Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2005
1 online zdroj (116 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6142-8 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1189-3 (print)
Kniha vám přiblíží výhody grafického znázornění dat a naučí vás vytvářet grafy v aplikacích Microsoft Office. Po seznámení s jednotlivými částmi grafu autorka rozebírá obecně tvorbu grafů v Excelu, řešení praktických situací s grafickým znázorněním dat, problematiku grafů ve Wordu a PowerPointu a na závěr představí práci s diagramy v Microsoft Office. Součástí knihy je barevná příloha..
001486248
Proč vykreslit data do grafu // Použité konvence // Z jakých částí se skládá graf? // 1.1 Obraz datového bodu // 1.2 Dolové řady // 1.3 Osy // // 1.4 Názvy kategorií // 1.5 Názvy datových řad // 1.6 Legenda // 1.7 Značky a mřížky // l.B Texty v grafu // 12 // 13 // 13 // 13 // 13 // Vytváření grafů v Excelu // 2.1 Tvorba vlastního grafu // 2.2 Úpravy grafu // Změna velikosti o polohy grafu. // Texty v grafu // Plocha a oblast grafu // Změna barvy datové rady // Jak změnit pořadí datových řad. // Lze sloupce v grafu překrývat?. // Jak se mění legenda? // Změna typografu // Další možnosti nastavení grafu. // 2.3 Osy v grafu a jejich změny // Jak zobrazit nebo skrýt osy grafu? Jak přidat název osy? // Jak je to s formátem čísel no ose? 2g // Kdy se do grafu přidá druhá osa? 3q // 2.4 Spojnice trendu, chybové úsečky o graf 32 // Jak přidat spojniá trendu do datové řady? // Vložení chybových úseček do grafu // 2.5 Tisk grafu I // 2.6 Jak změnit oblast buněk, na které je graf založen? 36 // 2.7 Jaký je rozdíl mezi výchozím a vlastním typem grafu 36 // Vlastni typy grafů 3? // 2.8 Lze vytvořit graf z více tabulek? 38 // Řešené příklady s vykreslením grafu 40 // 3.1 Sloupce a pruhy, aneb jak znázornit tržby 40 // ... 42 // 3.2 Pruhy trochu jinak 42 // 3.3 Jak se vytvoří harmonogram? 44 // 3.4 Jak zpracovat měření ři jiná experimentální data 47 // Sledování počtu vod 48 // 3.5 Průběh funkce 49 // Jak se vykreslí funkce do grafu 50 // Výkup materiálu noho sbér odpadu 51 // 3.6 Nebojte se vytvořit lineární regresní křivku 53 // Lze koeficienty vypočítat samostatné? 55 // 3.7 Jak se vykreslí Paretóv diagram? 56 // 3.8 Jak sledovat plnění úkolu? 58 // Jaká je rychlost opravy silnice? 59 // 3.9 Televizní koláče aneb výsečový graf 60 //
Kdy použít graf prstencový? 61 // 3.10 ? čemu využít paprskový graf? 62 // 3.11 Vykreslení kruhového diagramu 63 // 3.12 Jak na bubliny 64 // 3.13 Topologická mapa aneb povrchový graf 65 // 3.14 Jak vytvořit p ktogram 66 // Jak použit nakresleny obrázek? 66 // Jak použit obrázek ze souboru? 68 // 3.15 Sloupcový graf nebo histogram? 68 // Doplňky Exceu 68 // Tvorba histogramu 69 //4 Tvorba grafu ve Wordu a PowerPointu // 4.1 Tvorba grafu ve Wordu // Jak se graf vytvoří? // Jak se grof mění? // Vytvoření grofu přímo z tabulky v MS Wordu // 4.2 Tvorba grafů v PowerPointu // Další změny grafu // Nadpis a jiné texty v grafu // Kopírování grafů do Wordu a PowerPointu // 5.1 Kopírování grafu do textu ve Wordu // Jak změnit umístěni grafu v textu? // 5.2 Kopírování grafu do prezentace // Význam a tvorba diagramů v Microsoft Office // 6.1 Jak vložit jehlanový diagram? // Jak vybrat cest diagramu? // Jak změnil velikost a tvar diagramu? // Jak měnit vzhled diagramu? // Výplň jednotlivých tvarů // Změny car nebo ohraničeni // Změny textu // Jak změnit typ diagramu? // 6.2 Jak vytvořit organizační diagram? // ... // Jak změnit tvar organizačního diagramu? // Jak měnit vzhled organizačního diagramu // Výplň políček a její změny // Změny čar // Změny textu // Jak vybrat některé části organizačního diagramu? // 6.3 Ukázky vykreslení některých diagramů // Diagramy a schéma toku energie // Organizační diagram vedeni podniku // Jak se nakreslí potravinová pyramida? // K čemu slouží paprskový diagram? // Terčový diagram // Vennův diagram nebo trocha matemotiky? // Příloha: vlastní integrované typy grafů 96 // Rejstřík 103

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC