Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (296 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6361-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2563-5 (print)
Publikace autorského týmu Centra pro sociální a ekonomické strategie se zabývá často diskutovaným, ale v české společnosti málo probádaným tématem vztahu veřejnosti a elit. Přistupuje k němu na pozadí konceptu vůdcovství, který se oborově pohybuje na pomezí sociologie, politologie a sociální psychologie. Záměrem publikace je podat co možná nejkomplexnější teoretický výklad vztahu elit a veřejnosti jako vůdců a následovníků..
001486455
1. Vůdcovství a následovnictví -- (Pavol Frič) -- 1.1 Vůdcovství jako relační fenomén -- 1.1.1 Co by měli vůdci dávat do vztahu s následovníky -- 1.1.2 Vize -- 1.1.3 Změna -- 1.1.4 Mobilizace -- 1.1.5 Co by měli následovníci dávat do vztahu s vůdci -- 1.2 Základní dimenze vztahu vůdců a následovníků -- 1.2.1 Mocenská dimenze vztahu vůdců a následovníků -- 1.2.2 Normativní dimenze vztahu vůdců a následovníků -- 1.2.3 Sociální dimenze vztahu vůdců a následovníků -- 1.3 Staré a nové paradigma zkoumání vztahu vůdců -- a následovníků -- 2. Teoretické základy vůdcovství a následovnictví -- (Pavol Frič, Hana Paterová, Martin Nekola) -- 2.1 Náboženské, filozofické a historiografické tradice -- 2.2 Vůdci masové společnosti -- 2.2.1 Vůdci davů a mas -- 2.2.2 Vůdci dělnické třídy -- 2.2.3 Charismatický vůdce -- 2.2.4 Vůdcovství elit -- 2.2.5 Stranické vůdcovství -- 2.3 Vůdcovství a demokracie -- 2.3.1 Vůdcovská demokracie -- 2.3.2 Soutěž o politické vůdcovství -- 2.3.3 Transformující vůdcovství -- 2.3.4 Klientelismus a populismus vůdců -- 2.3.5 Reprezentativní a participativní model demokracie -- 2.3.6 Političtí vůdci -- 2.3.7 Politické vůdcovství a veřejné mínění -- 2.3.8 Názoroví vůdci -- 2.3.9 Kolektivní „skupenství" následovníků -- 2.3.10 Základní škála přístupů ke vztahu vůdců -- a následovníků -- 2.4 Organizační, skupinoví a týmoví vůdci -- 2.4.1
Vůdcovský kapitál -- 2.4.2 Vůdcovské styly -- 2.4.3 Autokratický, demokratický a delegativní styl vůdcovství -- 2.4.4 Charismatický styl vůdcovství -- 2.5 Vůdci postindustriálního věku -- 2.5.1 Političtí vůdci v elektronické éře -- 2.5.2 Vůdci sociálních hnutí -- 2.5.3 Teorie vůdcovství pro 21. století -- 2.5.4 Vůdcovství ve společnosti sítí jak dál? -- 3. Vůdcovství českých elit -- (Pavol Frič, Aleš Bednařík, Martin Nekola) -- 3.1 Vůdcovský kapitál -- 3.1.1 Vize modernizace schopnost vytyčit směr -- 3.1.2 Cesty změny schopnost najít řešení situace -- 3.1.3 Aktéři modernizace schopnost mobilizovat -- 3.2 Vůdcovské styly -- 3.2.1 Autokratický versus demokratický styl vůdcovství -- 3.2.2 Transformující versus transakční styl vůdcovství -- 3.3 Vůdcovské a následovnické mentality -- 3.3.1 Aristokratická a plebejská mentalita -- 3.3.2 Evropanská a provinciální mentalita -- 4. Následovnictví veřejnosti jako politická podpora -- (Martin Nekola) -- 4.1 Politická podpora jako teoretický a analytický rámec -- 4.1.1 Teoretický koncept politické podpory -- 4.1.2 Analytický rámec politické podpory -- 4.1.3 Vztah legitimity a politické podpory -- 4.2 Demokracie a politická podpora v postojích české veřejnosti -- 4.2.1 Politická komunita -- 4.2.2 Politický režim a podpora demokracie -- 4.2.3 Moc a politické vůdcovství českých elit -- 4.3 Česká veřejnost jako politický aktér -- 4.3.1 Politická
(ne)kompetentnost -- 4.3.2 Státní paternalismus -- 4.3.3 Politická participace -- 5. Závěr -- Literatura -- Technický apendix -- Rejstřík transformovaných proměnných -- Přehled transformovaných a zdrojových proměnných Vysvětlení konstruovaných proměnných a syntax (SPSS)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC