Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2015
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-5907-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5908-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5672-1 (print)
Publikace Vás provede procesem nutného zápisu do spolkového rejstříku, který musí do konce roku 2016 provést všechny organizace, které měly dříve právní formu občanského sdružení. Věnuje se jak prvozápisu nového spolku, tak změně údajů a přeměně, kdy se spolek mění na ústav či sociální družstvo..
001486144
1. Úvodem 9 // 1.1 Předmluva 9 // 1.2 Jak pracovat s knížkou? 10 // 1.3 Seznam zkratek 11 // ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ OTÁZKY // 2. Co je spolkový rejstřík? Proč už nás neeviduje ministerstvo vnitra? 15 // 2.1 Veřejný rejstřík 15 // 2.2 Rejstříkový soud 16 // 2.3 Soudní poplatek 18 // 3. Princip formální a materiální publicity 20 // 3.1 Formální publicita 20 // 3.2 Materiální publicita 20 // 4. Co se zapisuje a jak to doložit? 22 // 5. Ověřování podpisů 26 // 5.1 Na co potřebuji ověřený podpis? 26 // 5.2 Jak získám ověřený podpis? 27 // 5.3 Kolik to bude stát? 28 // 6. Jak se provádí zápis do rejstříku? 29 // 6.1 Kde najdu formulář? 29 // 6.2 Inteligentní formulář 30 // 6.3 Vyplňování formuláře 31 // 6.3.1 Obecné rady k vyplňování formuláře 32 // 6.3.2 Vyplňování předmětné části 33 // 6.3.3 Vyplňování závěrečné části 37 // 6.4 Vytvoření podání 40 // 6.5 Doručení návrhu k soudu 41 // 7. Návratový kód 43 // 7.1 Co je návratový kód? 43 // 7.2 Použití návratového kódu 44 // 8. Komunikace se soudem 46 // 8.1 Obecně k rejstříkovému řízení 46 // 8.2 Podání návrhu nesprávnému soudu 47 // 8.3 Výzva k zaplacení soudního poplatku 47 // 8.4 Výzva k doplnění podkladů pro zápis 48 // 8.5 Usnesení o odmítnutí návrhu na zápis spolku 52 // 8.6 Usnesení o zamítnutí návrhu na zápis spolku 52 // 8.7 Usnesení o zápisu skutečností do spolkového rejstříku 54 // 9. Granty a dotace 55 // 9.1 Jaké dopady má existence nové právní úpravy? 55 // 9.2 Příklady z praxe poskytovatelů dotací 56 // ČÁST DRUHÁ-JEDNOTLIVÉ TYPY NÁVRHŮ // 10. Prvozápis spolku 59 // 10.1 Co je potřeba na prvozápis spolku? 59 // 10.2 Jak vyplnit formulář? 60 // 10.2.1 Výběr formuláře 61 // 10.2.2 Vyplňování předmětné části 61 //
10.2.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu 64 // 11. Zápis změny údajů 65 // 11.1 Lhůta pro bývalá občanská sdružení 65 // 11.2 Chybně převedené informace od Ministerstva vnitra ČR 66 // 11.3 Co potřebuji pro změnu údajů v rejstříku? 67 // 11.4 Jak se to dělá? 68 // 11.4.1 Výběr formuláře 68 // 11.4.2 Změna názvu 68 // 11.4.3 Změna sídla 69 // 11.4.4 Zápis člena orgánu 71 // 11.4.5 Změna účelu 72 // 11.4.6 Závěrečná část formuláře a doručení soudu 72 // 11.5 Kolik to bude stát? 73 // 11.6 Kdy se nové údaje objeví v rejstříku? 73 // 11.7 Sankce za porušení povinnosti doložit rejstříkovému soudu změny skutečností 74 // 12. Zápis pobočného spolku 76 // 12.1 Co je pobočný spolek? K čemu je to dobré? 76 // 12.2 Jak založit pobočný spolek? 76 // 12.3 Co potřebuji na zápis pobočného spolku do rejstříku? 77 // 12.4 Jak vyplnit formulář 77 // 12.4.1 Výběr formuláře 77 // 12.4.2 Vyplňování předmětné části 78 // 12.4.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu 82 // 13. Přeměny spolku: fúze, rozdělení a změna právní formy 83 // 13.1 Fúze spolků 84 // 13.2 Rozdělení spolků 87 // 13.3 Změna právní formy spolku 90 // 13.4 Podrobný návod na vyplnění inteligentního formuláře (změna právní formy spolku na ústav) 91 // 13.4.1 Volba příslušného formuláře 91 // 13.4.2 Vyplnění předmětné části 92 // 13.4.3 Závěrečná část 98 // 13.5 Finalizace a odeslání návrhu 98 // 14. Likvidace a výmaz spolku z rejstříku 99 // 14.1 Likvidace spolku 99 // 14.2 Výmaz spolku z rejstříku 100 // 15. Sbírka listin 102 // 15.1 Praktické pokyny k založení dokumentu do sbírky listin 104 // ČÁST TŘETÍ - POMOCNÉ MATERIÁLY // 16. Checklisty - kontrolní seznamy 109 // 16.1 Než začnete vyplňovat formulář 109 //
16.2 Než odešlete návrh soudu 110 // 16.2.1 Bývalé občanské sdružení 111 // 16.2.2 Změna jednotlivého údaje v existujícím spolku 114 // 16.2.3 Prvozápis 116 // 16.2.4 Zápis pobočného spolku 118 // 17. Prameny 121 // 18. Vzory 124 // 18.1 Vzor č. 1 : Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku 125 // 18.2 Vzor č. 2: Prohlášení statutárního zástupce - předsedy (fyzická osoba) 126 // 18.3 Vzor č. 3: Prohlášení statutárního zástupce - člena výboru (právnická osoba) 127 // 18.4 Vzor č. 4: Prohlášení zástupce člena orgánu (právnické osoby) 128 // 18.5 Vzor č. 5: Vzdání se práva na odvolání 129 // 18.6 Vzor č. 6: Stanovy spolku 130 // 18.7 Vzor č. 7: Zápis z ustavující schůze spolku 133 // 18.8 Vzor č. 8: Listina přítomných na ustavující schůzi spolku 135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC