Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2016
1 online zdroj (264 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-271-9331-8 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9330-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5717-9 (print)
Kniha se věnuje metodám plánování a řízení výrobních a logistických procesů, které zajišťují efektivní fungování výrobní firmy v digitalizovaném prostředí. Je určena manažerům a podnikatelům malých a středních firem v průmyslových odvětvích a studentům vysokých škol..
001486306
O autorech // Předmluva // Úvodem - cíle a metodologie // 1. Podnikání // 1.1 Znalostní prostředí vně podniku // 1.2 Myslet globálně, ale konat lokálně // 1.2.1 Otevřený, učící se region // 1.3 Filozofie podnikání // 1.3.1 Podnikatelský proces // 1.3.2 Rozhodování o začátku podnikání // 1.3.3 Vytvoření podnikatelského modelu // 1.3.4 Zahájení podnikání // 1.3.5 Rodinné podniky // 1.4 Rozvoj podnikání // 1.4.1 Podnik v jednotlivých fázích svého života // 1.5 Hodnotový řetězec podniků // 1.5.1 Zákaznické poznání a hodnotový řetězec // 1.5.2 Hodnota versus vnímaná navýšená hodnota // 1.6 Trendy rozvoje podnikání // 1.6.1 Podnikatelský prostor moderní doby // 1.6.2 Znalostní a učící se podniky // 1.6.3 Nové kategorie inovovaných produktů mění pojetí globální konkurenční // soutěže // Literatura // 2. Vybrané nástroje pro řízení podnikání // 2.1 Trendy v řízení // 2.1.1 Komplexní řízení kvality // 2.1.2 World Class // 2.1.3 Industry 4.0 // 2.1.4 Trendy v informační podpoře řízení // 2.2 Procesy v podnikových projektech // 2.2.1 Procesy podle standardu PMI // 2.2.2 Procesy podle metodiky PRINCE2 // 2.3 Principy a témata projektového řízení // 2.3.1 Principy projektového řízení // 2.3.2 Témata řízení projektů // 2.4 Cesty k odstranění plýtvání 88 // 2.4.1 Plýtvání ve výrobních procesech 88 // 2.4.2 Plýtvání v administrativních procesech 90 // Literatura 91 // 3. Výrobní systémy 93 // 3.1 Charakteristiky výrobních systémů 93 // 3.1.1 Cíle ekonomiky výrobního systému 93 // 3.2 Poslání výrobního managementu 104 // 3.2.1 Realizace systémového přístupu výrobního managementu 106 // 3.3 Výrobní strategie 113 // 3.3.1 Premisy výrobní strategie 113 // 3.3.2 Charakteristické rysy diferenciace 115 //
3.3.3 Charakteristické rysy náklady/cena 116 // 3.3.4 Výrobní strategické cíle 116 // 3.3.5 Postupné kroky při tvorbě strategického výrobního managementu 118 // 3.3.6 Komponenty výrobního strategického managementu 122 // 3.4 Výrobní operativa 168 // 3.5 Standardy v procesech výroby 173 // 3.5.1 Standard 173 // 3.5.2 Standardní normativy procesu výroby 175 // 3.6 Tvorba přidané hodnoty ve výrobním systému 178 // 3.6.1 Technicko-hospodářské normy 179 // 3.6.2 Normativní základna operativního řízení výroby 182 // 3.6.3 Obsah a struktura normativní základny 182 // Literatura 183 // 4. Logistické systémy 185 // 4.1 Význam a důležitost logistiky a dopravy pro podnikání 185 // 4.2 Úloha logistiky, dopravy a skladování v podnikání 188 // 4.3 Logistika a logistické činnosti v podnikání 190 // 4.4 Oblasti logistického řízení v podnikání 192 // 4.4.1 Logistický řetězec a jeho řízení 194 // 4.4.2 Skladování 197 // 4.5 Technické prvky v logistice a podnikání 200 // 4.5.1 Aktivní prvky 200 // 4.5.2 Pasivní prvky 208 // 4.6 Metody logistického řízení 217 // 4.6.1 Materiálový tok a jeho analýza 217 // 4.6.2 Sankeyův diagram 218 // 4.6.3 Spaghetti diagram 219 // 4.6.4 Postupový diagram 219 // 4.6.5 Value Stream Mapping 221 // 4.7 Řízení zásob 223 // 4.7.1 Diferencované řízení zásob 227 // 4.7.2 Moderní metody řízení zásob 231 // 4.8 Logistické řízení informačního toku 233 // 4.8.1 Automatizace logistických činností a prvků 234 // 4.8.2 Problémové oblasti řízení automatizace logistických činností a prvků 235 // 4.8.3 Viditelnost logistických prvků 237 // 4.9 Vztah logistického řízení a nákladů 240 // 4.9.1 Náklady na zásoby 240 // 4.9.2 Kalkulace nákladů na dopravu 242 // 4.10 Budoucnost a trendy v logistice, dopravě a skladovacích systémech 244 //
4.10.1 Štíhlá logistika 245 // 4.10.2 Zelená logistika 246 // 4.11 Adaptace logistického řízení v současnosti 248 // Literatura 250 // Shrnutí 253 // Summary 254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC