Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2005
1 online zdroj (124 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6573-0 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0625-3 (print)
Vyžadují po vás podklady k výběrovému řízení v angličtině? Ucházíte se o práci v mezinárodní firmě nebo o studium či práci v zahraničí? Co je důležité pro úspěšný životopis a motivační dopis? Jak vypadá obsah, forma a estetická stránka životopisu v anglicky mluvících zemích? Jak úspěšně zdůrazníte své přednosti a zjemníte nedostatky? Jak správně přeložit tituly, pozice a funkce? Jaká slova a obraty vám pomohou vyniknout? Autorka se zkušenostmi z působení v USA i Evropě vám pomůže zajistit si atraktivním životopisem lepší pracovní pozici..
001486335
Obsah // Obsah // Předmluva... 9 // Úvod ... 11 // 1. kapitola // Životopis jako marketingový nástroj ... 13 // 1.1 Jiný kraj, jiný mrav ... 14 // 1.2 Obecné rady pro zasílání životopisu různým zahraničním zaměstnavatelům... 15 // Životopis pro zahraniční zaměstnavatele sídlící na území // České republiky ... 15 // Životopis pro zahraniční neamerické zaměstnavatele 15 // 2. kapitola // Co je podstatou úspěšného životopisu... 17 // Než začnete psát životopis... 19 // 3. kapitola // Curriculum vitae versus résumé... 21 // 4. kapitola // Résumé... 25 // 4.1 Obsah ... 26 // Osobní údaje / kontakty (Identifying Information)... 27 // Pracovní cíl (Objective) ... 29 // Souhrn kvalifikací (Summary of Qualifications) ... ЗО // Vzdělání (Education)... 31 // Pracovní zkušenosti (Professional Experience) ... 35 // Co nabídnout zaměstnavateli... 38 // Doplňkové informace (Additional Information)... 40 // 4.2 Formát ... 43 // Chronologický (chronological) formát... 43 // Funkční (functional) formát... 44 // Kombinovaný (combined) formát... 45 // 4.3 Estetická stránka ... 47 // 4.4 Jak řešit nedostatky v résumé ... 49 // Jak zakrýt mezery v chronologii zaměstnáni... 49 // Jak se prezentovat starší nebo naopak mladší ... 50 // Jak se vyrovnat s malými či chybějícími // pracovními zkušenostmi ... 51 // Atraktivní životopis v angličtině // 5. kapitola // Curriculum vitae... 53 // Obsah curriculum vitae...
54 // Seznam sekcí curriculum vitae... 55 // Osobní údaje /kontakty (Identifying Information)... 55 // Vzdělání (Education)... 56 // Disertační práce (Dissertation or Thesis)... 56 // Souhrn kvalifikací (Professional Summary) ... 57 // Odborná znalost (Expertise) nebo Oblasti specializace // (Areas of Specialization) ... 57 // Odborná asistentství a oceněni)Fellowships // or Scholarships) ... 57 // Profesní zkušenosti (Professional Experience) ... 58 // Konference (Conferences) ... 59 // Publikační činnost (Publications) ... 60 // Profesní sdruženi (Professional A ffiliations, Professional // Memberships) ... 61 // Jazykové znalosti (Language Skills)... 61 // Znalost práce s počítačem (Computer Skills) ... 61 // Reference (References) ... 61 // 6. kapitola // Seznam referencí... 63 // Kdy zasílat reference ... 64 // Výběr vhodných osob pro poskytnutí referencí ... 65 // Základní pravidla při získáváni referencí ... 65 // Jak sestavit seznam referencí... 65 // 7. kapitola // Elektronická verze résumé... 67 // 7.1 Textová verze résumé pro e-mail (Text-only Résumé)... 68 // 7.2 Naskenovatelné résumé (Scannable Résumé) ... 69 // Grafická úprava textové verze životopisu určeného к zaslání e-mailem а к naskenování... 69 // 7.3 Umísťování résumé do databáze... 71 // Grafická úprava životopisu určeného к umístěni // do databáze ... 71 // 7.4 Résumé pro webovou stránku... 71 // 7.5 Příprava elektronických
verzí životopisu... 72 // 8. kapitola // Běžná korespondence pro výběrová řízení ... 75 // 8.1 Motivační dopis ... 76 // Uče! motivačního dopisu... 76 // Jednotlivé části dopisu ... 77 // Obsah // 8.2 Akademický motivační dopis... 79 // Jednotlivé části dopisu ... 79 // 8.3 Dčkovný dopis ... 81 // Jednotlivé části dopisu ... 81 // Jakou formou poslat děkovný dopis ... 82 // 8.4 Rozhodnutí o vystoupení z výběrového procesu ... 82 // 8.5 Dopis reagující na pracovní nabídku ... 82 // Přijetí pracovní nabídky’... 83 // Odmítnutí pracovní nabídky... 83 // 8.6 Dopis reagující na zaměstnavatelovu negativní odpověď ... 84 // Příloha ... 85 // Příklady akčních sloves... 86 // Příklady klíčových slov... 88 // Chronologické résumé - administrativní/asistentské práce... 90 // Chronologické résumé - mezinárodní právo ... 91 // Chronologické résumé - účetnictví ... 92 // Funkční résumé - výpočetní technika... 93 // Funkční résumé - design ... 94 // Funkční résumé - marketing... 95 // Kombinované résumé 1 ... 96 // Kombinované résumé 2 ... 97 // Curriculum vitae - ekonomie... 98 // Curriculum vitae - politické vědy... 102 // Seznam referencí 1 ... 105 // Seznam referencí 2... 106 // Textové résumé pro e-mail - práva... 107 // Naskenovatelné résumé - přírodní vědy, biologie... 108 // Naskenovatelné résumé - výpočetní technika ... 110 // Motivační dopis 1 ... 111
Motivační dopis 2 ... 112 // Spekulativní dopis 1 ... 113 // Spekulativní dopis 2... 114 // Akademický motivační dopis ... 115 // Děkovný dopis po informativní schůzce... 117 // Děkovný dopis po výběrovém rozhovoru 1 ... 118 // Děkovný dopis po výběrovém rozhovoru 2... 119 // Dopis - přijetí pracovní nabídky 1 ... 120 // Dopis - přijetí pracovní nabídky 2... 121 // Dopis - odmítnutí pracovní nabídky 1 ... 122 // Dopis - odmítnutí pracovní nabídky 2... 123 // Dopis - reakce na odmítnutí žádosti o přijetí ... 124

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC