Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2005
1 online zdroj (304 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6364-4 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1104-4 (print)
Jakým dilematům a rizikům čelí kulturní organizace u nás i ve světě? Jsou zahraniční modely a zkušenosti aplikovatelné v českých podmínkách? To jsou jen některé z otázek, na které se snaží najít odpověď tato první česká monografie o marketingu a strategickém řízení muzeí a památek. Autor věnuje zvláštní pozornost procesům spotřeby kulturních statků, vnímání muzejních objektů a expozic a analýze produktu muzeí a památek jako východisku marketingové činnosti kulturních organizací. Podrobně se zabývá kulturní kompetencí jako kritickým faktorem, který ovlivňuje poptávku současného publika po muzeu, a ukazuje, že organizace prezentující kulturní dědictví mohou v konkurenci stále širšího spektra volnočasových aktivit obstát jen tehdy, pokud svým divákům otevřou cestu k výjimečným prožitkům. Kniha je určena především pracovníkům muzeí, galerií, památkových objektů, jejich zřizovatelům, pracovníkům státní správy a samosprávy, profesionálům z oblasti turistického průmyslu a studentům..
001486243
Obsah // Předmluva a poděkování // 1. Úvodem: marketing kulturních organizací v České republice // 2. Kulturní sektor v České republice . . . . // 2.1 Svět kulturních destinací... // 2.1.1 Krajina... // 2.1.2 Města a sídla... // 2.1.3 Nemovité památky... // 2.1.4 Muzea, galerie a sbírky . . . . // 2.1.5 Programově zaměřená centra . // 2.1.6 Významné kulturní akce . . . // 2.2 Stav kulturní sféry v České republice // 2.3 Politicko-ekonomický kontext kultury // 2.3.1 Kultura jako břímě... // 3. Ekonomika a kultura: situace a trendy v globální perspektivě... // 3.1 Kulturní instituce a měnící se vzorce podpory kultury - počátky // marketingu v kultuře... // 3.2 Kultura jako kapitál a nástroj rozvoje... // 3.2.1 Pojem kulturního kapitálu v politicko-ekonomické teorii // a managementu kultury... // 3.3 Role kultury v revitalizaci měst a místním rozvoji... // 3.4 Ekonomické a sociální přínosy kultury ... // 3.5 Kulturní instituce na počátku 21. století: rizika a příležitosti... // 4. Kultura a cestovní ruch ... // 4.1 Globální vývoj turismu... // 4.2 Kulturní turistika... // 4.3 Stav a trendy rozvoje cestovního ruchu v ČR... // 4.3.1 Role kulturního turismu v rámci projektovaných trendů // cestovního ruchu v ČR a v koncepcích cestovního ruchu... // 4.4 Marketing a propagace České republiky jako kultumě-turistické destinace . . // 4.5 Problémy a bariéry rozvoje kulturního cestovního ruchu v České
republice . // 4.6 Pozitivní a negativní dopady kulturního turismu... // 4.7 Konkurence České republiky... // 5. Kulturní destinace a průmysl volného času... // fcS.l Ekonomika prožitku... // 5.2 Globální demografické faktory a trávení volného času ... // 5.3 Trendy v kulturní spotřebě a dovolených ... //  *5.4 Jak reagují kulturní destinace ... // 5.5 Vzorce návštěvnosti a účasti na kultuře... // 5.6 Návštěvnost muzeí a památek a účast na kultuře v ČR ... // 6. Návštěvník ... // 6.1 Kulturní instituce a jejich zájem o publikum... // 6.2 Profil návštěvníků kulturních institucí... // 6.2.1 Demografické faktory... // 6.2.2 Psychografícké faktory a osobní historie... // 6.2.3 Obrat ke kvalitativnímu výzkumu ... // 6.3 Bariéry návštěvnosti a účasti na kultuře ... // 6.3.1 Dostupnost... // 6.3.2 Informovanost... // 6.3.3 Cena... // 6.3.4 Nedostatek času... // 6.3.5 Negativní vnímání („image“) destinace a její nabídky . // 6.3.6 Kulturní kompetence... // 6.4 Motivace návštěvníka... // 6.4.1 Psychologické aspekty motivace... // * 6.5 Prožitek... // ¦ 6.5.1 Různé užití pojmu prožitku... // ’ 6.5.2 Dvě dimenze prožitku muzea a památky... // ’ 6.5.3 Vnímání... // 6.6 Různé úrovně znalosti produktu ... // 6.7 Proces rozhodování o návštěvě... // 7. Průzkum, segmentace a budování publika ... // 7.1 Zdroje informací o návštěvnících... // 7.1.1 Marketingový výzkum nebo studie muzejního
publika? // 7.1.2 Typy výzkumů... // 7.1.3 Techniky a nástroje pro získávání informací... // ‘ 7.1.4 Příprava a realizace výzkumu... // 7.2 Segmentace... // 7.2.1 Kritéria pro segmentaci... // 7.3 Výběr cílové skupiny... // 7.4 Komplexní proces rozvoje návštěvnosti a budování publika . . // 8. Produkt... // ’8.1 Co je to „produkt“ kulturní destinace?... // ~ 8.2 Základní a rozšířený produkt... // ? 8.3 Vývoj a inovace produktu... // 8.3.1 Konflikt poslání versus trh... // 8.3.2 Profilování produktu - skladba produktů a její inovace // 8.3.3 Vnější a vnitřní vlivy ovlivňující inovaci produktu . . . // 77. // 78 // 80 // 82 // 83 // 87 // 89 // 95 // 96 98 98 // 100 // 101 // 102 // 104 // 105 // 106 106 107 109 111 113 115 115 118 120 126 127 // 131 // 132 134 134 137 // 145 // 146 // 147 152 154 // 159 // 160 162 165 // 165 // 166 170 // 8.4 Expozice jako základní produkt muzea a památkového objektu...171 // 8.4.1 Typické problémy a nedostatky expozic a výstav...173 // 8.4.2 Realizace produktu: příprava expozice jako proces ...198 // 8.5 Personalizace produktu...200 // * 8.6 Integrace produktů, produktové balíčky ...202 // 8.7 Kvalita produktu ...205 // ’ 8.8 Distribuce produktu mimo vlastní objekt...208 // 9. Komunikace a propagace...215 // 9.1 Budování image a značky...216 // 9.2 Dostupnost a prostředí...218 // 9.2.1 Otevírací doba...218 // 9.2.2 Vnější prostředí muzea, přístup ? muzeu, značení,
parkování ... 219 // 9.3 Budova...220 // 9.3.1 Vstup do objektu či areálu ...220 // 9.3.2 Kvalita interiéru...223 // 9.3.3 Bezpečnost...224 // 9.4 Personál...225 // 9.5 Propagace...226 // 9.6 Vizuální identita, styl...228 // 9.7 Marketingové materiály...229 // 9.8 Reklama...230 // 9.9 Publicita a public relations...233 // 9.9.1 Publicita a práce s médii ...234 // 9.9.2 Další formy rutinního PR...236 // 9.9.3 Krizové PR...237 // 9.10 Internet...239 // 9.11 Přímý marketing...241 // 9.12 Podpora prodeje...242 // 9.13 Působení muzea mimo vlastní objekt...243 // 10. Rozvoj finančních zdrojů...245 // 10.1 Vstupné a cenová politika...248 // 10.2 Komerční činnost a služby...252 // 10.2.1 Obchod...252 // 10.2.2 Catering...254 // 10.2.3 Pronájmy a speciální akce...254 // 10.3 Sponzoring a fundraising...255 // 10.4 Kluby přátel, členské programy... 257 // 11. Strategický management muzea a kulturní památky...259 // 11.1 Profesionalizace managementu v prostředí kulturního dědictví...260 // 11.2 Management a vůdcovství...263 // 11.3 Vztah organizace a zřizovatele ...267 // 11.4 Strategické plánování...269 // 11.4.1 Námitky proti strategickému plánování...270 // 11.4.2 Co je výsledkem plánovacího procesu?...271 // 11.5 Příprava strategického plánu...272 // 11.5.1 Hlavní zásady...272 // 11.5.2 Součásti strategického plánu...273 // 11.5.3 Proces přípravy strategického plánu...279 // 11.6 Evaluace a standardy ...279
11.6.1 Výkonnostní indikátory...281 // 11.6.2 Standardy ...283 // 11.7 Personální a finanční zajištění marketingových aktivit...284 // • Literatura...287 // Rejstřík...302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC