Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2007
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6327-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1624-4 (print)
Vedení lidí v praxi
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii
Skutečně platí, že se máme chovat k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám?Jak je možné konstruktivně využívat rozdílů mezi lidmi?Do jaké míry určuje osobnostní typ člověka způsob, jakým jej lze motivovat?Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá kniha erudovaných konzultantů, lektorů a koučů Anny Crkalové a Norberta Riethofa. Poutavou formou poskytují praktické návody na efektivní vedení týmů v různých oblastech podnikání. Vycházejí přitom ze své mnohaleté zkušenosti z českého prostředí. Propojují několik teoretických koncepcí (metody koučování, využití osobnostní typologie, analýza týmů) a uvádí možnosti a ukázky, jak tyto poznatky využívat v praxi. Ukazují, že z dlouhodobého hlediska přinášejí tyto nové přístupy výrazné zefektivnění činnosti, vyšší motivaci, změnu postoje k vlastnímu rozvoji, lepší pocit seberealizace a více pozitivní energie i tvořivosti. Kniha je určena vedoucím týmů, manažerům, koučům, lektorům i všem, kdo týmově pracují..
001486391
PŘEDMLUVA ...9 // ÚVODNÍ POZNÁMKY K VEDENÍ TÝMŮ ...10 // VYUŽITÍ OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE V TÝMECH ...13 // Osobnostní typologie na základě přístupu Myersové a Briggsové ..13 // Co jsou preference? ...14 // Rozdíly mezi lidmi aneb Co znamenají psychické preference ...20 // Kde získáváme energii? Extraverze (E) nebo Introverze (I)? ...20 // Jak získáváme informace? Smysly (S) nebo Intuice (N)? ...29 // Jak se rozhodujeme? Myšlení (T) nebo Cítění (F)? ...37 // Jak si organizujeme život? Rozhodování (J) nebo Vnímání (?)?..44 // Nalezení svého typu ...50 // CO LZE VYČÍST Z TABULKY OSOBNOSTNÍCH TYPŮ - // ANALÝZA TÝMU NA ZÁKLADĚ OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE ...58 // Kognitivní styly ...58 // Kognitivní styly a komunikace ...63 // Kvadranty ...67 // Temperamenty ...70 // Hlavní charakteristiky temperamentů ...71 // Dynamika typů ...80 // KOUČOVÁNÍ - JEDEN Z NEJEFEKTIVNĚJŠÍCH NÁSTROJŮ // VEDENÍ TÝMU ...84 // Co je koučování? ...84 // Co koučování není? ...89 // Přínosy koučování ...90 // A přínosy pro tým, kouče a koučovaného? ...91 // Manažer v roli kouče ...92 // Výbava kouče ...96 // Systém ...96 // Dovednosti a znalosti ...98 // Překážky koučování ...103 // PROPOJENÍ KOUČOVÁNÍ A OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE ...108 // Jak se projevuje osobnostní typ u kouče? ...108 // Jak se budou projevovat vaše osobnostní preference, když budete koučovat? ...108 // Jak se bude projevovat vaše dominantní funkce, když budete koučovat? ...109 // Kouč s dominantní funkcí MYŠLENÍ (ESTJ, ENTJ, ISTP, INTP) ...110 // Kouč s dominantní funkcí CÍTĚNÍ (ESEJ, ENFJ, ISFP a INFP) ...111 // 6 I Jak zefektivnit práci v týmu // Kouč s dominantní funkcí INTUICE (ENFP, ENTP, INF! a INTJ) ...112 // Kouč s dominantní funkcí SMYSLY (ESTP, ESFP, ISFJ a ISTI) ...113 //
Jak se projeví osobnostní typ u Davida Lídra? ...114 // Jak se projevuje osobnostní typ u koučovaného ...115 // Doporučení pro kouče, jak přistupovat ? jednotlivým osobnostním typům---116 // ISTJ ...116 // ISTP ...116 // ESTP ...117 // ESTJ ...117 // ISFJ ...118 // ISFP ...118 // ESFP ...119 // ESFJ ...119 // INFJ ...120 // INFP ...120 // ENFP ...121 // ENFJ ...121 // INTJ ...122 // INTP ...122 // ENTP ...123 // ENTJ ...123 // Vzájemné vlivy mezi osobnostním typem kouče a koučovaného ...124 // Osobnostní typ a koučovací systém ...I28 // Postup ...I29 // INSPIRACE PRO VEDOUCÍ TÝMŮ, JAK ŘEŠIT OBVYKLÁ TÝMOVÁ TÉMATA ...135 // Motivace týmu ...135 // Soulad mezi osobnostním typem člena týmu, povahou pracovních úkolů, // osobnostním typem manažera a organizační kulturou ...135 // Týmová spolupráce ...142 // Jak se preference projevují v pracovních situacích? ...142 // Možné zdroje negativity při týmové spolupráci ...144 // Budování týmu ...146 // Jak přijímat nové členy týmu? ...146 // Složení týmu - vliv zastoupení preferencí v týmu na jeho efektivitu .147 // Komunikace v týmu ...150 // Jak využít znalost osobnostní typologie při komunikaci? ...151 // Týmové řešení problémů ...I33 // Kontrolní otázky při řešení problémů ...156 // Rozvoj členů týmu / vedoucího týmu ...158 // Hlavní oblasti pro rozvoj jednotlivých preferencí ...159 // Shrnutí ...162 // Vzájemná užitečnost preferencí ...162 // ZÁVĚREM ...164 // Příklad z autorského týmu této publikace ...165 // PŘÍLOHA 1 - VYUŽITÍ POZNATKŮ Z OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE V ORGANIZACÍCH ...166 // PŘÍLOHA 2 - POPIS 16 OSOBNOSTNÍCH TYPŮ - JAK SE PROJEVUJÍ V TÝMU ...167 // ISTJ ...168 // ISTP ...169 // ESTP ...170 // ESTJ ...171 // ISFJ ...172 // ISFP ...173 // ESFP ...174 // ESFJ ...175 // INFJ ...176 //
INFP ...177 // ENFP ...178 // ENFJ ...179 // INTJ ...180 // INTP ...181 // ENTP ...182 // ENTJ ...183 // PŘÍLOHA 3 - PROPOJENÍ METOD G.R.O.W. A MBTI ...184 // VYSVĚTLIVKY ...187 // SEZNAM TABULEK ...191 // POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA ...193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC