Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2006
1 online zdroj (152 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6231-9 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1374-8 (print)
Díky svým možnostem, české lokalizaci a nulovým pořizovacím nákladům používá OpenOffice stále více uživatelů. Jelikož jste pravděpodobně jedním z nich, dostává se vám do rukou unikátní průvodce - v současné době jediný svého druhu -, který vás provode možnostmi automatizace prací a tvorby maker v tomto kancelářském balíku. V úvodní části knihy naleznete nejen postupy a návody pro tvorbu a programování maker, ale také mnoho užitečných tipů, rad a pravidel pro snazší práci s makry. Kniha je doplněna názornými příklady, jež lze stáhnout z webových stránek nakladatelství, a srovnáními s tvorbou maker v konkurenčním kancelářském balíku MS Office..
001486254
Úvod 11 // Část I: Práce s jazykem Basic 15 // 1. Naše první makro 17 // 1.1 Co je to makro, jak vzniká a ? čemu slouží 17 // 1.2 Vytvoření makra s využitím záznamníku maker 18 // 1.3 Makro „Zdravím svět" 22 // 2. Základní informace o makrech 25 // 2.1 Makro jako základní programovací jednotka 25 // 2.2 Tvorba maker, jejich uložení a spouštění 26 // 2.3 Uživatelské dialogy 26 // 3. Práce s moduly a knihovnami 27 // 3.1 Vytváření a mazání knihoven a modulů 29 // 3.2 Kopírování knihovny mezi dvěma dokumenty 30 // 3.3 Kopírování knihovny mezi dokumentem a aplikačním // knihovním kontejnerem 31 // 4. Forma zápisu procedur 33 // 4.1 Řádkování 33 // 4.2 Mezery 34 // 4.3 Poznámky 34 // 4.4 Velká a malá písmena 34 // 4.5 Názvy tvořené uživatelem 34 // 4.6 Příkazy // 4.7 Funkce 35 // 5. Proměnné // 5.1 Názvy proměnných // 5.2 Typ proměnných // 5.3 Deklarace proměnných // 5.4 Určení typu proměnných // 5.5 Práce s proměnnými různého typu // 5.6 Záměna typu proměnných // 5.7 Funkce pro práci s typy proměnných a s typy hodnot // 5.7.1 Určení typu proměnných // 5.7.2 Určení typu hodnot uložených v proměnných. // 5.7.3 Převod typu hodnot uložených v proměnných. // 5.7.4 Platnost proměnných // 5.7.5 Vztah globálních a lokálních proměnných. // 5.7.6 Operace s proměnnými // 5.7.7 Pole proměnných // 6. Funkce a příkazy // 6.1 Komunikace s uživatelem // 6.1.1 Příkaz Print // 6.1.2 Příkaz/funkce MsgBox // 6.1.3 Funkce InputBox // 6.2 Řízení chodu makra // 6.2.1 Příkaz If Elself Else End If // 6.2.2 Příkaz Select Case Case End Select.. // 6.2.3 Příkaz Do Loop // 6.2.4 Příkaz For To Step Next // 6.2.5 Příkaz skoku Colo a příkaz k ukončení makra Exit // 6.3 Práce s textovými řetězci // 6.4 Datové a časové funkce // 6.5 Číselné funkce 73 //
6.5.1 Trigonometrické funkce 73 // 6.5.2 Exponenciální funkce 73 // 6.5.3 Celá čísla 73 // 6.5.4 Ostatní funkce 73 // 6.6 Převod typu proměnných 74 // 6.7 Zpracování chyb 75 // 6.8 Ostatní příkazy a funkce 77 // 7. Spolupráce maker 79 // 7.1 Makro jako příkaz nebo funkce 79 // 7.2 Předávání proměnných mezi makry 81 // 7.3 Povinné a nepovinné parametry 82 // 8. Vývojové prostředí IDE 85 // 8.1 Pohyb v projektu 86 // 8.2 Práce s textem 86 // 8.3 Uložení modulu jako samostatného souboru 87 // 8.4 Ovládání chodu makra 87 // 8.4.1 Spustit BASIC 87 // 8.4.2 Zkompilovat 87 // 8.4.3 Zastavit makro 87 // 8.4.4 Krok přes, dovnitř, ven 87 // 8.4.5 Bod přerušení zap/vyp 88 // 8.4.6 Správa bodů přerušení 88 // 8.5 Kukátko 89 // 8.6 Přiřazení makra události 89 // 8.7 Přiřazení makra klávese 90 // 8.8 Přiřazení makra k tlačítku 91 // Část II: Práce s tabulkovým dokumentem // 9. Popis API // 9.1 Objekty v API // 9.2 Uspořádání informaci // 9.3 Prvky použité v API // 9.3.1 Moduly // 9.3.2 Služby // 9.3.3 Rozhraní // 9.3.4 Výčtové typy a skupiny konstant // 9.3.5 Struktury // 9.3.6 Sekvence // 9.4 Kolekce prvků // 9.5 Zápis textu do buňky v listu // 10. Informace o prvcích API // 10.1 Určení typu proměnné // 10.2 Informace o objektu // 10.3 Podporované služby // 11. Tabulkové dokumenty // 109 // 12. Listy tabulkového dokumentu // 12.1 Kontejner listů // 12.2 Vlastnosti listů // 12.3 Práce s vlastnostmi objektů // 13. Buňky, oblasti buněk // 13.1 Jednotlivé buňky // 13.1.1 Získání objektu buňky // 13.1.2 Umístění buňky // 13.1.3 Hodnoty v buňkách // 13.1.4 Vlastnosti buněk // 13.2 Oblasti buněk 127 // 13.2.1 Objekty oblastí 127 // 13.2.2 Tabulkové funkce 132 // 13.2.3 Řazení buněk v oblasti 132 //
13.2.4 Kopírování a přesun oblastí 133 // 13.2.5 Vyhledávání v oblasti a náhrada výrazů 134 // 13.2.6 Filtrace dat 136 // 13.2.7 Využitá oblast 139 // 13.2.8 Zobrazená oblast 139 // 14. Uživatelská dialogová okna 141 // 14.1 Vytvoření uživatelského dialogu 141 // 14.2 Ovládání uživatelského dialogu _142 // 15. Události v dokumentu 145 // 15.1 Registrace událostí v dokumentu 145 // 15.2 Zpracování událostí 146 // Závěr 149 // Rejstřík 150

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC