Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2015
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-5907-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5908-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5672-1 (print)
Publikace Vás provede procesem nutného zápisu do spolkového rejstříku, který musí do konce roku 2016 provést všechny organizace, které měly dříve právní formu občanského sdružení. Věnuje se jak prvozápisu nového spolku, tak změně údajů a přeměně, kdy se spolek mění na ústav či sociální družstvo..
001486144
Obsah // 1. Úvodem... 9 // 1.1 Předmluva... 9 // 1.2 Jak pracovat s knížkou?... 10 // 1.3 Seznam zkratek...11 // ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ OTÁZKY // 2. Co je spolkový rejstřík? Proč už nás neeviduje ministerstvo vnitra? .. 15 // 2.1 Veřejný rejstřík... 15 // 2.2 Rejstříkový soud... 16 // 2.3 Soudní poplatek ... 18 // 3. Princip formální a materiální publicity... 20 // 3.1 Formální publicita ... 20 // 3.2 Materiální publicita ... 20 // 4. Co se zapisuje a jak to doložit?... 22 // 5. Ověřování podpisů... 26 // 5.1 Na co potřebuji ověřený podpis? ... 26 // 5.2 Jak získám ověřený podpis?... 27 // 5.3 Kolik to bude stát?... 28 // 6. Jak se provádí zápis do rejstříku? ... 29 // 6.1 Kde najdu formulář?... 29 // 6.2 Inteligentní formulář... 30 // 6.3 Vyplňování formuláře... 31 // 6.3.1 Obecné rady ? vyplňování formuláře... 32 // 6.3.2 Vyplňování předmětné části... 33 // 6.3.3 Vyplňování závěrečné části ... 37 // 6.4 Vytvoření podání ... 40 // 6.5 Doručení návrhu ? soudu... 41 // 7. Návratový kód ... 43 // 7.1 Co je návratový kód?... 43 // 7.2 Použití návratového kódu... 44 // 8. Komunikace se soudem... 46 // 8.1 Obecně ? rejstříkovému řízení... 46 // 8.2 Podání návrhu nesprávnému soudu... 47 // 8.3 Výzva ? zaplacení soudního poplatku ... 47 // 8.4 Výzva ? doplnění podkladů pro zápis ... 48 // 8.5 Usnesení o odmítnutí návrhu na zápis spolku ... 52 // 8.6 Usnesení o
zamítnutí návrhu na zápis spolku ... 52 // 8.7 Usnesení o zápisu skutečností do spolkového rejstříku... 54 // 9. Granty a dotace ... 55 // 9.1 Jaké dopady má existence nové právní úpravy? ... 55 // 9.2 Příklady z praxe poskytovatelů dotací... 56 // ČÁST DRUHÁ-JEDNOTLIVÉ TYPY NÁVRHŮ // 10. Prvozápis spolku ... 59 // 10.1 Co je potřeba na prvozápis spolku?... 59 // 10.2 Jak vyplnit formulář?... 60 // 10.2.1 Výběr formuláře... 61 // 10.2.2 Vyplňování předmětné části... 61 // 10.2.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu ... 64 // 11. Zápis změny údajů... 65 // 11.1 Lhůta pro bývalá občanská sdružení ... 65 // 11.2 Chybně převedené informace od Ministerstva vnitra ČR ... 66 // 11.3 Co potřebuji pro změnu údajů v rejstříku?... 67 // 11.4 Jak se to dělá?... 68 // 11.4.1 Výběr formuláře... 68 // 11.4.2 Změna názvu ... 68 // 11.4.3 Změna sídla ... 69 // 11.4.4 Zápis člena orgánu... 71 // 11.4.5 Změna účelu... 72 // 11.4.6 Závěrečná část formuláře a doručení soudu... 72 // 11.5 Kolik to bude stát? ... 73 // 11.6 Kdy se nové údaje objeví v rejstříku? ... 73 // 11.7 Sankce za porušení povinnosti doložit rejstříkovému soudu // změny skutečností ... 74 // 12. Zápis pobočného spolku ... 76 // 12.1 Co je pobočný spolek? K čemu je to dobré? ... 76 // 12.2 Jak založit pobočný spolek?... 76 // 12.3 Co potřebuji na zápis pobočného spolku do rejstříku?...
77 // 12.4 Jak vyplnit formulář... 77 // 12.4.1 Výběr formuláře... 77 // 12.4.2 Vyplňování předmětné části... 78 // 12.4.3 Vyplnění závěrečné části a odeslání návrhu soudu ... 82 // 13. Přeměny spolku: fúze, rozdělení a změna právní formy... 83 // 13.1 Fúze spolků... 84 // 13.2 Rozdělení spolků ... 87 // 13.3 Změna právní formy spolku... 90 // 13.4 Podrobný návod na vyplnění inteligentního formuláře // (změna právní formy spolku na ústav)... 91 // 13.4.1 Volba příslušného formuláře ... 91 // 13.4.2 Vyplnění předmětné části... 92 // 13.4.3 Závěrečná část ... 98 // 13.5 Finalizace a odeslání návrhu ... 98 // 14. Likvidace a výmaz spolku z rejstříku ... 99 // 14.1 Likvidace spolku ... 99 // 14.2 Výmaz spolku z rejstříku ... 100 // 15. Sbírka listin... 102 // 15.1 Praktické pokyny ? založení dokumentu do sbírky listin... 104 // ČÁST TŘETÍ - POMOCNÉ MATERIÁLY // 16. Checklisty - kontrolní seznamy ... 109 // 16.1 Než začnete vyplňovat formulář... 109 // 16.2 Než odešlete návrh soudu...110 // 16.2.1 Bývalé občanské sdružení ...111 // 16.2.2 Změna jednotlivého údaje v existujícím spolku ...114 // 16.2.3 Prvozápis ...116 // 16.2.4 Zápis pobočného spolku...118 // 17. Prameny // 121 // 18. Vzory... 124 // 18.1 Vzor č. 1 : Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku ... 125 // 18.2 Vzor č. 2: Prohlášení statutárního zástupce - předsedy // (fyzická osoba)... 126
// 18.3 Vzor č. 3: Prohlášení statutárního zástupce - člena výboru // (právnická osoba)... 127 // 18.4 Vzor č. 4: Prohlášení zástupce člena orgánu // (právnické osoby)... 128 // 18.5 Vzor č. 5: Vzdání se práva na odvolání... 129 // 18.6 Vzor č. 6: Stanovy spolku ... 130 // 18.7 Vzor č. 7: Zápis z ustavující schůze spolku... 133 // 18.8 Vzor č. 8: Listina přítomných na ustavující schůzi spolku ... 135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC