Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2009
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6278-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3047-9 (print)
čeština
Cílem publikace je představit čtenářům charakteristiku open-source software a otevřených formátů. Hlavní důraz bude kladem především na posílení bezpečnosti informačních systémů díky využívání open source software, ekonomické úspory při využívání tohoto typu software a zodpovězení nejčastějších právních otázek týkajících se distribuce a využívání open source software. Open source software a otevřené formáty jsou dle názoru autora ideální pro využití ve veřejné správě i soukromém sektoru, a to zejména z důvodů posílení bezpečnosti IT/IS (neomezený přístup ke zdrojovým kódům) a ekonomickým úsporám..
001486464
1. Manažerské shrnutí -- 2. Základní terminologie -- 2.1 Autorské právo a software -- 2.2 Volné dílo -- 2.3 Softwarový patent -- 2.4 Cross-licensing agreement -- 2.5 Počítačem implementovaný vynález -- 2.6 Open-source software -- 2.7 Zdrojový kód, objektový kód a otevřený formát -- 2.8 Softwarová licence -- 2.9 Proprietami software < -- 2.10 Vztah mezi open-source a free software(svobodný software) -- 2.11 GNU GPL licence -- 2.12 BSD licence -- 2.13 Copyleft -- 2.14 Public domain -- 2.15 Shareware -- 2.16 Freeware -- 2.17 Licence OEM -- 2.18 Advare, malware -- 2.19 Trojský kůň -- 2.20 Zadní vrátka -- 2.21 Hacker, Cracker -- 3. Vznik a vývoj open source komunity -- 3.1 Unix -- 3.2 Nadace pro svobodný software -- 3.3 Linux -- 3.4 Open-source iniciativa (OSI) -- 3.5 Protagonisti a osobnosti -- Richard Stallman (*16. března 1953) -- Linus Torvalds (* 28. prosince 1969) -- Eric Raymond (* 4. prosince 1957) -- 3.6 Organizace podporující open-source software v ČR -- Společnost pro výzkum a podporu Open Source (OSS Aliance) -- CZLUG České sdružení uživatelů operačního systému Linux -- FFII.cz České sdružení pro svobodnou inform, infrastrukturu -- Komerční organizace podporující open-source -- 4. Důvody pro využívání open-source software -- 4.1 Ekonomická výhodnost a úspory při využívání open-source software a otevřených formátů -- 4.2 Zvýšení bezpečnosti při komunikaci -- 4.3 Snížení softwarového pirátství
-- 4.4 Elektronická archivace dokumentů -- 4.5 Podpora tržního prostředí a konkurenceschopnosti -- 5. Příklady nejčastěji užívaných open-source aplikací -- 5.1 Kancelářské aplikace -- OpenOffice.org -- Mozilla Thunderbird -- Mozilla Lightning -- Evolution -- Mozilla Firefox -- Psi -- Miranda -- GNUpg -- Mozilla NVU -- 5.2 Grafika -- Gimp -- Inkscape -- Scribus -- 5.3 Programovaní -- FreePascal -- Eclipse -- Netbeans -- 5.4 Utility -- muCommander -- VirtualBox -- 5.5 Serverové aplikace -- Apache Web Server -- MySQL -- PosgreSQL -- 5.6 Aplikace pro spolupráci -- Drupal CMS -- Alfresco -- SugarCRM -- 6. Klíčové otázky při nasazování open-source software -- 6.1 Oceňování -- 6.2 Zařazování do majetku -- 6.3 Aktualizace -- 6.4 Úpravy -- 6.5 Převody -- 6.6 Vyřazení -- 6.7 Celkové náklady na vlastnictví (TCO) -- 6.8 Datové formáty -- 7. Příklad metodického pokynu pro využívání otevřených formátů ve veřejné správě -- 7.1 Úvod -- 7.2 Předmět pokynu -- 7.3 Slovník použitých pojmů a zkratek -- 7.4 Doporučené formáty dokumentů pro ISVS -- Současný stav -- Požadovaný stav -- 7.5 Otevřené standardy (formáty) -- 7.6 Doporučené formáty dokumentů -- 7.7 Další akceptovatelné formáty dokumentů -- 7.8 Zásady pro uplatňování doporučených formátů ve veřejné správě -- 7.9 Výběr softwaru (pořízení/veřejné zakázky) -- 7.10 Elektronický kontakt mezi správními orgány , -- 7.11 Příjem elektronického
dokumentu v otevřeném formátu -- 8. Typy licencí a jejich vliv na autorská práva -- 8.1 Licence bez tzv. „copyleftového" vlivu -- Licence typu „BSD" -- Další licence bez „copyleftového vlivu" -- 8.2 Licence se silným „copylef tovým" vlivem -- Licence typu „GNU GPL" -- Další licence se silným „copyleftovým" vlivem -- 8.3 Licence s omezeným „copyleftovým" vlivem -- Licence typu „MPL" -- Další licence s omezeným „copyleftovým" vlivem -- 8.4 Licence obsahující omezující ustanovení -- 8.5 Licence nejednoznačné určitelné -- 8.6 Open content licence -- 9. GNU GPL licence jako vlajková loď open source licencí -- 9.1 Úvod představení licence -- 9.2 GNU GPL-verze 1 -- 9.3 GNU GPL-verze 2 -- 9.4 GNU GPL-verze 3 -- 9.5 GNU GPL verze 2: anglicko-český překlad -- 10. Open Document Format -- 10.1 Výhody ODF -- Nezávislost -- Možnost automatizace -- 10.2 Jak s ODF pracovat -- 10.3 Příklady z praxe -- 10.4 Souborové formáty -- Dokumenty -- Šablony -- Aplikace pracující s ODF -- 11. Vzorová Open Source licence pro veřejnou správu -- a neziskový sektor -- 11.1 Open Source Licence pro Veřejnou Správu a Neziskový Sektor V.l -- 11.2 Definice -- 11.3 Rozsah práv zaručených licencí -- 11.4 Sdělování zdrojového kódu -- 11.5 Povinnosti uživatele licence -- 11.6 Autorský řetězec -- 11.7 Odmítnutí záruky (zřeknutí se záruky) -- 11.8 Odmítnutí odpovědnosti (zřeknutí se odpovědnosti) -- 11.9 Dodatečné smlouvy
-- 11.10 Akceptování licence -- 11.11 Informace pro veřejnost -- 11.12 Vypovězení licence — — -- 11.13 Ostatní ustanovení (tzv. salvatomi klausule) -- 11.14 Soudní pravomoc -- 11.15 Platné právo -- 12. Vzor dotazníku o způsobu implementace a využití OSS/FS v organizaci  -- 12.1 Údaje o organizaci -- 12.2 Odůvodnění použití OSS/FS -- 12.3 Otázky k implementaci — -- 12.4 Plánování a rozpočet -- 12.5 Zkušenosti s novým řešením -- 12.6 Závěrečné otázky— -- 13. Závěrem -- Použitá literatura -- Psaná literatura -- Internetové zdroje

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC