Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (136 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7786-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2622-9 (print)
Třetí vydání úspěšného titulu bylo sestaveno i na základě dotazů a připomínek čtenářů k předchozímu vydání, respektuje platné vyhlášky a normy, ale necituje je. Autor, který přes dvacet let pracoval jako revizní technik, konzultoval text s majiteli firem, elektrikáři i s právníkem. Stavebník se nemusí prokousávat nezáživnou teorií, složitě počítat a měřit. Prostudování publikace by mu mělo ušetřit značné částky, které by musel investovat do dnes mimořádně drahých norem. Text psaný nenáročnou formou je i pro naprosté laiky plně srozumitelný a některé finty jsou zase nové pro profesionály..
001486459
// Úvod ... 9 // 1 Co musí elektrická instalace splňovat ... 13 // 1.1 Svépomocně instalovaný rozvod... 13 // 1.2 S jakými problémy se může stavebník setkat ... 14 // 1.3 Co smí a nesmí laik provádět... 14 // 1.4 Na které činnosti si pozvat odborníka... 15 // 1.5 Kdo jsou vlastně odborníci...15 // 1.6 Rizika neodborných prací ... 16 // 2 Jediná teoretická kapitola ... 18 // 2.1 Co je vlastně elektřina... 18 // 2.2 Proč se používá střídavý elektrický proud... 19 // 2.3 Co je napětí, proud, výkon ... 19 // 2.3.1 Napětí... 20 // 2.3.2 Proud... 20 // 2.3.3 Výkon...21 // 2.3.4 Odpor ...21 // 2.3.5 Kmitočet...24 // 3 Nebezpečí při manipulaci s elektrickým zařízením ... 25 // 3.1 Nebezpečí požáru... 25 // 3.1.1 Vliv přechodového odporu ... 26 // 3.1.2 Přetížení obvodů... 26 // 3.1.3 Elektrický zkrat ... 26 // 3.1.4 Elektrický oblouk... 27 // 3.1.5 Elektrostatické výboje...27 // 3.1.6 Jiné důvody ... 28 // Elektroinstaltue doma a na <hatě PROFI&HOBBY // 3.2 Hořlavost materiálů...36 // 3.2.1 Rozvod na hořlavých podkladech ...37 // 3.2.2 Vliv prostředí...38 // 4 Riziko úrazu proudem ... 39 // 4.1 Princip vzniku úrazu elektrickým proudem...39 // 4.1.1 Účinky elektrického proudu na člověka... 40 // 4.2 Záchrana postiženého... 40 // 4.3 Způsoby ochrany proti úrazu proudem ...41 // 4.3.1 Automatické odpojení od zdroje ...42 // 4.3.2 Dvojitá nebo zesílená izolace... 44 // 4.3.3 Elektrické oddělení
pro napájení jednoho spotřebiče...45 // 4.3.4 Ochrana malým napětím...45 // 4.3.5 Doplňková ochrana před úrazem...47 // 5 Návrh elektrické instalace... 51 // 5.1 Volba koncepce rozvodu ...52 // 5.2 Jištění napájeného objektu ...52 // 5.2.1 Jištění elektrických rozvodů...53 // 5.2.2 Selektivita jištění...54 // 5.3 Projekt...55 // 5.4 Cena projektu...55 // 5.5 Rozpočet...56 // 5.6 Žádost o připojení ...56 // 6 Elektrická instalace v praxi... 57 // 6.1 Přípojka...57 // 6.2 Návrh přípojky...58 // 6.3 Kabel nebo volné vedení...58 // 6.4 Výkop pro kabel...59 // 6.5 Přípojková skříň ... 60 // 6.5.1 Hlavní ochranné pospojování...61 // 6.6 Elektroměrová skříň...62 // 6.7 Podružné rozvodnice ...63 // 6.8 Trasy vedení ... 64 // 6 PROFI&HOBBY Elektroinstalace doma a na chatě // 6.8.1 Pracovní nástroje a vybavení ...65 // 6.8.2 Klasická instalace ...68 // 6.8.3 Ukládání kabelů...71 // 6.8.4 Kabely v lištách ...73 // 6.8.5 Jak na elektrickou instalaci...74 // 6.9 Počet a rozmístění vývodů a zásuvek...77 // 6.9.1 Zapojení zásuvek... 78 // 6.9.2 Světelné obvody... 80 // 6.9.3 Třífázové vývody...81 // 6.9.4 Rozvod v koupelnách...82 // 6.9.5 Instalace ve venkovních prostorech ...83 // 7 Předepsané barvy vodičů... 85 // 7.1 Jaké kabely koupit...87 // 7.2 Jak zapojovat vodiče...87 // 8 Rozvod na stavbě... 90 // 8.1 Staveništní rozvaděč...91 // 8.2 Šňůrová vedení...93 // 8.3 Bezpečnost na stavbě...94
// 8.4 Zásuvky jen předpisové... 96 // 8.5 Stupeň krytí elektrických zařízení ...98 // 8.6 Prostředí... 99 // 9 Stará instalace - co lze tolerovat ... 101 // 9.1 Instalace v dřevěných objektech...102 // 9.2 Prodlužovací šňůry a rizika jejich provozu... 104 // 10 Tepelné spotřebiče ...106 // 10.1 Volba topidei... 106 // 10.1.1 Akumulační vytápění...107 // 10.1.2 Přímotopné spotřebiče... 108 // 10.1.3 Podlahové vytápění... 110 // 10.2 Stanovení příkonu topných těles... 110 // 10.3 Topidla pro sauny a infrakabiny ... 111 // Elektroinstala<e doma a na thaté PROFI&HOBBY // 10.4 Klimatizace... 113 // 10.5 Příprava užitkové vody... 114 // 11 Úspory při používání elektrické energie ... 116 // 11.1 Úspory při osvětlování ... 116 // 11.2 Úspory při používání tepelných spotřebičů... 119 // 11.3 Ostatní spotřebiče... 119 // 12 Ochrana objektů před účinky blesku...122 // 12.1 Selektivita ochran... 125 // 12.2 Přepětí a podpétí ... 126 // 13 Údržba elektrických zařízení...128 // 13.1 Rizika při úklidu... 128 // 14 Ochrana před požárem ...130 // 14.1 Co je hlásič požáru... 131 // 14.2 Jaký hasicí přístroj... 131 // 15 Význam značky CE...134 // Slovníček použitých výrazů...136 // 8 PROFI&HOBBY Elektroinstalate doma a na (hatě

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC