Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2005
1 online zdroj (216 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6376-7 (online ; pdf)
ISBN 80-247-0938-4 (print)
Oceňování finančních institucí nabývá v posledních letech na významu. Fúze a akvizice těchto subjektů, rozvinutost a vzájemná provázanost finančních trhů a komplexnost nabízených služeb zvyšuje náročnost na stanovení jejich reálné hodnoty jakožto výchozího předpokladu pro vyjednávání o kupní, respektive prodejní ceně. Kniha vychází z obecných oceňovacích postupů platných pro podniky a promítá do nich specifika hospodaření jednotlivých oceňovaných subjektů – bank, spořitelních a úvěrových družstev, investičních společností a fondů, penzijních fondů. Je doplněna jednoduchými příklady pro lepší pochopení dané problematiky. Po přečtení knihy by měl být čtenář schopen samostatně metodicky zvládnout postup při oceňování finančních institucí. Publikace je určena studentům ekonomických fakult vysokých škol a znalcům a oceňovatelům, kteří se s praktickým oceňováním finančních institucí setkávají..
001486336
Úvod 7 // 1 Obecné oceňovací postupy, principy, metody a přístupy důležité pro proces oceňování finančních institucí 9 // 1.1 Podstata hodnoty, její různé typy a vztahy mezi nimi 9 // 1.2 Základní principy teorie oceňování 12 // 1.3 Důvody pro ocenění finančních institucí 16 // Finanční instituce, jejich specifika a odlišnosti od klasických podniků // 2.1 Obecná charakteristika finančních institucí a jejich současný vývoj // 2.2 Metodický přístup k oceňování finančních institucí // Oceňování komerčních bank // 3.1 Specifika bankovního podnikání // 3.2 Oceňování banky výnosovou metodou // 3.2.1 Základní informace // 3.2.2 Finanční analýza banky // 3.2.3 Interní a externí hodnocení banky // 3.2.4 Strategické finanční plánování banky // 3.2.5 Sestavení finančního plánu banky pro účely oceňování // 3.2.6 Identifikace bankovních rizik a jejich vliv na výnosové ocenění banky // 3.2.7 Vliv inflace a úrokových sazeb na výnosové ocenění banky // 3.2.8 Výnosové ocenění banky pomocí cenového obligačního modelu bond pricing model // 3.3 Oceňování banky na základě tržního srovnání // 3.4 Majetkové ocenění banky // 3.5 Specifika oceňování bank při fúzích a akvizicích // 3.6 Závěry z oceňování bank a praktická aplikace teoretických poznatků při oceňování // 3.7 Konkrétní příklad ocenění komerční banky // 4 Oceňování spořitelních a úvěrových družstev 169 // 4.1 Stručná charakteristika spořitelních a úvěrových družstev (dále jen družstevní záložna) a jejich hospodaření 169 // 4.2 Důvody ocenění družstevních záložen a základní oceňovací přístupy 172 // 4.3 Jednoduchý příklad ocenění za účelem sloučení 175 // 5 Oceňování investičních společností a fondů 181 //
5.1 Stručná charakteristika a specifika investičních společností a fondů 181 // 5.2 Základní přístupy k oceňování investičních společností a investičních fondů 188 // 5.3 Konkrétní příklad ocenění investiční společnosti 191 // 6 Oceňování penzijních fondů 195 // 6.1 Charakteristika penzijních fondů v ČR a specifika jejich hospodaření 195 // 6.2 Metody oceňování penzijních fondů 204 // 6.3 Konkrétní příklad ocenění penzijního fondu 206 // 7 Závěr - praktické problémy při oceňování 213 // Použitá literatura 215

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC