Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2015
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9922-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9923-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5588-5 (print)
Ojedinělá publikace seznamuje čtenáře se třemi vědami: ekonomií, právem a politologií. V ekonomii vysvětluje mikro a makroekonomii, hospodářskou politiku a mezinárodní ekonomii. V právu podává přehled římského práva, ústavy, zákoníku práce a nového občanského zákoníku. V politologii objasňuje teorie státu, demokracii a totalitarismus..
001486128
O autorech // Úvod // Část I Ekonomie a hospodářská politika // 1. Vzácnost a volba // 1.1 Základni ekonomické pojmy // 1.2 Kdy by měl technik myslet jako ekonom? // 1.3 Mikroekonomie a makroekonomie // Shrnutí kapitoly // Klíčová slova // Kontrolní otázky a úkoly // Literatura // 2. )ak funguje tržní mechanismus // 2.1 Poptávka // 2.2 Nabídka // 2.3 Tržní rovnováha // 2.4 Cenová elasticita poptávky a její využití // Shrnutí kapitoly // Klíčová slova // Kontrolní otázky a úkoly // Literatura // 3. Náklady a zisk // 3.1 Celkové, fixní a variabilní náklady // 3.2 Tržba a zisk // 3.2.1 Vyrábět se ztrátou, nebo nevyrábět? // 3.2.2 Specifikum dlouhého období: Všechny náklady jsou variabilní // Shrnutí kapitoly // Klíčová slova // Kontrolní otázky a úkoly // Literatura // 4. Agregátní nabídka a poptávka // 4.1 Agregátní poptávka // 4.2 Agregátní nabídka // 4.3 Makroekonomická rovnováha a infiace // 4.3.1 Inflace // 4.3.2 Důsledky inflace 55 // 4.3.3 Deflace 56 // Shrnutí kapitoly 58 // Klíčová slova 58 // Kontrolní otázky a úkoly 58 // Literatura 58 // 5. Výkonnost ekonomiky 60 // 5.1 Hrubý domácí produkt a jeho měření 60 // 5.1.1 Metody výpočtu hrubého domácího produktu 62 // 5.2 Nezaměstnanost 67 // 5.3 Inflace, nezaměstnanost a hospodářský cyklus 70 // Shrnutí kapitoly 71 // Klíčová slova 72 // Kontrolní otázky a úkoly 72 // Literatura 72 // 6. Stát v tržní ekonomice 73 // 6.1 Státní rozpočet jako nástroj fiskální hospodářské politiky 76 // 6.1.1 Mechanismus fiskální politiky 78 // Shrnutí kapitoly 78 // Klíčová slova 79 // Kontrolní otázky a úkoly 79 // Literatura 79 // 7. Monetární a vnější hospodářská politika 80 // 7.1 Monetární hospodářská politika 80 // 7.1.1 Poptávka po penězích 81 // 7.1.2 Nabídka peněz 82 //
7.1.3 Multiplikovaná expanze bankovních depozit 83 // 7.1.4 Nástroje monetární hospodářské politiky České národní banky 84 // 7.2 Vnější hospodářská politika 86 // 7.2.1 Základní pojmy 86 // 7.2.2 Nástroje zahraničně-obchodní politiky 87 // 7.2.3 Struktura platební bilance 88 // 7.2.4 Devizové intervence české národní banky 89 // Shrnutí kapitoly 91 // Klíčová slova 91 // Kontrolní otázky a úkoly 92 // Literatura 92 // 8. Externality a veřejné statky- 93 // 8.1 Externality 93 // 8.2 Veřejné statky 96 // Shrnutí kapitoly 98 // Klíčová slova 98 // Kontrolní otázky a úkoly 98 // Literatura 99 // 9. Česká republika v Evropské unii 100 // 9.1 Konvergentní kritéria pro vstup do eurozóny 102 // 9.2 Členství v eurozóné 107 // Shrnuti kapitoly 108 // Klíčová slova 109 // Kontrolní otázky a úkoly 109 // Literatura 109 // Část II Právo 111 // 10. Římské právo 112 // 10.1 Řím kolem roku 270 př. n. l. 112 // 10.2 Řím na sklonku republiky 112 // 10.3 Císařský Řím 113 // 10.4 Rekapitulace výboje 114 // 10.5 Instituce římského práva 115 // Shrnutí kapitoly 116 // Klíčová slova 116 // Kontrolní otázky a úkoly 116 // Literatura 116 // 11. Ústavaa její instituty 117 // 11.1 Hlava první: Základní ustanoveni 117 // 11.2 Hlava druhá: Moc zákonodárná 117 // 11.3 Hlava třetí: Moc výkonná 119 // 11.4 Hlava čtvrtá: Moc soudní 122 // 11.5 Hlavy: pátá. šestá a sedmá 123 // Klíčová slova 124 // Kontrolní otázky a úkoly 124 // Literatura 124 // 12. Listina základních práv a svobod 125 // 12.1 Obecná ustanoveni 125 // 12.2 Lidská práva a základní svobody 125 // 12.3 Politická práva 127 // 12.4 Práva národnostních a etnických menšin 128 // 12.5 Hospodářská, sociální a kulturní práva 128 // 12.6 Právo na soudní a jinou právní ochranu 129 //
Klíčová slova 130 // Kontrolní otázky a úkoly 130 // Literatura 130 // 13. Vybraná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 131 // 13.1 Obecná část 131 // 13.1.1 Právnické osoby 134 // 13.1.2 Věci a jejich rozdělení 136 // 13.1.3 Právní skutečnosti 137 // 13.2 Rodinné právo 110 // 13.2.1 Manželství // 13.2.2 Příbuzenství // 13.3 Vlastnictví 151 // 13.4 Dědické právo 153 // Klíčová slova 154 // Kontrolní otázky a úkoly 154 // Literatura 155 // 14. Vybraná ustanovení zákoníku práce 156 // 14.1 Pracovní poměr 156 // 14.2 Změny pracovního poměru 157 // 14.3 Skončení pracovního poměru 159 // Klíčová slova 160 // Kontrolní otázky a úkoly 160 // Literatura 160 // I. Politologie a politická filosofie 161 // 15. Teorie státu 162 // 15.1 O pojmu „stát“ 162 // 15.2 Vznik a zánik státu 163 // 15.3 Znaky státu 163 // 15.4 Formy státu a formy vlády 166 // 15.5 Státní občanství 169 // Shrnutí kapitoly 170 // Klíčová slova 171 // Kontrolní otázky a úkoly 171 // Literatura 171 // 16. Základy demokracie 172 // 16.1 Vymezení pojmu demokracie, esenciální pojmy moderní demokracie 172 // 16.2 Demokracie přímá a zastupitelská (antická a moderní) 175 // 16.3 Ideoví otcové moderní demokracie a teorie přirozených práv 175 // 16.4 Politický pluralismus, pravice a levice 178 // 16.5 Kritika moderní demokracie z demokratických pozic 180 // Shrnutí kapitoly 184 // Klíčová slova 184 // Kontrolní otázky a úkoly 185 // Literatura 185 // 17. Podstata totalitarismu 186 // 17.1 Původ a vymezení pojmu „totalitarismus“ 186 // 17.2 Základní znaky totalitarismu v kontrastu se základními znaky demokracie 190 // Shrnutí kapitoly 194 // Klíčová slova 194 // Kontrolní otázky a úkoly 194 // Literatura 195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC