...47 // 2.6.3 Procesy typu C...47 // 2.6.4 Procesy typu D ...49 // Literatura...49 // 3. Praktické aspekty implementace SPC... 51 // 3.1 Etapy statistické regulace procesu...51 // 3.1.1 Přípravná etapa...51 // 3.1.2 Etapa zabezpečení statisticky
zvládnutého procesu...52 // 3.1.3 Etapa analýzy a zabezpečení způsobilosti procesu...53 // 3.1.4 Etapa dlouhodobé regulace procesu...53 // 3.2 Tvorba logických podskupin ...53 // 3.3 Velikost výběru a kontrolního intervalu ...56 // 3.4 Volba regulačního diagramu ...59 // Literatura...62 // 4. Regulační diagramy s asymetrickými mezemi... 63 // 4.1 Konstrukce pravděpodobnostních mezí ...64 // 4.2 Transformace...68 // Literatura...73 // 5. Diagramy pro procesy typu C ... 75 // 5.1 Diagram s rozšířenými mezemi...75 // 5.1.1 Diagram s pásmem pro střední hodnotu ...76 // 5.1.2 Regulační meze jako hranice kolísání průměrů...79 // 5.2 Modifikovaný regulační diagram ...80 // 5.2.1 Stanovení intervalu přípustné fluktuace střední hodnoty...80 // 5.2.2 Stanovení regulačních mezí...81 // 5.2.3 Postup aplikace modifikovaného regulačního diagramu ...83 // 5.3 Přejímací regulační diagram ...86 // 5.3.1 Návrh přejímacího regulačního diagramu ...86 // 5.3.2 Postup při aplikaci přejímacího regulačního diagramu...90 // 5.4 Proces s trendem...92 // 5.4.1 Využití modifikovaného diagramu...93 // 5.4.2 Zjednodušený přejímací diagram...96 // 5.4.3 Rozšířené meze ...96 // 5.4.4 Regresní regulační diagram...96 // Literatura... 100 // 6. Regulační diagramy pro procesy s nízkými stupněm opakovatelnosti // a s krátkými výrobními cykly... 102 // 6.1 Postupy pro schválení nastavení procesu... 102 // 6.1.1 Předregulace
... 103 // 6.1.2 Wheelerova metoda ... 104 // 6.2 Sdružování dat... 104 // 6.2.1 Cílové regulační diagramy... 105 // 6.2.2 Standardizované regulační diagramy... 109 // 6.3 Samostartovací metody... 115 // 6.3.1 Metody založené na úpravě regulačních mezí ... 115 // 6.3.2 Q diagramy... 117 // 6.4 Regulace vstupních parametrů ... 120 // Literatura... 120 // 7. Regulační diagramy pro vzájemně závislá data ... 122 // 7.1 Metoda prodloužení kontrolního intervalu... 123 // 7.2 Přístup založený na modelech časových řad... 125 // 7.2.1 Regulační diagramy pro rezidua modelů ARIMA... 125 // 7.2.2 Aproximační postup založený na využití statistiky 132 // 7.2.3 Dynamický diagram EWMA... 133 // 7.2.4 Přístup založený na modifikaci regulačních mezí ... 135 // 7.3 Přístup bez použití modelu ... 139 // Literatura... 144 // 8. Regulační diagramy CUSUM... 146 // 8.1 Princip metody CUSUM ... 146 // 8.2 Diagram CUSUM pro regulaci střední hodnoty procesu ... 147 // 8.2.1 Princip a aplikace rozhodovací masky... 148 // 8.2.2 Diagram CUSUM s rozhodovacími mezemi ... 150 // 8.2.3 Standardizovaný CUSUM ... 153 // 8.2.4 Vlastnosti diagramu CUSUM... 153 // 8.2.5 Návrh diagramu CUSUM s rozhodovacími mezemi... 157 // 8.2.6 FIR CUSUM... 160 // 8.2.7 Zlepšení detekce větších odchylek ... 163 // 8.2.8 Aplikace diagramu CUSUM s rozhodovacími mezemi... 163 // 8.3 Nesplněné předpoklady ... 164 // 8.3.1 Postup při porušení normality ... 164
// 8.3.2 Postup při nepřesném odhadu parametrů procesu ... 165 // 8.3.3 Řešení autokorelace ... 167 // 8.4 CUSUM pro regulaci inherentní variability procesu... 168 // 8.5 CUSUM pro počet neshod... 169 // 8.6 Diagram CUSUM pro počet neshodných ... 172 // 8.7 Diagramy CUSUM pro řídké jevy... 175 // Literatura... 175 // 9. Diagramy EWM A... 178 // 9.1 Základní charakteristika diagramu EWMA ... 178 // 9.2 Diagram EWMA pro regulaci střední hodnoty procesu... 179 // 9.2.1 Vlastnosti diagramu EWMA... 182 // 9.2.2 Navrhování optimálního diagramu EWMA... 183 // 9.2.3 FIR EWMA ... 187 // 9.2.4 Kombinované schéma Shewhart - EWMA... 188 // 9.3 Postupy při nesplnění předpokladů o datech ... 188 // 9.3.1 Nesplnění normality dat... 188 // 9.3.2 Autokorelace dat... 188 // 9.3.3 Vliv chyb při odhadech parametrů... 189 // 9.4 EWMA pro variabilitu ... 190 // 9.5 EWMA pro počet neshod... 190 // Literatura... 192 // 10. Diagramy pro vysoce způsobilé procesy (atribulivní znaky)... 195 // 10.1 Diagram CCC ... 196 // 10.1.1 Popis diagramu ... 196 // 10.1.2 Vlastnosti diagramu CCC... 199 // 10.1.3 Konstrukce diagramu CCC...201 // 10.2 Diagram CCC-r... 202 // 10.2.1 Popis diagramu ...203 // 10.2.2 Vlastnosti diagramu CCC-r...205 // 10.2.3 Konstrukce diagramu...205 // 10.3 Diagram CCC-CUSUM... 206 // 10.3.1 Popis diagramu ...206 // 10.3.2 Vlastnosti diagramu CCC-CUSUM...208 // 10.3.3 Konstrukce diagramu...209 // 10.4 Diagram CCC-EWMA... 210 // 10.4.1 Popis diagramu ...210
// 10.4.2 Vlastnosti diagramu CCC-EWMA...212 // 10.4.3 Konstrukce diagramu CCC-EWMA ...213 // 10.5 Diagram CCC-r EWMA... 214 // 10.6 Diagram CQC ... 216 // Literatura... 219 // 11. Regulační diagramy pro vícerozmérná pozorování ... 222 // 11.1 Odhad charakteristik vícerozměrného rozdělení... 223 // 11.1.1 Výběr podskupin...223 // 11.1.2 Individuální pozorování...224 // 11.2 Hotellingův diagram T2 ... 224 // 11.2.1 Popis diagramu pro podskupiny...225 // 11.2.2 Interpretace regulačního diagramu ...227 // 11.2.3 Popis diagramu pro individuální pozorování...230 // 11.3 Diagram pro monitorování variability... 234 // 11.4 Vícerozměrné diagramy CUSUM... 236 // 11.4.1 Simultánní schéma CUSUM...236 // 11.4.2 Vícerozměrný diagram CUSUM (MCUSUM)...238 // 11.5 Vícerozměrný diagram EWMA (MEWMA)... 239 // 11.5.1 Popis diagramu ...239 // 11.5.2 Vlastnosti diagramu MEWMA...240 // 11.5.3 Volba parametrů...240 // Literatura... 243 // 12. Analýza způsobilosti a výkonnosti procesu... 246 // 12.1 Přípustná a přirozená variabilita... 248 // 12.2 Podíl neshodných ... 248 // 12.3 Ukazatele způsobilosti pro normální rozdělení... 249 // 12.3.1 Ukazatel způsobilosti Cp...249 // 12.3.2 Ukazatele Cpi/. ...251 // 12.3.3 Ukazatel Cpi...252 // ¦ 9 // 12.3.4 Odhad ukazatelů způsobilosti...253 // 12.3.5 Ukazatele obsahující cílovou hodnotu...255 // 12.4 Ukazatele způsobilosti pro jiná rozdělení ... 257 // 12.4.1 Kvantilová metoda ...257 // 12.4.2
Neparametrické metody...259 // 12.4.3 Transformace...260 // 12.4.4 Metoda založená na podílu neshodných...261 // 12.5 Ukazatele výkonnosti procesu... 264 // 12.5.1 Ukazatele pro normální rozdělení ...264 // 12.5.2 Výkonnost procesů typu C...265 // 12.6 Ukazatele způsobilosti pro krátké série ... 270 // 12.6.1 Transformace původních pozorování ...270 // 12.6.2 Konstrukce konfidenčních mezí...271 // 12.7 Způsobilost procesu s autokorelací... 272 // 12.7.1 Využití výběrové autokorelační funkce ...273 // 12.7.2 Využití modelu časové rady...275 // 12.8 Vícerozměrné ukazatele způsobilosti... 276 // 12.8.1 Aritmetický průměr jednorozměrných ukazatelů ...277 // 12.8.2 Využití hlavních komponent...278 // 12.9 Postup při analýze způsobilosti... 280 // 12.9.1 Krátkodobá způsobilost, způsobilost stroje...280 // 12.9.2 Předběžná způsobilost ...281 // 12.9.3 Dlouhodobá způsobilost ...282 // Literatura... 282 // Summary... 286 // Rejstřík // 287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC