Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., doplněné vydání
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (200 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8274-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8275-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4484-1 (print)
V novém vydání knihy uznávaného lektora a konzultanta se dozvíte, jak se chovat v nejčastějších komunikačních situacích - když potřebujete něco pochopit, něco vysvětlit, vést s někým rozhovor, řídit diskusi, zařídit, aby si někdo něco pamatoval, někoho o něčem přesvědčit či dokonce motivovat k určitému jednání. Nové vydání je rozšířeno o kapitolu o osobnostních typech, jejich vlivu na průběh komunikace a rady, jak s různými typy jednat, diskutovat či je o něčem přesvědčit. Čtivý a prakticky zaměřený výklad je prokládán řadou obrázků a příkladů z praxe. Komunikační návyky významně spolurozhodovaly o úspěchu a přežití vlastně od doby, kdy vznikl život. Toto své kouzlo neztratily ani dnes, v moderním světě globálních sítí, všelidských problémů i sdílených nadějí. Poučte se z knihy, jejíž tichou spoluautorkou je současná komunikační praxe..
001486543
O autorovi // Úvod // 1 Malý úvod do praktické psychologie // 1.1 Osobnost // 1.1.1 Zděděné vrstvy osobnosti // 1.1.2 Naučené vrstvy osobnosti // 1.2 Chování // 1.2.1 Jak fungujeme // 1.2.2 Proč vlastně myslíme // 1.3 Vývoj // 1.3.1 Psychické zrání // 1.3.2 Životní křivka // Sdělování a naslouchání // 2.1 Modely komunikace // 2.1.1 Komunikační buňka // Komunikační kanály // Komunikační hladiny // Komunikační pasti // 2.1.2 Transakční model // 2.1.3 Vytváření syntéz // 2.1.4 Stabilita komunikace // 2.2 Komunikační poruchy // 2.2.1 Spontánně vznikající potíže // Vynášení soudů // Naléhání a napravování // Separace a ideová partenogeneze // Lhostejnost // 2.2.2 Manipulativní techniky // Tertium non datur // Podsouvání argumentů // Vyhrožování // Nálepkování // Zesměšňování // Falešné apely // Slibování // Logická salta // Zavádéjící srovnávání // 2.3 Efektivní komunikace // 2.3.1 Užitečné návyky // Sebepřijetí // Opravdovost // Porozumění // Respekt 71 // Nadhled TI // Nestrannost 74 // 2.3.2 Tři příklady využití 76 // Půltucet pravidel pro úspěšný prodej 76 // Jednání s nespokojeným klientem 77 // Odmítání návrhů a žádostí 80 // 3 Uchovávání a šíření informací 83 // 3.1 Zapamatování informací 84 // 3.1.1 Význam kontextu 84 // 3.1.2 Vliv metody předání 85 // 3.1.3 Vliv objemu informací 89 // 3.2 Spontánní předávání informací 90 // 3.2.1 Zákon kvantity 90 // 3.2.2 Zákon kvality 91 // 3.2.3 Zákon změny 91 // 3.2.4 Zákon zachování 92 // 3.2.5 Shrnutí 93 // 3.3 Elektronická komunikace 94 // 3.3.1 Vítejte v cyberspace! 95 // 3.3.2 Zkrocení e-mailu 98 // 3.3.3 Volíme správný e-nástroj 104 // 3.3.4 Komunikace v sociálních sítích 108 // 4 Vedení dialogů a diskusí 113 // 4.1 Struktura dialogu 114 //
4.1.1 Přímý dialog 114 // 4.1.2 Potvrzovací dialog 116 // 4.1.3 Ověřovací dialog 118 // 4.1.4 Facilitovaný a mediovaný dialog 120 // 4.2 Vztahové aspekty dialogu 122 // 4.2.1 Aktivní naslouchání 122 // 4.2.2 Kladení otázek 124 // 4.2.3 Akceptace partnera 126 // 4.2.4 Zpětná vazba 127 // 4.2.5 Věcná argumentace 128 // Používání argumentů 129 // Posuzování argumentů 131 // 4.2.6 Vyjadřování pocitů 132 // 4.3 Porady a veřejná projednávání 134 // 4.3.1 Témata porad 134 // 4.3.2 Dynamika skupinové komunikace 136 // 4.3.3 Struktura porady 137 // 4.3.4 Role na poradě 138 // 4.3.5 Veřejná projednávání 140 // Komunikace v davu 140 // Komunikace s davem 141 // 5 Základy prezentace 145 // 5.1 Faktory a příprava prezentace 146 // 5.1.1 Proč se chystám promluvit? 146 // 5.1.2 Ke komu budu mluvit? 147 // 5.1.3 Co jim vlastně povím? 148 // 5.1.4 Jak jim to sdělím? 149 // 5.1.5 Kde a kdy se to bude konat? 152 // 5.1.6 Jak to nejspíše zvládnu? 153 // 5.2 Dynamika a struktura prezentace 156 // 5.2.1 Zahájení prezentace 159 // Pozornost 159 // Zájem 161 // Duvera 161 // 5.2.2 Jádro prezentace 162 // Vliv velikosti skupiny 163 // Vliv délky prezentace 165 // Další vlivy 168 // 5.2.3 Závěr prezentace 171 // Racionální složka závěru 171 // Emotivní složka závěru 172 // 5.3 Obsah a forma prezentace 172 // 5.3.1 Zlatá zásada prezentace 173 // 5.3.2 Nejčastější chyby 175 // 5.3.3 Prezentační desatero 175 // 6 Styl komunikace 177 // 6.1 Klíčové faktory a srovnatelné přístupy 178 // Interaktivní typy 178 // Vyjednávači styly 178 // Motivační založení 179 // Komunikační styl 180 // 6.2 Orientační test 181 // Znění testu 182 // Vyhodnocení testu 184 // Poloha v diagramu KSPM 186 // 6.3 Komunikační styly 187 // Kazatelský styl komunikace 188 // Soudcovský styl komunikace 190 //
Programátorský styl komunikace 191 // Moderátorský styl komunikace 192 // Interakce komunikačních stylů 193 // Doporučené zdroje 195 // Přehled obrázků 197

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC