Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (336 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7069-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7070-3 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3314-2 (print)
Monografie od našeho předního experta na vinohradnictví a vinařství shrnuje poznatky o pěstování révy vinné. Autor v ní komplexně předkládá veškeré domácí a zahraniční informace za posledních 10 let a vlastní praktické zkušenosti s pěstováním révy vinné v ČR. Čtenář se seznámí s nejnovějšími způsoby výsadby, ošetřováním, ochranou i technologiemi, které pomáhají vinohradníkům při pěstování révy vinné. Knihu využijí jak drobní, tak i zájmoví a profesionální pěstitelé révy a studenti. Textová část je doplněna názornými tabulkami, perokresbami a fotodokumentací, které zabezpečují srozumitelnost pro všechny skupiny čtenářů. Publikace získala významné ocenění „Prix de l´OIV 2012“ Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno (OIV) se sídlem v Paříži v kategorii „Viticulture“ za rok 2012..
001486603
OBSAH // ÚVOD...13 // 1 VINOHRADNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE...14 // 2 PŮVOD RÉVY VINNÉ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ VE ŠLECHTĚNÍ...16 // 2.1 Základní rozdelení a geografické rozšírení rodu Vitis 1...16 // 2.2 Využití rodu Vitis L. ve šlechtění révy vinné...18 // 3 ODRŮDY RÉVY VINNÉ...23 // 3.1 Základní dělení odrůd...23 // 3.2 Registrace odrůd v ČR...23 // 3.3 Moštové odrůdy révy vinné zapsané ve Státní odrůdové knize ČR...25 // 3.4 Stolní odrůdy révy vinné...32 // 3.5 PIWI odrůdy...34 // 3.5.1 Moštové P1W1 odrůdy českého původu...36 // 3.5.2 Moštové PIWI odrůdy zahraničního původu...43 // 3.5.3 Stolní PIWI odrůdy...44 // 3.6 Některé další odrůdy a novošlechtění pěstované v ČR...46 // 4 MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE RÉVY VINNÉ...47 // 4.1 Kořenový systém...47 // 4.2 Drevnaté části révového keře...50 // 4.2.1 Druhy dřeva a morfologická stavba letorostů...50 // 4.2.2 Pupeny... 52 // 4.3 Květ a květenství...*...53 // 4.4 Listy a zálistky...55 // 4.5 Význam fotosyntézy a dýchání...56 // 5 BIOCHEMIE ZRÁNÍ HROZNÚ...61 // 5.1 Morfologická stavba hroznu a bobule...61 // 5.2 Vývojové změny bobulí...62 // 5.3 Vodivá pletiva a jejich význam pro zásobování bobulí...63 // 5.4 Složení bobule a význam pro kvalitu hroznů...64 // 5.4.1 Voda...65 // 5.4.2 Cukry v hroznech...65 // 5.4.3 Organické kyseliny v hroznech...66 // 5.4.4 Hodnota pH...68 // 5.4.5 Dusíkaté látky v hroznech...69 // 5.4.6
Minerální látky v hroznech...70 // 5.4.7 Fenolieké látky v hroznech...71 // 5.4.7.1 Vývoj antokyanů a taninů v hroznech...72 // 5.4.8 Aromatické látky v hroznech...74 // 5.4.9 Úloha rostlinných hormonů při zrání hroznů...80 // 6 STANOVENÍ TERMÍNU SKLIZNĚ HROZNŮ...82 // 6.1 Odběr hroznů pro hodnocení parametrů zralosti...82 // PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ // 6.2 Základní kvalitativní parametry hroznů...83 // 6.2.1 Cukernatost...83 // 6.2.2 Kyseliny v hroznech jako parametr kvality...85 // 6.2.3 Asimilovatelný dusík v hroznech...87 // 6.2.4 Aromatická zralost hroznů...87 // 6.2.5 Fenolická zralost hroznů...91 // 7 FENOLOGICKÁ STADIA RÉVY VINNÉ...94 // 8 PRODUKČNÍ SYSTÉMY VE VINOHRADNICTVÍ...99 // 8.1 Konvenční systém ošetřování vinic...99 // 8.2 Integrovaná produkce ve vinohradnictví...99 // 8.2.1 Výživa a hnojení...100 // 8.2.2 Ochrana proti chorobám a škůdcům...100 // 8.2.3 Péče o půdu ve vinici...101 // 8.3 Biologická produkce ve vinohradnictví...101 // 8.4 Biodynamické ošetřování vinic...102 // 9 VÝBĚR STANOVIŠTĚ PRO PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ...103 // 9.1 Terroir a vinohradnictví...103 // 9.2 Základní rozdělení klimatu z vinohradnického pohledu...104 // 9.3 Základní klimatické faktory stanoviště // pro pěstování révy vinné...105 // 9.3.1 Teplota...105 // 9.3.2 Sluneční záření...105 // 9.3.3 Srážky...105 // 9.3.4 Proudění vzduchu...105 // 9.4 Bioklimatické koeficienty využívané při
výběru stanoviště...105 // 9.4.1 Suma efektivních teplot...106 // 9.4.2 Heliotermický index podle HUGL1NA (1978)... 107 // 9.4.3 Průměrná teplota za vegetační období...107 // 9.4.4 Index chladné noci „Cool night index“ - Cl...108 // 9.4.5 Index suchosti .Dryness index” - Dl...108 // 9.5 Vliv klimatických parametrů na kvalitu hroznů...109 // 9.6 Geologické podmínky stanoviště...111 // 9.7 Půdní podmínky...112 // 9.8 Topografie stanoviště...115 // 10 ROZMNOŽOVÁNÍ RÉVY VINNÉ...118 // 10.1 Vlastnosti podnoží...118 // 10.2 Požadavky na rozmnožovací materiál...118 // 10.3 Podnožová vinice...121 // 10.4 Rouby ušlechtilé odrůdy...123 // 10.5 Způsoby roubování révy vinné...124 // 10.5.1 Roubování révy vinné v ruce v zimním období...124 // 10.5.2 Révová školka...126 // 10.5.3 Přeroubování ve vegetačním období...126 // 10.5.4 Révové sazenice na vysokém kmínku...127 // 10.5.5 Sazenice v kontejnerech a kartonáži...128 // 10.6 Význam klonů ve vinohradnictví...128 // 10.6.1 Klonová selekce na příkladu Rulandského modrého...129 // 10.6.2 Klonová selekce v ČR na příkladu Ryzlinku rýnského...131 // Obsah // n management kvality ve vinohradnictví...132 // 11 i Nový pohled na kvalitu hroznu...132 // 112 Zásady managementu kvality ve vinohradnictví...133 // 11.3 Zásady rovnováhy u révy vinné...135 // 12 VÝSADBA RÉVY VINNÉ...140 // 12.1 Likvidace staré výsadby...140 // 12.2 Pudní rozbor...140 // 12.3
Volba směru řad a sponu výsadby...143 // 12.3.1 Směr řad ve vinici...143 // 12.3.2 Spon výsadby... 143 // 12.3.3 Spony výsadeb využívané v ČR...146 // 12.4 Výběr podnoží pro výsadby...147 // 12.4.1 Odolnost ? vyššímu obsahu vápna v půdě...147 // 12.4.2 Odolnost vůči suchu v půdě...148 // 12.4.3 Adaptace na půdní podmínky...149 // 12.4.4 Vliv podnože na kvalitu hroznů...149 // 12.4.5 Nové podnože pro révu vinnou v Evropě...150 // 12.5 Příprava půdy před výsadbou...151 // 12.5.1 Rigolace a hloubkové prokypření půdy...152 // 12.5.2 Zelený úhor v před výsadbové přípravě půdy...153 // 12.6 Výsadba révy vinné... 154 // 12.6.1 Úprava sazenice před výsadbou...154 // 12.6.2 Způsoby výsadby...155 // 12.7 Výstavba opěrné konstrukce...156 // 12.7.1 Sloupky...156 // 12.7.2 Tyčky...158 // 12.7.3 Dráty pro budování drátěnky... 159 // 13 PĚSTITELSKÉ TVARY...160 // 13.1 Základní rozdělení pěstitelských tvarů...160 // 13.2 Nízké vedení révy vinné...161 // 13.2.1 Vedení „na hlavu“...161 // 13.2.2 Kordon „Royať...161 // 13.2.3 Gobelet... 161 // 13.3 Střední vedení révy vinné...162 // 13.3.1 Rýnsko-hessenské vedení révy vinné...162 // 13.4 Vysoké vedení révy vinné...168 // 13.4.1 Vysoké vedení révy s řezem na tažně...168 // 13.4.2 Moserovo vedení révy...168 // 13.4.3 Jednoduchý závěs...169 // 13.4.4 Vertiko... 171 // 13.5 Nové pěstitelské tvary pro révu vinnou...172 // 13.5.1 GDC
- Ženevský dvojitý závěs...172 // 13.5.2 Lyra podle prof. Carbonneaua...173 // 13.5.3 Scott Henry... 173 // 13.5.4 „Trierer Rad" podle dr. Slamky...174 // 13.6 Vedení systémem minimálního řezu...174 // 13.7 Pěstitelské tvary pro stolní odrůdy révy vinné...177 // 14 OŠETŘOVÁNÍ RÉVY VINNÉ V PRVNÍCH LETECH PO VÝSADBĚ...179 // 14.1 Význam rovnováhy keře při zapěstování nové výsadby...179 // 7 // PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ // 14.2 Hlavní zásady zapěstování nové výsadby...179 // 14.3 Postup zapěstování pěstitelského tvaru...181 // 14.3.1 Postup zapěstování pěstitelského tvaru na příkladu rýnsko-hessenského vedení.181 // 14.3.2 Vytvoření kordonového tvaru na středním nebo vysokém vedení...185 // 14.3.3 Zapěstování tvaru jednoduchý závěs“...185 // 15 ZIMNÍ ŘEZ RÉVY VINNÉ...186 // 15.1 Fyziologické základy řezu...186 // 15.2 Základní rozdělení způsobu řezu u révy vinné...187 // 15.3 Mrazuvzdornost ve vztahu ? řezu révy vinné...188 // 15.4 Zatížení a rovnováha u révy vinné...189 // 15.5 Význam termínu zimního řezu pro révu vinnou...190 // 15.6 Praktické zásady zimního řezu...192 // 15.6.1 Základní zásady řezu révy vinné...192 // 15.6.2 Význam zásobního čípku při řezu révy vinné...193 // 15.6.3 Nebezpečí velkých řezných ran...195 // 15.7 Možnosti mechanizace zimního řezu révy vinné... 195 // 15.8 Vyvažování jednoletého dřeva... 195 // 16 ZELENÉ PRÁCE U
RÉVY VINNÉ...196 // 16.1 Uspořádání listových stěn...196 // 16.2 Čištění kmínku...198 // 16.3 Podlom... 199 // 16.4 Osečkování letorostů...201 // 16.5 Upevňování letorostů do drátěnky...202 // 16.6 Částečné odlistční zóny hroznů během vegetace...204 // 16.6.1 Vliv odlistční zóny hroznů na kvalitu...204 // 16.6.2 Termíny odlistční a vliv na révu vinnou...205 // 16.6.3 Doporučení pro odlistční zóny hroznů v pěstitelské praxi...208 // 16.7 Regulace násady hroznů bčhem vegetace...210 // 16.7.1 Termín a intenzita regulace násady hroznů během vegetace...210 // 16.7.2 Způsoby provedení regulace násady hroznů během vegetace...212 // 16.7.2.1 Regulace květenství před kvetením...212 // 16.7.2.2 Regulace násady hroznů pomocí sdrhování bobulí...213 // 16.7.2.3 Oppennheimer Traubenbürste - „Oppenheimské kartáče na hrozny“...213 // 16.7.2.4 Využití bioregulátorů...214 // 16.7.2.5 Regulace násady hroznů formou půlení hroznů...215 // 16.7.2.6 Regulace násady odstraněním celých hroznů...217 // 16.7.2.7 Regulace násady hroznů s využitím sklízeče hroznů...218 // 17 OŠETŘOVÁNÍ PŮDY VE VINICI...219 // 17.1 Význam humusu pro systémy ozelenění vinic...220 // 17.2 Ošetřování půdy v nových výsadbách...223 // 17.3 Ošetřování půdy ve vinicích systémem černého úhoru...224 // 17.4 Systémy ozelenění půdy ve vinicích...225 // 17.4.1 Ozelenění půdy ve vinici v určité části
vegetace...226 // 17.4.2 Rotační ozelenění... 227 // 17.4.3 Trvalé ozelenění vinic...227 // 17.5 Rostliny využívané ? ozelenění vinic...229 // 17.5.1 Využití rostlin schopných poutat vzdušný dusík...230 // 17.5.2 Rostliny vhodné pro ozelenění vinic...231 // 17.6 Výsev ozeleňovacích směsí... 234 // Obsah // 17.7 Ošetřování ozelenění ve vinici... // 178 Mulčování organickými materiály ve vinici...235 // 17.9 Ošetřování příkmenného pásu ve vinicích...236 // 17 9 i Mechanická kultivace příkmenného pásu...236 // 17.9.2 Použití herbicidu v příkmenném pásu...237 // 179.3 Použití ozelenění v příkmenném pásu...239 // 17.10 Využití mykorhizy ve vinohradnictví...239 // 18 VÝŽIVA A HNOJENÍ RÉVY VINNÉ...240 // 18.1 Bilance živin u révy vinné...240 // 18.2 Rozdělení a význam živin pro révu vinnou...242 // 18.2.1 Makroprvky a mikroprvky...242 // 18.2.2 Význam makroprvků pro révu vinnou...243 // 18.2.2.1 Dusík...243 // 18.2.2.2 Draslík...244 // 18.2.2.3 Fosfor...245 // 18.2.2.4 Hořčík...245 // 18.2.2.5 Vápník...246 // 18.2.2.6 Síra...246 // 18.2.3 Význam mikroprvků pro révu vinnou...246 // 18.2.3.1 Bor...246 // 18.2.3.2 Chlor... 247 // 18.2.3.3 Mangan...247 // 18.2.3.4 Měď... 247 // 18.2.3.5 Molybden...247 // 18.2.3.6 Zinek...247 // 18.2.3.7 Železo...247 // 18.3 Půdní a listová analýza...248 // 18.3.1 Půdní rozbor...248 // 18.3.1.1 Praktické provedení půdního rozboru...248 // 18.3.2 Listová
analýza...249 // 18.4 Půdní živiny a faktory ovlivňující jejich příjem révou vinnou...252 // 18.4.1 Vliv pH na příjem živin...253 // 18.4.2 Vliv teploty půdy na příjem živin...253 // 18.5 Hnojení révy vinné organickými hnojivý...254 // 18.6 Hnojení minerálními hnojivý...255 // 18.6.1 Výživa a hnojení dusíkem...256 // 18.6.2 Výživa a hnojení draslíkem...258 // 18.6.3 Výživa a hnojení fosforem...258 // 18.6.4 Výživa a hnojení hořčíkem...259 // 18.6.5 Výpočet potřebné dávky hnojiv...259 // 18.7 Mimokořenová výživa révy vinné...259 // 18.8 Abiotické poruchy u révy vinné... 260 // 18.8.1 Abiotické poruchy spojené s výživou révy vinné...260 // 18.8.1.1 Chloróza u révy vinné... 260 // 18.8.1.2 Abiotické odumírání třapiny hroznů...261 // 18.8.1.3 Vadnutí hroznů...262 // 18.8.2 Abiotické vlivy spojené s negativními faktory prostředí...263 // 18.8.2.1 Poškození mrazy...263 // 1 S.8.2.2 Poškození kroupami...264 // !9 ZÁVLAHA RÉVY VINNÉ...265 // PĚSTOVANÍ RÉVY VINNÉ // 19.1 Vliv půdních faktorů na hospodaření s vodou...266 // 19.2 Příznaky sucha u révy vinné...266 // 19.3 Význam rostlinných hormonů při stresu suchem...267 // 19.4 Význam evapotranspirace pro hospodaření s vodou...267 // 19.5 Vodní potenciál jako ukazatel hospodaření rostliny s vodou...267 // 19.6 Použití kapkové závlahy ve vinicích...270 // 19.7 Další možnosti využití doplňkové závlahy ve vinohradnictví...271
// 19.7.1 Částečné vysychání v kořenové zóně Partial Rootzone Drying (PRD)...271 // 19.7.2 Kapková hnojivá závlaha... 271 // 20 CHOROBY A ŠKŮDCI U RÉVY VINNÉ...272 // 20.1 Virové choroby u révy vinné...272 // 20.1.1 Nej významnější virové choroby ve vinicích v ČR...273 // 20.1.1.1 Virová svinutka révy...273 // 20.1.1.2 Virová vějířovitost révy...273 // 20.1.1.3 Virová mozaika huseníku na révě vinné...273 // 20.1.2 Certifikace výsadbového materiálu révy...273 // 20.2 Bakteriální choroby u révy vinné...274 // 20.2.1 Bakteriální nádorovitost révy... 274 // 20.2.2 Pierceho choroba... 275 // 20.2.3 Bakteriální nekróza... 276 // 20.3 Fytoplazmy u révy vinné...276 // 20.3.1 Fytoplazma zlatého žloutnutí révy...276 // 20.3.2 Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy...277 // 20.4 Houbové choroby u révy vinné...278 // 20.4.1 Plíseň révy...279 // 20.4.2 Padlí révy...281 // 20.4.3 Šedá hniloba hroznů révy...283 // 20.4.4 Ostatní hniloby na hroznech...285 // 20.4.4.1 Bílá hniloba hroznů révy...285 // 20.4.4.2 Zelená hniloba...286 // 20.4.4.3 Růžová hniloba...286 // 20.4.4.4 Octová hniloba...286 // 20.4.5 Červená spála révy...286 // 20.4.6 Černá skvrnitost révy...287 // 20.4.7 Černá hniloba révy...287 // 20.4.8 Chřadnutí a odumírání révy ESCA... 288 // 20.4.9 Eutypové odumírání révy... 289 // 20.4.10 Ontogenetická rezistence ? houbovým chorobám...290 // 20.4.10.1 Ontogenetická
rezistence ? padlí révy...290 // 20.4.10.2 Ontogenetická rezistence ? plísni révy...290 // 20.4.10.3 Ontogenetická rezistence ? šedé hnilobě hroznů révy...291 // 20.5 Škůdci u révy vinné...291 // 20.5.1 Roztoči u révy vinné...291 // 20.5.LI Hálčivec révový...291 // 20.5.1.2 Vlnovník révový...292 // 20.5.1.3 Sviluška ovocná...293 // 20.5.1.4 Možnosti ochrany s využitím dravého roztoče...293 // 20.5.2 Hmyzí škůdci u révy vinné...294 // 20.5.2.1 Mšička révokaz...294 // 20.5.2.2 Obaleči na révě vinné...294 // 20.5.2.3 Pídálka různorožec trnkový... 295 // 20 6 Háďátka u révy vinné... ...-... // ’ 20.6.!. Hospodářsky významne rody hadatek u revy ... // 20 6 2 Význam háďátek ve vinohradnictví... // 207 Rozdelenia klasifikace prostředků na ochranu rostlin... // 20 71 Rozdělení pesticidů podle působení na určitou skupinu organismů.. // 2Q.72 Rozdělení fungicidů podle způsobu působení... // 20 7 3 Rozdělení insekticidů podle způsobu působení... // 207.4 Rozdělení pesticidů podle jejich formulace... // 20.7.5 Aplikace přípravků z pohledu možné rezistence... // 20.8 Možnosti využití prognózy a signalizace v ochraně révy vinné... // 20 8 1 Metody prognózy a signalizace houbových chorob ve vinohradnictví 20 8 2 Metody prognózy a signalizace Škůdců ve vinohradnictví... // 20.9 Inovační přístup ? aplikaci přípravku na ochranu rostlin... // 20 10 Ochrana proti houbovým chorobám v biologickém
vinohradnictví... // ..295 // ..296 // ..296 // ..296 // ..296 // ..296 // ..297 // ..297 // ..298 // ..298 // ..298 // ..298 // ..299 // ..299 // 21 SKLIZEŇ HROZNU...301 // 21.1 Způsoby sklizně hroznů... 301 // 21.2 Význam zdravotního stavu hroznu pro kvalitu...302 // 22 MOŽNOSTI VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH PORTÁLŮ // VE VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ...304 // SLOVNÍČEK ODBORNÝCH POJMŮ...307 // SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY // 313 // GRAPE GROWING - MODERN VITICULTURE...329 // REJSTŘÍK...331

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC