Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2005
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6263-0 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1277-6 (print)
Konkurenční potenciál firem je stěžejním faktorem udržení dynamiky podnikání. Autor se pokouší najít v plejádě existujících teorií a praktických pohledů na konkurenci společný základ, výchozí moment, o který by se mohla opřít moderně rozvíjená firma. Vychází přitom z vlastních teoretických výzkumů a zkušeností z praxe. Snaží se jednak nalézt souvislosti mezi současnými poznatky z oblasti ekonomiky, řízení, hospodaření podniků a použitelnými inspiracemi z historicky starších a často již zapomenutých děl a zároveň přiměřeně spojit praktickou uchopitelnost prezentovaných myšlenek s vědeckou a teoretickou průkazností argumentů a pohledů na zkoumané téma. Publikace je určena především podnikatelům, vrcholovým manažerům a poradcům, dále vysokoškolským pedagogům a studentům..
001486252
Obsah // O autorovi... 7 // Předmluva... 8 // Foreword... 9 // Úvod...10 // 1. Trendy a dilemata rozvoje podnikání...13 // 1.1 Dopady globalizace na podnikání...•. • • • 13 // 1.2 Teorie firmy a podnikání...17 // Pohled mikroekonomie...17 // Pohledy dalších vědních oborů...18 // 1.3 Systémové pojetí podnikatelství ...19 // Systémový přístup...20 // Pojetí podnikatelství jako systému...22 // Historické souvislosti podnikatelství...23 // Nástin základních pohledů a výchozích pojmů...25 // 1.4 Soudobé principy podnikání ...30 // Princip všeobecný ...31 // Princip výchozí...31 // 2. Podnikatelský potenciál...33 // 2.1 Konkurenceschopnost jako potenciál...33 // 2.2 Základní principy vzniku a transformací potenciálů...34 // Princip prvý: gnoseologický...35 // Princip druhý: kauzality a formy...36 // Princip třetí: přitažlivosti...40 // Princip čtvrtý: užitečnosti...41 // Princip pátý: závislosti... 43 // Princip šestý: odstředivosti...43 // Princip sedmý: synergický...44 // Princip osmý: princip svobody...46 // Princip devátý: princip vývoje...48 // Princip desátý: princip rotace...49 // Y*úr\\c.\\p’]zdznáclý\\ míry nezvratnosti jevů, ...49 // 2.3 Vymezení a měření podnikatelského potenciálu...51 // 3. Firma a synergic podnikatelského potenciálu...54 // 3.1 Vymezení firmy s ohledem na její potenciály...54 // 3.2 Model formování potenciálu firmy...59 // 4. Dimenze konkurenceschopnosti
firem...65 // 4.1 Pojetí konkurence...65 // Pojetí konkurence v mikroekonomii...65 // Marketingově orientované teorie konkurence...69 // Pojetí konkurence v zorném úhlu řízení prosperity firmy...75 // Poznámka ? dalším pojetím ...81 // 4.2 Nové dimenze pojetí konkurenceschopnosti firem...81 // 5. Realita a trendy v podnikání...89 // 5.1 Statistická fakta, interpretace a argumenty...89 // 5.2 Nová typologie podnikání...94 // 6. Ekonomie času v podnikání jako konkurenční potenciál...102 // 6.1 Prostor a čas...102 // 6.2 Ekonomie času malých firem...104 // 6.3 Ekonomie času a inovační proces...106 // Inovace a ekonomie času...106 // Dynamika podnikání a ekonomie času...110 // 6.4 Ekonomie času globálně fungujících firem...117 // Srovnání výsledků simulací s empirickými poznatky...117 // Shrnutí poznatků - zákonitosti vztahu kvantity a kvality „času“ . 119 // 6.5 Ekonomie času inovačního procesu a morfologie firmy...123 // Firma ve znalostní společnosti...•...123 // Vnitřní rozporuplnost ekonomie času inovačního a investičního procesu ...128 // 7. Synergický efekt konkurenčního boje ...133 // 7.1 Konkurence a spolupráce - zákony nejsilnějšího a nejslabšího ... 133 // 7.2 „Synergická“ spojenectví v podnikání - sítě, aliance, klastry aj. . . 138 // Vertikální a horizontální rozměr pojetí sítí konkurenčních // potenciálů...138 // Transformační proces organizace konkurenčního potenciálu
firmy...142 // 7.3 Pyramida synergického podnikání... 149 // Synergické podnikání - soudobý trend posilování konkurenčního // potenciálu a dynamiky podnikání...149 // Několik praktických poznatků ...158 // 7.4 Předpokládané trendy synergic konkurenčního boje - erupční // klastry...161 // Závěr...173 // Dodatky...174 // Dodatek č. 1 : Měření potenciálu ...174 // Dodatek č. 2: Příklad zjednodušené globální diagnózy potenciálů // malé firmy...177 // Dodatek č. 3: Stručná charakteristika „totální diagnózy“ podnikatelského potenciálu (pod označením „GM-TREND“). ... 181 // Seznam pramenů...186 // Poznámka ? seznamu pramenů:...194 // Slovník vybraných pojmů...195 // Abstrakt/Abstract...197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC