Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2016
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9146-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9147-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5545-8 (print)
Publikace přináší nový pohled na možnosti a limity trhu včetně uplatnění etických hodnot, norem a standardů. Představuje aktuální metody a nástroje etického řízení v podnikání. Zároveň srozumitelným způsobem přibližuje kauzální vztahy existující mezi rizikem a nejistotou, které souvisejí s tržním prostředím..
001486183
O autorech 9 // Úvod 10 // 1. Morálka, etika a mravnost 13 // 1.1 Morálka 14 // 1.1.1 Morální smysl 14 // 1.1.2 Morální jednání 22 // 1.1.3 Morální integrita 23 // 1.1.4 Morálka individuální a společenská, relativizace hodnot .24 // 1.1.5 Morálka a právo 26 // 1.1.6 Morálka a politika 28 // 1.2 Etika 30 // 1.2.1 Základní otázky etiky 30 // 1.2.2 Formativní charakter a logická výstavba etiky 32 // 1.2.3 Etické zkoumání 34 // 1.2.4 Stručný nástin etapizace vývoje etického myšlení 36 // 1.2.5 Vztah morálky a etiky 37 // 1.3 Mravnost 39 // 2. Obecně o cnostech a hodnotách 41 // 2.1 Ctnost 42 // 2.2 Etická hodnota 43 // 3. Tradiční ctnosti 47 // 3.1 Systémy ctností ve starověkém Řecku a Římě 48 // 3.1.1 Ctnosti v Sokratově filozofii 48 // 3.1.2 Systém ctností u Platona 49 // 3.1.3 Ctnosti v Aristotelově etice 50 // 3.1.4 Ctnosti ve stoické etice 53 // 3.2 Křesťanské koncepty ctností 55 // 3.2.1 Formování křesťanských ctností 55 // 3.2.2 Koncept ctností Tomáše Akvinského 56 // 6 Etika v podnikání a hodnoty trhu // 3.3 Novověké systémy ctností v 16. až 18. století 58 // 3.3.1 Benedikt Spinoza 59 // 3.3.2 Immanuel Kant 60 // 4. Moderní teorie hodnot 63 // 4.1 Filozofie hodnot 64 // 4.2 Existencionální filozofie a etika (filozofie života) 65 // 4.3 Hodnotová etika 68 // 4.3.1 Novokantovská hodnotová etika 69 // 4.3.2 Fenomenologická hodnotová etika 71 // 4.4 Utilitarismus 73 // 4.5 Teorie spravedlnosti 76 // 5. Sociální teorie hodnot 81 // 5.1 Sociologie hodnot 82 // 5.2 Psychologie hodnot 85 // 5.2.1 Psychologie morálky a etiky 89 // 6. Institucionální koncepce hodnot 91 // 6.1 Funkce a typy institucí 92 // 6.2 Vývoj institucí 95 // 6.3 Pravidla a jejich klasifikace 97 // 6.4 Institucionální hodnoty 100 // 7. Hodnoty trhu 107 // 7.1 Hodnoty trhu v morální filozofii a klasické ekonomii Adama Smitha 108 //
7.1.1 Teorie mravních citů 108 // 7.1.2 Morální filozofie Adama Smitha 110 // 7.1.3 Ekonomické myšlení A. Smitha z pohledu etiky 111 // 7.2 Odpovědnost a důvěra - základní hodnoty trhu 112 // 7.3 Hodnoty ekonomické činnosti 117 // 8. Hospodářská etika a etika v podnikání 121 // 8.1 Kultura podnikání 122 // 8.2 Vztah etiky a ekonomie 127 // 8.3 Hospodářská etika 128 // 8.3.1 Úrovně hospodářské etiky 129 // 8.4 Etika v podnikání 131 // 8.5 Vývoj podnikatelské etiky jako vědní disciplíny 135 // 8.5.1 Důvody pro vznik vědního oboru etika v podnikání 136 // 8.5.2 Vývoj etiky v podnikání v 21. století 139 // 8.6 Instituce zaměřené na etiku v podnikání 140 // 8.6.1 Významné instituce ve světě 140 // 8.6.2 Významné instituce v České republice 142 // 9. Tradiční a moderní nástroje kultivace etiky v podnikání 145 // 9.1 Tradiční nástroje 146 // 9.1.1 Etický kodex 146 // 9.1.2 Princip předběžné obezřetnosti 150 // 9.1.3 Týmová práce 150 // 9.1.4 Leadership 151 // 9.2 Moderní nástroje 152 // 9.2.1 Mentoring 152 // 9.2.2 Etický ombudsman 152 // 9.2.3 Etický a sociální audit 153 // 9.2.4 Pravidelné vzdělávání 155 // 10. Tradiční a moderní metody naplňování etiky v podnikání 157 // 10.1 Tradiční metody 158 // 10.1.1 Dialog 158 // 10.1.2 Metoda praktického uvažování 159 // 10.1.3 Konsenzus 160 // 10.2 Moderní metody 160 // 10.2.1 Společenská odpovědnost podniku 160 // 10.2.2 Corporate governance 165 // 10.2.3 Metoda zájmových skupin 168 // 11. Standardy a mezinárodní reporting společenské odpovědnosti // podniku 173 // 11.1 Současná situace 174 // 11.2 Společenská odpovědnost podniku a její reportování 176 // 11.3 Současné standardy spojené s CSR 177 // Závěr 185 // Literatura 187 // Rejstřík 197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC