Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (192 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7578-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7579-1 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3899-4 (print)
Chcete-li se naučit vytvářet profesionální dynamické webové stránky, pak držíte v ruce tu správnou knihu – upravené vydání úspěšné učebnice programovacího jazyka PHP, rozšířené o novinky verze 6. U čtenáře se samozřejmě nepředpokládá žádná předchozí znalost PHP, vhodná je ovšem orientace v hypertextovém prostředí a znalost jazyka HTML. V první části knihy se velmi podrobně seznámíte se základy PHP, naučíte se pracovat s proměnnými, výrazy, datovými typy, funkcemi a dalšími prvky jazyka. Samostatná kapitola je věnována práci s třídami a objekty, jež byla v PHP 6 podstatně rozšířena. Poté vás čeká vytváření vlastních funkcí, jejich používání a řízení programu pomocí podmínek, cyklů a dalších konstrukcí. Na těchto základech staví další kapitoly, zabývající se konkrétními problémy a aplikacemi, které jsou v PHP nejčastěji řešeny. Velmi podrobně je zpracována obsluha formulářů a interakce s databázemi..
001486584
Obsah // Úvod...11 // O autorovi...12 // Internet a základní pojmy // 1.1 Několik slov o internetu...13 // 1.1.1 Co je to internet... 13 // 1.1.2 Důležité mezníky ve vývoji internetu ... 14 // 1.1.3 Internetový protokol TCP/IP ... 15 // 1.1.4 Identifikace počítačů v internetu ... 15 // 1.1.5 Protokol HTTP - hypertext ... 17 // 1.1.6 WWW a brouzdání... 17 // 1.2 Základní pojmy a zkratky...18 // 1.3 Filosofie tvorby webových aplikací...2i // 1.3.1 Jak postupovat při plánování projektu www stránek ...21 // 1.3.2 NejčastéjSí chyby, které pohřbi váš projekt...22 // 1.4 Webhosting a FTP pripojení...22 // 1.4.1 Doména aneb adresa stránek ...23 // 1.4.2 Výbér webhostingu ...23 // 1.4.3 FTP protokol ...23 // 1.4.4 Zkušební bezplatný webhosting...24 // 1.5 Struktura souborů a složek...26 // 1.5.1 Základní typy souborů ...26 // 1.5.2 Rozdělení do složek ...27 // 1.5.3 Zásady a doporučení...27 // 1.6 Software potřebný pro vytváření webových projektů ...28 // 1.6.1 HTML a PHP editory...28 // 1.6.2 Grafické aplikace ... 29 // 1.6.3 FTP klient ... 29 // 1.6.4 Internetové prohlížeče...30 // 1.6.5 Testovací programy ...30 // 1.7 Validita a internetové prohlížeče...30 // 1.7.1 Validni vs. Invalidní kód...30 // 1.7.2 ? čemu slouží validace webu?...30 // 1.7.3 Testujeme, zda jsou stránky validni...31 // Seznámení s technologiemi XHTML a CSS // 2.1 Zdrojový kód HTML stránek ve značkách... // 2.1.1 Značky neboli tágy...
// 2.1.2 Párové vs. nepárové značky ... // 2.2 Základní struktura HTML stránky... // 2.3 Práce s textem... // 2.3.1 Práce s odstavci... // 33 // 33 // 34 34 36 36 // Obsah 5 üä // 2.3.2 Zvýraznění písma ...37 // 2.3.3 Fonty a velikost písma...37 // 2.3.4 Nadpisy...38 // 2.4 Hypertextové odkazy...39 // 2.5 Využití barevných palet ...39 // 2.5.1 Nastavení barev pro celou stránku...40 // 2.6 Obrázky...40 // 2.6.1 Základní umístění obrázku...40 // 2.6.2 Zarovnání obrázku a textu...41 // 2.6.3 Velikost obrázku...43 // 2.6.4 Titulek obrázku a alternativní text ...43 // 2.6.5 Rámeček okolo obrázku...44 // 2.6.6 Okraje okolo obrázku...44 // 2.7 Než se pustíme do první vlastní stránky...45 // Praktická tvorba webové stránky // 3.1 Co budeme potřebovat...47 // 3.2 Příprava prostředí a programů ...48 // 3.2.1 Prostredí na pevném disku...48 // 3.2.2 Internetové prohlížeče...48 // 3.2.3 Editor HTML stránek...51 // 3.2.4 Správce souborů s podporou FTP...53 // 3.3 Začínáme tvořit ...53 // 3.3.1 Složky a soubory...54 // 3.3.2 Založení soubor index.html, práce s hlavičkou...54 // 3.3.3 Vloženi a naformátování textů a odkazů...56 // 3.3.4 Vloženi obrázku - fotografie...58 // 3.3.5 Zpracování jednoduché tabulky...58 // 3.4 Kontrola výsledků...60 // 3.5 Vylepšujeme základní stránku...62 // 3.6 Integrace CSS stylů do první stránky...62 // 3.6.1 Úprava těla stránky pomocí CSS...63 // 3.6.2 Změna formátu
nadpisů...63 // 3.6.3 Odkazy a jejich chování...64 // 3.6.4 Úprava obrázku ...64 // 3.6.5 Úprava vložené tabulky ...64 // 3.6.6 Asociace stylu s určitým prvkem ...65 // 3.7 Výsledná první stránka včetně CSS stylu...65 // 3.7.1 Index.html // 3.7.2 Styl.css ... // ¦ 6 PHP 6 - začínáme programovat // 3 $ // Seznámení s technologiemi PHP a MySQL // 4.1 Základní informace o PHP... // 4.1.1 Hlavní výhody použití PHP ... // 4.1.2 Nevýhody PHP... // 4.1.3 Typické a vhodné PHP realizace ... // 4.2 Historie PHP a jeho vývoj do dnešní podoby... // 4.3 Budoucnost se jmenuje PHP 6... // 4.3.1 Využití Unicode ... // 4.3.2 Zruiené vlastnosti... // 4.3.3 Zachované vlastnosti... // 4.3.4 Novinky... // 4.3.5 Neralizované ohlášené novinky... // 4.4 Konfrontace s konkurencí ... // 4.4.1 ASP.NET... // 4.4.2 Java Server Pages ... // 4.4.3 Python... // 4.4.4 Perl... // 4.4.5 Ruby on Rails... // 4.5 Databázový systém MySQL ... // 4.5.1 Architektura MySQI... // 4.5.2 Správa připojeni a bezpečnost ... // 4.5.3 Optimalizace a vykonávání... // 4.5.4 Datové úložiště... // 4.5.5 Aplikace PhpMyAdmin a Adminer... // 4.6 Srovnání MySQL s konkurencí... // 4.6.1 Microsoft SQL Server... // 4.6.2 Oracle... // 4.6.3 Firebird... // 4.7 Pět klíčových důvodů proč používat kombinaci PHP a MySQL // 69 // 70 70 // 70 // 71 71 // 71 // 72 72 // 72 // 73 73 // 73 // 74 74 74 // 74 // 75 // 75 // 76 76 76 // 76 // 77 // Zázemí pro provoz vlastních PHP
skriptů // 5.1 Vývoj na vlastním počítači... // 5.1.1 Instalace Vertigo Server... // 5.1.2 Nastavení serveru ... // 5.1.3 Důležité informace o cestách pro Vertrigo Server // 5.2 Vývoj na webhostingu ... // 5.2.1 Jaké parametry sledovat při výběru webhostingu // 5.2.2 Přidaná hodnota webhostingu ... // 5.3 Způsob vývoje PHP a testování... // Obuli 7 ¦ // S CO CO S // PHP a jeho zapojení do webu // 6.1 PHP kód v HTML stránce... // 6.2 Komentáre... // 6.3 Proměnné v PHP... // 6.4 Podmínky v PHP... // 6.5 Výpis hodnot v PHP... // 6.6 Metoda vkládání v PHP... // 6.7 Metody odevzdávání: POST a GET v PHP // Základy strukturálního PHP // 7.1 Syntaktické vlastnosti PHP... // 7.1.1 Ohraničeni PHP kódu... // 71.2 Středník jako prostředek ? odděleni instrukci // 71.3 Využíváme komentáře... // 7.2 Základní práce s řetězci a proměnnými... // 72.1 Echo - aneb ozvěna programátora... // 72.2 Spojeni více řetězců... // 72.3 Proměnné a datové typy... // 72.4 Názvy proměnných ... // 72.5 Přetypováni proměnných ... // 7.3 Výrazy, konstanty a operátory... // 73.1 Výrazy a přiřazení... // 73.2 Inkrementace a dekrementace... // 73.3 Logické výrazy a operátory... // 73.4 Operátory porovnání... // 7.4 Pole... // 7.4.1 Indexovaná asociativní pole... // 74.2 Vícerozměrná pole ... // 74.3 Inicializace pole ... // 74.4 Využiti polí... // 7.5 Podmínky... // 75.1 Příkaz IF... // 75.2 Příkaz SWITCH... // 75.3 Využiti
podmínek... // 7.6 Cykly ... // 76.1 Cyklus s podmínkou na začátku ... // 76.2 Cyklus s podmínkou na konci... // 76.3 Cyklus s řídící proměnnou... // 7.6.4 Nekonečné smyčky... // 7.7 Funkce ... // 77.1 Procedury vs. funkce ... // 7.7.2 Parametry funkcí a procedur ... // 77.3 Rozsah platnosti proměnných... // 93 // 93 // 94 // ..95 .. 95 .. 96 ..96 .. 98 .. 98 . 100 100 101 102 104 106 106 106 108 108 109 109 111 112 112 112 // 114 // 115 // 116 116 117 // 117 // 118 // ¦ 8 PHP 6-Mčinárw programe ! // 8 // 9 // 7.7.4 Vlastnosti funkcí... 49 // 7.7.5 Vnitřní funkce PHP... 119 // 7.8 Vložené soubory... 120 // 7.9 Serverové proměnné...122 // Propojení PHP a MySQL // 8.1 Základní údaje o MySQL...123 // 8.2 Připojení ? MySQL z PHP...124 // 8.2.1 Údaje vedoucí ? přihlášení... 124 // 8.2.2 Základní syntaxe připojení...125 // 8.2.3 Trvalá připojení do databáze ...125 // 8.2.4 Doporučená forma spojeni...125 // 8.2.5 Vícenásobná spojeni ...126 // 8.3 Dotazování databáze a zpracování v PHP...127 // 8.3.1 Získávání dat...127 // 8.3.2 Vkládání dat... 129 // 8.3.3 Aktualizace dat...129 // 8.3.4 Rušení dat...130 // 8.4 Základy jazyka SQL...130 // 8.4.1 Základní databázové pojmy...130 // 8.4.2 Jazyky využívané nad databází... 131 // 8.4.3 Databázové struktury...132 // 8.4.4 Příkazy jazyka DML...132 // Praktické ukázky řešení PHP skriptů // 9.1 Datum a čas...135 // 9.2 Zpracování formulářů ...136 // 9.2.1
Základní zpracování formuláře v PHP...136 // 9.2.2 Formulář pro odeslání e-mailu... 138 // 9.3 Počítadlo návštěv...140 // 9.4 Zobrazení náhodného obrázku ...142 // 9.5 Download a upload souboru na server...?? // 9.5.1 Stahováni souboru - download...143 // 9.5.2 Nahrávání souboru - upload ... 143 // 9.6 Výroba vlastního kalendáře...145 // 9.7 Pokročilá práce s řetězci...149 // 9.7.1 Vyříznutí části řetězce ...ISO // 9.7.2 Odstranění prázdných znaků ...ISO // 9.7.3 Určení počtu znaků ... 151 // 9.7.4 Převod na ASCII ... 151 // 9.7.5 Převod na jiné znaky ... 151 // 9.7.6 Další funkce pro práci s řetězci... 151 // Obsah 9 ¦ // 10 // 11 // Objektové programování dynamického webu // 10.1 Základy OOP ve spojení s PHP... // 10.2 Dědičnost a viditelnost... // 10.3 Statické metody a vlastnosti ... // 10.4 Speciální metody a klíčové slovo final... // 10.5 Konstanty a operátory ... // 10.6 Objektové rozhraní... // 10.7 Abstraktní třídy ... // 10.8 Kalendár objektové ... // . 155 . 157 . 159 . 160 162 // 164 // 165 165 // Typické řešené úlohy v PHP // 11.1 Editor textu jako ve Wordu... // 11.2 Hezký kalendár... // 11.3 Efektivní zobrazení fotogalerie.. // 11.4 Upload obrázku s vytvorením náhledu // 11.5 Hromadný upload souboru... // 11.6 Generování sestav pro MS Excel a v PDF // 173 // 174 // 175 // 176 178 180 // Závěr ... // Užitečné odkazy a zdroje Rejstřík... // 181 // 182 // 183 // ¦
IO PHP6-Móháme programovat

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC