Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2004
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6685-0 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1094-3 (print)
Business Intelligence (BI) je moderním způsobem užití informačních technologií při analýzách, plánování a rozhodování firmy. Autoři vysvětlují pojmy a principy BI, ukazují postupy a příklady navrhování, realizace a úspěšného nasazení BI aplikací od strategického řízení až po oblasti financí, obchodu a logistiky..
001486341
Obsah // O autorech ...11 // Úvod...13 // Část I: Principy Business Intelligence...15 // 1. Business Intelligence-vývoj a základní principy...17 // 1.1 Vývoj Business Intelligence...17 // 1.2 Business Intelligence v řízení firmy...17 // 1.3 Základní principy řešení Business Intelligence...20 // 1.3.1 Základní principy multidimenzionálních databází ...20 // 1.3.2 Porovnání analytických a OLTP systémů ...25 // 1.4 Hlavní komponenty, typy aplikací a vrstvy v Business Intelligence...26 // 1.4.1 Produkční (zdrojové) systémy...28 // 1.4.2 Extraction, Transformation and Loading -ETL ...29 // 1.4.3 Enterprise Application Integration - EAI...29 // 1.4.4 Dočasné úložiště dat - DSA (Data Staging Areas) ...30 // 1.4.5 Operativní úložiště dat - ODS (Operational Data Store)...30 // 1.4.6 Datový sklad - DWH (Data Warehouse)...32 // 1.4.7 Datové tržiště - DMA (Data Mart)...33 // 1.4.8 OLAP databáze ...33 // 1.4.9 Reporting...34 // 1.4.10 Manažerské aplikace - EIS (Executive Information Systems)...34 // 1.4.11 Dolování dat (Data Mining)...35 // 1.4.12 Oborová znalost know-how ...36 // 1.4.13 Technická znalost...36 // 1.4.14 Nástroje pro zajištění datové kvality...36 // 1.4.15 Nástroje pro správu metadat...36 // 1.4.16 Další komponenty související s Bl...37 // 1.5 Rozdíly v pojetí datových skladů a tržišť ...38 // 1.6 Integrace komponent Business Intelligence...38 // 1.7 Business Intelligence - příklady základních principů...39
// 2. Řízení projektů a aplikací Business Intelligence...45 // 2.1 Přístupy к řešení Business Intelligence...45 // 2.1.1 Postupné budování datových tržišť...45 // 2.1.2 Jednorázové vybudování celkového řešení...48 // 2.1.3 Přírůstkový přístup...49 // 2.2 Principy a úlohy řízení Business Intelligence...51 // 2.3 Business Intelligence v kontextu řízení informačního systému...54 // 2.3.1 Strategie rozvoje Bl ...55 // 2.3.2 Plánování a koordinace projektů Bl ...55 // 2.3.3 Řízení služeb Bl...57 // 2.3.4 Řízení zdrojů Bl ...58 // 2.3.5 Řízení projektů Bl ...59 // 2.3.6 Řízení provozu aplikací Bl...59 // 2.4 Řízení a postupy projektů Business Intelligence...60 // 2.4.1 Úvodní studie Bl...61 // 2.4.2 Specifikace přírůstku...64 // 2.4.3 Analýza Bl řešení...66 // 2.4.4 Modelování a návrh datového skladu a Bl řešení...68 // 2.4.5 Návrh technologické platformy přírůstku...71 // 2.4.6 Návrh transformací - ETL...73 // 2.4.7 Implementace Bl řešení...75 // 2.5 Podstatné parametry pro řízení Business Intelligence ...78 // 2.5.1 Strategické a plánovací parametry...80 // 2.5.2 Parametry komplexních řešení, poskytovaných služeb a jejich dodavatelů...83 // 2.5.3 Parametry zdrojů a komponent řešení Bl ...86 // 2.5.4 Parametry řízení projektů, přesněji řečeno přírůstků Bl...90 // 2.5.5 Provozní parametry Bl...91 // Část II: Řešení a realizace úloh Business Intelligence...95
// 3. Příprava, plánování, analýzy...97 // 3.1 Strategie rozvoje Business Intelligence...97 // 3.1.1 Analýzy uživatelských (business) požadavků...97 // 3.1.2 Formulace strategických záměrů v Bl...101 // 3.1.3 Analýza připravenosti firmy na Bl a analýza stavu IS/ICT...101 // 3.1.4 Návrh architektur Bl...102 // 3.2 Plánování projektu Business Intelligence...103 // 3.2.1 Formulace plánu vývoje Bl...103 // 3.2.2 Výběr řešení a jeho dodavatele ...104 // 4. Návrh řešení Business Intelligence...107 // 4.1 Detailní specifikace uživatelských požadavků...107 // 4.2 Modelování Business Intelligence řešení...108 // 4.2.1 Dimenzionální modelování...108 // 4.2.2 Modelování datového skladu (logický model)...113 // 4.2.3 Změny v dimenzích - SCD (Slowly Changing Dimensions) ...121 // 4.3 Návrh technologické platformy...126 // 4.3.1 Návrh technologické architektury...127 // 4.3.2 Fyzický model datového skladu...128 // 4.3.3 Řešení velikosti databáze datového skladu a nárůstu dat...130 // 4.4 Řešení transformací a kvality dat...132 // 4.4.1 Analýzy a řízení kvality dat...132 // 4.4.2 Návrh transformací dat - datových pump...142 // 4.5 Návrh klientských aplikací...144 // 5. Provoz aplikací Business Intelligence... . 147 // 5.1 Řízení provozu Business Intelligence...147 // 5.1.1 Provoz aplikací Bl ve srovnání s provozními systémy...147 // 5.1.2 Systém řízení provozu Bl...148 // 5.1.3 Organizace provozu Bl...150
// 5.1.4 Role v Bl ...152 // 5.2 Úlohy v provozu Business Intelligence...154 // 5.2.1 Řízení technické infrastruktury...154 // 5.2.2 Ladění výkonu databáze...154 // 5.2.3 Udržovaní dat a metadat...154 // 5.2.4 Řízení růstu objemu datového skladu ...154 // 5.3 Ekonomika Business Intelligence...155 // 5.3.1 Náklady na Bl...155 // 5.3.2 Efekty řešení Bl...156 // 6. Implementace úloh Business Intelligence...159 // 6.1 Základní východiska implementace úloh Business Intelligence...159 // 6.2 Příprava produkčních systémů a dalších zdrojů dat pro Business Intelligence...160 // 6.3 Implementace DSA ...160 // 6.4 Implementace ETL mezi produkčním systémem a DSA...160 // 6.5 Implementace aplikací datových skladů...161 // 6.6 Implementace datových pump...164 // 6.6.1 Zdroje dat...164 // 6.6.2 Transformační úlohy...165 // 6.6.3 Řízení průběhu transformace...167 // 6.6.4 Základní doporučení pro implementaci datových pump ...169 // 6.7 Naplnění datového skladu daty...169 // 6.8 Implementace OLAP databází...171 // 6.8.1 Vytvoření OLAP databáze a definice umístění (způsobu připojení) datových zdrojů . . 171 // 6.8.2 Vytvoření dimenzí ...172 // 6.8.3 Vytvoření definic OLAP kostek...180 // 6.8.4 Nastavení přístupových práv...185 // 6.9 Implementace klientských aplikací...185 // 6.9.1 Připojení к OLAP databázi...186 // 6.9.2 Vytvoření kontingenční tabulky...187 // 6.9.3 Vytvoření kontingenčních grafů...187
// 6.9.4 Vytvoření dalších speciálních výstupů... 190 // 6.9.5 Pracovní panely uživatelů...190 // Část III: Aplikace a užití Business Intelligence...193 // 7. Aplikační oblasti Business Intelligence...195 // 7.1 Finance...195 // 7.2 Marketing...196 // 7.3 Výroba...197 // 7.4 Logistika...197 // 7.5 Řízení vztahů s dodavateli...198 // 7.6 Lidské zdroje...198 // 7.7 Informatika...199 // 7.8 Corporate Performance Management (CPM)...199 // 7.9 Web Analytics...200 // 7.10 Customer Intelligence...201 // 8. Dolování dat...205 // 8.1 Úlohy dolování dat...205 // 8.2 Techniky dolování dat...206 // 8.3 Proces dolování dat...207 // 8.3.1 Definice problému...207 // 8.3.2 Výběr dat...207 // 8.3.3 Příprava dat...207 // 8.3.4 Data Mining...208 // 8.3.5 Zprovoznění modelu (Deployment)...208 // 8.3.6 Obchodní akce...208 // 8.4 Technologie dolování dat ...208 // 8.5 Aplikace dolování dat •...209 // 8.5.1 Segmentace...209 // 8.5.2 Automatizovaný skóring zákazníků...213 // 9. Trendy na trhu Business Intelligence...217 // 9.1 Trh Business Intelligence ...217 // 9.1.1 Růst...220 // 9.1.2 Konvergence...220 // 9.1.3 Posun к dodavatelskému způsobu vývoje řešení Bl...221 // 9.1.4 Vývoj standardů...221 // 9.1.5 Zaměření na data o zákaznících - Customer Intelligence...221 // 9.2 Zákazníci a řešení Business Intelligence ...221 // 9.3 Architektury Business Intelligence...224 // 9.3.1 Vývoj architektur řešení Bl...224 // 9.3.2 Vývoj
komponent Bl...225 // 10. Faktory úspěšnosti řešení Business Intelligence...231 // 10.1 Faktory úspěšnosti ve strategii a plánování Business Intelligence...232 // 10.1.1 Úroveň řízení firmy, firemní kultura...233 // 10.1.2 Existence potřeby Bl aplikací...233 // 10.1.3 Kvalita vize a Strategie Bl...233 // 10.1.4 Identifikace efektů řešení...234 // 10.1.5 Definování realizovatelných cílů Bl...234 // 10.1.6 Stav zdrojových informačních systémů a produkčních dat...234 // 10.1.7 Existence silného sponzora...235 // 10.1.8 Motivace uživatelů na kooperaci v Bl projektech...235 // 10.1.9 Kvalita a akceptování uživatelských požadavků...235 // 10.1.10 Volba přístupu к řešení Bl ...236 // 10.1.11 Jasná definice rozsahu projektů ...236 // 10.2 Faktory kvality řešení a služeb Business Intelligence...237 // 10.2.1 Rozsah outsourcingu a kvalita dodavatele...237 // 10.2.2 Řízení rizik a kvality služeb Bl ...237 // 10.2.3 Kvalita smluv SLA ...238 // 10.2.4 Kvalita celkové architektury Bl...238 // 10.3 Faktory úspěšnosti disponibilních zdrojů...239 // 10.3.1 Objem a doba pro získání financí...239 // 10.3.2 Alokace dostatečných pracovních kapacit...239 // 10.3.3 Kvalita technologické platformy Bl...239 // 10.4 Faktory úspěšnosti řízení a řešení projektů Business Intelligence...240 // 10.4.1 Úroveň řízení projektu ...241 // 10.4.2 Doba trvání projektu ...241 // 10.4.3 Úroveň sdílení informací...241
10.4.4 Kvalita modelování datových skladů a tržišť...241 // 10.5 Faktory úspěšnosti spojené s provozem aplikací Business Intelligence...242 // 10.5.1 Celková úroveň provozu Bl aplikací ...242 // 10.5.2 Výkonnost Bl řešení...242 // 10.5.3 Způsob aktualizace datových skladů, řízení nárůstu dat...243 // 10.5.4 Náročnost řešení na administraci...244 // 10.5.5 Podpora uživatelů...244 // 10.5.6 Kvalita změnových řízení...244 // 10.5.7 Úroveň řízení kvality dat ...245 // Zdroje ...247 // Literatura...247 // Webové adresy související s tematikou...249 // Terminologický slovník ...250 // Rejstřík...251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC