Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2011
1 online zdroj (384 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7491-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3644-0 (print)
Publikace Lov zvěře v našich honitbách je kniha, která komplexně popisuje problematiku současného lovu v podmínkách naší myslivosti. Vyčerpávajícím způsobem se zaobírá rozdělením aktuálních loveckých metod s přihlédnutím ke zvláštnostem lovu vybraných druhů zvěře. Zároveň přináší bohaté odkazy na historii celého oboru, včetně popisu metod používaných myslivci v průběhu předchozích staletí. Publikace neopomíjí ani další souvislosti lovu zvěře, který chápe jako významný prvek v životě současného venkova, vymezuje jeho pozici v rámci ostatních mysliveckých aktivit a zdůrazňuje jeho krajinářský, ekologický, kulturní i ekonomický význam. Zvýrazněná je zde zejména chovatelská funkce lovu, který je nedílnou součástí péče o zvěř žijící v kulturní krajině a dotvářející životní prostředí celé společnosti..
001486658
1. Předmluva // 2. Stručný pohled do historie lovu zvěře // 3. Lov zvěře // v současnosti // 3.1. Význam lovu zvěře 28 // 3.2. Definice lovu zvěře 31 // 3.3. Základní způsoby lovu 33 // 3.3.1. Lov odstřelem 34 // 3.3.1.1. Lovy osamělé 35 // 3.3.1.1.1. Čekaná 37 // 3.3.1.1.2. Šoulačka 46 // 3.3.1.1.3. Slídění 52 // 3.3.1.1.4. Lovylestné 56 // 3.3.1.1.4.1. Lov na újedi 57 // 3.3.1.1.4.2. Lov s použitím větřidel 58 // 3.3.1.14.3. Lov u myšího hradu 60 // 3.3.1.1.4.4. Lov vábením 61 // 3.3.1.1.4.5. Lov svolava 63 // 3.3.1.2. Lovy společné 64 // 3.3.1.2.1. Ploužení 69 // 3.3.1.2.2. Kruhová leč 73 // 3.3.1.2.3. Naháňka 76 // 8 // lov zvěře v našich honitbách3.3.1.2.4. Nátlačka 82 // 3.3.1.2.5. Nadháňka 83 // 3.3.1.2.6. Naháňkase slíděním 85 // 3.3.1.2.7. Vodní hony 87 // 3.3.2. Zvláštní způsoby lovu 88 // 3.3.2.1. Horování 89 // 3.3.2.2. Fretkování 95 // 3.3.2.3. Sokolnictví 96 // 3.3.2.4. Lov na obnově 101 // 3.3.2.5. Lovsezradidly 103 // 3.3.3. Chytání zvěře 104 // 3.3.3.1. Odchyt spárkaté zvěře 105 // 3.3.3.1.1. Odchyt do ohrad 106 // 3.3.3.1.2. Nastřelování imobiuzační látky 109 // 3.3.3.2. Odchyt drobné zvěře 110 // 3.3.3.2.1. Odchyt do vlčku 111 // 3.3.3.2.2. Odchyt do podražce 111 // 3.3.3.2.3. Odchyt do tenat 112 // 3.3.3.2.4. Odchyt do náhonče 114 // 3.3.3.2.5.0 Odchyt do rukávníku 114 // 3.3.3.2.6. Odchyt ondater 115 // 3.3.3.3. Lapání predátorů 118 // 3.3.3.3.1. Lapání do sklopce 119 // 3.3.3.3.2. Lapání do lapáků 121 // 3.4. Bezpečnostní pravidla při lovu zvěře 124 // 3.5. Myslivecké zásady lovu zvěře 127 // 3.5.1. Myslivecká rána 128 // 3.5.2. Značení po ráně a vyšetření nástřelu 130 // 3.5.3. Dosled 138 // 3.5.4. Dostřelná rána 142 // 3.5.5. Dohledávka 143 // 3.6. Ošetření úlovků 144 // 3.7. Lovecké trofeje 149 // 3.7.1. Oddělení trofeje 151 //
3.7.2. Přípravatrofejí pro preparaci 153 // 3.7.3. Osteologická preparace lebek 156 // 3.7.4. Úprava lebek pro zavěšení 160 // 3.7.5. Úprava ostatních trofejí 162 // 3.7.5.1. Štětky 163 // 3.7.5.2. Hubertky 165 // 3.7.5.3 oporné kosti 166 // 3.7.5.4. Kelce a zbraně 167 // 3.7.5.5 drobné trofeje pernaté zvěře 169 // 3.7.5.6. Pírka a kelky 171 // 3.7.6. Ošetřování trofejí // 172 // 3.8. Stopařství // 172 // 3.9. Chovatelské aspekty lovu zvěře 175 // 3.9.1. Honitba a plánovaní lovu 178 // 3.9.2. Průběrný odstřel 181 // 3.9.2.1. Průběrný odstřel samčí zvěře 183 // 3.9.2.1.1. Průběrný odstřel srnců 183 // 3.9.2.1.2. Průběrný odstřel jelenů 184 // 3.9.2.1.3. Průběrný odstřel daňků 184 // 3.9.2.1.4. Průběrný odstřel muflonů 185 // 3.9.2.1.5. Průběrný odstřel černé zvěře 185 // 3.9.2.2. Průběrný odstřel holé zvěře 186 // 3.9.3. Chovatelské přehlídky a hodnocení trofejí 188 // 3.9.4. Odhad věku zvěře 193 // 3.9.4.1. Všeobecné zásady pro odhad věku živé zvěře 193 // 3.9.4.2. Všeobecná vodítka pro odhad věku ulovené zvěře 198 // 3.9.4.2.1. Chrup 199 // 3.9.4.2.2. Osifikace kostí 202 // 3.9.4.2.3. Pučnice a pečetě 204 // 3.9.4.2.4. Roční vruby a kroužky 204 // 3.9.4.2.5. Odhad věku pernaté zvěře 205 // 3.10. Lov zvěře a myslivecké tradice 206 // 3.10.1. Myslivecká mluva.odívání a myslivecká etika 207 // 3.10.2. Tradice na společném lovu 209 // 3.10.3. Lov s průvodcem 211 // 3.10.4. Troubení při lovech a doprovodných akcích 212 // 3.10.5. Úlomky 214 // 3.10.6. První kule,poslední brok 216 // 3.10.7. Lovecké právo 217 // 3.10.8. Stráž u zhaslého kusu 217 // 3.10.9. Pasování na lovce zvěře 218 // 3.10.10. Zálomek 219 // 3.11. Lovecká výbava a psi 221 // 3.11.1. Oděva drobné doplňky 223 // 3.11.2. Lovecké nože 225 // 3.11.3. Lovecké palné zbraně 227 //
3.11.3.1. Kulovnice 228 // 3.11.3.2. Brokovnice 230 // 3.11.3.3. Střelivo 231 // 3.11.4. Optika 233 // 3.11.5. Lovečtí psi 236 // 4. Specifika lovu vybraných druhů zvěře // 4.1. Zvěř spárkatá 242 // 4.1.1. Jelen lesní (evropský) 243 // 4.1.2. Prase divoké 249 // 4.1.3. Srnec obecný 259 // 4.1.4. Daněk evropský (skvrnitý) 267 // 4.1.5. Muflon 270 // 4.1.6. Kamzík horský 272 // 4.1.7. Jeleni sika 273 // 4.1.8. Jelenec běloocasý a koza bezoárová 274 // 4.2. Zvěř drobná srstnatá 275 // 4.2.1. Zajíc polní 275 // 4.2.2. Králík divoký 278 // 4.3. Zvěř drobná pernatá 280 // 4.3.1. Bažant obecný a bažant královský 280 // 4.3.2. Krocan divoký 284 // 4.3.3. Holub hřivnáč a hrdlička zahradní 285 // 4.3.4. Kachny a lyska černá 286 // 4.3.5. Divoké husy 289 // 4.3.6. Krkavcovití 290 // 4.3.7. Ostatní druhy lovného ptactva 294 // 4.4. Drobné šelmy 295 // 4.4.1. Liškaobecná 296 // 4.4.2. Jezevec lesní 302 // 4.4.3. Kuna lesní a skalní 304 // 4.4.4 tchoři 306 // 4.5. Zavlečené druhy živočichů 307 // 4.6. Historický pohled na lov dalších druhů zvěře 310 // 4.6.1. Zvěř pernatá 310 // 4.6.2. Zvěř srstnatá 315 // 5. Historické metody lovu zvěře 321 // 5.1. Lovecká štvanice 322 // 5.2. Použití cvičených zvířat k lovu 323 // 5.3. Chytání do vazeb 324 // 5.3.1. Tenata a tenátka 324 // 5.3.2. Příkrajník 324 // 5.3.3. Sněhovka 325 // 5.4. Lov do jam 326 // 5.5. Tlučky 326 // 5.6. Stupka 327 // 5.7. Kapkan 328 // 5.8. Lov do torzních pastí a želez 329 // 5.9. Jestřábí koš 330 // 5.10. Oka 330 // 5.11. Parforsní hon 332 // 5.12. Puchtovéhony 334 // 5.13. Starší metody lovu vodní pernaté zvěře 335 // 5.13.1. Kačenárna 335 // 5.13.2. Lov na „oheň“ 337 // 5.13.3. Kachnice 337 // 5.14. Lov na výrovce 337 // 5.15. Vlčí zahrádka 339 // 5.16. Samostříl 340 // 5.17. Trávení zvěře 340 // 5.18. Čižba 341 // 6. Závěr 345 // 7. Seznam použité literatury

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC