Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2008
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6346-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2472-0 (print)
Zkušení i začínající manažeři, poradci v oboru managementu a informatiky a studenti vysokých škol se v praktické a na trhu ojedinělé knize dozví, jak odhalit možnosti zvyšování výkonnosti firmy jako celku i jejích jednotlivých oblastí a procesů, a jak tohoto zvýšení výkonnosti dosáhnout. Podstatou je pragmatický princip známý pod pojmem potenciál zlepšení. Autor, uznávaný konzultant, poradce a lektor, v knize ukazuje, jak stanovit výkonnost procesů ve firmě, jak uplatnit potenciál zlepšení při tvorbě firemní strategie či při inovaci IS/ICT nebo jak měřit výkonnost lidí jako realizátorů procesů. Výklad je návodný, na základě zobecněných konkrétních praktických aplikacích poskytuje čtenáři prověřené postupy a je doprovázen příklady a obrázky..
001486284
O autorovi 8 // Předmluva 9 // Úvod // 1. Základní pojmy 13 // 1.1 Absolutní potenciál zlepšení klíčových aktivit procesu 15 // 1.2 Limity absolutního potenciálu zlepšení 16 // 1.3 Reálný potenciál zlepšení procesů 18 // 1.4 Limity reálného potenciálu zlepšení 19 // 1.4.1 Možnosti dosahování reálného potenciálu zlepšení 20 // 1.5 Efekty z dosažení reálného potenciálu zlepšení 20 // 1.6 Metriky 21 // 1.6.1 Atributy metrik 21 // 1.6.2 Metriky v členení dle objektu měření 23 // 1.6.3 Metriky v členění podle opakovatelnosti použití 23 // 1.6.4 Metriky v členění podie úrovní řízení 24 // 1.6.5 Metriky v členění pro hodnocení efektu z inovace IS/ICT 24 // 1.6.6 Obecne platné kritické faktory úspechu pro uplatnění metrik 24 // 1.6.7 Zdravý rozum 25 // 2. Reálny potenciál zlepšení a firemní strategie 27 // 2.1 Současný stav 29 // 2.2 Balanced Scorecard a potenciál zlepšení 31 // 2.2.1 Finanční perspektiva 34 // 2.2.2 Zákaznická perspektíva 36 // 2.2.3 Procesně-organizační perspektiva 37 // 2.2.4 Perspektíva učení a mstu 42 // 2.3 Využití konceptu potenciálu zlepšení při tvorbe firemní strategie 43 // 2.4 Komentovaný postup tvorby podkladů (vstupů) pro firemni strategii na bázi // potenciálu zlepšení 47 // 2.5 Metriky strategie 54 // 2.6 Business strategie a II strategie firmy 55 // 2.7 Informatika jako nástroj dosahování reálného potenciálu zlepšení 55 // 3. Identifikace reálného potenciálu zlepšení, efektů, limitů a měření výkonnosti // procesů 57 // 3.1 Reálný potenciál zlepšení a snímkování výkonnosti procesů 59 // 3.2 Zpracování výsledků snímkování výkonnosti procesů 71 // 3.2.1 Konsolidace efektů, limitů a vyvolaných nákladů 72 // 3.2.2 Zpracování výsledků snímkování výkonnosti procesů a jejich interpretace 76 //
4. Výpočet návratnosti projektů 81 // 4.1 Výpočet cash flow projekm 84 // 4.2 Odhad návratnosti projektu na základě očekávání 85 // 4.3 Odhad „návratnosti“ projektu na základě ocenění rizik 88 // 4.4 Finanční způsoby hodnocení návratnosti projektů 89 // 4.4.1 Nákladová kritéria hodnocení efektivnosti 89 // 4.4.2 Zisková kritéria hodnocení efektivnosti 90 // 4.4.3 Kritérium efektivnosti - peněžní příjem z investice 91 // 5. Reálný potenciál zlepšení jako nástroj tvorby poptávkového dokumentu // na externí řešení projektu 95 // 6. Stanovení cílů projektu a metriky dosaženého stavu 101 // 6.1 Charakter cílů projektů a jejich metrik 103 // 6.1.1 Harmonogram 104 // 6.1.2 Rozpočet, resp. cena 104 // 6.1.3 Věcný rozsah a obsah řešení 104 // 6.1.4 Ostatní cíle projektu 105 // 6.2 Měření skutečně dosažené výkonnosti procesů 106 // 6.3 Metriky uplatněné v průběhu projektu 108 // 6.4 Hodnocení míry dosažení cílů po skončeni projektu 109 // 6.4.1 Postup při komplexním hodnocení stupně dosažení cílů projektu 110 // 6.5 Metriky usazování dosaženého stavu 110 // 7. Zainteresovanost dodavatele na efektech projektu 113 // 7.1 Stanovení cílové (požadované) výkonnosti procesů 115 // 7.2 Stanovení tvrdých efektů zahrnutých do smlouvy 116 // 7.3 Měření dosaženého stavu 117 // 7.3.1 Měření skutečně dosažené výkonnosti procesů 117 // 7.3.2 Měření dosaženého stavu tvrdých efektů 117 // 7.4 Hodnocení výsledků měření dosaženého stavu 118 // 7.4.1 Hodnoceni výsledků měření dosažené výkonnosti procesů 118 // 7.4.2 Hodnocení výsledků měření dosaženého stavu tvrdých efektů 120 // 7.5 Vazba výplaty zádržného, resp. výplata bonusu, na hodnocení výsledků měření 121 // 7.6 Podmínky součinnosti 121 //
8. Metriky výkonnosti vykonavatelů procesů 123 // 9. Metriky služeb podpůrných procesů 131 // 9.1 Formulace služeb informatiky 136 // 9.2 Přístup ke stanovení služeb informatiky 136 // 9.3 Kategorizace uživatelů služeb 138 // 9.4 Druhy služeb 139 // 9.5 Katalog služeb 140 // 9.6 Service Level Agreement 141 // 9.7 Operation Level Agreement a Underpinning Contract 147 // 9.8 Úrovně podpory 148 // 9.9 Závěrečná doporučení k řízení služeb podpůrných procesů 149 // Příloha I. Vzor souhrnné tabulky procesů, jejich atributů a klíčových aktivit 151 // Příloha II. Příklady zpracovaných tabulek pro snímkování výkonnosti // klíčových aktivit procesů 159 // Příloha III. Příklad cash flow projektu - varianta „průměr“ 169 // Příloha IV. Příklad žebříčku procesů podle priorit s přihlédnutím ? rozdílům // mezi aktuálním a požadovaným stupněm zralosti 173 // Příloha V. Příklad hodnocení stupně dosažení cílů 177 // Závěr 183 // Seznam použitých zkratek 185 // Seznam tabulek 187 // Seznam obrázků 188 // Literatura 189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC