Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (384 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7491-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3644-0 (print)
Publikace Lov zvěře v našich honitbách je kniha, která komplexně popisuje problematiku současného lovu v podmínkách naší myslivosti. Vyčerpávajícím způsobem se zaobírá rozdělením aktuálních loveckých metod s přihlédnutím ke zvláštnostem lovu vybraných druhů zvěře. Zároveň přináší bohaté odkazy na historii celého oboru, včetně popisu metod používaných myslivci v průběhu předchozích staletí. Publikace neopomíjí ani další souvislosti lovu zvěře, který chápe jako významný prvek v životě současného venkova, vymezuje jeho pozici v rámci ostatních mysliveckých aktivit a zdůrazňuje jeho krajinářský, ekologický, kulturní i ekonomický význam. Zvýrazněná je zde zejména chovatelská funkce lovu, který je nedílnou součástí péče o zvěř žijící v kulturní krajině a dotvářející životní prostředí celé společnosti..
001486658
// 1. PŘEDMLUVA // 2. STRUČNÝ POHLED DO HISTORIE LOVU ZVĚŘE... // 3. LOV ZVĚŘE V SOUČASNOSTI // // // 3.1. VÝZNAM LOVU ZVĚŘE ...28 // 3.2. DEFINICE LOVU ZVĚŘE ...31 // 3.3. ZÁKUDNÍ ZPŮSOBY LOVU . // 3.3.1. LOV ODSTŘELEM ... // 3.3.1.1. LOVY OSAMĚLÉ ... // 3.3.1.1.1. ČEKANÁ... // 3.3.1.1.2. SOULAČKA... // 3.3.1.1.3. SLÍDĚNÍ... // 3.3.1.1.4. LOVYLESTNÉ... // 3.3.1.1.41. Lov na újedi ... // 3.3.1.1.4.2. Lov s použitím větřidel // 3.3.1.1.4.3. Lov u myšího hradu .. // 3.3.1.1.4.4. Lov vábením... // 3.3.1.1.4.5. Lov s volavci... // 3.3.1.2. LOVY SPOLEČNÉ... // 3.31.2.1. PLOUŽENÍ ... // 3.31.2.2. KRUHOVÁ LEČ ... // 3.31.2.3. NAHÁŇKA... // 33 // 34 // 35 37 46 52 // 56 // 57 // 58 60 61 // 63 // 64 69 73 76 // Lov zvěře v našich honitbách // 3.3.1.2.4. NÁTLAČKA ... // 3.3.1.2.5. NADHÁŇKA ... // 3.3.1.2.6. NAHÁŇKA SE SLÍDĚNÍM ... // 3.3.1.2.7. VODNÍ HONY... // 3.3.2. ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY LOVU... // 3.3.2.1. NOROVÁNÍ... // 3.3.2.2. FRETKOVÁNÍ... // 3.3.2.3. SOKOLNICTVÍ... // 3.3.2.4. LOV NA OBNOVĚ... // 3.3.2.5. LOVSEZRADIDLY ... // 3.3.3. CHYTÁNÍ ZVĚŘE... // 3.3.3.1. ODCHYT SPÁRKATÉ ZVĚŘE ... // 3.3.3.1.1. ODCHYT DO OHRAD... // 3.3.3.1.2. NASTŘELOVÁNÍ IMOBILIZAČNÍ LÁTKY // 3.3.3.2. ODCHYT DROBNÉ ZVĚŘE... // 3.3.3.2.1. ODCHYT DO VLČKU ... // 3.3.3.2.2. ODCHYT DO PODRAŽCE... // 3.3.3.2.3. ODCHYT DO TENAT ... // 3.3.3.2.4. ODCHYT DO NÁHONČE... // 3.3.3.2.5. ODCHYT DO RUKÁVNÍKU ... // 3.3.3.2.6. ODCHYT
ONDATER ... // 3.3.3.3. LAPÁNÍ PREDÁTORŮ ... // 3.3.3.3.1. LAPÁNÍ DO SKLOPCE ... // 3.3.3.3.2. LAPÁNÍ DO LAPÁKŮ ... // .82 // .83 // ..85 // .87 // .88 // .89 // .95 // .96 // 101 // 103 // 104 // 105 // 106 // 109 // 110 111 111 112 114 // 114 // 115 118 119 // 121 // 3.4. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PŘI LOVU ZVĚŘE // 3.5. MYSLIVECKÉ ZÁSADY LOVU ZVĚŘE ...127 // 3.5.1. MYSLIVECKÁ RÁNA...128 // 3.5.2. ZNAČENÍ PO RÁNĚ A VYŠETŘENÍ NÁSTŘELU ...130 // 3.5.3. DOSLED ...138 // 3.5.4. DOSTŘELNÁ RÁNA...142 // 3.5.5. DOHLEDÁVKA ...143 // 3.6. OŠETŘENÍ ÚLOVKŮ // 3.7. LOVECKÉ TROFEJE ...149 // 3.7.1. ODDĚLENÍ TROFEJE...151 // 3.7.2. PŘÍPRAVA TROFEJÍ PRO PREPARACI ...153 // 3.7.3. OSTEOLOGICKÁ PREPARACE LEBEK ...156 // 3.7.4. ÚPRAVA LEBEK PRO ZAVĚŠENÍ ...160 // 3.7.5. ÚPRAVA OSTATNÍCH TROFEJÍ ...162 // 3.7.5.1. ŠTĚTKY ...163 // 3.7.5.2. HUBERTKY...165 // 3.7.5.3. OPORNÉ KOSTI ...166 // 3.7.5.4. KELCE A ZBRANĚ ...167 // 3.7.5.5. DROBNÉ TROFEJE PERNATÉ ZVĚŘE ...169 // 3.7.5.6. PÍRKA A KELKY ...171 // Lov zvéře v našich honitbách // 9 // OBSAH // 3.7.6. OŠETŘOVÁNÍ TROFEJÍ // 172 // 3.8. STOPAŘSTVÍ // 3.9. CHOVATELSKÉ ASPEKTY LOVU ZVĚŘE ... // 3.9.1. HONITBAA PLÁNOVÁNÍ LOVU... // 3.9.2. PRŮBĚRNÝ ODSTŘEL... // 3.9.2.1. PRŮBĚRNÝ ODSTŘEL SAMČÍ ZVĚŘE ... // 3.9.2.1.1. PRŮBĚRNÝ ODSTŘEL SRNCŮ ... // 3.9.2.1.2. PRŮBĚRNÝ ODSTŘEL JELENŮ... // 3.9.21.3. PRŮBĚRNÝ ODSTŘEL DAŇKŮ ... // 3.9.2.1.4. PRŮBĚRNÝ
ODSTŘEL MUFLONŮ ... // 3.9.2.1.5. PRŮBĚRNÝ ODSTŘEL ČERNÉ ZVĚŘE... // 3.9.2.2. PRŮBĚRNÝ ODSTŘEL HOLÉ ZVĚŘE... // 3.9.3. CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY A HODNOCENÍ TROFEJÍ ... // 3.9.4. ODHAD VĚKU ZVĚŘE ... // 3.9.4.1. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO ODHAD VĚKU ŽIVÉ ZVĚŘE ... // 3.9.4.2. VŠEOBECNÁ VODÍTKA PRO ODHAD VĚKU ULOVENÉ ZVĚŘE // 3.9.4.2.1. CHRUP...’... // 3.9.4.2.2. OSIFIKACE KOSTÍ ... // 3.9.4.2.3. PUČNICE A PEČETĚ... // 3.9.4.2.4. ROČNÍ VRUBY A KROUŽKY ... // 3.9.4.2.5. ODHAD VĚKU PERNATÉ ZVĚŘE ... // 175 // 178 // 181 // 183 // 183 // 184 // 184 // 185 // 185 // 186 188 193 193 // 198 // 199 202 204 // 204 // 205 // 3.10. LOV ZVĚŘE A MYSLIVECKÉ TRADICE ... // 3.10.1. MYSLIVECKÁ MLUVA,ODÍVÁNÍ A MYSLIVECKÁ ETIKA // 3.10.2. TRADICE NA SPOLEČNÉM LOVU... // 3.10.3. LOV S PRŮVODCEM ... // 3.10.4. TROUBENÍ PŘI LOVECH A DOPROVODNÝCH AKCÍCH . // 3.10.5. ÚLOMKY... // 3.10.6. PRVNÍ KULE,POSLEDNÍ BROK ... // 3.10.7. LOVECKÉ PRÁVO ... // 3.10.8. STRÁŽ U ZHASLÉHO KUSU ... // 3.10.9. PASOVÁNÍ NA LOVCE ZVĚŘE... // 3.10.10. ZÁLOMEK ... // 206 // 207 // 209 // 211 // 212 // 214 // 216 // 217 // 217 // 218 219 // 3.11. LOVECKÁ VÝBAVA A PSI ...221 // 3.11.1. ODĚV A DROBNÉ DOPLŇKY ...223 // 3.11.2. LOVECKÉ NOŽE...225 // 3.11.3. LOVECKÉ PALNÉ ZBRANĚ ...227 // 3.11.3.1. KULOVNICE...228 // 3.11.3.2. BROKOVNICE...230 // 3.11.3.3. STŘELIVO ...231 // 3.11.4. OPTIKA...233 // 3.11.5. LOVEČTÍ PSI ...236 // // ••••••••••••••••••
// ••••••••••••«•••••••••••••••••••«••••? // ••••••••••••••••••••••••a // >•••••••• // Lov zvěře v našich honitbách // 4. SPECIFIKA LOVU VYBRANÝCH DRUHŮ ZVĚŘE ... // 4.1. ZVĚŘ SPÁRKATÁ...242 // 4.1.1. JELEN LESNÍ (EVROPSKÝ) ...243 // 4.1.2. PRASE DIVOKÉ...249 // 4.1.3. SRNEC OBECNÝ ...259 // 4.1.4. DANĚK EVROPSKÝ (SKVRNITÝ) ...267 // 4.1.5. MUFLON ...270 // 4.1.6. KAMZÍK HORSKÝ ...272 // 4.1.7. JELENI SIKA ...273 // 4.1.8. JELENEC BĚLOOCASÝ A KOZA BEZOÁROVÁ ...274 // 4.2. ZVĚŘ DROBNÁ SRSTNATÁ...275 // 4.2.1. ZAJÍC POLNÍ...275 // 4.2.2. KRÁLÍK DIVOKÝ...278 // 4.3. ZVĚŘ DROBNÁ PERNATÁ...280 // 4.3.1. BAŽANT OBECNÝ A BAŽANT KRÁLOVSKÝ...280 // 4.3.2. KROCAN DIVOKÝ...284 // 4.3.3. HOLUB HŘIVNÁČ A HRDLIČKA ZAHRADNÍ...285 // 4.3.4. KACHNYALYSKA ČERNÁ ...286 // 4.3.5. DIVOKÉ HUSY...289 // 4.3.6. KRKAVCOVITÍ...290 // 4.3.7. OSTATNÍ DRUHY LOVNÉHO PTACTVA ...294 // 4.4. DROBNÉ ŠELMY ...295 // 4.4.1. LIŠKAOBECNÁ ...296 // 4.4.2. JEZEVEC LESNÍ...302 // 4.4.3. KUNA LESNÍ A SKALNÍ...304 // 4.4.4 TCHOŘI ...306 // 4.5. ZAVLEČENÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ...307 // 4.6. HISTORICKÝ POHLED NA LOV DALŠÍCH DRUHŮ ZVĚŘE...310 // 4.6.1. ZVĚŘ PERNATÁ...310 // 4.6.2. ZVĚŘ SRSTNATÁ ...315 // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•<
// Lov zvěře v našich honitbách // 11 // OBSAH // < // to // ?? // ? // 5. HISTORICKÉ METODY LOVU ZVĚŘE...321 // 5.1. LOVECKÁ ŠTVANICE ...322 // 5.2. POUŽITÍ CVIČENÝCH ZVÍŘAT ? LOVU ...323 // 5.3. CHYTÁNÍ DO VAZEB...324 // 5.3.1. TENATA A TENÁTKA...324 // 5.3.2. PŘIKRAJNÍK...324 // 5.3.3. SNĚHOVKA ...325 // 5.4. LOV DO JAM ...326 // 5.5. TLUČKY ...326 // 5.6. STUPKA ...327 // 5.7. KAPKAN ...328 // 5.8. LOV DO TORZNÍCH PASTÍ A ŽELEZ...329 // 5.9. JESTŘÁBÍ KOŠ ...330 // 5.10. OKA ...330 // 5.11. PARFORSNÍ HON ...332 // 5.12. PLACHTOVÉ HONY...334 // 5.13. STARŠÍ METODY LOVU VODNÍ PERNATÉ ZVĚŘE...335 // 5.13.1. KAČENÁRNA ...335 // 5.13.2. LOV NA „OHEŇ“...337 // 5.13.3. KACHNICE ...337 // 5.14. LOVNAVÝROVCE ...337 // 5.15. VLČÍ ZAHRÁDKA ...339 // 5.16. SAMOSTŘÍL...340 // 5.17. TRÁVENÍ ZVĚŘE ...340 // 5.18. ČIŽBA ...341 // 12 // Lov zvěře v našich honitbách // 6. ZÁVĚR // 7. SEZNAM // POUŽITÉ // LITERATURY // 349 // . REJSTŘÍK // Lov zvěře v našich honitbách

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC