Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8274-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8275-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4484-1 (print)
V novém vydání knihy uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, někoho o něčem přesvědčit či dokonce motivovat k určitému jednání. Nové vydání je rozšířeno o kapitolu o osobnostních typech, jejich vlivu na průběh komunikace a rady, jak s různými typy jednat, diskutovat či je o něčem přesvědčit. Čtivý a prakticky zaměřený výklad je prokládán řadou obrázků a příkladů z praxe. Komunikační návyky významně spolurozhodovaly o úspěchu a přežití vlastně od doby, kdy vznikl život. Toto své kouzlo neztratily ani dnes, v moderním světě globálních sítí, všelidských problémů i sdílených nadějí. Poučte se z knihy, jejíž tichou spoluautorkou je současná komunikační praxe..
001486543
Obsah // O autorovi Úvod . . . // 1 Malý úvod do praktické psychologie // 1.1 Osobnost... // 1.1.1 Zděděné vrstvy osobnosti // 1.1.2 Naučené vrstvy osobnosti // 1.2 Chování... // 1.2.1 Jak fungujeme... // 1.2.2 Proč vlastně myslíme . . // 1.3 Vývoj... // 1.3.1 Psychické zrání... // 1.3.2 Životní křivka... // Sdělování a naslouchání... // 2.1 Modely komunikace... // 2.1.1 Komunikační buňka... // Komunikační kanály... // Komunikační hladiny... // Komunikační pasti... // 2.1.2 Transakční model... // 2.1.3 Vytváření syntéz... // 2.1.4 Stabilita komunikace... // 2.2 Komunikační poruchy... // 2.2.1 Spontánně vznikající potíže . . // Vynášení soudil ... // Naléhání a napravování . . . . Separace a ideová partenogeneze Lhostejnost... // 2.2.2 Manipulativní techniky . . . . // Tertium non datur... // Podsouvání argumentů... // Vyhrožování... // Nálepkování... // Zesměšňování... // Falešné apely... // Slibování... // Logická salta... // Zavádéjící srovnávání... // 2.3 Efektivní komunikace... // 2.3.1 Užitečné návyky... // Sebepřijetí... // Opravdovost... // Porozuméní... // 8 // 10 // 13 // 13 // 15 // 17 // 20 // 21 // 24 // 28 // 29 // 32 // 37 // 38 38 38 42 44 46 49 51 // 53 // 54 54 56 // 58 // 59 61 61 61 62 // 63 // 64 // 64 // 65 // 66 66 // 67 // 68 68 69 71 // Respekt...71 // Nadhled...TI // Nestrannost...74 // 2.3.2 Tři příklady využití...76 // Půltucet pravidel pro úspěšný
prodej ...76 // Jednání s nespokojeným klientem...77 // Odmítání návrhů a žádostí...80 // 3 Uchovávání a šíření informací ...83 // 3.1 Zapamatování informací...84 // 3.1.1 Význam kontextu...84 // 3.1.2 Vliv metody předání ...85 // 3.1.3 Vliv objemu informací...89 // 3.2 Spontánní předávání informací...90 // 3.2.1 Zákon kvantity...90 // 3.2.2 Zákon kvality...91 // 3.2.3 Zákon změny...91 // 3.2.4 Zákon zachování...92 // 3.2.5 Shrnutí...93 // 3.3 Elektronická komunikace...94 // 3.3.1 Vítejte v cyberspace!...95 // 3.3.2 Zkrocení e-mailu...98 // 3.3.3 Volíme správný e-nástroj...104 // 3.3.4 Komunikace v sociálních sítích...108 // 4 Vedení dialogů a diskusí...113 // 4.1 Struktura dialogu...114 // 4.1.1 Přímý dialog ...114 // 4.1.2 Potvrzovací dialog...116 // 4.1.3 Ověřovací dialog...118 // 4.1.4 Facilitovaný a mediovaný dialog...120 // 4.2 Vztahové aspekty dialogu...122 // 4.2.1 Aktivní naslouchání...122 // 4.2.2 Kladení otázek ...124 // 4.2.3 Akceptace partnera...126 // 4.2.4 Zpětná vazba...127 // 4.2.5 Věcná argumentace...128 // Používání argumentů...129 // Posuzování argumentů...131 // 4.2.6 Vyjadřování pocitů...132 // 4.3 Porady a veřejná projednávání...134 // 4.3.1 Témata porad...134 // 4.3.2 Dynamika skupinové komunikace ...136 // 4.3.3 Struktura porady...137 // 4.3.4 Role na poradě...138 // 4.3.5 Veřejná projednávání...140 // Komunikace v davu...140 // Komunikace s davem...141
// 5 Základy prezentace...145 // 5.1 Faktory a příprava prezentace...146 // 5.1.1 Proč se chystám promluvit?...146 // 5.1.2 Ke komu budu mluvit?...147 // 5.1.3 Co jim vlastně povím?...148 // 5.1.4 Jak jim to sdělím?...149 // 5.1.5 Kde a kdy se to bude konat?...152 // 5.1.6 Jak to nejspíše zvládnu?...153 // 5.2 Dynamika a struktura prezentace...156 // 5.2.1 Zahájení prezentace...159 // Pozornost...159 // Zájem...161 // Duvera...161 // 5.2.2 Jádro prezentace...162 // Vliv velikosti skupiny...163 // Vliv délky prezentace...165 // Další vlivy...168 // 5.2.3 Závěr prezentace ...171 // Racionální složka závěru...171 // Emotivní složka závěru ...172 // 5.3 Obsah a forma prezentace...172 // 5.3.1 Zlatá zásada prezentace...173 // 5.3.2 Nejčastější chyby...175 // 5.3.3 Prezentační desatero...175 // 6 Styl komunikace ...177 // 6.1 Klíčové faktory a srovnatelné přístupy...178 // Interaktivní typy...178 // Vyjednávači styly...178 // Motivační založení...179 // Komunikační styl...180 // 6.2 Orientační test...181 // Znění testu ...182 // Vyhodnocení testu...184 // Poloha v diagramu KSPM...186 // 6.3 Komunikační styly...187 // Kazatelský styl komunikace...188 // Soudcovský styl komunikace...190 // Programátorský styl komunikace...191 // Moderátorský styl komunikace...192 // Interakce komunikačních stylů...193 // Doporučené zdroje ...195 // Přehled obrázků...197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC