Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6581-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1762-3 (print)
Kniha je určena pro projektanty, investory a majitele bytových domů, postavených některou z typových stavebních soustav a prefabrikovaných železobetonových technologií.Na četné obrazové dokumentaci je zaznamenán současný stav bytových domů postavených některou z typových stavebních prefabrikovaných soustav. Jsou popisovány původní vady a poruchy jednotlivých konstrukcí a částí domů. V publikaci lze nalézt technické možnosti a vhodná a praxí prověřená řešení oprav. Publikace neobsahuje encyklopedický přehled všech stavebních soustav a vad a poruch jejich vnějších a obálkových konstrukcí, ale vyzdvihuje zásadní a časté technické problémy, které doprovázejí původní výstavbu, ale i současně prováděné opravy a rekonstrukce domů.Uvedené praktické příklady a zkušenosti mohou být dobrým vodítkem těm, kteří se hodlají opravami, rekonstrukcemi a modernizací bytových domů zabývat a kteří se chtějí vyvarovat zbytečným chybám při návrhu i realizaci..
001486277
1 Zatížení konstrukcí a jeho účinky -- Účinky teploty -- Účinky vlhkosti -- Účinky chemického namáhání -- Účinky UV záření, radiace -- Biologické účinky -- Elektromagnetické účinky -- 2 Požadavky na stavební díla a stavební konstrukce -- 3 Požadavky na investiční a technickou přípravu opravy domů -- 4 Vývoj konstrukčních systémů panelových soustav -- 5 Obvodové stěnové konstrukce -- 6 Vady a poruchy obvodových stěn -- Jednovrstvé dílce -- Keramzitbetonové dílce -- Křemelinové dílce -- Tepelně izolační vlastnosti dílců -- Sendvičové obvodové dílce -- Železobetonové obvodové dílce s pěnovým polystyrénem -- Stabilita obvodových dílců -- Meziokenní výplně -- 7 Vady a poruchy atikových konstrukcí -- 8 Vady a poruchy lodžií a balkonů -- Lodžie, balkony -- Lodžie -- Vady a poruchy lodžií mechanická odolnost a stabilita -- Vady a poruchy stropních dílců lodžií -- Vady a poruchy horizontálních styků lodžiových dílců -- Vady a poruchy předsazených lodžií ve spřažení s průčelím domu -- Poruchy lodžiových betonových dílců, atmosférická koroze betonů -- Funkční vady lodžií a navazujících konstrukcí -- Vady a poruchy zábradlí -- Výška zábradlí -- Kotvení zábradlí -- Konstrukce zábradlí, výplně zábradlí -- Vady a poruchy nášlapných a hydroizolačních vrstev -- Balkony -- Vady a poruchy balkonů mechanická odolnost a stabilita -- Poruchy balkonových
železobetonových konstrukcí, atmosférická koroze betonů -- Funkční vady balkonů a navazujících konstrukcí Ocelové zavěšené balkony -- 9 Chyby při realizaci oprav panelových domů -- Obklady štítových stěn -- Chyby při realizaci ETICS -- Chyby při rekonstrukci lodžií a balkonů -- 10 Závěr

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC