Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2016
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9146-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-9147-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-5545-8 (print)
Publikace přináší nový pohled na možnosti a limity trhu včetně uplatnění etických hodnot, norem a standardů. Představuje aktuální metody a nástroje etického řízení v podnikání. Zároveň srozumitelným způsobem přibližuje kauzální vztahy existující mezi rizikem a nejistotou, které souvisejí s tržním prostředím..
001486183
Obsah 5 // Obsah // O autorech...9 // Úvod...10 // 1. Morálka, etika a mravnost...13 // 1.1 Morálka ...14 // 1.1.1 Morální smysl...14 // 1.1.2 Morální jednání...22 // 1.1.3 Morální integrita...23 // 1.1.4 Morálka individuální a společenská, relativizace hodnot .24 // 1.1.5 Morálka a právo...26 // 1.1.6 Morálka a politika...28 // 1.2 Etika...30 // 1.2.1 Základní otázky etiky ...30 // 1.2.2 Formativní charakter a logická výstavba etiky ...32 // 1.2.3 Etické zkoumání ...34 // 1.2.4 Stručný nástin etapizace vývoje etického myšlení...36 // 1.2.5 Vztah morálky a etiky...37 // 1.3 Mravnost...39 // 2. Obecně o cnostech a hodnotách ...41 // 2.1 Ctnost...42 // 2.2 Etická hodnota ...43 // 3. Tradiční ctnosti...47 // 3.1 Systémy ctností ve starověkém Řecku a Římě ...48 // 3.1.1 Ctnosti v Sokratově filozofii...48 // 3.1.2 Systém ctností u Platona...49 // 3.1.3 Ctnosti v Aristotelově etice ...50 // 3.1.4 Ctnosti ve stoické etice...53 // 3.2 Křesťanské koncepty ctností...55 // 3.2.1 Formování křesťanských ctností...55 // 3.2.2 Koncept ctností Tomáše Akvinského...56 // 6 Etika v podnikání a hodnoty trhu // 3.3 Novověké systémy ctností v 16. až 18. století...58 // 3.3.1 Benedikt Spinoza...59 // 3.3.2 Immanuel Kant ...60 // 4. Moderní teorie hodnot ...63 // 4.1 Filozofie hodnot ...64 // 4.2 Existencionální filozofie a etika (filozofie života)...65 // 4.3 Hodnotová etika...68 // 4.3.1 Novokantovská hodnotová etika...69
// 4.3.2 Fenomenologická hodnotová etika...71 // 4.4 Utilitarismus ...73 // 4.5 Teorie spravedlnosti...76 // 5. Sociální teorie hodnot...81 // 5.1 Sociologie hodnot...82 // 5.2 Psychologie hodnot ...85 // 5.2.1 Psychologie morálky a etiky...89 // 6. Institucionální koncepce hodnot ...91 // 6.1 Funkce a typy institucí...92 // 6.2 Vývoj institucí...95 // 6.3 Pravidla a jejich klasifikace...97 // 6.4 Institucionální hodnoty...100 // 7. Hodnoty trhu ...107 // 7.1 Hodnoty trhu v morální filozofii a klasické ekonomii // Adama Smitha...108 // 7.1.1 Teorie mravních citů...108 // 7.1.2 Morální filozofie Adama Smitha...110 // 7.1.3 Ekonomické myšlení A. Smitha z pohledu etiky...111 // 7.2 Odpovědnost a důvěra - základní hodnoty trhu...112 // 7.3 Hodnoty ekonomické činnosti...117 // 8. Hospodářská etika a etika v podnikání...121 // 8.1 Kultura podnikání ...122 // 8.2 Vztah etiky a ekonomie...127 // 8.3 Hospodářská etika ...128 // 8.3.1 Úrovně hospodářské etiky...129 // 8.4 Etika v podnikání...131 // 8.5 Vývoj podnikatelské etiky jako vědní disciplíny ...135 // 8.5.1 Důvody pro vznik vědního oboru etika v podnikání...136 // 8.5.2 Vývoj etiky v podnikání v 21. století...139 // 8.6 Instituce zaměřené na etiku v podnikání ...140 // 8.6.1 Významné instituce ve světě ...140 // 8.6.2 Významné instituce v České republice...142 // 9. Tradiční a moderní nástroje kultivace etiky v podnikání...145 // 9.1 Tradiční nástroje...146
// 9.1.1 Etický kodex...146 // 9.1.2 Princip předběžné obezřetnosti...150 // 9.1.3 Týmová práce...150 // 9.1.4 Leadership ...151 // 9.2 Moderní nástroje ...152 // 9.2.1 Mentoring...152 // 9.2.2 Etický ombudsman ...152 // 9.2.3 Etický a sociální audit...153 // 9.2.4 Pravidelné vzdělávání...155 // 10. Tradiční a moderní metody naplňování etiky v podnikání...157 // 10.1 Tradiční metody...158 // 10.1.1 Dialog ...158 // 10.1.2 Metoda praktického uvažování...159 // 10.1.3 Konsenzus...160 // 10.2 Moderní metody...160 // 10.2.1 Společenská odpovědnost podniku...160 // 10.2.2 Corporate governance...165 // 10.2.3 Metoda zájmových skupin...168 // 11. Standardy a mezinárodní reporting společenské odpovědnosti // podniku ...173 // 11.1 Současná situace...174 // 11.2 Společenská odpovědnost podniku a její reportování...176 // 11.3 Současné standardy spojené s CSR ...177 // Závěr...185 // Literatura...187 // Rejstřík...197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC