Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7689-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3120-9 (print)
Terminologie architektury v obrazech. I tak by se dala nazvat názorná a přehledná publikace, zaměřená na historii architektury v našich zemích. Více než 1000 ilustrací a tematické slovníčky umožňují snadnou orientaci v knize a četné popisky obrázků přispívají ke snadnému osvojení pojmů. Autor v chronologické posloupnosti přibližuje jednotlivé stavební slohy, a to jak v celku, tak i v detailech. Popisuje jednotlivé části staveb, ale také křesťanskou ikonografii a proporce staveb a lidského těla..
001486580
ARCHITEKTURA - lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla // Obsah // Jak.čísť architekturu // •••••••••••••••••••••••••••••••e» // Všeobecná kapitola... // Základní názvosloví ve stavebnictví // Části staveb___ // Základní části staveb... // Další části staveb... // Kamenné zdivo... // Detaily kamenného zdivá // // Cihelné zdivo Dřevěné konstrukce // Příklady dřevěných konstrukcí // Konstrukce krovů... // Otvory, oblouky... // Klenby... // Střechy... // Klasická kapitola // // •••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••• // ...8 // ...9 // ...9 // 10 // // ..13 // ..16 // ...It» fit Mít«“* Mí fl« litt*... // •••••••••••••••••#•«••••••••••••••••••••• // •••••••••••••••••••••••••••••••••••* // •••••••••••• // •••••••••¦••?» // // • •«•••••••••••••»•t«»...»... // Klasické architektonické řády. // Klasické architektonické články. // Posvátná geometrie... // Proporce staveb a lidského těla... // // // Chronologická kapitola... // Architektura předrománská // Románská architektura... // Románská ornamentika...
Gotická architektura... // Gotické tvarosloví... Gotické opevnění... // Gotické hrady... // Středověký klášter... Kostely .. // // ••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••A••••••••••••••••••¦••••••••• // // .48 // ...52 // ••«•••••••••t*»#» // 66 // // • •••••••••••••••••••••••••a*... // »••••••••••••••••••••••t*» // ••••••••••••••••••••••a // ••••••••••••• // // ••••••••••••••••••«•••••••• // 82 // 85 // 88 // 91 // 6 // Obsah // Pozdní gotika...94 // Renesanční architektura...97 // Renesanční tvarosloví...109 // Výzdobné techniky období renesance...103 // Manýrismus - mezi renesancí a barokem...105 // Barokní architektura...108 // Barokní tvarosloví...112 // Baroko - sakrální stavby...119 // Barokní zámek, zahrada, park...127 // Barokní opevnění...137 // Rokoko...144 // Klasicismus, empír, biedermeier...147 // Historický romantismus a eklektismus...133 // Secese...157 // Lidová architektura... 160 // Moderní architektura...177 // Vývoj památkové péče a jejích metod...188 // Doplňková kapitola...197 // Heraldika...198 // Postavy, symboly...202 // Kříže...206
Křesťanská ikonografie...209 // Zvony...212 // Hroby, pohřbívání...214 // Přílohová část... 217 // Malý slovníček archaických pojmů...218 // Slovníček germanismů zavedených ve stavebních řemeslech...226 // Historické míry a váhy...243 // Použitá literatura...247 // Rejstřík...249 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC