Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6278-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3047-9 (print)
čeština
Cílem publikace je představit čtenářům charakteristiku open-source software a otevřených formátů. Hlavní důraz bude kladem především na posílení bezpečnosti informačních systémů díky využívání open source software, ekonomické úspory při využívání tohoto typu software a zodpovězení nejčastějších právních otázek týkajících se distribuce a využívání open source software. Open source software a otevřené formáty jsou dle názoru autora ideální pro využití ve veřejné správě i soukromém sektoru, a to zejména z důvodů posílení bezpečnosti IT/IS (neomezený přístup ke zdrojovým kódům) a ekonomickým úsporám..
001486464
1. Manažerské shrnutí // 2. Základní terminologie // 2.1 Autorské právo a software // 2.2 Volné dílo // 2.3 Softwarový patent // 2.4 Cross-licensing agreement // 2.5 Počítačem implementovaný vynález // 2.6 Open-source software // 2.7 Zdrojový kód, objektový kód a otevřený formát // 2.8 Softwarová licence // 2.9 Proprietární software // 2.10 Vztah mezi open-source a free software(svobodný software) // 2.11 GNU GPL licence // 2.12 BSD licence // 2.13 Copyleft // 2.14 Public domain // 2.15 Shareware // 2.16 Freeware // 2.17 Licence OEM // 2.18 Advare, malware // 2.19 Trojský kůň // 2.20 Zadní vrátka // 2.21 Hacker, Cracker // 3. Vznik a vývoj open source komunity // 3.1 Unix // 3.2 Nadace pro svobodný software // 3.3 Linux // 3.4 Open-source iniciativa (OSI) // 3.5 Protagonisti a osobnosti // Richard Stallman (*16. března 1953) // Linus Torvalds (* 28. prosince 1969) // Eric Raymond (* 4. prosince 1957) // 3.6 Organizace podporující open-source software v ČR // Společnost pro výzkum a podporu Open Source (OSS Aliance) // CZLUG České sdružení uživatelů operačního systému Linux // FFII.cz České sdružení pro svobodnou inform, infrastrukturu // Komerční organizace podporující open-source // 4. Důvody pro využívání open-source software // 4.1 Ekonomická výhodnost a úspory při využívání open-source software a otevřených formátů // 4.2 Zvýšení bezpečnosti při komunikaci // 4.3 Snížení softwarového pirátství // 4.4 Elektronická archivace dokumentů // 4.5 Podpora tržního prostředí a konkurenceschopnosti // 5. Příklady nejčastěji užívaných open-source aplikací // 5.1 Kancelářské aplikace // OpenOffice.org // Mozilla Thunderbird // Mozilla Lightning // Evolution // Mozilla Firefox // Psi // Miranda // GNUpg // Mozilla NVU // 5.2 Grafika // Gimp // Inkscape // Scribus //
5.3 Programovaní // FreePascal // Eclipse // Netbeans // 5.4 Utility // muCommander // VirtualBox // 5.5 Serverové aplikace // Apache Web Server // MySQL // PosgreSQL // 5.6 Aplikace pro spolupráci // Drupal CMS // Alfresco // SugarCRM // 6. Klíčové otázky při nasazování open-source software // 6.1 Oceňování // 6.2 Zařazování do majetku // 6.3 Aktualizace // 6.4 Úpravy // 6.5 Převody // 6.6 Vyřazení // 6.7 Celkové náklady na vlastnictví (TCO) // 6.8 Datové formáty // 7. Příklad metodického pokynu pro využívání otevřených formátů ve veřejné správě // 7.1 Úvod // 7.2 Předmět pokynu // 7.3 Slovník použitých pojmů a zkratek // 7.4 Doporučené formáty dokumentů pro ISVS // Současný stav // Požadovaný stav // 7.5 Otevřené standardy (formáty) // 7.6 Doporučené formáty dokumentů // 7.7 Další akceptovatelné formáty dokumentů // 7.8 Zásady pro uplatňování doporučených formátů ve veřejné správě // 7.9 Výběr softwaru (pořízení/veřejné zakázky) // 7.10 Elektronický kontakt mezi správními orgány // 7.11 Příjem elektronického dokumentu v otevřeném formátu // 8. Typy licencí a jejich vliv na autorská práva // 8.1 Licence bez tzv. „copyleftového" vlivu // Licence typu „BSD" // Další licence bez „copyleftového vlivu" // 8.2 Licence se silným „copylef tovým" vlivem // Licence typu „GNU GPL" // Další licence se silným „copyleftovým" vlivem // 8.3 Licence s omezeným „copyleftovým" vlivem // Licence typu „MPL" // Další licence s omezeným „copyleftovým" vlivem // 8.4 Licence obsahující omezující ustanovení // 8.5 Licence nejednoznačné určitelné // 8.6 Open content licence // 9. GNU GPL licence jako vlajková loď open source licencí // 9.1 Úvod představení licence // 9.2 GNU GPL-verze 1 // 9.3 GNU GPL-verze 2 // 9.4 GNU GPL-verze 3 //
9.5 GNU GPL verze 2: anglicko-český překlad // 10. Open Document Format // 10.1 Výhody ODF // Nezávislost // Možnost automatizace // 10.2 Jak s ODF pracovat // 10.3 Příklady z praxe // 10.4 Souborové formáty // Dokumenty // Šablony // Aplikace pracující s ODF // 11. Vzorová Open Source licence pro veřejnou správu // a neziskový sektor // 11.1 Open Source Licence pro Veřejnou Správu a Neziskový Sektor V.l // 11.2 Definice // 11.3 Rozsah práv zaručených licencí // 11.4 Sdělování zdrojového kódu // 11.5 Povinnosti uživatele licence // 11.6 Autorský řetězec // 11.7 Odmítnutí záruky (zřeknutí se záruky) // 11.8 Odmítnutí odpovědnosti (zřeknutí se odpovědnosti) // 11.9 Dodatečné smlouvy // 11.10 Akceptování licence // 11.11 Informace pro veřejnost // 11.12 Vypovězení licence // 11.13 Ostatní ustanovení (tzv. salvatomi klausule) // 11.14 Soudní pravomoc // 11.15 Platné právo // 12. Vzor dotazníku o způsobu implementace a využití OSS/FS v organizaci // 12.1 Údaje o organizaci // 12.2 Odůvodnění použití OSS/FS // 12.3 Otázky k implementaci // 12.4 Plánování a rozpočet // 12.5 Zkušenosti s novým řešením // 12.6 Závěrečné otázky // 13. Závěrem // Použitá literatura // Psaná literatura // Internetové zdroje

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC