Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2004
1 online zdroj (228 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6240-1 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0350-5 (print)
Čtenáři, kteří jak ve své profesi, tak v rámci svých zájmů pracují s palivy (motoristé zajímající se o vlastnosti paliv a vývoj v této oblasti, pracovníci čerpacích stanic a autoservisů, studenti a další) získají velké množství systematicky utříděných informací o palivech - o jejich rozdělení, původu složení, o požadavcích životního prostředí na kvalitu paliv, o vlastnostech benzinů, motorových naft, alternativních paliv všech typů (CNG, LPG, alkoholy, bionafta) a paliv pro sportovní a speciální účely..
001486307
Úvod 9 // 1 Paliva pro automobily a jejich spotřeba 10 // 1.1 Druhy paliv 10 // 1.2 Historie vývoje motorů a paliv 12 // 1.3 Poslední etapa vývoje kvality a druhů paliv 14 // 1.4 Kvalita paliv v příštích letech 15 // 1.5 Schválená paliva pro provoz vozidel v ČR a jejich prodejní síť 17 // 1.6 Spotřeba kapalných paliv v České republice a v EU 18 // 1.7 Spotřeba kyslíkalých paliv a CNG 22 // 2 Složení paliv a vlastnosti složek 24 // 2.1 Uhlovodíky v automobilových palivech 24 // 2.2 Vlastnosti uhlovodíků vyskytujících sc v automobilových palivech 26 // 2.3 Vlastnosti kyslíkalých látek v automobilových palivech 34 // 2.4 Vliv chemického složení paliv na jejich biologickou rozložitelnost 38 // 3 Surovinové zdroje a výroba paliv 39 // 3.1 Ropa a zemní plyn 39 // 3.2 Destilace ropy a hydrorafinační odsiřování frakcí 42 // 3.3 Výroba automobilového benzinu 44 // 3.4 Složky benzinu a jejich oktanová čísla 44 // 3.5 Základní procesní způsoby zvyšování oktanového čísla 46 // 3.6 Ncuhlovodíkové vysokooktanové složky benzinu a přísady 50 // 3.7 Zvyšování oktanového čísla přísadami 50 // 3.8 Výroba benzinu Special v ČR 51 // 3.9 Výroba motorové nafty 51 // 3.10 Výroba LPG 53 // 3.11 Zpracování zemního plynu pro pohon motorů 53 // 3.12 Výroba metanolu 54 // 3.13 Výroba lihu 55 // 3.14 Výroba MTBE a ETBE 55 // 3.15 Výroba mctylcslerů kyselin řepkového oleje (MERO) 56 // 3.16 Výroba smčsné motorové nafty v České republice 57 // 3.17 Výroba vodíku $7 // 4 Procesy spalování, hoření, plameny a energie paliv 59 // 4.1 Fyzikálně chemické procesy probíhající při spalování 59 // 4.2 Oxidační reakce a hoření uhlovodíků 61 // 4.3 Průběh procesů spalování kapalných paliv v pístových motorech 69 // 4.4 Rychlost hoření benzinu 70 //
4.5 Připravené palivové směsi a výbušniny 70 // 4.6 Hoření připravené (homogenní) směsi v zážehovém motoru 71 // 4.7 Nekontrolované hoření a klepání zážehového motoru 72 // 4.8 Termíny pro projevy nekontrolovaného hoření 74 // 4.9 Kontinuální regulace oktanového požadavku motoru 76 // 4.10 Spalování s vnitřní tvorbou směsi ve vznětovém motoru 78 // 4.11 Hoření heterogenní směsi 78 // 4.12 Energie paliv a její využití 80 // 4.13 Specifická energie paliv 82 // 5 Vlastnosti a složení paliv ve vztahu к požadavkům životního prostředí 84 // 5.1 Bilance spalování uhlovodíkových paliv 84 // 5.2 Emise ze spalovacích motorů 85 // 5.3 Úniky těkavých složek benzinu do ovzduší 91 // 5.4 Výsledky výzkumu vlivu složení benzinu na emise v provozu vozidel 92 // 5.5 Výsledky výzkumu vlivu složení motorové nafty na emise 95 // 5.6 Emise při spalování plynů a neuhlovodíkových paliv 97 // 6 Požadavky palivových soustav a motorů na funkční vlastnosti paliv 99 // 6.1 Palivové soustavy motorů a jejich požadavky na vlastnosti paliva 99 // 6.2 Požadavky motorů na oktanové číslo benzinu a jejich vývoj 105 // 6.3 Aktuální metody hodnocení oktanových čísel 107 // 6.4 Silniční oktanová čísla a hodnocení oktanového požadavku motoru 109 // 6.5 Regulace oktanového požadavku motoru, provozní a vnější vlivy 112 // 6.6 Vysokooktanové benziny v posledních dekádách 113 // 6.7 Požadavky na oktanová čísla a značení benzinů v USA 114 // 6.8 Požadavky motorů na těkavost benzinu 115 // 6.9 Požadavky motorů na další vlastnosti benzinu 120 // 6.10 Požadavky na ochranu netvrzených sedel výfukových ventilů 120 // 6.11 Speciální požadavky na kvalitu benzinu 121 // 6.12 // 6.13 Aktuální metody hodnocení cetanového čísla a cetanový index 123 //
6.14 Požadavky motorů na frakční složení nafty 124 // 6.15 Požadavky palivových soustav na zimní vlastnosti nafty 125 // 6.16 Požadavky na další vlastnosti nafty 126 // 6.17 Požadavky palivových soustav na vlastnosti LPG 128 // 6.18 Požadavky motorů na vlastnosti CNG a LNG 129 // 6.19 Požadavky motorů na vlastnosti MEŘO a směsných naft 129 // 6.20 Požadavky motorů na melanolová a lihová paliva 133 // 7 Požadavky norem na kvalitu paliv 135 // 7.1 Automobilové benziny - požadavky ČSN EN 228:2004 136 // 7.2 Motorové nafty požadavky ČSN EN 590 141 // 7.3 Mctylestery mastných kyselin (FAME) - požadavky ČSN EN 14214 +AC 146 // 7.4 Směsná motorová nafta - požadavky ČSN 65 6508 147 // 7.5 LPG - požadavky ČSN EN 589 149 // 7.6 CNG-požadavky ČSN 38 6110 153 // 7.7 Kyslíkaté látky, požadavky ČSN EN 228 a EN 65 6511 (kvasný líh) 154 // 7.8 Zkoušky vlastností paliv a význam výsledků 155 // 8 Paliva pro palivové články 159 // 9 Paliva pro automobilový sport a exotická paliva 161 // 10 Přísady do paliv a jejich používání 166 // 10.1 Charakteristiky jednotlivých typů přísad do benzinu 169 // 10.2 Charakteristiky jednotlivých typů přísad do motorové nafty 174 // 10.3 Charakteristiky speciálních přísad 180 // 11 Jak ušetřit na palivu 182 // 11.1 Volba oktanového čísla benzinu a vliv na spotřebu 182 // 11.2 Energetické a cenové relace benzin/nafta/LPG/CNG 183 // 11.3 Provozní vlivy na spotřebu paliva 185 // 12 Kvalita nakupovaných paliv, reklamace 186 // 12.1 Co svědčí u čerpací stanice o péči o kvalitu? 186 // 12.2 Spolehlivost kvality paliv u čerpacích stanic 188 // 12.3 Co dělat, když je natankován nesprávný druh paliva? 189 // 12.4 Uplatnění reklamace kvality u čerpací stanice 190 // 12.5 Postup při odběru vzorku 191 //
12.6 Výběr laboratoře a objednání důkazních zkoušek 192 // 12.7 Odpovědnost za úroveň zimních vlastností nafty 192 // 12.8 Používání směsné motorové nafty (SMN 30) v ČR 193 // 12.9 Paliva obsahující MERO u čerpacích stanic v jiných zemích 194 // 12.1 OJak je to se správnou mírou? 194 // 12.11 Ztráty při manipulaci s palivy, norma ztrát 195 // 13 Značková paliva s nadstandardní kvalitou 197 // 14 Kvalita paliv a její monitorování 198 // 14.1 Monitorování podle EN 14274 198 // 14.2 Průběh zavádění monitorování do praxe v České republice 200 // 14.3 Hodnocení výsledků zkoušek paliv s použitím ČSN EN ISO 4259 202 // 14.4 Význam systematické kontroly kvality a nápravných opatření 203 // 14.5 Hodnocení závažnosti odchylek kvality paliv od norem 203 // 14.6 Výsledky monitorování kvality paliv v ČR 207 // 15 Struktura cen paliv a sazby spotřební daně 211 // Závěr 213 // Zkratky 214 // Literatura 216 // Rejstřík 218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC