Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (256 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8036-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8039-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3525-2 (print)
Publikace se zabývá využitím sluneční energie jako zdroje tepla. Čtenář se po přečtení může zorientovat v nabídce na trhu a rozhodnout o užití solárních soustav. Na konkrétních příkladech je také vysvětlena řada mýtů vycházejících většinou z nepochopení základních principů..
001486636
Předmluva 9 // 1 Sluneční energie 11 // 1.1 Slunce 11 // 1.1.1 Zdroj energie 11 // 1.1.2 Sluneční konstanta 13 // 1.1.3 Spektrum slunečního záření 14 // 1.2 Sluneční energie na zemském povrchu 16 // 1.2.1 Průchod slunečního záření atmosférou 16 // 1.2.2 Přímé a difúzni záření 17 // 1.3 Měření veličin slunečního záření 20 // 1.3.1 Měření celkového slunečního ozářeni 21 // 1.3.2 Měření přímého slunečního ozáření 22 // 1.3.3 Měření difuzniho slunečního ozáření 22 // 1.3.4 Měření doby trvání slunečního svitu 23 // 1.3.5 Měření odraženého slunečního záření 24 // 1.4 Sluneční energie v ČR 24 // 1.4.1 Zdroje údajů o slunečním záření 24 // 1.4.2 Roční hodnoty 26 // 1.4.3 Optimální orientace a sklon plochy 29 // 2 Solární kolektory // 2.1 Druhy solárních kolektorů // 2.1.1 Nekryté (nezasklené) kolektory // 2.1.2 Ploché atmosférické kolektory // 2.1.3 Ploché vakuové kolektory // 2.1.4 Trubkové vakuové kolektory // 2.1.5 Koncentrační kolektory // 2.2 Charakteristiky solárních kolektorů // 2.2.1 Teoretické vyjádření účinnosti // 2.2.2 Vztažná plocha solárního kolektoru // 2.2.3 Experimentální stanovení výkonu a účinnosti // 2.2.4 Uvádění účinnosti kolektoru 54 // 2.2.5 Uvádění výkonu kolektoru 56 // 2.2.6 Křivky účinnosti různých druhů kolektorů 57 // 2.2.7 Optická charakteristika - modifikátor úhlu dopadu 58 // 2.2.8 Tepelná setrvačnost kolektoru 63 // 2.2.9 Výkonnost solárních kolektorů 65 // 2.2.10 Vliv umístění solárních kolektorů na výkonnost 68 // 2.3 Konstrukce solárního kolektoru 69 // 2.3.1 Zasklení 69 // 2.3.2 Absorpční povrch 72 // // 6 Solární zařízení v příkladech // 2.3.3 Absorbér // 2.3.4 Odvod tepla z absorbéru // 2.3.5 Skříň kolektoru //
2.4 Zkoušení a certifikace solárních kolektorů // 2.4.1 Normy // 2.4.2 Zkoušky spolehlivosti // 2.4.3 Značka CE // 2.4.4 Solar Keymark // 2.4.5 Modrý anděl (RAL-UZ 73) // 3 Solární zásobníky tepla // 3.1 Principy akumulace tepla // 3.1.1 Akumulace v citelném teple // 3.1.2 Akumulace ve skupenském teple // 3.1.3 Akumulace s využitím sorpce // 3.1.4 Akumulace s využitím chemických reakcí // 3.2 Vodní solární zásobníky // 3.2.1 Předávání tepla // 3.2.2 Tlakové podmínky v zásobníku // 3.2.3 Účel použití zásobníků // 3.2.4 Jak velký zásobník? // 3.3 Podmínky účinné akumulace tepla // 3.3.1 Přívod a odbér tepla // 3.3.2 Vodní zásobníky tepla s řízeným teplotním vrstvením // 3.3.3 Tepelné ztráty zásobníků // 3.3.4 Připojovací potrubí zásobníků. // 4 Solární tepelné soustavy // 4.1 Solární soustavy v ČR // 4.1.1 Historie využíváni sluneční energie v ČR . // 4.1.2 Instalace z 80. let // 4.1.3 Statistika solárních kolektorů // 4.2 Typologie solárních soustav // 4.2.1 Průtok solární soustavou // 4.2.2 Koncepce primárního okruhu // 4.3 Energetické parametry solárních soustav // 4.3.1 Využité tepelné zisky solární soustavy // 4.3.2 Roční úspora energie // 4.3.3 Dodatková energie // 4.3.4 Mérné využité tepelné zisky solární soustavy // 4.3.5 Solární pokrytí, solární podíl // 4.3.6 Provozní účinnost solární soustavy // 4.3.7 Spotřeba pomocné energie soustavy // 4.4 Hodnocení přínosů solárních soustav. // 4.4.1 Zjednodušené výpočty energetických přínosů // 4.4.2 Počítačové simulace solárních soustav // 4.4.3 Provozní měření zisků // 4.4.4 Garantované solární zisky // 5 Solární ohřev vody a vytápění 141 // 5.1 Príprava teplé vody 142 // 5.1.1 Potřeba teplé vody 142 // 5.1.2 Časové rozložení potřeby teplé vody 145 //
5.1.3 Tepelné ztráty přípravy teplé vody 147 // 5.1.4 Hygienické požadavky 147 // 5.2 Vytápění 148 // 5.2.1 Potřeba tepla na vytápěni 148 // 5.2.2 Tepelné ztráty otopné soustavy 150 // 5.2.3 Nízkoteplotní otopné soustavy 151 // 5.3 Solární soustavy pro přípravu teplé vody 152 // 5.3.1 Malé solární soustavy pro přípravu teplé vody 152 // 5.3.2 Velké solární soustavy pro přípravu teplé vody 154 // 5.4 Kombinované solární soustavy 159 // 5.4.1 Malé solární kombinované soustavy 160 // 5.4.2 Velké solární kombinované soustavy 162 // 5.5 Nasazení solárního ohřevu v budovách 165 // 5.5.1 Vliv volby kolektoru 165 // 5.5.2 Tepelná izolace 166 // 5.5.3 Kolísání klimatických podmínek 168 // 5.5.4 Změny v potřebě tepla 169 // 5.5.5 Energetická náročnost vytápění 170 // 5.5.6 Teplotní spád otopné soustavy 171 // 5.6 Příklady realizací 172 // 5.6.1 Rodinný dům Mnichovice 172 // 5.6.2 Bytový dům Velká Skála 173 // 5.6.3 Doterm Servis 175 // 6 Solární ohřev bazénů 178 // 6.1 Ohřev vody v bazénech 178 // 6.1.1 Venkovní bazény a koupaliště 179 // 6.1.2 Vnitřní bazény 181 // 6.2 Bazénové solární soustavy 183 // 6.2.1 Sezónní soustavy 183 // 6.2.2 Solární soustavy pro celoroční provoz 184 // 6.2.3 Kolektory pro bazény 184 // 6.2.4 Čerpadla a spotřeba elektřiny 187 // 6.3 Příklady realizací 188 // 6.3.1 Venkovní koupaliště Rusava 188 // 6.3.2 Aquapark Jindřichův Hradec 191 // 7 Solární chlazení 193 // 7.1 Zařízení s uzavřeným oběhem 194 // 7.1.1 Absorpční uzavřený oběh 195 // 7.1.2 Adsorpční uzavřený oběh 197 // 7.2 Desikačni zařízeni s otevřeným oběhem 198 // 7.2.1 Zařízení s tuhým desikantem 199 // 7.2.2 Zařízení s kapalným desikantem 200 // 7.3 Solární soustavy pro chlazení //
7.3.1 Solární kolektory // 7.3.2 Solární chladicí faktor // 7.3.3 Zapojení solárních chladicích soustav // 7.4 Příklady realizací // 7.4.1 Hotel DUO v Praze // 7.4.2 Hypermarket TESCO Jaroměř // 8 Solární soustavy pro CZT // 8.1 Historický vývoj solárních CZT // 8.2 Základní koncepce soustav // 8.2.1 Solární soustavy pro CZT s krátkodobou akumulací . // 8.2.2 Solární soustavy pro CZT s dlouhodobou akumulací. // 8.3 Solární kolektory // 8.4 Sezónní zásobníky // 8.4.1 Akumulační nádrž // 8.4.2 Podpovrchový výkopový zásobník (pit) // 8.4.3 Zemní sondy // 8.4.4 Aquifer // 8.5 Návrhové a provozní parametry // 8.6 Příklady realizací // 8.6.1 Sídliště Hirtenwiesen v Crailsheimu // 8.6.2 CZT v Marstalu // 8.6.3 Sídliště ve Friedrichshafenu // 9. Průmyslové aplikace // 9.1 Průmyslové procesy // 9.1.1 Mytí a čištění // 9.1.2 Ohřev zásobníků a nádob // 9.1.3 Sušení // 9.1.4 Vytápění prostor // 9.2 Nasazení solárních soustav v průmyslu // 9.2.1 Solární kolektory // 9.2.2 Soustavy pro ohřev vody // 9.2.3 Soustavy pro ohřev lázní a van // 9.2.4 Soustavy pro solární sušení // 9.2.5 Soustava pro vytápění velkoprostorových objektů // 9.3 Příklady realizací // 9.3.1 Výrobní družstvo STYL Studená // 9.3.2 Závod ETA Hlinsko // 9.3.3 Biotechnologická hala v Nových Hradech // Literatura 248 // Rejstřík 253 // Zkratky ke schématům 254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC