Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (272 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9914-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5406-2 (print)
Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy a metody, jejichž znalost je nezbytná při studiu ekonomických fakult vysokých škol. Nové vydání nabízí více příkladů k procvičení včetně řešení, které se odkrývá postupně po jednotlivých krocích, což přispívá k rychlému zvládnutí probírané látky..
001486080
Obsah // O autorech...9 // Úvod...11 // 1. Lineární algebra...13 // 1.1 Základní pojmy z teorie množin...14 // Cvičeni...16 // 1.2 Vektorové prostory...16 // 1.2.1 Pojem vektorového prostoru...16 // 1.2.2 Aritmetický vektorový prostor...18 // 1.2.3 Podprostor vektorového prostoru...19 // 1.2.4 Lineárni závislost a nezávislost vektorů...21 // 1.2.5 Báze a dimenze vektorového prostoru...22 // Cvičeni...24 // 1.3 Matice...26 // 1.3.1 Pojem matice...26 // 1.3.2 Základní operace s maticemi...29 // 1.3.3 Hodnost matice...31 // 1.3.4 Násobení matic...35 // Cvičení...38 // 1.4 Determinanty...39 // 1.4.1 Pojem determinantu...39 // 1.4.2 Vlastnosti determinantů...42 // 1.4.3 Kondenzační metoda výpočtu determinantů...47 // Cvičeni...48 // 1.5 Soustavy lineárních rovnic...50 // 1.5.1 Základní pojmy...50 // 1.5.2 Řešitelnost soustavy lineárních rovnic...52 // 1.5.3 Metody řešení soustav lineárních rovnic...54 // Cvičení...63 // 1.6 Maticová algebra...65 // 1.6.1 Inverzní matice...65 // 1.6.2 Maticové rovnice...68 // Cvičeni...70 // 2. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné...73 // 2.1 Funkce. Vlastnosti funkci...74 // 2.1.1 Definice funkce...74 // 2.1.2 Vlastnosti funkcí...77 // 2.1.3 Základní elementární funkce...82 // 2.1.4 Operace s funkcemi. Transformace grafu funkce...89 // 2.1.5 Polynom. Racionální funkce...92 // Cvičeni...97 // 2.2 Limita funkcí...99 // 2.2.1 Definice limity...99 // 2.2.2 Nevlastní limita...101
6 ¦ Matematika pro studenty ekonomie // 2.2.3 Výpočet limity...102 // Cvičení...105 // 2.3 Spojitost funkcí...106 // Cvičení...107 // 2.4 Derivace funkcí...108 // 2.4.1 Definice a geometrický význam derivace...108 // 2.4.2 Pravidla pro derivování...109 // 2.4.3 Derivace složených funkci...112 // 2.4.4 Derivace implicitních funkcí. Derivace funkcí tvaru fg...114 // 2.4.5 Derivace vyššího řádu...115 // 2.4.6 Diferenciál funkce...116 // Cvičení...116 // 2.5 Užiti derivací. Průběh funkce...118 // 2.5.1 UHospitalovo pravidlo...118 // 2.5.2 Monotónnost a extrémy funkce...121 // 2.5.3 Konvexnost, konkávnost. Inflexní body...127 // 2.5.4 Asymptoty grafu funkce...129 // 2.5.5 Průběh funkce...132 // Cvičení...135 // 3. Diferenciální počet funkcí dvou proměnných...139 // 3.1 Pojem funkce dvou a více proměnných...140 // 3.1.1 Euklidovské prostory...140 // 3.1.2 Význačné body a množiny bodů v prostoru En...143 // 3.1.3 Definice funkce dvou a více proměnných...145 // 3.1.4 Grafické znázornění funkce dvou proměnných...148 // Cvičení...150 // 3.2 Limita a spojitost funkcí dvou proměnných...150 // 3.2.1 Limita funkci dvou proměnných...150 // 3.2.2 Spojitost funkcí dvou proměnných...154 // Cvičení...154 // 3.3 Derivace funkcí dvou proměnných...155 // 3.3.1 Parciální derivace...155 // 3.3.2 Geometrický význam parciálni derivace...156 // 3.3.3 Tečná rovina a normála plochy...157 // 3.3.4 Parciální derivace vyšších
řádů...158 // Cvičení...160 // 3.4 Extrémy funkci dvou a více proměnných...161 // 3.4.1 Lokální extrémy funkci dvou proměnných...161 // 3.4.2 Lokální extrémy funkcí tří proměnných...165 // 3.4.3 Vázané extrémy...166 // 3.4.3 Absolutní extrémy...169 // Cvičeni...171 // 4. Integrální počet funkci jedné proměnné...173 // 4.1 Neurčitý integrál...I74 // 4.1.1 Primitivní funkce a neurčitý integrál...174 // 4.1.2 Přímá integrace pomoci vzorců a úprav integrandu...175 // Obsah ? 7 // 4.1.3 Integrace racionálni funkce...180 // 4.1.4 Substituční metoda...184 // 4.1.5 Metoda „per partes"...187 // 4.1.6 Integrace metodou neurčitých koeficientů...190 // Cvičeni...191 // 4.2 Určitý integrál...193 // 4.2.1 Definice a vlastnosti určitého integrálu...193 // 4.2.2 Výpočet určitého integrálu...196 // 4.2.3 Geometrické aplikace určitého integrálu...198 // Cvičení...204 // 4.3 Nevlastní integrál...205 // 4.3.1 Integrál nevlastni vzhledem ? mezi...205 // 4.3.2 Integrál nevlastní vzhledem ? funkci...207 // Cvičeni...210 // 5. Diferenciální rovnice...211 // 5.1 Základní pojmy...212 // Cvičení...214 // 5.2 Diferenciální rovnice 1. rádu...215 // 5.2.1 Diferenciální rovnice typu y’= f(x)...215 // 5.2.2 Diferenciální rovnice se separovatelnými proměnnými...216 // 5.2.3 Lineární diferenciální rovnice 1. rádu...218 // Cvičení...221 // 5.3 Lineárni diferenciální rovnice 2. řádu...222 // 5.3.1 Diferenciální
rovnice typu y" = f{x)...222 // 5.3.2 Zkrácená lineární diferenciální rovnice 2. rádu...223 // 5.3.3 Metoda variace konstant...226 // 5.3.4 Metoda neurčitých koeficientů...228 // 5.3.5 Skládání hlavních integrálů...232 // Cvičení...232 // 6. Diferenční rovnice...235 // 6.1 Posloupnost. Diference posloupnosti...236 // Cvičení...240 // 6.2 Diferenční rovnice...240 // 6.2.1 Základní pojmy...240 // 6.2.2 Lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty...242 // Cvičeni...249 // Výsledky cvičení...251 // Literatura...269 // Shrnutí...270 // Rejstřík...271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC