Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2008
1 online zdroj (328 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-6742-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-2614-4 (print)
V komplexní a čtivé knížce se dozvíte vše důležité pro vaši úspěšnou komunikaci v praxi. Nestačí být jen dobrý odborník či mít skvělé nápady - stejně důležitá je pro váš úspěch a úspěch organizace, ve které pracujete, vynikající komunikace. Kniha vás provede různými formami praktické komunikace a najdete v ní řadu doporučení, zásad a zkušeností směřujících k co nejefektivnější komunikaci včetně specifikace hlavních nedostatků, chyb a netaktností, které komunikaci komplikují, znepřehledňují a znesnadňují. Kniha se věnuje významu komunikace v současné společnosti, představuje zásady efektivní komunikace, bariéry a rozdíly mezi komunikací muže a ženy, věnuje se také aktivnímu naslouchání, komunikaci neverbální, verbální, písemné, prezentaci jednotlivce a komunikaci organizace. Publikace je určena nejširšímu okruhu zájemců od studentů přes manažery, personalisty, různé specialisty až po novináře a lektory..
001486527
Obsah // O autorovi... 10 // Úvod... 11 // 1. Význam komunikace v současné společnosti... 15 // 2. Obecný úvod do problematiky komunikace... 17 // 2.1 Základní pojmy... 22 // 2.2 Zásady efektivní komunikace ... 26 // 2.3 Komunikační model ... 30 // 2.3.1 Vznik sdělení ... 30 // 2.3.2 Zakódování sdělení ... 31 // 2.3.3 Volba komunikačního média... 33 // 2.3.4 Komunikační šum... 33 // 2.3.5 Dekódování sdělení... 34 // 2.3.6 Poskytování zpětné vazby ... 35 // 2.3.7 Faktory ovlivňující proces komunikace ... 35 // 2.4 Komunikační bariéry... 37 // 2.5 Rozdíly v komunikaci ženy a muže... 39 // 2.5.1 Neverbální komunikace... 40 // 2.5.2 Verbální komunikace ... 40 // 3. Poslouchání a naslouchání ... 45 // 3.1 Aktivní naslouchání ... 48 // 4. Neverbální komunikace... 53 // 4.1 Řeč těla ... 56 // 4.1.1 Kinezika... 57 // 4.1.2 Gestika... 58 // 4.1.3 Mimika... 61 // 4.1.4 Vizika... 64 // 4.1.5 Haptika... 66 // 4.1.6 Proxemika ... 68 // 4.1.7 Posturologie ... 70 // 4.2 Signály komunikace osobnosti ... 72 // 4.2.1 První dojem ... 73 // 4.2.2 Neurovegetativní reakce ... 75 // 4.2.3 Vnímání barev ... 76 // 4.2.4 Vnímání vůní a pachů... 85 // 4.2.5 Styl oblékání ... 87 // 4.2.6 Doplňky oblečení... 91 // 4.2.7 Společenské chování... 93 // 4.2.8 Emoční inteligence... 95 // 4.2.9 Chronemika... 98 // 4.2.10 Grafologie ... 99 // 4.2.11 Komunikační prostředí ... 99 // 4.3 Rozdílnost kultur...?2 // 4.3.1 Gestika...?2
// 4.3.2 Mimika ...?? // 4.3.3 Vizika...?? // 4.3.4 Haptika...?? // 4.3.5 Proxemika ...?4 // 4.3.6 Význam barev...?5 // 4.3.7 Chronemika...?5 // 4.3.8 Komunikační prostředí ...?6 // 4.4 Závěrečná doporučení...?6 // 5. Verbální komunikace ... ?? // 5.1 Paralingvistická komunikace... ?5 // 5.2 Dotazování...?8 // 5.3 Rozhovory...122 // 5.3.1 Dialog...125 // 5.3.2 Pohovor...126 // Pohovor v rámci výběrového řízení — přijímací pohovor ... 126 // Hodnotící pohovor...131 // 5.3.3 Vyjednávání ... 133 // 5.3.4 Vylákávání informací...138 // 5.3.5 Telefonní rozhovor...140 // 5.4 Pozitivní komunikace...143 // 5.4.1 Asertivita a kreativita... 144 // 5.4.2 Komunikační pohotovost...147 // 5.4.3 Networking...148 // 5.5 Negativní a problémová komunikace ... 152 // 5.5.1 Kritika ...153 // 5.5.2 Konflikty...156 // 5.5.3 Agresivita...159 // 5.5.4 Manipulace ... 160 // 5.5.5 Fámy a pomluvy...164 // 5.5.6 Lhaní ...167 // 5.5.7 Zkreslení přenosem a dezinformace...168 // 5.5.8 Ostatní formy negativní komunikace ...171 // 5.5.9 Mimoběžná komunikace...175 // 5.5.10 Neadekvátní komunikace ...180 // 5.6 Komunikace v týmu...184 // 5.7 Komunikace na veřejnosti ...186 // 5.7.1 Příprava...187 // Obsah a struktura...187 // Doba...189 // Pomůcky... 190 // Vystoupení... 191 // Diskuze...193 // 5.7.2 Přednesení prezentace... 193 // Příprava...194 // Tréma...194 // Vystoupení...195 // Diskuze...197 // 5.7.3 Přesvědčování...198 // 5.8 Komunikační
zvyklostí a chování v různých zemích ...201 // 6. Písemná komunikace ...205 // 6.1 Korespondence...209 // 6.1.1 Oslovení a tituly...209 // 6.1.2 Úřední dopis ...213 // 6.1.3 Osobní a společenský dopis...215 // 6.1.4 Soukromý dopis ...219 // 6.1.5 Životopis a motivační dopis ...219 // 6.1.6 E-mail...224 // 6.1.7 SMS a MMS zprávy...227 // 6.2 Vizitky ...231 // 6.3 Odborná publikace ...234 // 6.3.1 Textové zpracování a struktura ...237 // 6.3.2 Grafická úprava...242 // Rukopis...242 // Tabulky, obrázky, symboly...244 // 6.3.3 Korektura a korekturní znaménka ...246 // 6.4 Výzkumné a technické zprávy...248 // 6.5 Vědecko-kvalifikační práce ...250 // 6.6 Poster ...252 // 6.7 Recenzní posudek ... 253 // 6.8 Oponentní posudek ...255 // 7. Komunikace organizace - public relations...257 // 7.1 Komunikace v organizaci ...263 // 7.1.1 Organizační a administrativní zajištění...267 // 7.1.2 Porady...274 // 7.1.3 Komunikace vedoucího...276 // 7.1.4 Komunikace podřízeného...283 // 7.2 Krizová komunikace...285 // 7.2.1 Plán krizové komunikace...286 // 7.2.2 Komunikace v průběhu krize ...291 // 7.2.3 Komunikační zásady dlouhodobějších důsledků krize ...292 // 7.3 Komunikace s externí veřejností ...293 // 7.3.1 PR jako společenský nástroj vztahů s veřejností ...294 // 7.3.2 PR jako nástroj podpory odbytu...297 // 7.3.3 PR jako vztahy s médii ...302 // Souhrn informačních zdrojů ...307 // Seznam použitých zkratek...319
// Rejstřík ...321

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC