Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2007
1 online zdroj (136 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6221-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-1844-6 (print)
Autorka vám v této publikaci odpoví na otázky – jak vybudovat efektivní systém plánování, reportingu a kontroly, jak efektivně řídit podnikové aktivity, jak dosáhnout stanovených cílů. V dnešním dynamickém obchodním prostředí patří plánování a následná kontrola ( Budgeting and Reporting) mezi klíčové faktory úspěchu každé firmy.Kniha vás provede přehledným a jednoduchým způsobem, krok za krokem, celým procesem plánování. Srozumitelně, bez množství odborných výrazů a složitých definic, vám pomůže porozumět standardním konceptům a termínům. Majitelé firem, manažeři, odborníci ve svém oboru, kteří nemají ekonomické vzdělání, ale ve své práci potřebují sestavovat plány, rozpočtovat, hodnotit a srovnávat ekonomické výsledky, se naučí správně vyhodnotit každý aspekt v procesu rozpočtování, analyzovat vnější i vnitřní vlivy, a vybudovat tak dobře řízený a úspěšný podnik – dosáhnout kýženého zisku..
001486401
Úvod ... 7 // O autorce ... 8 // A. Úvod do procesu plánování ... 9 // I. Základní pojmy... 9 // 1. Plánování a kontrola... 9 // 2. Podstata plánování... 12 // 3. Cyklus podnikového plánování... 13 // 3.1. Tým pro tvorbu plánů... 13 // 3.2. Cíle firmy ... 15 // 3.3. Strategie... 19 // 3.4. Taktika 19 // II. Proces rozpočtování a strategického plánování... 20 // 1. Jednotlivé úrovne plánů z pohledu managementu ... 20 // 1.1. Strategický plán... 21 // 1.2. Manažerský (taktický) plán ... 21 // 1.3. Operativní plán... 21 // 2. Zásady plánování ... 24 // III. Vztah mezi strategickým plánováním a přípravou rozpočtů ... 25 // 1. Situační analýza ... 28 // 1.1. Popis okolního prostředí ... 28 // 1.2. Obchodní pozice na trhu (tržní segmentace)... 31 // 2. Obchodní koncept... 36 // 2.1. Určení jednotlivých cílů ... 36 // 2.2. Určení zlomových faktorů a konkurenčních příležitostí ... 36 // 2.3. Použití maticové struktury pro určení směru vývoje ... 36 // 3. Alternativy vývoje ... 37 // 3.1. Testování na komplexnost a použitelnost pro vývoj plánu... 38 // 3.2. Rozčlenění jednotlivých postupů, časový plán a alokace zdrojů // potřebných pro zvolenou alternativu ... 39 // 4. Operativní plán ... 39 // 4.1. Obsahová náplň operativního plánu ... 39 // 4.2. Soulad prováděcích plánů s firemní strategií... 39 // 4.3. Nákladová posloupnost... 39 // 5. Vyhodnocení... 42 // 6. Zpětná vazba ... 43 //
B. Techniky a nástroje plánování ... 45 // I. Účetnictví v návaznosti na plánování ... 45 // 1. Výkaz zisku a ztráty ... 45 // 2. Rozvaha... 54 // II. Bod zlomu a analýza nákladů jako nástroje rozpočtování... 64 // III. Financování kapitálu ... 69 // C. Druhy rozpočtu, srovnání ... 75 // I. Pevný rozpočet... 75 // II. Flexibilní (variabilní) rozpočet ... 76 // III. Rozpočet s nulovým základem (ZBB - Zero-Based Budgeting) ... 77 // D. Příprava jednotlivých rozpočtů... 79 // I. Prodejní a marketingový rozpočet... 79 // 1. Rozpočet tvoříme podle skupin výrobků/zboží/druhu služby ... 81 // 2. Rozpočet tvoříme podle jednotlivých odběratelů ... 81 // 3. Rozpočet tvoříme pouze na základě účetních dat z minulých let... 82 // II. Výrobní rozpočet ... 85 // III. Plán výzkumu a vývoje ... 89 // IV. Plán nákupního oddělení a nákladů spojených s nákupem ... 91 // V. Plán administrativních nákladů ... 93 // VI. Plán investic... 95 // 1. Finanční kritéria ... 95 // 1.1. Doba návratnosti ... 95 // 1.2. Výnos z investice... 96 // 1.3. Čistá současná hodnota ... 97 // 1.4. Vnitřní výnosové procento... 97 // 2. Nefinanční kritéria... 98 // VII. Rozpočet cash flow... 100 // Vlil. Leasing ... 104 // IX. Plánování rozvahy a výkazu zisku a ztráty ...111 // E. Hodnocení a kontrola plánů ... 123 // I. Controlling a jeho úloha v procesu plánování ... 123 // II. Reporting ... 127 // Místo závěru... 133 // Literatura ...135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC