Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2004
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6261-6 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0894-9 (print)
Co firmě přinese účast na výstavách a veletrzích? Jak se na ně krok za krokem správně připravit? Na co určitě nezapomenout? Četné příklady z marketingové praxe a přehledně členěný text pomohou všem současným i budoucím vystavovatelům, marketingovým pracovníkům a studentům, kteří se nechtějí učit jen metodou pokusu a omylu..
001486316
Obsah // O autorkách... 9 // Předmluva... 11 // Úvodní slovo ... 13 // 1. kapitola // Charakteristika veletrhů a výstav... // 1.1 Veletrh jako nejstarší komunikační nástroj - od tržiště // po současnost ... // Jak můžeme charakterizovat výstavnictví ... // Malá exkurze do historie reklamy ... // Počátky výstavnictví... // 1.2 Charakteristika a typy veletržních a výstavních akcí... // Virtuální veletrhy... // 1.3 Oborové členění veletrhů... // 1.4 Efektivita veletržní a výstavní činnosti ve vztahu ? ekonomice ... // Výdaje vystavovatelů... // Struktura výdajů vystavovatelů a návštěvníků ... // Podpora proexportní politiky ve vztahu ? veletrhům a výstavám ... // 1.5 Subjekty působící v oboru výstavnictví... // 15 // 16 16 16 17 22 // 25 // 26 // 29 // 30 // 31 // 32 // 2. kapitola // Veletrh a marketingová komunikace - proč na veletrh ... 37 // 2.1 Úloha veletrhů a výstav v marketingové komunikaci... 38 // Komunikační specifika veletrhů a výstav ... 41 // 2.2 Smysl pořádání veletrhů ... 42 // 2.3 Proč jít na veletrh ... 43 // 2.4 Role veletrhu pro budování image firmy, produktu, značky.. 46 // Analýza image ... 49 // Cíle výzkumu image... 50 // Metodika a základní postup ... 50 // 2.5 Informační role veletrhu ... 52 // 2.6 Role veletrhu v podpoře prodeje... 53 // 2.7 Pozice veletrhu jako lobbistického nástroje... 53 // Lobby a odborná sdružení... 54 // Politická lobby ... 55 // Pořadatelé
také lobbují ? politiků... 55 // Veletrhy a výstavy // 3. kapitola // Příprava na veletrh ... 57 // 3.1 Stanovení cílů účasti na veletrzích v rámci komunikační // strategie... 58 // Cíle pořadatelů výstav a veletrhů... 60 // Cíle odborných sdruženi a garantů... 61 // Cíle vystavovatelů ... 62 // Cíle návštěvníků ... 63 // Cíle zástupců médií... 64 // 3.2 Jak si vybrat vhodný veletrh nebo výstavu... 64 // Výběr výstavní plochy... 66 // Velikost výstavní plochy... 68 // 3.3 Harmonogram přípravy krok za krokem... 69 // Harmonogram přípravy a realizace účasti na veletrhu .. 69 // Výběr, návrh a stavba stánku... 74 // Podstata dobrého návrhu stánku... 79 // Prezentace a prosazování účasti na veletrhu ... 83 // Likvidace expozic ... 84 // Komunikace o účasti firmy na veletrhu ... 87 // 4. kapitola // Doprovodný program - součást veletrhů a výstav... 91 // 4.1 Doprovodný program veletrhů jako součást marketingového // komunikačního mixu ... 92 // 4.2 Jak probíhá příprava doprovodného programu... 93 // 4.3 Témata a typy doprovodných programů ... 95 // Témata - nosné pilíře doprovodného programu ... 95 // Typy doprovodných programů... 96 // 5. kapitola // Veletrh skončil a co dál - výzkumy efektivity veletrhu ... // 5.1 Zdroje pro hodnocení efektivity účasti na veletrhu ... // 5.2 Vyhodnocení výsledků - co můžeme (musíme) hodnotit // a udělat... // Rady založené na praktických zkušenostech
... // 5.3 Jak a s kým komunikovat po skončení veletrhu ... // 5.4 Výzkumy efektivity veletrhů a výstav - jak hodnotit a co to // přináší... // Výzkumy návštěvníků a vystavovatelů... // Příklady výzkumů návštěvníků a vystavovatelů... // Výzkumy zaměřené na analýzu veletrhu jako značky // nebo konkrétních veletržních akcí... // Případová studie: Testování nového vizuálního stylu BVV ... Výzkumy realizované vystavovateli ... // 103 // 104 // 104 // 105 108 // 109 // 111 // 113 // 116 // 117 // 123 // Obsah // Slovo závěrem... 127 // Přílohy... 131 // Subjekty působící v oboru výstavnictví... 133 // Výstavářské firmy - členove asociace výstavářských firem ... 137 // Česká zastoupení zahraničních veletrhů ... 143 // Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních // akcí ČR (SOVA ČR) ... 146 // Asociace výstavářských firem (AVF) ... 147 // Databáze výstav a veletrhů na českém trhu ... 148 // Údaje o auditovaných a neauditovaných akcích... 153 // EXPO IMA GE - soutěž o nejpůsobivější expozice... 153 // Literatura... 155 // Rejstřík... 157 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC