Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6346-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2472-0 (print)
Zkušení i začínající manažeři, poradci v oboru managementu a informatiky a studenti vysokých škol se v praktické a na trhu ojedinělé knize dozví, jak odhalit možnosti zvyšování výkonnosti firmy jako celku i jejích jednotlivých oblastí a procesů, a jak tohoto zvýšení výkonnosti dosáhnout. Podstatou je pragmatický princip známý pod pojmem potenciál zlepšení. Autor, uznávaný konzultant, poradce a lektor, v knize ukazuje, jak stanovit výkonnost procesů ve firmě, jak uplatnit potenciál zlepšení při tvorbě firemní strategie či při inovaci IS/ICT nebo jak měřit výkonnost lidí jako realizátorů procesů. Výklad je návodný, na základě zobecněných konkrétních praktických aplikacích poskytuje čtenáři prověřené postupy a je doprovázen příklady a obrázky..
001486284
Obsah // O autorovi...8 // Předmluva...9 // Úvod...? // 1. Základní pojmy...13 // 1.1 Absolutní potenciál zlepšení klíčových aktivit procesu...15 // 1.2 Limity absolutního potenciálu zlepšení...16 // 1.3 Reálný potenciál zlepšení procesů...18 // 1.4 Limity reálného potenciálu zlepšení...19 // 1.4.1 Možnosti dosahování reálného potenciálu zlepšení...20 // 1.5 Efekty z dosažení reálného potenciálu zlepšení...20 // 1.6 Metriky...21 // 1.6.1 Atributy metrik...21 // 1.6.2 Metriky v členení dle objektu měření...23 // 1.6.3 Metriky v členění podle opakovatelnosti použití...23 // 1.6.4 Metriky v členění podie úrovní řízení...24 // 1.6.5 Metriky v členění pro hodnocení efektu z inovace IS/ICT...24 // 1.6.6 Obecne platné kritické faktory úspechu pro uplatnění metrik...24 // 1.6.7 Zdravý rozum...25 // 2. Reálny potenciál zlepšení a firemní strategie...27 // 2.1 Současný stav...29 // 2.2 Balanced Scorecard a potenciál zlepšení ...31 // 2.2.1 Finanční perspektiva...34 // 2.2.2 Zákaznická perspektíva...36 // 2.2.3 Procesně-organizační perspektiva...37 // 2.2.4 Perspektíva učení a mstu...42 // 2.3 Využití konceptu potenciálu zlepšení při tvorbe firemní strategie ...43 // 2.4 Komentovaný postup tvorby podkladů (vstupů) pro firemni strategii na bázi // potenciálu zlepšení...47 // 2.5 Metriky strategie...54 // 2.6 Business strategie a II strategie firmy...55 // 2.7 Informatika jako nástroj dosahování
reálného potenciálu zlepšení...55 // 3. Identifikace reálného potenciálu zlepšení, efektů, limitů a měření výkonnosti // procesů ...57 // 3.1 Reálný potenciál zlepšení a snímkování výkonnosti procesů...59 // 3.2 Zpracování výsledků snímkování výkonnosti procesů ...71 // 3.2.1 Konsolidace efektů, limitů a vyvolaných nákladů...72 // 3.2.2 Zpracování výsledků snímkování výkonnosti procesů a jejich // interpretace...76 // 4. Výpočet návratnosti projektů...81 // 4.1 Výpočet cash flow projekm...84 // 4.2 Odhad návratnosti projektu na základě očekávání...85 // 4.3 Odhad „návratnosti“ projektu na základě ocenění rizik...88 // 4.4 Finanční způsoby hodnocení návratnosti projektů...89 // 4.4.1 Nákladová kritéria hodnocení efektivnosti...89 // 4.4.2 Zisková kritéria hodnocení efektivnosti...90 // 4.4.3 Kritérium efektivnosti - peněžní příjem z investice...91 // 5. Reálný potenciál zlepšení jako nástroj tvorby poptávkového dokumentu // na externí řešení projektu...95 // 6. Stanovení cílů projektu a metriky dosaženého stavu...101 // 6.1 Charakter cílů projektů a jejich metrik...103 // 6.1.1 Harmonogram...104 // 6.1.2 Rozpočet, resp. cena ...104 // 6.1.3 Věcný rozsah a obsah řešení...104 // 6.1.4 Ostatní cíle projektu...105 // 6.2 Měření skutečně dosažené výkonnosti procesů ...106 // 6.3 Metriky uplatněné v průběhu projektu...108 // 6.4 Hodnocení míry dosažení
cílů po skončeni projektu...109 // 6.4.1 Postup při komplexním hodnocení stupně dosažení cílů projektu . . 110 // 6.5 Metriky usazování dosaženého stavu...110 // 7. Zainteresovanost dodavatele na efektech projektu...113 // 7.1 Stanovení cílové (požadované) výkonnosti procesů...115 // 7.2 Stanovení tvrdých efektů zahrnutých do smlouvy...116 // 7.3 Měření dosaženého stavu...117 // 7.3.1 Měření skutečně dosažené výkonnosti procesů...117 // 7.3.2 Měření dosaženého stavu tvrdých efektů...117 // 7.4 Hodnocení výsledků měření dosaženého stavu...118 // 7.4.1 Hodnoceni výsledků měření dosažené výkonnosti procesů ...118 // 7.4.2 Hodnocení výsledků měření dosaženého stavu tvrdých efektů . ... 120 // 7.5 Vazba výplaty zádržného, resp. výplata bonusu, na hodnocení výsledků // měření...121 // 7.6 Podmínky součinnosti ...121 // 8. Metriky výkonnosti vykonavatelů procesů...123 // 9. Metriky služeb podpůrných procesů...131 // 9.1 Formulace služeb informatiky...136 // 9.2 Přístup ke stanovení služeb informatiky...136 // 9.3 Kategorizace uživatelů služeb...138 // 9.4 Druhy služeb...139 // 9.5 Katalog služeb...140 // 9.6 Service Level Agreement...141 // 9.7 Operation Level Agreement a Underpinning Contract...147 // 9.8 Úrovně podpory ...148 // 9.9 Závěrečná doporučení ? řízení služeb podpůrných procesů...149 // Příloha I. Vzor souhrnné tabulky procesů, jejich atributů a klíčových
// aktivit...151 // Příloha II. Příklady zpracovaných tabulek pro snímkování výkonnosti // klíčových aktivit procesů...159 // Příloha III. Příklad cash flow projektu - varianta „průměr“...169 // Příloha IV. Příklad žebříčku procesů podle priorit s přihlédnutím ? rozdílům // mezi aktuálním a požadovaným stupněm zralosti ...173 // Příloha V. Příklad hodnocení stupně dosažení cílů...177 // Závěr...183 // Seznam použitých zkratek...185 // Seznam tabulek ...187 // Seznam obrázků...188 // Literatura // 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC