Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9768-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9769-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5477-2 (print)
Kniha je první srozumitelnou a prakticky zaměřenou právní publikací pro neziskové organizace na našem trhu. Věnuje se právním otázkám a problémům činnosti neziskových organizací, úpravě fundraisingových nástrojů a smlouvám včetně pracovních; vše zpracováno podle nového občanského zákoníku. Výklad doprovází příklady a vzory smluv..
001486104
Obsah // O autorovi... 9 // Předmluva ... 10 // 1. Použité právni normy... 13 // 2. Obecné o právnických osobách (§ 118-209 NOZ)... 17 // 2.1 Delení právnických osob... 18 // 2.2 Založení a vznik právnické osoby ... 19 // 2.3 Název právnické osoby ... 20 // 2.4 Sídlo právnické osoby ... 21 // 2.5 Hlavní a vedlejší činnost právnické osoby ... 22 // 2.6 Podnikání ... 23 // 2.7 Daňové výhody neziskových organizací... 25 // 2.7.1 Veřejně prospěšný poplatník... 25 // 2.7.2 Stručný přehled pravidel zdanění příjmů prospěšného // poplatníka ... 26 // 2.8 Použití zisku neziskové organizace ... 29 // 2.9 Veřejná prospěšnost... 29 // 2.10 Orgány právnické osoby ... 30 // 2.10.1 Obecně o orgánech právnických osob... 30 // 2.10.2 Působnost orgánů právnické osoby ... 32 // 2.10.3 Odpovědnost člena orgánu právnické osoby ... 32 // 2.10.4 Odměňování členů orgánů ... 33 // 2.10.5 Jednání za právnickou osobu... 35 // 2.11 Zrušení právnické osoby... 37 // 2.12 Zamyšlení nad změnou zakladatele právnické osoby... 37 // 2.13 Neziskové organizace a nová právní úprava... 39 // 2.13.1 Dopad na právnické osoby obecné... 39 // 2.13.2 Spolky... 40 // 2.13.3 Nadace a nadační fondy... 40 // 2.13.4 Obecně prospěšné společnosti ... 41 // 2.13.5 Zájmová sdružení právnických osob ... 41 // 2.13.6 Povinnosti plynoucí z rejstříkového zákona... 41 // 2.14 Hodnocení spolehlivosti neziskových
organizací ... 43 // 3. Jednotlivé právní formy neziskov)’ch organizací... 45 // 3.1 Základní délení... 46 // 3.2 Spolek (§214-302 NOZ)... 47 // 3.2.1 Obecné o spolku ... 47 // 3.2.2 Důležité rysy právní úpravy spolku ... 47 // 3.2.3 Založení spolku... 47 // 3.2.4 Náležitosti stanov spolku... 48 // 3.2.5 Orgány spolku... 49 // 3.2.6 Praktické poznámky ? obsahu stanov spolku... 51 // 3.2.7 Vzor stanov spolku... 53 // 3.2.8 Soudní zásahy do vnitřních věcí spolku... 59 // 3.2.9 Pobočné spolky... 60 // 3.3 Nadace (§ 306-393 NOZ)... 62 // 3.3.1 Obecně o nadaci ... 62 // 3.3.2 Důležité rysy právní úpravy nadace... 63 // 3.3.3 Založení nadace... 63 // 3.3.4 Náležitosti nadační listiny... 64 // 3.3.5 Změny nadační listiny ... 65 // 3.3.6 Statut nadace ... 67 // 3.3.7 Orgány nadace... 68 // 3.3.8 Majetek nadace, nadační kapitál, správa majetku nadace .. 70 // 3.3.9 Poskytování nadačních příspěvků ... 71 // 3.4 Nadační fond (§394-401 NOZ) ... 72 // 3.4.1 Obecně o nadačním fondu ... 72 // 3.4.2 Důležité rysy právní úpravy nadačního fondu... 73 // 3.4.3 Založení nadačního fondu... 73 // 3.4.4 Náležitosti zakladatelského právního jednání nadačního // fondu... 73 // 3.4.5 Orgány nadačního fondu... 74 // 3.4.6 Správa majetku nadačního fondu, poskytování příspěvků . 75 // 3.4.7 Vzor zakládací listiny nadačního fondu ... 76 // 3.5 Ústav (§402-418 NOZ)... 80 // 3.5.1 Důležité rysy právní
úpravy ústavu ... 80 // 3.5.2 Založení ústavu... 81 // 3.5.3 Náležitosti zakládací listiny ústavu... 81 // 3.5.4 Statut ústavu... 82 // 3.5.5 Orgány ústavu... 83 // 3.5.6 Vzor zakládací listiny ústavu... 85 // 3.6 Sociální družstvo (§ 758-773 ZOK) ... 91 // 3.6.1 Úvod do problematiky sociálního družstva ... 91 // 3.6.2 Důležité rysy právní úpravy sociálního družstva... 92 // 3.6.3 Stručné zamyšlení nad praktickou využitelností sociálního // družstva ... 93 // 3.7 Právnické osoby dle dosavadních právních předpisu ... 94 // 3.7.1 Obecně prospěšná společnost... 94 // 3.7.2 Zájmové sdružení právnických osob ... 95 // 3.8 Skupiny vzájemné propojených právnických osob ... 95 // 4. Vybrané fundraisingové nástroje a související otázky... 99 // 4.1 Úvod... 100 // 4.2 Dárcovství a sponzoring ... 100 // 4.2.1 Dárcovství ... 100 // 4.2.2 Sponzoring... 103 // 4.2.3 Sponzoring a dárcovství z hlediska neziskové // organizace... 103 // 4.2.4 Vzájemné darování... 104 // 4.3 Loterie a tomboly... 106 // 4.3.1 Obecně o loteriích a podobných hrách ... 106 // 4.3.2 Loterie a tomboly ... 107 // 4.3.3 Soutěže, ankety a jiné akce o ceny... 108 // 4.4 Veřejné sbírky... 109 // 4.4.1 Obecně o veřejných sbírkách... 109 // 4.4.2 Pravidla pro konání sbírky... 110 // 4.4.3 Vyúčtování a využití výtěžku sbírky... 111 // 4.5 Dobročinné aukce (dražby) ... 112 // 4.6 Dědictví... 114 // 4.6.1 Obecně
o dědictví... 114 // 4.6.2 Předpoklady dědění ... 114 // 4.6.3 Dědická nezpůsobilost a v)-dědění... 116 // 4.6.4 Odpovědnost za dluhy zůstavitele ... 117 // 4.6.5 Odkaz... 117 // 4.7 Odměňování fundraiserů ... 118 // 4.7.1 Úvod... 118 // 4.7.2 Právní režim činnosti fundraisera ... 119 // 4.7.3 Odměňování fundraisera... 120 // 5. Pracovněprávní vztahy a snilou\\7... 123 // 5.1 Úvod... 124 // 5.2 Pracovní poměr ... 124 // 5.2.1 Vznik pracovního poměru... 124 // 5.2.2 Pracovní smlouva ... 125 // 5.2.3 Doporučení ? vytváření pracovních smluv... 127 // 5.2.4 Skončení pracovního poměru... 127 // 5.2.5 Vzor pracovní smlouvy ... 130 // 5.2.6 Vzor mzdového výměru... 133 // 5.3 Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ... 133 // 5.3.1 Dohoda o provedení práce... 134 // 5.3.2 Dohoda o pracovní činnosti ... 136 // 6. Dobrovolníci a dobrovolnictví... 139 // 6.1 Zákon o dobrovolnické službě ... 140 // 6.2 Dobrovolná výpomoc mimo režim zákona o dobrovolnické // službě... 141 // 7. Vybrané občanskoprávní smlouvy... 143 // 7.1 Obecně o smlouvách a jejich obsahu... 144 // 7.2 Smlouva kupní (§2079-2183 NOZ)... 144 // 7.2.1 Vzor kupní smlouvy... 145 // 7.3 Smlouva o dílo (§ 2586-2635 NOZ) ... 146 // 7.4 Smlouva darovací (§ 2055-2078 NOZ)... 148 // 7.4.1 Vzor darovací smlouvy... 149 // 7.5 Smlouva pnkazní(§ 2430-2444 NOZ) ... 150 // 7.5.1 Vzor príkazní smlouvy... 151 // 7.6 Smlouva o výpůjčce (§2193-2200
NOZ)... 152 // 7.6.1 Vzor smlouvy o výpůjčce... 153 // 7.7 Smlouva o zápůjčce (§ 2390-2394 NOZ) ... 155 // 7.7.1 Vzor smlou\\7 o zápůjčce... 156

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC