Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
[Česko] : Grada, 2009
1 online zdroj (288 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6749-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2124-8 (print)
Tato kniha by měla prospět především správcům sítí, kteří již mají několik let zkušeností z praxe a nastavení Serveru 2003 a Windows XP jim nepůsobí problémy. Zde získají především praktický náhled do nových vlastností Serveru 2008 ve spolupráci s Windows Vista klienty. Nečekejte dlouhé úvodní popisy zdůvodňující potřebnost zálohování, výhody většího počtu řadičů domény či doplnění operační paměti pro Windows Vista. Zde se půjde rovnou k praxi a k řešením, která vám usnadní profesní život. Část knihy je věnovaná i technikám, které jsou obdobné pro obě poslední verze klientů i serverů od Microsoftu, ale nejsou příliš známé a stojí za pozornost. Hlavní zaměření knihy je tedy na správce serverů a sítí, ale využijí ji i nadšenci pracující s Vistami a směřující k pokročilejším technikám jako jsou skripty, registry či příkazový řádek..
001486500
Úvod 13 // 1. Vlastnosti a instalace 15 // 1.1 Vlastnosti Windows Serveru 2008 15 // 1.2 Požádávky na hardware 17 // 1.3 Rozdíly jednotlivých edicí 18 // 1.4 Postup instalace 19 // 1.4.1 Inovační instalace 21 // 1.4.2 Shrnutí instalačních fází 24 // 1.5 Parametry instalace 26 // 1.5.1 Parametry programu Setup 26 // 1.6 Bezobslužná instalace 27 // 1.6.1 Struktura bezdotazové instalace 28 // 1.7 Inovace Active Directory 29 // 1.8 Příprava pomocí Adprep 29 // 2. Active Directory 31 // 2.1 Návrh a design 31 // 2.1.1 Adresářové služby 31 // 2.1.2 Členění Active Directory 32 // 2.1.3 Logická a fyzická struktura 34 // 2.1.4 Česká terminologie 35 // 2.1.5 Funkční úrovně domény 36 // 2.1.6 Funkční úrovně pro forest 38 // 2.1.7 Typy vztahů důvěry 40 // 2.1.8 Ruční definování trustu 42 // 2.1.9 Dotazy při instalaci 43 // 2.1.10 Více řadičů 44 // 2.1.11 Rozmístění řadičů a jejich rolí 44 // 2.1.12 Problémy s operačními servery 45 // 2.1.13 Active Directory Sizer 46 // // // // // // Správa Windows Serveru 2008 // 2.2 Instalace řadičů domény // 2.2.1 Průběh instalace // 2.2.2 Vlastnosti serveru DNS // 2.2.3 Problémy při instalaci řadiče // 2.2.4 Instalace ze záložního média // 2.2.5 Automatická instalace Active Directory // 2.2.6 Druhý řadič do domény // 2.3. Organizační jednotky // 2.3.1 Tři stupně administrace // 2.3.2 Rozložení organizačních jednotek // 2.3.3 Vytvoření organizační jednotky // 2.3.4 Vytvoření organizační jednotky příkazem // 2.3.5 Delegace oprávnění // 2.3.6 Zobrazení delegací // 2.3.7 Úprava delegovaných oprávnění // 2.3.8 Přesná oprávnění // 2.3.9 Neviditelnost objektů // 2.4 Uživatelé a skupiny // 2.4.1 Typy uživatelských účtů // 2.4.2 Nový uživatel příkazem // 2.4.3 Spolupráce příkazů // 2.4.4 Výmaz uživatelů //
2.4.5 Skupiny uživatelů // 2.4.6 Skupiny a SID // 2.4.7 Typy skupin a jejich rozsah // 2.4.8 Příkazy pro skupiny // 2.5 Údržba a zálohy // 2.5.1 Automatická údržba // 2.5.2 Mechanizmus replikace // 2.5.3 Manuální replikace // 2.5.4 Replikační monitor // 2.5.5 Údržba pomocí Ntdsutil // 2.5.6 Kontrola Active Directory // 2.5.7 Sekce Local Roles // 2.5.8 Správce pro obnovu // 2.5.9 Duplicitní SID // 2.5.10 Odstranění poškozeného řadiče domény // 2.5.11 Role hlavního operačního serveru // 2.5.12 Změny rolí FSMO // 2.5.13 Odinstalování řadiče // 2.5.14 Stavy doménového řadiče // 2.6 Speciální řadiče 98 // 2.6.1 RODC 98 // 2.6.2 Instalace RODC 99 // 2.6.3 Výroba instalačního média 100 // 2.6.4 Instalace AD DS z média 101 // 2.6.5 Příkazy ntdsutil ifm 101 // 2.6.6 Přípravná procedura 103 // 2.6.7 Restartovatelné služby AD DS 105 // 2.6.8 Server CORE 107 // 2.6.9 Administrace edice Server Core 108 // 3. Zásady skupiny // 3.1 Mechanizmus Group Polky 113 // 3.1.1 Objekty a nastavení zásad 115 // 3.1.2 Priorita zásad 119 // 3.1.3 Dědění zásad 121 // 3.1.4 Pokročilá ovlivnění priorit 123 // 3.1.5 Položky pro správce 126 // 3.1.6 Časování zásad 129 // 3.1.7 Ovlivnění chodu zásad 130 // 3.1.8 Ruční aktualizace zásad 130 // 3.1.9 Využití šablon 131 // 3.1.10 Šablony zabezpečení 132 // 3.1.11 Šablony pro správu : 134 // 3.1.12 Export zabezpečení 134 // 3.1.13 Výsledné zásady 135 // 3.1.14 Resultant Set of Policy v GPMC 136 // 3.2 // 3.3 // Group Polky Modeling v GPMC // 3.2.1 Hledání v objektech GPO // Údržba objektů // 3.3.1 Zálohování objektu GPO // 3.3.2 Postup zálohy // 3.3.3 Obnova objektů zásad // 3.3.4 Kopírování zásad skupiny // 3.3.5 Import objektu GPO // 3.3.6 Upozornění k úplné obnově // 3.3.7 Řešení problémů se zásadami // 4. Bezpečnost 147 //
Principy zabezpečení // 4.1.1 Auíentikace a autorizace // 4.1.2 Bezpečnost dat // 4.1.3 Základní typy útoků // Šifrování // 4.2.1 Šifrování EFS f // 4.2.2 Postup šifrování // 4.2.3 Technologie BitLocker // Autentikace a sítě // 4.3.1 Způsoby autentikace // 4.3.2 Problémy s autentikací // 4.3.3 Řešení problémů se zabezpečením // Firewall // 4.4.1 Útoky proti firewallu // 4.4.2 Nastavení firewallu.. // 4.4.3 Porty potřebné v síti. // IPSec // 4.5.1 Zabezpečení paketů IP // 4.5.2 GPO a IPSec // 4.5.3 Vytvoření vlastní zásady IPSec. // 4.5.4 Doporučení pro zavádění // Spolupráce komponent // 4.6.1 Microsoft Baseline Security Analyzer // 4.6.2 Vzdálená plocha // 4.6.3 Software Update Services // 4.6.4 Překlad adres a IPSec // 4.6.5 Názvové služby // 5. Zálohování 193 // 5.1 Co a proč zálohovat? 193 // 5.2 Windows Server Backup 194 // 5.2.1 Zadání opakovaného spouštění zálohy 199 // 5.2.2 Základní postupy obnovy 200 // 5.2.3 Nová pravidla zálohování 201 // 5.2.4 Zálohování a práva 203 // 5.2.5 Záloha a obnova Active Directory 203 // Správa Windows Serveru 2008 // 5.2.6 Úplná obnova domény 203 // 5.2.7 Neautoritativní obnova AD DS 204 // 5.2.8 Obnova příkazem 205 // 5.2.9 Kontrola správné obnovy 206 // 5.2.10 Parametry startu systému 207 // 5.2.11 Instalační médium 207 // 5.2.12 Výmaz objektů v AD DS 208 // 5.2.13 Změna konfigurace AD DS 209 // 5.2.14 Zálohovací příkazy 210 // 5.2.15 Robocopy 211 // 6. WMIC 215 // 6.1 Význam WMI a WMIC 215 // 6.2 Uživatelé a skupiny 218 // 6.2.1 Výpisy uživatelů 218 // 6.2.2 Výběr položek uživatelů 219 // 6.3 Počítač a zdroje 224 // 6.3.1 Informace a řízení operačního systému 224 // 6.3.2 Informace o počítači 226 // 7. Skriptování 231 // 7.1 Úvod do WSH 231 // 7.1.1 Proč skripty? 231 // 7.1.2 Volání skriptů 232 //
7.1.3 Kompatibilita skriptů 232 // 7.1.4 Druhy skriptování 233 // 7.1.5 VBScript kontra Windows Script Host 233 // 7.1.6 WScript 234 // 7.1.7 (Script 235 // 7.1.8 Skripty WSF 235 // 7.2 Jak začít psát? 236 // 7.2.1 Základy syntaxe 236 // 7.2.2 Podmínky 237 // 7.2.3 Smyčky 239 // 7.2.4 První krůčky 240 // 7.2.5 Objekty 241 // 7.2.6 Skript využívající metodu 241 // 7.2.7 Object Browser 242 // // 7.2.8 Zajímavé knihovny 244 // 7.2.9 Ovládací tlačítka a boxy 245 // 7.2.10 Informace o disku 246 // 7.2.11 Skripty pro všední den 247 // 7.3 Skripty pro správce 248 // 7.3.1 Licence Serveru 2008 248 // 7.3.2 Mapování složky a tiskárny 248 // 7.3.3 Otestujeme volné místo 249 // 7.3.4 Logon skript 249 // 7.3.5 Práce s daty 250 // 7.3.6 Podrobné informace o discích 251 // 7.4 ADSI 252 // 7.4.1 Nová organizační jednotka a uživatel 252 // 7.4.2 Hromadné vytvoření objektů 253 // 7.4.3 Vytvoření skupiny uživatelů 255 // 7.5 Změna místních účtů 256 // 7.5.1 Kam uživatel patří? 256 // 7.5.2 Odemčení účtu uživatele 257 // 7.5.3 Práce s rolemi FSMO 258 // 7.6 WMI // 258 // 7.6.1 Skripty WMI // 7.6.2 Informace o souborech // 7.6.3 Identifikace startujícího systému // 7.6.4 Výpis spořiče obrazovky // 7.6.5 Informace o stránkovém souboru // 7.6.6 Informace o procesoru // 7.6.7 Přístup na instalované aplikace // 7.6.8 Sdílené složky // 7.6.9 Práce s registrem // 7.6.10 Startup command // 7.6.11 Výpis lokálních uživatelů // 7.6.12 Start aplikace ve skrytém okně // 7.6.13 Informace o službách // 7.6.14 Zastavení služby // 7.6.15 Seznam procesů včetně cesty a priority // 7.6.16 Změna priority procesu // 7.6.17 Ukončení procesu // 7.6.18 Vyhodnocení vlastností počítače // 7.6.19 Shutdown či restart // 7.6.20 Převzetí vlastnictví // 7.6.21 Komprese 278 // 7.6.22 Generátory skriptů 278 //
7.7 Zabezpečení skriptů 280 // 7.7.1 Odstranění souborů 280 // 7.7.2 Zrušení asociací 280 // 7.7.3 Nastavení oprávnění 281 // 7.7.4 Roztřídění skriptů 281 // 7.7.5 Digitální podepisování skriptu 281 // 7.7.6 Zásady softwaru 281 // 7.7.7 Antivirový software a blokování skriptů 281 // 7.7.8 Vzdálené spouštění a nejmenší oprávnění 281 // 7.7.9 Brány firewall 283 // 7.7.10 Závěrečná pravidla 283 // Rejstřík 287

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC