Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2005
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6263-0 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1277-6 (print)
Konkurenční potenciál firem je stěžejním faktorem udržení dynamiky podnikání. Autor se pokouší najít v plejádě existujících teorií a praktických pohledů na konkurenci společný základ, výchozí moment, o který by se mohla opřít moderně rozvíjená firma. Vychází přitom z vlastních teoretických výzkumů a zkušeností z praxe. Snaží se jednak nalézt souvislosti mezi současnými poznatky z oblasti ekonomiky, řízení, hospodaření podniků a použitelnými inspiracemi z historicky starších a často již zapomenutých děl a zároveň přiměřeně spojit praktickou uchopitelnost prezentovaných myšlenek s vědeckou a teoretickou průkazností argumentů a pohledů na zkoumané téma. Publikace je určena především podnikatelům, vrcholovým manažerům a poradcům, dále vysokoškolským pedagogům a studentům..
001486252
O autorovi 7 // Předmluva 8 // Foreword 9 // Úvod 10 // 1. Trendy a dilemata rozvoje podnikání 13 // 1.1 Dopady globalizace na podnikání 13 // 1.2 Teorie firmy a podnikání 17 // Pohled mikroekonomie 17 // Pohledy dalších vědních oborů 18 // 1.3 Systémové pojetí podnikatelství 19 // Systémový přístup 20 // Pojetí podnikatelství jako systému 22 // Historické souvislosti podnikatelství 23 // Nástin základních pohledů a výchozích pojmů 25 // 1.4 Soudobé principy podnikání 30 // Princip všeobecný 31 // Princip výchozí 31 // 2. Podnikatelský potenciál 33 // 2.1 Konkurenceschopnost jako potenciál 33 // 2.2 Základní principy vzniku a transformací potenciálů 34 // Princip prvý: gnoseologický 35 // Princip druhý: kauzality a formy 36 // Princip třetí: přitažlivosti 40 // Princip čtvrtý: užitečnosti 41 // Princip pátý: závislosti 43 // Princip šestý: odstředivosti 43 // Princip sedmý: synergický 44 // Princip osmý: princip svobody 46 // Princip devátý: princip vývoje 48 // Princip desátý: princip rotace 49 // Princip jedenáctý: míry nezvratnosti jevů, 49 // 2.3 Vymezení a měření podnikatelského potenciálu 51 // 3. Firma a synergic podnikatelského potenciálu 54 // 3.1 Vymezení firmy s ohledem na její potenciály 54 // 3.2 Model formování potenciálu firmy 59 // 4. Dimenze konkurenceschopnosti firem 65 // 4.1 Pojetí konkurence 65 // Pojetí konkurence v mikroekonomii 65 // Marketingově orientované teorie konkurence 69 // Pojetí konkurence v zorném úhlu řízení prosperity firmy 75 // Poznámka k dalším pojetím 81 // 4.2 Nové dimenze pojetí konkurenceschopnosti firem 81 // 5. Realita a trendy v podnikání 89 // 5.1 Statistická fakta, interpretace a argumenty 89 // 5.2 Nová typologie podnikání 94 // 6. Ekonomie času v podnikání jako konkurenční potenciál 102 //
6.1 Prostor a čas 102 // 6.2 Ekonomie času malých firem 104 // 6.3 Ekonomie času a inovační proces 106 // Inovace a ekonomie času 106 // Dynamika podnikání a ekonomie času 110 // 6.4 Ekonomie času globálně fungujících firem 117 // Srovnání výsledků simulací s empirickými poznatky 117 // Shrnutí poznatků - zákonitosti vztahu kvantity a kvality „času“ 119 // 6.5 Ekonomie času inovačního procesu a morfologie firmy 123 // Firma ve znalostní společnosti 123 // Vnitřní rozporuplnost ekonomie času inovačního a investičního procesu 128 // 7. Synergický efekt konkurenčního boje 133 // 7.1 Konkurence a spolupráce - zákony nejsilnějšího a nejslabšího 133 // 7.2 „Synergická“ spojenectví v podnikání - sítě, liance, klastry aj. 138 // Vertikální a horizontální rozměr pojetí sítí konkurenčních potenciálů 138 // Transformační proces organizace konkurenčního potenciálu firmy 142 // 7.3 Pyramida synergického podnikání 149 // Synergické podnikání - soudobý trend posilování konkurenčního // potenciálu a dynamiky podnikání 149 // Několik praktických poznatků 158 // 7.4 Předpokládané trendy synergic konkurenčního boje - erupční klastry 161 // Závěr 173 // Dodatky 174 // Dodatek č. 1 : Měření potenciálu 174 // Dodatek č. 2: Příklad zjednodušené globální diagnózy potenciálů malé firmy 177 // Dodatek č. 3: Stručná charakteristika „totální diagnózy“ podnikatelského potenciálu (pod označením „GM-TREND“). 181 // Seznam pramenů 186 // Poznámka k seznamu pramenů: 194 // Slovník vybraných pojmů 195 // Abstrakt/Abstract 197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC