Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2005
1 online zdroj (328 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6633-1 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0986-4 (print)
Publikace shrnuje současnou úroveň znalostí o sádrokartonových konstrukcích a materiálech. Seznámíte se zde s mnohostranným použitím výrobků na bázi sádry ve stavebnictví, často v aplikacích, které nás při běžném pohledu ani nenapadnou. Moderně pojatá koncepce odborné knihy představuje detailně strukturovaný text (druhy sádrokartonových desek, rozměrové tolerance, použití, profily, šrouby, tmely, vlastnosti, montáž, chyby při montáži atd.) v kombinaci se srozumitelným a jednoduchým výkladem tak, aby kniha byla zajímavá pro širokou veřejnost..
001486329
Obsah // 1 Úvod - sádrokarton dnes...9 // 2 Slovník základních pojmů ...11 // 3 Konstrukce suché výstavby...15 // 3.1 Oblasti použití konstrukcí a materiálů suché výstavby ...15 // 3.2 Přednosti a zápory použití konstrukcí suché výstavby...18 // 3.3 Přehled konstrukcí se sádrovými a příbuznými deskami...19 // 4 Materiál ...21 // 4.1 Sádra ...21 // 4.1.1 Proměny sádrovce...22 // 4.1.2 Základní vlastnosti sádry...23 // 4.1.3 Shrnutí...24 // 4.2 Sádrové desky...24 // 4.2.1 Sádrokartonové desky...25 // 4.2.2 Sádrokartonové a sádrové kazety ...35 // 4.2.3 Sádrovláknité desky ...36 // 4.2.4 Speciální protipožární desky na bázi sádry...40 // 4.3 Cementové desky...41 // 4.3.1 Druhy cementových desek...42 // 4.3.2 Vlastnosti cementových desek bez dřevní hmoty ...42 // 4.3.3 Třída reakce na oheň...42 // 4.3.4 Typy hran ...42 // 4.3.5 Rozměry cementových desek...42 // 4.4 Profily pro konstrukce ze sádrových desek...43 // 4.4.1 Ocelové profily...43 // 4.4.2 Speciální profily ...46 // 4.4.3 Kvalita profilů...46 // 4.4.4 Dřevěné profily...47 // 4.5 Šrouby pro konstrukce ze sádrových desek...48 // 4.6 Hřebíky a sponky pro konstrukce ze sádrových desek ...52 // 4.7 Nýty...54 // 4.8 Šrouby pro konstrukce z cementových desek...54 // 4.9 Tmely pro konstrukce ze sádrových desek ...54 // 4.9.1 Tmely na bázi sádry ...55 // 4.9.2 Tmely disperzní ...56 // 4.9.3 Tmely pro základní tmelení...56 // 4.9.4 Tmely pro
finální tmelení...56 // 4.9.5 Celoplošné sádrové stěrky...57 // 4.9.6 Lepidla na spáry ...58 // 4.9.7 Osazovací sádrová malta pro suché omítky ...58 // 4.10 Výztužné pásky...59 // 4.11 Penetrace ...60 // 4.12 Závěsy, spoje, dráty ...62 // 4.13 Nosiče sanitárních předmětů ...64 // 4.14 Izolace ...67 // 4.14.1 Izolace z minerální vlny ...67 // 4.14.2 Pěnový polystyren EPS ...69 // 4.15 Hmoždinky...69 // 4.16 Tenkovrstvé omítky...73 // 4.17 Revizní klapky ...75 // 4.18 Posuvné dveře ...79 // 4.19 Ostatní pomocný materiál...80 // 4.20 Pojistné a parotěsné fólie ...84 // 4.21 Izolace proti ostřikující vodě...86 // 4.22 Vyrovnávací hmoty...88 // 4.23 Suché podsypy...90 // 4.24 Sádrové omítky...92 // 4.25 Lité sádrové podlahy...95 // 4.26 Nářadí a nástroje ...97 // 4.27 Doprava a skladování materiálů suché výstavby...98 // 5 Stavebně fyzikální vlastnosti materiálů a konstrukcí suché výstavby...101 // 5.1 Požární vlastnosti ...101 // 5.2 Akustické vlastnosti...105 // 5.3 Tepelné vlastnosti...117 // 5.4 Vlhkostní vlastnosti...117 // 5.5 Dilatace a objemové změny materiálu ...118 // 6 Základní pracovní postupy...123 // 6.1 Práce s deskami ...123 // 6.2 Práce s profily...126 // 6.3 Šroubování...127 // 6.4 Tmelení ...128 // 6.5 Broušení...138 // 6.6 Ohýbání...138 // 6.7 Frézování...144 // 7 Konstrukce suché výstavby...147 // 7.1 Příčky...147 // 7.2 Předsazené stěny ...188 // 7.3 Šachtové
stěny ...197 // 7.4 Podhledy ...206 // 7.5 Kazetové podhledy se sádrovými deskami ...230 // 7.6 Architektonické konstrukce podhledů...233 // 7.7 Podlahy ...237 // 7.7.1 Suché plovoucí podlahy...237 // 7.7.2 Dutinové a dvojité podlahy ... // 7.7.3 Lité sádrové podlahy (potěry) ... // 7.8 Podkroví... // 7.9 Bytová jádra... // 7.10 Obklady sloupů a nosníků ... // 7.11 Kabelové kanály... // 7.12 Vzduchotechnické kanály... // 7.13 Konstrukce chránící před vysokofrekvenčním elektromagnetickým // polem... // 7.14 Konstrukce chránící proti roentgenovému záření ... // 7.15 Samonosné systémy ... // 250 // 258 // 262 // 274 // 277 // 282 // 283 // 284 // 285 287 // 8 Povrchové úpravy // 291 // 9 Typické aplikace konstrukcí suché výstavby... // 9.1 Použití sádrokartonu v prostorách se zvýšenou vzdušnou vlhkostí . . . . // 9.2 Systémy suché výstavby pro exteriér a vlhké prostředí - cementové // desky ... // 9.2.1 Použití, výhody a nevýhody ... // 9.2.2 Základní pracovní operace... // 297 // 297 // 298 // 298 // 299 // 10 Zvláštnosti sádrovláknitých desek // 311 // 11 Zvláštnosti protipožárních sádrovláknitých desek se skelnou tkaninou . . . // 12 Klimatické podmínky montáže sádrokartonových konstrukcí ... // 13 Spotřeby materiálu a montážní časy ... // Literatura... // . 315 . 317 . 319 . 323 // Rejstřík // 325

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC