Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2004
1 online zdroj (188 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6324-8 (online ; pdf)
ISBN 80-247-1103-6 (print)
Kniha popisuje zásady při budování podnikového informačního systému (IS) a kritické faktory rozhodující o úspěchu či selhání projektu IS. Autoři dávají praktický návod pro postup v jednotlivých fázích zavádění IS. Součástí knihy jsou vzory smluv a dokumentů i základy modelovacího jazyka UML pro snazší komunikaci tvůrců a uživatelů IS..
001486342
Obsah // O autorech ... 9 // Předmluva...11 // Úvod // 13 // 1. Kde začít... // 1.1 Formulace potřeby zavedení IS... // 1.2 Zařazení do rozvojového plánu... // 1.3 Proveditelnost projektu IS... // 1.4 Zajištění politické podpory projektu... // 1.5 Formulace rozsahu projektu... // Závéry 1. kapitoly... // 2. Řízení projektu... // 2.1 Obecná hlediska vrcholového vedení projektu IS // 2.2 Srozumitelnost a pravomoci vedení projektu . . // 2.3 Zajištění podmínek řešení projektu... // Organizační zajištění... // Personální zajištění... // Finanční zajištění ... // Technické zajištění... // 2.4 Kontrolní činnost... // Závěry 2. kapitoly... // 3. Příprava . . ?... // 3.1 Funkce Řídící komise projektu ve fázi přípravy . // 3.2 Definování základního technického prostředí . . // 3.3 Rozhodnutí o dodavateli/vlastním vývoji . . . . // 3.4 Architektura a topologie systému... // 3.5 Typová řešení... // 3.6 Výběrové řízení... // 3.7 Smlouva s dodavatelem... // Závěry 3. kapitoly... // 15 // 15 // 16 17 // 19 // 20 20 // 21 // 22 // 23 // 42 // 4. Implementace IS...43 // 4.1 Zaváděcí projekt IS - (projekt implementace komponenty)...43 // 4.1.1 Základní struktura Zaváděcího projektu...45 // 4.1.2 Úvodní studie/Rozdílová studie...46 // 4.1.3 Stanovení postupů...47 // 4.1.4 Způsob realizace...50 // // 4.2 Řízení projektu IS v období Zaváděcího projektu... // 4.2.1 Řídící komise projektu
ŘKP... // 4.2.2 Realizační týmy ... // 4.2.3 Vedoucí pracovníci projektu... // 4.2.4 Klíčové osoby projektu, jejich motivace... // 4.3 Dokumentace řešení a postupu prací... // 4.4 Zajištění infrastruktury... // 4.5 Metodická součinnost dodavatele s podnikem ... // 4.6 Součinnost a koordinace s jinými podniky... // 4.7 Stanovení kategorií uživatelů a jejich funkce... // 4.8 Školení uživatelů ... // 4.9 Vytvoření organizačních a bezpečnostních norem provozu IS // 4.10 Postupné zavedení komponent... // 4.11 Monitorování průběhu implementace... // 4.11.1 Rozhodnutí Řídící komise projektu... // 4.11.2 Sledování postupu prací... // 4.12 Organizace a formy předávání částí (modulů) IS . .’ . . . .’ . // 4.12.1 Předávání částí (modulů) IS... // 4.12.2 Testování jednotlivých komponent i celého systému. // 4.12.3 Akceptační procedura... // 4.12.4 Změnové řízení. . // 54 // 54 // 56 // 56 // 58 // 58 // 58 // 60 // 61 // 61 // 62 // 62 // 66 // 66 // 68 // 5. Provoz, údržba a rozvoj IS... // 5.1 Role jednotlivých organizačních částí podniku při zavádění,’ provozu a rozvoji IS // 5.1.1 Utvař informatiky... 1 // 5.1.2 Celopodniková pracoviště... // 5.1.3 ¦ Pracoviště závodů... // 5.1.4 Odbory, oddělení... ... // 5.2 Bezpečnost provozu IS... // 5.3 Přizpůsobení IS dodatečným požadavkům... // 5.4 Součinnost s dodavatelem po ukončení implementace... // 5.4.1 Reklamace a požadavky...
// 5.4.2 Nabídky úprav od dodavatele... . . . . . ... // 5.4.3 Průběžná inovace dodavatelem... // 5.5 Přechod na nový systém... // . 71 . 71 . 71 . 74 . 74 75 // 75 // 76 // 76 // 77 // 78 78 78 // 6. Popis jazyka UML a jednotlivých diagramů . // 6.1 Proč unifikovaný jazyk UML vznikl . . . . // 6.1.1 Notace UML... // 6.1.2 Sémantika UML... // 6.1.3 Jazyk OCL... // 6.1.4 Specifikace výměnných formátů . // 6 // Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů // 2 S L S 8 L // 6.2 Notace UML (syntaxe)... 85 // 6.2.1 Lexikální elementy UML ... 85 // 6.2.2 Identifikace prvků v UML... 86 // 6.2.3 Výrazy a navigace v UML... 86 // 6.3 Diagramy UML... 87 // 6.4 Diagramy objektů ... 89 // 6.5 Diagramy tříd... 91 // 6.6 Model jednání (Use Case Model)... 94 // 6.7 Scénáře činností (Sequence Diagrams)... 96 // 6.8 Diagramy spolupráce (kolaborace) ... 98 // 6.9 Stavové diagramy...101 // 6.10 Diagramy aktivit...103 // 6.11 Diagramy komponent ...104 // 6.12 Diagramy nasazení ...105 // 6.13 OCL - Object Constraint Language...106 // Příloha 1 Průvodce podnikového manažera...111 // Příloha 2 Jak se rychle orientovat v příručce ...115 // Příloha 3 Příprava vedení podniku na zavedení IS...123 // Příloha 4 Veřejné zakázky...125 // Příloha 5 Vzor rámcové smlouvy...129 // Příloha 6 Vzor prováděcí smlouvy...135 // Příloha 7 Vzor řídicích dokumentů projektu...137 // Příloha 8 Vzor plánu sdílené dokumentace
projektu ...139 // Příloha 9 Vzor standardních záručních podmínek a podmínek užívání aplikačního softwaru ..145 // Příloha 10 Vzor reklamačního a požadavkového řádu...149 // Příloha 11 Vzor smlouvy o poskytování služeb podpory a údržby ...157 // Příloha 12 Problematika bezpečnosti IS...161 // Příloha 13 Případová studie - popis systému IS CIT...165 // Literatura...183 // Rejstřík . // 185

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC