Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., aktualizované a rozšířené vydání
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (128 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7885-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7886-0 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3465-1 (print)
Nestor českého vinařství, profesor Vilém Kraus, připravil aktualizované vydání své velmi úspěšné knihy, v níž vás seznamuje s nejnovějšími odrůdami révy vinné, moderními pěstitelskými metodami a provádí vás celým procesem od založení vinice až po sklizeň zdravých, voňavých a sladkých hroznů. Ve druhém vydání se zaměřil autor na aktualizaci a novinky ve výživě, hnojení a ošetřování révy vinné, uvádí nové odrůdy zapsané ve Státní odrůdové Knize ČR. Odpovědi na své otázky zde najdete bezesporu všichni - ať už vlastníte vinohrad, viničku anebo pěstujete jen několik solitérních keřů na zahradě..
001486502
Úvod 7 // 1 Trochu z historie vinařství u nás 8 // 2 Biologické vlastnosti révy vinné 9 // 2.1 Způsob růstu a jednotlivé části rostliny 9 // 3 Vegetační cyklus a fenofáze růstu 11 // 3.1 Fenofáze slzení a rašení 11 // 3.2 Fenofáze prodlužovacího růstu 11 // 3.3 Fenofáze kvetení 13 // "3.4 Fenofáze vyzrávání plodů a dřeva 14 // 3.5 Fenofáze vyzrávání zelených letorostů 16 // 3.6 Fenofáze dormance zimních oček a období klidu 16 // 4 Ekologické podmínky viničních tratí 17 // 5 Rozmnožování révy vinné 20 // 5.1 Rozmnožovací materiál, jeho úprava a skladování 20 // 5.2 Štěpování a předrychlování 21 // 5.3 Polní révová školka 23 // 5.4 Podnožová vinice 26 // 5.5 Sortiment podnoží zapsaných ve Státní odrůdové knize 26 // 5.6 Podnože vyšlechtěné v České republice 28 // 5.7 Podnože perspektivní k ověření v našich podmínkách 28 // 6 Přehled odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize ČR 29 // 6.1 Moštové odrůdy pro bílá vína 29 // 6.2 Moštové odrůdy pro červená vína 36 // 6.3 Stolní odrůdy pro konzum hroznů 43 // 6.4 Interspecifické odrůdy 45 // 7 Založení vinice 57 // 7.1 Úprava pozemku 57 // 7.2 Příprava půdy 57 // 7.3 Výsadba 60 // 7.4 Ošetření výsadby v prvním roce 61 // 7.5 Ošetření výsadby ve druhém roce 62 // 8 Pěstitelské metody 64 // 8.1 Tvary keřů révy a jejich řez 66 //
8.1.1. Guyotův řez 67 // 8.1.2 Střední a vysoké vedení révy 67 // 8.1.3 Jednoduchá záclona 68 // 8.1.4 Vertiko 68 // 8.1.5 Systém pěstování révy bez ručního řezu 69 // 8.1.6 Vedení a řez pro současnou situaci ve vinařství 70 // 8.2 Technika řezu 70 // 8.3 Krátký obrost na kordonech 72 // 8.4 Ohýbání a vyvažování tažňů 73 // 8.5 Jarní a letní ošetření keřů 74 // 8.6 Zastrkování letorostů do dvojdrátí, vylamování fazochů, osečkování letorostů 75 // 8.7 Odlisťování zóny v okolí hroznů 76 // 8.8 Probírka hroznů 77 // 8.9 Opěrné zařízení pro révu 78 // 9 Výživa a hnojení vinic 80 // 10 Obdělávání půdy 87 // 10.1 Péče o půdu a výživa révy v ekologickém vinohradnictví 88 // 11 Ochrana proti škodlivým činitelům 90 // 11.1 Plán ochrany révy podle fenofází růstu 90 // 11.2 Možnosti moderní ekologické ochrany révy vinné 94 // 12 Réva na zahradě 96 // 12.1 Pěstování stolních odrůd 97 // 12.1.1 Jednořadé výsadby kolem cest nebo ohradních plotů 97 // 12.1.2 Výsadby ústěn 97 // 12.1.3 Pergoly 98 // 12.1.4 Lyra 99 // 12.2 Zlepšování jakosti stolních hroznů 100 // 12.2.1 Probírka květenství 100 // 12.2.2 Proředování bobulí 101 // 12.2.3 Kroužkování 101 // 12.3 Pěstování révy vinné ve skleníku 103 // 12.4 Pěstování révy vinné v hydroponii 104 // 12.5 Přeštěpování révy vinné na stanovišti 105 // Literatura 107 // Věcný rejstřík 108 // Rejstřík odrůd 110

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC