Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6333-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2346-4 (print)
Ať už jste pokročilý programátor, administrátor, manažer či jiný uživatel, pak při práci ve společnosti s různým zaměřením i rozsahem potřebujete nejen komunikovat s kolegy a vnějším světem prostřednictvím e-mailů a elektronických diskuzí, ale také potřebujete synchronizovat svůj čas s kolegy, rezervovat si jejich čas, využívat společné knihovny a adresáře či pracovat nějakým způsobem s úkoly. Pokud je to i váš případ, pak vám jistě není neznámá aplikace Lotus Notes a její špičkové možnosti. Chcete-li tedy při své práci využít naplno možností této špičkové aplikace, pak neváhejte využít informací v tomto jedinečném průvodci z pera toho z nejpovolanějších - autora doporučovaného přímým zastoupením společnosti IBM..
001486445
Obsah // Předmluva...13 // Úvod...15 // 1. Lotus Notes/Domino a týmová spolupráce...17 // 1.1 Zrození myšlenky...—... 17 // 1.2 Otcové myšlenky... 18 // 1.3 Verze Lotus Notes/Domino___...—.20 // Release 1.0: narození...20 // Release 2.0: větší a lepší...22 // Release 3.0: Notes pro všechny...23 // Release 4.0: nový „kabát"...24 // Release 4.5: teorie domina...25 // Release 5.0: integrace webu...26 // Release 6.0: rychleji, lépe a levněji...28 // Release 6.5: každý komunikuje...28 // Release 7.0: nové horizonty a novinky...29 // Release 8.0: Hannover a realita...32 // 2. Základy Notes R7...35 // 2.1 Okno Vítejte a nastavení plochy...36 // 2.2 Panel záložek a možnosti jeho využití...40 // 2.3 Hlavní nabídka... 42 // 2.4 Karty oken___ 44 // Uložení stavu okna...44 // 2.5 Předvolby panelu nástrojů...45 // 6 // Lotus Notes 7 // 2.6 Uživatelské předvolby. // Základy... // Mezinárodní... // Pošta... // .46 // ..48 // ..50 // „51 // 2.7 Zbylé předvolby---54 // Stavový řádek...54 // ___56 // 2.8 Program Quick Notes. // 2.9 Pracovní plocha--- // 3. Notes aplikace a Notes databáze...59 // 3.1 // 3.2 // 3.3 // 3.4 // Možnosti Notes aplikace---...—60 // Otevření Notes aplikace...61 // Panely Notes aplikací...62 // Objekty Notes aplikace...63 // Pohledy v Notes aplikaci...66 // Úpravy vzhledu pohledu...69 // Kopie pohledu do tabulky...70 // Složky...71 // Práce se složkou a dokumentem ve složce...73 // Vlastnosti Notes aplikace...«———»——”"*«*
74 // Změna názvu...75 // Šifrování...75 // Optimalizace Notes aplikace...76 // Vytvoření nové Notes aplikace a její odstranění76 // Tvorba kopie Notes aplikace...78 // Obnovení a nahrazení návrhu...80 // Odstranění aplikace...82 // Odběr databáze: příjem informací o aktuálních dokumentech---83 // Povolení odběrů...83 // Vytvoření odběru...84 // Zobrazení odběrů...84 // 4. Sdílení informací a Lotus Notes/Domino ...85 // 4.1 Aplikace Knihovna - mini DMS---—85 // Použití aplikace...87 // Lotus Notes 7 // 7 // 4.2 Aplikace Diskuse - eSchůzky // Použití aplikace... // Aplikace TeamRoom... // Nastavení... // Dokumenty-základní... // Stav práce týmu... // Oznámení týmu... // Zpráva člena týmu... // Kalendář... // Osobni dokumenty... // Vybrané pohledy aplikace... // Závěrem... // .91 // ..92 // ..97 // ..98 // ..99 // 101 // 102 // 103 // 105 // 106 107 107 // 5. Adresní knihy...109 // 5.1 Veřejná adresní kniha. Domino Directory (DD)...109 // 5.2 Osobní adresní kniha (RAB)...111 // Kontakty...112 // Skupiny...116 // 5.3 Tisk adres kontaktů a skupin...117 // Tisk kontaktů jako štítků...117 // Tisk kompletních dokumentů typu Kontakt nebo Skupina...119 // Tisk kontaktních informací...119 // 5.4 Upřesnit...120 // Pracoviště...121 // Příklad - nové Pracoviště...122 // Spojení...127 // Příklad: nové připojení serveru...128 // Účty...129 // Příklad - nový účet...131 // 6. Poštovní služby aplikace
Lotus Notes...133 // 6.1 Otevření poštovní schránky...134 // Zpracování pošty sítě internet: POP a IMAP...135 // Čtení zpráv...135 // Nepřečtené zprávy: dokumenty...136 // Ikony navigačního panelu...137 // Nastavení barev pro došlé zprávy...139 // 6.2 Vytváření zpráv // Další způsoby vytváření zpráv... // Vytváření zpráv pomocí programů Lotus Word Pro a Microsoft Word // 6.3 Adresování zpráv--- // Výběr adres z adresních knih... // Ruční zadání adres s využitím průběžného vyplňování // 144 // .144 // „145 // 6.4 Odesílání zpráv--- // Kontrola pravopisu... // Podpis zprávy a elektronický podpis // Šifrování zprávy... // Možnosti doručení zprávy... // 147 // .149 // .150 // „154 // „155 // 6.5 Odpovědi a postoupení zpráv--- // Odpovědi... // Postoupení... // 6.6 Zdokonalení pošty--- // Hlavičky zpráv... // Vyhledání zprávy... // Přesunutí nebo přidání zprávy do složky Nastavení pošty pro dobu nepřítomnosti Filtrování nových zpráv pomocí pravidel Odstranění pošty... // 157 // „157 // „158 // ,159 // „159 // „159 // „160 // „161 // „163 // ...167 // 7. Kalendář - plánování // 7.1 Otevření kalendáře... // Vytvoření položky v kalendáři... // Odstranění položky kalendáře... // Nastavení výstrahy - upozornění... // Otevření kalendáře jiné osoby... // Přístup ? plánu - delegování... // Volný čas - nastavení... // 7.2 Sdíůzky -
plánování a jejich správa--- // Stav pozvaných osob - kontrola... // Změna plánu - zrušení nebo potvrzení pozvánky // 7.3 Skupinový kalendář... // Vytvoření, zobrazení a přidání členů // 169 // .170 // ...171 // ...172 // „’.173 // ...174 // ...175 // „„176 // ..177 // ...179 // „„180 // ..182 // ...182 // 8. Mobilní použití: mobilní uživatelé a replikace...185 // 8.1 Replika aplikace a off-line režim---186 // 8.2 Tvorba replik Notes aplikace/databáze ...187 // Vytvoření úplné repliky... // Intervaly mazání...189 // 8.3 Správa replikace pomocí stránky Replikace ...189 // Nastavení stránky Replikace pro různá pracoviště...191 // 9. Práce s dokumenty a objekty---193 // 9.1 Kopírování a vkládání dokumentů---193 // 9.2 Zamykání dokumentů...194 // Povolení zamykání dokumentů...195 // Zamknutí a odemknutí dokumentu...195 // Přístup ? zamčeným dokumentům...196 // 9.3 Vlastnosti dokumentu ... 196 // 9.4 Objekty v dokumentech---197 // Barvy a obrázky na pozadí dokumentů...197 // Obrázky v dokumentech...199 // Tabulky...200 // Sekce...281 // Aktivační body...282 // Připojené soubory...294 // 9.5 Propojení informací--- 205 // Vytvoření propojení s dokumentem, pohledem nebo databází...206 // Vytvoření propojení s určitým místem v dokumentu...206 // Úprava popisného textu propojení...207 // 9.6 Import a export...---...—---...207 // Import souborů do dokumentů obsahujících pole ve formátu
RTF...207 // Import souborů do pohledů...208 // Export dokumentů...209 // Export z pohledů...210 // 9.7 Formátování textu...211 // Změny písma...212 // Tvorba stylů...212 // Seznamy...214 // Formátování odstavců pomocí pravítka...215 // 9.8 Kontrola pravopisu v dokumentech... ... 216 // 9.9 Vyhledávání informací...___..._...217 // 9.10 Hledání informací v jedné Notes aplikaci...218 // Hledání dokumentů v aplikaci na základě stanovených podmínek...218 // Skládání podmínek-operátory...219 // Tvorba fulltextového indexu...220 // 9.11 Hledání informací v doméně // 222 // 10. Bezpečnost systému...___...223 // 10.1 ID uživatele ...224 // Přepnutí mezi ID uživatelů...225 // Zamknutí aplikace...225 // 10.2 Přístup ? serverům - certifikáty...225 // Obnovení certifikátu...227 // 1 OJ Přístupová práva...___..._...228 // Úrovně přístupu...229 // Přidání uživatele do seznamu přístupových práv...230 // 10.4 Omezení přístupu ? lokálním Notes aplikacím/databázím ...231 // Šifrování existujících lokálních Notes aplikací...231 // 10.5 Používání veřejných a soukromých klíčů ...___...232 // Práce veřejného a soukromého klíče...232 // 11. Agenti v aplikaci Lotus Notes___...___235 // 11.1 Princip agentů...___...___...235 // 11.2 Akce prováděné agenty...236 // 11.3 Vytvoření agenta... 236 // Dialogové okno Vlastnosti agenta...236 // Programovací panel...237 // Lotus Notes 7 // 11 // 12. Aplikace
Lotus Notes a internet...___.239 // 12.1 Přímé připojení klienta Lotus Notes ? siti WWW...___...240 // 12.2 Připojení klienta ? síti WWW prostřednictvím serveru Domino ...241 // 12.3 Otevření stránek...241 // 12.4 Stránky WWW jako záložky...242 // 12.5 Postoupení webových stránek...243 // 12.6 Sledování webových stránek...243 // 13. Další produkty z dílny IBM...245 // 13.1 IBM Lotus Sometime...245 // Real-Time komunikace...245 // Mobilní podpora...248 // Eliminace bariér...248 // 13.2 IBM Lotus Connections..._...249 // 13.3 IBM Lotus Quickr...249 // Rejstřík // 251

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC