Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (160 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6296-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2623-6 (print)
Sociologie literatury představuje ojedinělou práci v české literárněvědné produkci 20. století. Text byl původně vydán jako cyklostyl v omezeném počtu jednotlivých exemplářů, které dnes nejsou dostupné širší čtenářské veřejnosti. Krejčí se v monografii zabývá literaturou jako společenským jevem, rekapituluje sociologickou metodu ve vývoji literární vědy a pokouší se o sociologické rozdělení literatury..
001486458
Předmluva -- Ivo Pospíšil Miloš Zelenka -- Úvod k druhému vydání -- 1 Literatura jako jev sociální -- 2 Vzájemná závislost jevů kulturních a společenských -- 3 Předmět literární vědy estetická funkce -- 4 Ostatní funkce literárního díla -- 5 Sociologická metoda ve vývoji literární vědy -- 6 Sociologické rozdělení literatury -- 6. 1 Dělení horizontální -- 6. 1. 1 Literatura národní a nadnárodní -- 6. 1. 2 Literární centrum a literatury regionální -- 6. 1. 3 Literární rozkol -- 6. 1. 4 Literatura emigrantská -- 6. 1. 5 Literatura koloniální -- 6. 1. 6 Literatura provincionální -- 6. 1. 7 Regionalismus jako literární tendence -- 6. 2 Dělení vertikální -- 6. 2. 1 Společenské třídy a vrstvy -- 6. 2. 2 Sociálně třídní vývoj Evropy -- 6. 2. 3 Inteligence -- 6. 2. 4 Odraz třídního boje v literatuře -- 6. 2. 5 Literatura vrstvy vedoucí -- 6. 2. 6 Ostatní vrstvy literatury -- 6. 2. 7 Rozvrstvení literatury dnešní -- 6. 2. 8 Význam nižších vrstev literárních pro literární vývoj -- 7 Literární tvorba a společenské prostředí -- 8 Vliv společenského prostředí na jednotlivé složky literárního díla -- 8. 1 Myšlenková náplň a tendence -- 8. 2 Obrazy -- 8. 3 Výraz -- 9 Literární život -- 9. 1 Četba a vlivy: plagiát -- 9. 2 Estetická norma a literární kritika -- 9. 3 Literární směry, skupiny a generace -- 9. 4 Literární střediska -- 9. 5 Zveřejnění díla -- 9. 6 Mecenášství
-- 9. 7 Cenzura -- 9. 8 Postavení spisovatele ve společnosti autostylizace -- 9. 9 Mystifikace -- 10 Literární dílo -- 11 Literární obecenstvo -- 11. 1 Čtenář a posluchač -- 11. 2 Psychologie čtenáře -- 11. 3 Konkretizace -- 11. 4 Čtenářské zájmy -- 12 Kniha a její šíření -- 13 Literární tradice -- 14 Literární typy -- 15 Působení literatury na život -- 16 Literatura a móda -- 17 Literatura a národní povaha -- Ediční poznámka -- Jmenný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC