Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2007
1 online zdroj (300 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6380-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1679-4 (print)
Svou praktičností a aktuálností poznatků ojedinělá publikace se komplexně věnuje lidské i technické stránce implementace procesního řízení a nejmodernějším manažerským technikám, které musejí firmy zavést, chtějí-li dosáhnout špičkové konkurenceschopnosti. Manažeři, podnikatelé a vysokoškolští studenti v publikaci získávají praktického a srozumitelného průvodce implementací procesního řízení ve firmě, přiblížení transformace firmy z funkční na procesně řízenou a zasazení procesního přístupu do kontextu řízení organizací. Kniha čerpá nejnovější poznatky z nejkvalitnější americké literatury na toto téma a zároveň odráží autorovy zkušenosti s implementací procesního řízení v českém podniku s téměř pěti tisíci zaměstnanci..
001486393
Obsah // Poděkování...11 // Jak číst tuto knihu...12 // O autorovi ...15 // Úvod ...17 // 1. Proč procesní řízení?...29 // 1.1 Definice pojmu proces a procesní řízení...29 // 1.2 Procesní řízení, výkonnost firmy a ekonomiky...30 // 1.3 Vlastnosti (atribúty) procesu ...31 // 1.4 Negativa spojená s implementací procesního řízení...35 // 1.4.1 Podnikem ovlivnitelné negativum...36 // 1.4.2 Podnikem neovlivnitelné negativum...37 // 1.4.3 Zhodnocení procesního řízení z hlediska přínosů...38 // 2. Tvorba a realizace strategie...41 // 2.1 Teorie a praxe strategického řízení v Česku...41 // 2.2 Příčiny náročnosti tvorby a realizace strategie ...43 // 2.3 Principy a obecné zásady tvorby strategie ...44 // 2.3.1 Principy strategického myšlení...44 // 2.3.2 Obecné zásady tvorby strategie...49 // 2.4 Proces tvorby a realizace strategie...50 // 2.4.1 Průzkum a zhodnocení prostředí a trendů...51 // 2.4.2 Identifikace základních kompetencí podniku...55 // 2.4.3 Tvorba vize, poslání a strategie...58 // 2.4.4 Tvorba strategie změny...65 // 2.4.5 Ověření realizovatelnosti strategie změny...66 // 2.4.6 Realizace strategie a návrat na začátek...68 // 2.5 Propojení strategického a operativního řízení...69 // 2.5.1 Vlastnosti a účel moderních systémů měření výkonnosti...70 // 3. Kritické faktory úspěchu tvorby a realizace strategie...75 // 3.1 Kritické faktory úspěchu tvorby strategie...75 // 3.1.1 Rozhodnutí
top managementu zpracovat strategii...75 // 3.1.2 Strategické řízeníje nejdůležitějším úkolem nejvyššího vedení...75 // 3.1.3 Strategie je sdílena všemi členy top managementu...76 // 3.1.4 Znalost principů strategického myšlení a schopnost je aplikovat v praxi...76 // 3.1.5 Týmová práce vrcholového vedení a jmenování správce strategie...76 // 3.1.6 Specifické způsobilosti členů top managementu...76 // 3.1.7 Schopnost vytvořit realizovatelnou strategii...77 // 3.1.8 Zapojení pracovníků, kteří svými znalostmi mohou strategii zpřesnit...77 // 3.2 Kritické faktory úspěchu realizace strategie...78 // 3.2.1 Kritické faktory úspěchu realizace strategie formou projektů...78 // 3.2.2 Kritické faktory úspěchu realizace strategie formou procesů...81 // 4. Reengineering podnikových procesů - zavádění procesního řízení...85 // 4.1 Vývoj směrem ? potřebě aplikovat reengineering...85 // 4.2 Filozofie reengineeringu ...88 // 4.2.1 Zásadníteze a definice reengineeringu, co reengineering není...88 // 4.2.2 Změny podoby procesů, stylu práce a důsledky pro firmu...90 // 4.2.3 Úloha informační technologie...92 // 4.2.4 Lidská stránka reengineeringu...92 // 4.2.5 Předmět reengineeringu...94 // 4.2.6 Výběr procesů pro reengineering a postup jeho realizace...96 // 4.2.7 Nároky na vůdčí schopnosti top managementu firmy... 97 // 4.3 Mýtyo reengineeringu, chyby a jejich náprava...98 // 4.3.1 Nejčastější mýty o reengineeringu...98
// 4.3.2 Nejčastější chyby při reengineeringu...101 // 4.3.3 Pět zásadních charakteristik úspěšných projektů reengineeringu ...107 // 5. Technická stránka zavádění a rozvoje procesního řízení...109 // 5.1 Fáze implementace procesního řízení...109 // 5.2 Vize procesně řízené firmy a stanovení cílů...110 // 5.2.1 Vytvořenívize změny a stanovení cílů...111 // 5.2.2 Identifikace příležitostí...112 // 5.2.3 Vytvoření a vzdělávání procesních týmů...117 // 5.2.4 Komunikace transformační vize a získání lidí pro spolupráci...119 // 5.2.5 Vybudování infrastruktury ...119 // 5.3 Provedení benchmarkingu a definování úspěchu...120 // 5.3.1 Provedení benchmarkingu podnikatelských praktik...121 // 5.3.2 Identifikace a využití nejlepších praktik pro zlepšení...122 // 5.3.3 Určení požadavků na informační technologie...122 // 5.3.4 Stanovení cílů výkonnosti...123 // 5.4 Inovace podnikových procesů...123 // 5.4.1 Vytvoření konceptu (nového) procesu...125 // 5.4.2 Mapování procesů...127 // 5.4.3 Testování prototypu nového procesu...129 // 5.4.4 Vypilování prototypu procesu...130 // 5.4.5 Zásadní změna informační technologie...131 // 5.4.6 Náhrada starého procesu novým...134 // 5.5 Transformování organizace...134 // 5.5.1 Transformování operací...135 // 5.5.2 Transformace organizačních struktur...135 // 5.5.3 Implementace procesů, které prošly reengineeringem...136 // 6 // Zavádění
a rozvoj procesního řízení ve firmě // 5.6 Monitoring reengineeringovaných procesů... // 5.6.1 Vybroušení implementovaných procesů... // 5.6.2 Monitorování procesů pro účely neustálého zlepšování... // 5.6.3 Přenos získaných znalostí a zkušeností... // 5.7 Časování reengineeringu... // 5.8 Kolík procesů obvykle firmy mají?... // 5.9 Jaké typy procesů existují a čím se vyznačují?... // 5.10 Které procesy musí firma zavést, aby byla dlouhodobě úspěšná?... // 5.10.1 Proces tvorby strategie... // 5.10.2 Proces řízení změn... // 5.10.3 Proces strategického managementu lidských zdrojů... // 5.11 Best practices v reengineeringu aneb co se v praxi osvědčilo... // 6. Využití IS&IT a komunikační technologie pro podporu procesního řízení . . . // 6.1 Obecné zásady používání informační a komunikační technologie... // 6.2 Co říkají výzkumy (nejen) IS&IT v amerických a evropských firmách?... // 6.2.1 Výzkum CSC Index... // 6.2.2 Výzkum Coopers&Lybrand... // 6.2.3 Výzkum Vitria Technology... // 6.2.4 Výzkum CIO Insight... // 6.3 Rozhodovací kritéria pro tvorbu IS&IT... // 6.4 Kde ajak použijete IS&IT... // 6.5 Nejnovější trend využití IS&IT v procesně řízených organizacích: aplikace BPM // 6.5.1 Slovo úvodem ... // 6.5.2 Od reengineeringu ke třetí vlně BPM... // 6.5.3 Procesní orientace versus existence účinné metodologie... // 6.5.4 Propast mezi potřebami manažerů a schopnostmi IT...
// 6.5.5 Třetí vlna BPM... // 6.5.6 Trocha historie... // 6.5.7 Architektura BPM... // 6.5.8 Nutnost směřování ? BPM... // 6.5.9 Co chtějí procesně orientované firmy, jak toho mohou dosáhnout? . . // 6.5.10 Od reengineeringu ke skutečnému managementu procesů... // 6.5.11 Implementace BPM... // 6.5.12 Systémové myšlení - „klíčová“ základní kompetence... // 6.5.13 Otevřený standard Process-Modeling Language jako „umožňovatel“. // 6.5.14 Původ a účel BPML... // 6.5.15 Business Process Management Systems ... // 6.5.16 Přínosy BPMS... // 6.5.17 Jaké schopnosti bude muset každý BPMS mít? ... // 6.5.18 Výhody Business Process Managementu... // 6.5.19 Závěrem ? BPM... // 6.6 Příklady: jak pomohla IT při reengineeringu... // 137 // 138 // 138 // 138 // 139 // 140 // 142 // 143 // 143 // 144 // 145 // 145 // 149 // 149 // 151 // 152 // 152 // 153 // 154 // 162 // 163 // 165 // 165 // 165 // 167 // 167 // 168 // 168 // 170 // 171 // 171 // 172 // 174 // 174 // 175 // 177 // 177 // 179 // 179 // 180 // 181 // 182 // 7 // 7. Lidská stránka zavedení a rozvoje procesního řízení...189 // 7.1 Úvod ? lidské stránce zavádění procesního řízení...189 // 7.2 Změna systémů hodnocení a odměňování ...190 // 7.3 Delegování pravomocí, odstraňování překážek...191 // 7.4 Vzdělávání pracovníků v oblasti procesního řízení...192 // 7.5 Úloha a požadavky na vrcholové vedení...194 // 7.5.1 Jaká má být úloha vrcholového
vedení?...194 // 7.5.2 Jak si stojí český management?...195 // 7.6 Úloha řídicího výboru a požadavky na jeho členy...198 // 7.7 Úloha a požadavky na leadera reengineeringu ...199 // 7.8 Úloha a požadavky na reengineeringového cara...200 // 7.9 Úloha a požadavky na vlastníky procesů...201 // 7.9.1 Odpovědnost vlastníka procesu...202 // 7.9.2 Kompetence vlastníka procesu...202 // 7.9.3 Požadavky na vlastníka procesu...202 // 7.10 Sestavování a úloha procesního týmu... 203 // 7.10.1 Definice pojmu „tým“ a „procesní tým“ ...203 // 7.10.2 Obecná pravidla týmové práce...204 // 7.10.3 Přínosy týmové práce...204 // 7.10.4 Zásady (výjimečné) týmové výkonnosti...204 // 7.10.5 Formy vedení týmu...205 // 7.10.6 Typické role v procesním týmu...206 // 7.10.7 Profil vedoucího týmu...208 // 7.10.8 Sestavovánítýmu, důležitost znalosti psychologie...209 // 7.10.9 Životní cyklus týmu...210 // 7.10.10 Moderní trend zajišťování pracovníků-vnitřní trh práce...211 // 7.10.11 Současný světový trend-outsourcing lidských zdrojů...211 // 7.11 Úloha speciálního oddělení procesního řízení...212 // 7.11.1 Podpora při analýze procesu...212 // 7.11.2 Podpora při návrhu cílového stavu procesu...213 // 7.11.3 Implementační podpora...213 // 7.12 Obsazování rolí pracovníky...213 // 7.12.1 Jak vybírat vhodné kandidáty?...213 // 7.12.2 Cíl, forma a výstupy personálního auditu...214 // 7.13 Změna podnikové
kultury...215 // 7.14 Role externího konzultanta...217 // 7.14.1 Oslovenísrdcí...217 // 7.14.2 Oslovení hlavy...218 // 7.14.3 Dohlížení na správnost implementace...218 // 7.14.4 Konzultant vykonává nebo pomáhá?...219 // 7.15 Reakce zaměstnanců na reengineering...219 // 7.16 Jak vypadá procesní organizační struktura?...222 // 7.17 To nejdůležitější: jak úspěšně vést program změn?...223 // 7.17.1 Náročnost a důležitost umění řídit změny, struktura procesu řízení změn...223 // 7.17.2 Vyvolání vědomí naléhavosti realizovat změny...224 // 8 // Zavádění a rozvoj procesního řízení ve firmě // 7.17.3 Sestavení koalice, schopné prosadit a realizovat změny...224 // 7.17.4 Vytvoření vize a strategie programu změn...224 // 7.17.5 Komunikace vize programu změn ...225 // 7.17.6 Delegování pravomocí a poskytnutí podpory v širokém měřítku ...226 // 7.17.7 Plánování, realizace a ocenění krátkodobých výsledků...226 // 7.17.8 Využitívýsledků pro motivaci, argumentaci a podporu dalších změn...227 // 7.17.9 Zakotvení nových přístupů a postupů do firemní kultury ...227 // 8. Využít či nevyužít konzultanty?...229 // 8.1 Kritické faktory úspěchu transformačních projektů...229 // 8.2 Odpovědi na nejdůležitější otázky...233 // 8.2.1 Náročnost (komplexita) transformace na procesně řízenou firmu...233 // 8.2.2 Nutnost řídit a pracovat multiprojektově...233 // 8.3 Výhody projektového
přístupu...234 // 8.4 Jakvybrattu pravou poradenskou organizaci? ...235 // 9. Co bude následovat?...237 // 9.1 Cesta za dokonalostí nikdy nekončí...237 // 9.2 Jaké procesy musí v každé organizaci dosahovat špičkové světové výkonnosti?...238 // 9.3 Další nutné kroky ? výkonnosti světové třídy...239 // 9.3.1 Budování organizační kultury, podporující žádoucí jednání...239 // 9.3.2 Neustálé zlepšovánívšech procesů za podpory systému měření výkonnosti...240 // 9.4 Cestakprospehtěvl. dekádě 21. století...241 // 9.4.1 Přizpůsobte firmu svým zákazníkům...241 // 9.4.2 Poskytněte svým zákazníkům vyšší přidanou hodnotu...244 // 9.4.3 Postavte procesy na první místo...245 // 9.4.4 Vytvořte řád tam, kde dosud vládne chaos...248 // 9.4.5 Vytvořtefunkčnísystém měření výkonnosti, používající klíčová měřítka...249 // 9.4.6 Zbavte svůj podnik pevné struktury...251 // 9.4.7 Zaměřte se na konečného zákazníka...253 // 9.4.8 Zbořte zdi, které dosud obklopují vaši organizaci...255 // 9.4.9 Namísto vertikální integrace integrujte virtuálně...258 // 9.4.10 Proměňte nejlepšíteorii v maximálně účinné praktické postupy ...260 // 9.4.11 Institucionalizujte vaši přizpůsobivost změnám...264 // Slovo závěrem ...267 // Přílohy...269 // A. Co řekly známé osobnosti a organizace o procesním řízení...269 // B. Slovník pojmů a definic ...271 // C. Nejčastěji používané zkratky
a jejich význam...277 // D. Enterprise Processes podle Smitha a Fingara...279 // E. Seznam obrázků a tabulek...281 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC