Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8036-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8039-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3525-2 (print)
Publikace se zabývá využitím sluneční energie jako zdroje tepla. Čtenář se po přečtení může zorientovat v nabídce na trhu a rozhodnout o užití solárních soustav. Na konkrétních příkladech je také vysvětlena řada mýtů vycházejících většinou z nepochopení základních principů..
001486636
5 // Obsah // Předmluva...9 // 1 Sluneční energie...11 // 1.1 Slunce...11 // 1.1.1 Zdroj energie...11 // 1.1.2 Sluneční konstanta...13 // 1.1.3 Spektrum slunečního záření...14 // 1.2 Sluneční energie na zemském povrchu...16 // 1.2.1 Průchod slunečního záření atmosférou...16 // 1.2.2 Přímé a difúzni záření...17 // 1.3 Měření veličin slunečního záření...20 // 1.3.1 Měření celkového slunečního ozářeni...21 // 1.3.2 Měření přímého slunečního ozáření...22 // 1.3.3 Měření difuzniho slunečního ozáření...22 // 1.3.4 Měření doby trvání slunečního svitu...23 // 1.3.5 Měření odraženého slunečního záření...24 // 1.4 Sluneční energie v ČR...24 // 1.4.1 Zdroje údajů o slunečním záření...24 // 1.4.2 Roční hodnoty...26 // 1.4.3 Optimální orientace a sklon plochy...29 // 2 Solární kolektory... // 2.1 Druhy solárních kolektorů... // 2.1.1 Nekryté (nezasklené) kolektory... // 2.1.2 Ploché atmosférické kolektory... // 2.1.3 Ploché vakuové kolektory... // 2.1.4 Trubkové vakuové kolektory... // 2.1.5 Koncentrační kolektory... // 2.2 Charakteristiky solárních kolektorů... // 2.2.1 Teoretické vyjádření účinnosti... // 2.2.2 Vztažná plocha solárního kolektoru... // 2.2.3 Experimentální stanovení výkonu a účinnosti // 2.2.4 Uvádění účinnosti kolektoru...54 // 2.2.5 Uvádění výkonu kolektoru...56 // 2.2.6 Křivky účinnosti různých druhů kolektorů...57 // 2.2.7 Optická
charakteristika - modifikátor úhlu dopadu...58 // 2.2.8 Tepelná setrvačnost kolektoru...63 // 2.2.9 Výkonnost solárních kolektorů...65 // 2.2.10 Vliv umístění solárních kolektorů na výkonnost...68 // 2.3 Konstrukce solárního kolektoru...69 // 2.3.1 Zasklení...69 // 2.3.2 Absorpční povrch...72 // // 6 Solární zařízení v příkladech // 2.3.3 Absorbér... // 2.3.4 Odvod tepla z absorbéru ... // 2.3.5 Skříň kolektoru... // 2.4 Zkoušeni a certifikace solárních kolektorů // 2.4.1 Normy... // 2.4.2 Zkoušky spolehlivosti... // 2.4.3 Značka CE... // 2.4.4 Solar Keymark... // 2.4.5 Modrý anděl (RAL-UZ 73)... // 74 // 79 // 81 // 82 // 82 // 83 // 86 // 86 // 89 // 3 // Solárni zásobníky tepla... // 3.1 Principy akumulace tepla... // 3.1.1 Akumulace v citelném teple... // 3.1.2 Akumulace ve skupenském teple... // 3.1.3 Akumulace s využitím sorpce... // 3.1.4 Akumulace s využitím chemických reakcí... // 3.2 Vodní solární zásobníky... // 3.2.1 Předávání tepla... // 3.2.2 Tlakové podmínky v zásobníku... // 3.2.3 Účel použití zásobníků... // 3.2.4 Jak velký zásobník?... // 3.3 Podmínky účinné akumulace tepla . . . // 3.3.1 Přívod a odbér tepla... // 3.3.2 Vodní zásobníky tepla s řízeným teplotním vrstvením // 3.3.3 Tepelné ztráty zásobníků... // 3.3.4 Připojovací potrubí zásobníků. // . 91 // . 91 . 93 94 97 99 100 101 101 102 // 103 // 104 // 105 108 111 113 // 4 // Solární tepelné soustavy...
// 4.1 Solární soustavy v ČR... // 4.1.1 Historie využíváni sluneční energie v ČR . // 4.1.2 Instalace z 80. let ... // 4.2 // 4.3 // 4.4 // 4.1.3 Statistika solárních kolektorů . . Typologie solárních soustav... // 4.2.1 Průtok solární soustavou ... // 4.2.2 Koncepce primárního okruhu . . Energetické parametry solárních soustav // 4.3.1 Využité tepelné zisky solární soustavy . . . // 4.3.2 Roční úspora energie... // 4.3.3 Dodatková energie... // 4.3.4 Mérné využité tepelné zisky solární soustavy // 4.3.5 Solární pokrytí, solární podíl... // 4.3.6 Provozní účinnost solární soustavy... // 4.3.7 Spotřeba pomocné energie soustavy... // Hodnocení přínosů solárních soustav. // 4.4.1 Zjednodušené výpočty energetických přínosů // 4.4.2 Počítačové simulace solárních soustav . . . . // 4.4.3 Provozní měření zisků . . // 4.4.4 Garantované solární zisky // .115 // . 115 . 115 . 116 . 118 . 119 . 120 . 121 . 122 . 123 // 123 // 124 // 124 // 125 128 128 129 129 131 134 138 // 7 // 5 Solární ohřev vody a vytápění...141 // 5.1 Príprava teplé vody...142 // 5.1.1 Potřeba teplé vody...142 // 5.1.2 Časové rozložení potřeby teplé vody...145 // 5.1.3 Tepelné ztráty přípravy teplé vody...147 // 5.1.4 Hygienické požadavky...147 // 5.2 Vytápění...148 // 5.2.1 Potřeba tepla na vytápěni...148 // 5.2.2 Tepelné ztráty otopné soustavy...150 // 5.2.3 Nízkoteplotní otopné soustavy...151 // 5.3
Solární soustavy pro přípravu teplé vody...152 // 5.3.1 Malé solární soustavy pro přípravu teplé vody...152 // 5.3.2 Velké solární soustavy pro přípravu teplé vody...154 // 5.4 Kombinované solární soustavy...159 // 5.4.1 Malé solární kombinované soustavy...160 // 5.4.2 Velké solární kombinované soustavy...162 // 5.5 Nasazení solárního ohřevu v budovách...165 // 5.5.1 Vliv volby kolektoru...165 // 5.5.2 Tepelná izolace...166 // 5.5.3 Kolísání klimatických podmínek...168 // 5.5.4 Změny v potřebě tepla...169 // 5.5.5 Energetická náročnost vytápění...170 // 5.5.6 Teplotní spád otopné soustavy...171 // 5.6 Příklady realizací...172 // 5.6.1 Rodinný dům Mnichovice...172 // 5.6.2 Bytový dům Velká Skála...173 // 5.6.3 Doterm Servis...175 // 6 Solární ohřev bazénů...178 // 6.1 Ohřev vody v bazénech... 178 // 6.1.1 Venkovní bazény a koupaliště...179 // 6.1.2 Vnitřní bazény...181 // 6.2 Bazénové solární soustavy...183 // 6.2.1 Sezónní soustavy...183 // 6.2.2 Solární soustavy pro celoroční provoz...184 // 6.2.3 Kolektory pro bazény...184 // 6.2.4 Čerpadla a spotřeba elektřiny...187 // 6.3 Příklady realizací...188 // 6.3.1 Venkovní koupaliště Rusava...188 // 6.3.2 Aquapark Jindřichův Hradec...191 // 7 Solární chlazení...193 // 7.1 Zařízení s uzavřeným oběhem...194 // 7.1.1 Absorpční uzavřený oběh...195 // 7.1.2 Adsorpční uzavřený oběh...197 // 7.2 Desikačni zařízeni s otevřeným
oběhem...198 // 7.2.1 Zařízení s tuhým desikantem...199 // 7.2.2 Zařízení s kapalným desikantem...200 // 8 Solární zařízení v příkladech // 7.3 // 7.4 // Solární soustavy pro chlazení... // 7.3.1 Solární kolektory... // 7.3.2 Solární chladicí faktor... // 7.3.3 Zapojení solárních chladicích soustav // Příklady realizací... // 7.4.1 Hotel DUO v Praze... // 7.4.2 Hypermarket TESCO Jaroměř. . , . // .202 // .203 // .204 // .205 // .208 // .208 // .209 // 8 // Solární soustavy pro CZT... // 8.1 Historický vývoj solárních CZT...! ! ! ! 1 // 8.2 Základní koncepce soustav... // 8.2.1 Solární soustavy pro CZT s krátkodobou akumulací . // 8.2.2 Solární soustavy pro CZT s dlouhodobou akumulací. // 8.3 Solární kolektory... // 8.4 Sezónní zásobníky... // 8.4.1 Akumulační nádrž... // 8.4.2 Podpovrchový výkopový zásobník (pit)... // 8.4.3 Zemní sondy... // 8.4.4 Aquifer... // 8.5 Návrhové a provozní parametry... // 8.6 Příklady realizací... // 8.6.1 Sídliště Hirtenwiesen v Crailsheimu... // 8.6.2 CZT v Marstalu... // 8.6.3 Sídliště ve Friedrichshafenu. . . , . // .210 // .210 // .213 // .214 // .215 // .217 // .218 // .219 // .220 // 222 // 223 // 224 226 226 228 230 // 9 // Průmyslové aplikace... // 9.1 Průmyslové procesy... // 9.1.1 Myti a čištění... // 9.1.2 Ohřev zásobníků a nádob... // 9.1.3 Sušení... // 9.1.4 Vytápění prostor... // 9.2 Nasazení solárních soustav v průmyslu... // 9.2.1 Solární
kolektory... // 9.2.2 Soustavy pro ohřev vody... // 9.2.3 Soustavy pro ohřev lázní a van... // 9.2.4 Soustavy pro solární sušení... // 9.2.5 Soustava pro vytápění velkoprostorových objektů // 9.3 Příklady realizací... // 9.3.1 Výrobní družstvo STYL Studená... // 9.3.2 Závod ETA Hlinsko... // 9.3.3 Biotechnologická hala v Nových Hradech... // .232 // .233 // .234 // .234 // .235 // .235 // .235 // .236 // .239 // .240 // .241 // 242 // 243 // 243 // 244 246 // Literatura // 248 // Rejstřík // 253 // Zkratky ke schématům // 254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC