Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2004
1 online zdroj (228 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6240-1 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0350-5 (print)
Čtenáři, kteří jak ve své profesi, tak v rámci svých zájmů pracují s palivy (motoristé zajímající se o vlastnosti paliv a vývoj v této oblasti, pracovníci čerpacích stanic a autoservisů, studenti a další) získají velké množství systematicky utříděných informací o palivech - o jejich rozdělení, původu složení, o požadavcích životního prostředí na kvalitu paliv, o vlastnostech benzinů, motorových naft, alternativních paliv všech typů (CNG, LPG, alkoholy, bionafta) a paliv pro sportovní a speciální účely..
001486307
Obsah // Úvod ... 9 // 1 Paliva pro automobily a jejich spotřeba... 10 // 1.1 Druhy paliv... 10 // 1.2 Historie vývoje motorů a paliv... 12 // 1.3 Poslední etapa vývoje kvality a druhů paliv... 14 // 1.4 Kvalita paliv v příštích letech... 15 // 1.5 Schválená paliva pro provoz vozidel v ČR a jejich prodejní síť ... 17 // 1.6 Spotřeba kapalných paliv v České republice a v EU ... 18 // 1.7 Spotřeba kyslíkalých paliv a CNG...22 // 2 Složení paliv a vlastnosti složek... 24 // 2.1 Uhlovodíky v automobilových palivech...24 // 2.2 Vlastnosti uhlovodíků vyskytujících sc v automobilových palivech ...26 // 2.3 Vlastnosti kyslíkalých látek v automobilových palivech...34 // 2.4 Vliv chemického složení paliv na jejich biologickou rozložitelnost ...38 // 3 Surovinové zdroje a výroba paliv...39 // 3.1 Ropa a zemní plyn ...39 // 3.2 Destilace ropy a hydrorafinační odsiřování frakcí...42 // 3.3 Výroba automobilového benzinu...44 // 3.4 Složky benzinu a jejich oktanová čísla...44 // 3.5 Základní procesní způsoby zvyšování oktanového čísla ...46 // 3.6 Ncuhlovodíkové vysokooktanové složky benzinu a přísady ...50 // 3.7 Zvyšování oktanového čísla přísadami...50 // 3.8 Výroba benzinu Special v ČR ...51 // 3.9 Výroba motorové nafty...51 // 3.10 Výroba LPG... 53 // 3.11 Zpracování zemního plynu pro pohon motorů ...53 // 3.12 Výroba metanolu ...54 // 3.13 Výroba lihu...55 // 3.14 Výroba MTBE a ETBE ... 55 // 3.15
Výroba mctylcslerů kyselin řepkového oleje (MERO) ...56 // 3.16 Výroba smčsné motorové nafty v České republice ...57 // 3.17 Výroba vodíku ...$7 // 4 Procesy spalování, hoření, plameny a energie paliv ... 59 // 4.1 Fyzikálně chemické procesy probíhající při spalování...59 // 4.2 Oxidační reakce a hoření uhlovodíků...61 // 4.3 Průběh procesů spalování kapalných paliv v pístových motorech...69 // 4.4 Rychlost hoření benzinu...70 // 4.5 Připravené palivové směsi a výbušniny...70 // 4.6 Hoření připravené (homogenní) směsi v zážehovém motoru...71 // 4.7 Nekontrolované hoření a klepání zážehového motoru ...72 // 4.8 Termíny pro projevy nekontrolovaného hoření...74 // 4.9 Kontinuální regulace oktanového požadavku motoru ...76 // 4.10 Spalování s vnitřní tvorbou směsi ve vznětovém motoru...78 // 4.11 Hoření heterogenní směsi...78 // 4.12 Energie paliv a její využití...80 // 4.13 Specifická energie paliv...82 // 5 Vlastnosti a složení paliv ve vztahu к požadavkům životního prostředí ... 84 // 5.1 Bilance spalování uhlovodíkových paliv ...84 // 5.2 Emise ze spalovacích motorů...85 // 5.3 Úniky těkavých složek benzinu do ovzduší...91 // 5.4 Výsledky výzkumu vlivu složení benzinu na emise v provozu vozidel ... 92 // 5.5 Výsledky výzkumu vlivu složení motorové nafty na emise...95 // 5.6 Emise při spalování plynů a neuhlovodíkových paliv ...97 // 6 Požadavky palivových
soustav a motorů na funkční vlastnosti paliv 99 // 6.1 Palivové soustavy motorů a jejich požadavky na vlastnosti paliva ... 99 // 6.2 Požadavky motorů na oktanové číslo benzinu a jejich vývoj .. 105 // 6.3 Aktuální metody hodnocení oktanových čísel ... 107 // 6.4 Silniční oktanová čísla a hodnocení oktanového požadavku motoru .. . . . 109 // 6.5 Regulace oktanového požadavku motoru, provozní a vnější vlivy ... 112 // 6.6 Vysokooktanové benziny v posledních dekádách .. 113 // 6.7 Požadavky na oktanová čísla a značení benzinů v USA . . 1 14 // 6.8 Požadavky motorů na těkavost benzinu ’. . . 115 // 6.9 Požadavky motorů na další vlastnosti benzinu .. 120 // 6.10 Požadavky na ochranu netvrzených sedel výfukových ventilů . . 120 // 6.11 Speciální požadavky na kvalitu benzinu .. 121 // 6.12 // 6.13 Aktuální metody hodnocení cetanového čísla a cetanový index . . 123 // 6.14 Požadavky motorů na frakční složení nafty . . 124 // 6.15 Požadavky palivových soustav na zimní vlastnosti nafty .. 125 // 6.16 Požadavky na další vlastnosti nafty .. 126 // 6.17 Požadavky palivových soustav na vlastnosti LPG . . 128 // 6.18 Požadavky motorů na vlastnosti CNG a LNG . . i 29 // 6.19 Požadavky motorů na vlastnosti MEŘO a směsných naft .. 129 // 6.20 Požadavky motorů na melanolová a lihová paliva 133 // 7 Požadavky norem na kvalitu paliv .. 135 // 7.1 Automobilové benziny - požadavky ČSN EN 228:2004 .. 136
7.2 Motorové nafty požadavky ČSN EN 590 .. 141 // 7.3 Mctylestery mastných kyselin (FAME) - požadavky // ČSN EN 14214 +AC... 146 // 7.4 Směsná motorová nafta - požadavky ČSN 65 6508 ... 147 // 7.5 LPG - požadavky ČSN EN 589 ... 149 // 7.6 CNG-požadavky ČSN 38 6110 ... 153 // 7.7 Kyslíkaté látky, požadavky ČSN EN 228 a EN 65 6511 (kvasný líh) ... 154 // 7.8 Zkoušky vlastností paliv a význam výsledků... 155 // 8 Paliva pro palivové články ... 159 // 9 Paliva pro automobilový sport a exotická paliva ... 161 // 10 Přísady do paliv a jejich používání ... 166 // 10.1 Charakteristiky jednotlivých typů přísad do benzinu... 169 // 10.2 Charakteristiky jednotlivých typů přísad do motorové nafty ... 174 // 10.3 Charakteristiky speciálních přísad ... 180 // 11 Jak ušetřit na palivu ... 182 // 11.1 Volba oktanového čísla benzinu a vliv na spotřebu ... 182 // 11.2 Energetické a cenové relace benzin/nafta/LPG/CNG... 183 // 11.3 Provozní vlivy na spotřebu paliva... 185 // 12 Kvalita nakupovaných paliv, reklamace... 186 // 12.1 Co svědčí u čerpací stanice o péči o kvalitu?... 186 // 12.2 Spolehlivost kvality paliv u čerpacích stanic ... 188 // 12.3 Co dělat, když je natankován nesprávný druh paliva? ... 189 // 12.4 Uplatnění reklamace kvality u čerpací stanice ... 190 // 12.5 Postup při odběru vzorku ... 191 // 12.6 Výběr laboratoře a objednání důkazních zkoušek ... 192 // 12.7 Odpovědnost za úroveň zimních
vlastností nafty... 192 // 12.8 Používání směsné motorové nafty (SMN 30) v ČR ... 193 // 12.9 Paliva obsahující MERO u čerpacích stanic v jiných zemích ... 194 // 12.1 OJak je to se správnou mírou?... 194 // 12.11 Ztráty při manipulaci s palivy, norma ztrát... 195 // 13 Značková paliva s nadstandardní kvalitou... 197 // 14 Kvalita paliv a její monitorování... 198 // 14.1 Monitorování podle EN 14274 ... ’98 // 14.2 Průběh zavádění monitorování do praxe v České republice...200 // 14.3 Hodnocení výsledků zkoušek paliv s použitím ČSN EN ISO 4259 ... 202 // 14.4 Význam systematické kontroly kvality a nápravných opatření...203 // 14.5 Hodnocení závažnosti odchylek kvality paliv od norem...203 // 14.6 Výsledky monitorování kvality paliv v ČR...207 // 15 Struktura cen paliv a sazby spotřební daně ... 211 // Závěr...213 // Zkratky...214 // Literatura... 216 // Rejstřík...218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC