Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (272 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7801-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7826-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3778-2 (print)
němčina
Knížka představuje více než padesát manipulativních technik a ukazuje způsoby, jak je rozpoznat a bránit se jim. Dozvíte se, jaké jsou nejpoužívanější psychologické a logické manipulativní techniky, jak fungují a jaká je vhodná obrana proti nim. Poznáte ofenzivní strategie tlaku, kdy rozhoduje argumentace, ale také jemnější strategie tahu, které mají spíše dialogický charakter, ale dokážou být stejně účinné..
001486694
Obsah // 0 autorech ... 11 // Část první: Přesvědčování ...13 // Předmluva ... 14 // 1 Nejčastější chyby při přesvědčování ... 15 // 1.1 ... a když nebudeš chtít, donutím tě násilím! ... 16 // 1.2 Trocha manipulace přece nikoho nezabije! ... 17 // 1.3 Podceňujeme faktor setrvačnosti ... 18 // 2 Jak se správně připravit ... 21 // 2.1 Analýza adresáta: S kým máte co do činění? ...21 // 2.2 Čtyři složky schopnosti přesvědčit ...24 // 2.3 Jak vlastně vypadá argumentace? ...25 // 2.4 Argumentace zahájená závěrem ...27 // 2.5 Jaké argumenty jsou nejlepší? ...27 // 2.6 Co byste měli vědět o metodách tahu a tlaku ...28 // 3 Strategie tlaku: ofenzivně kupředu ...30 // 3.1 Ukažte, jaký užitek vaše stanovisko přináší ...30 // 3.2 Upozorněte na důsledky ...32 // 3.3 Pomozte druhému dosáhnout cíle ...34 // 3.4 Splňte adresátova přání ...37 // 3.5 Ctěte hodnoty a zásady ...41 // 3.6 Odvolávejte se na normy ...43 // 3.7 Nechte mluvit data a fakta ...45 // 3.8 Hledejte implikace ...47 // 3.9 Kdy lze kterou strategii doporučit? ...51 // 4 Jak si vybudujete důvěru a věrohodnost ...53 // 4.1 Princip vzájemnosti ...53 // Jak můžete využít princip vzájemnosti ve své argumentaci ...54 // 4.2 Princip podobnosti ...55 ’ // Důvěru podporuje podobnost ...55 // 4.3 Princip upřímnosti ...57 // Po užívejte >yjá-výr oky “ ...58 // 4.4 Princip smyslu ...60 // Jaké strategie múze presvědcovac odvodit z principu
smyslu a konzistence? ..62 // 4.5 Princip věrohodnosti ...62 // Autorita a zkušenost ...63 // Hodnoty ...64 // Soulad slov a činů ...65 // Osobní integrita a etické chování ...65 // 4.6 Princip spoluúčasti ...66 // Vytvořte pozitivní atmosféru při rozhovoru ...67 // 5 Strategie tahu: jemně, ale efektivně ...68 // 5.1 Šikovnými otázkami ? cíli ...68 // Uzavřené a otevřené otázky ...69 // 5.2 Zaostření: Konkretizující trychtýř ...71 // 5.3 Nadhled: Metaskop ...72 // 5.4 Vysvětlete situace a problémy pomocí analytického filtru ...73 // 5.5 Řešení na udici ...75 // 5.6 Vyvolejte pochybnosti sokratovskými otázkami ...77 // 5.7 Chceme-li přesvědčit, musíme umět dobře naslouchat ...78 // Projevujte pozornost ...79 // Naslouchejte mlčky ...79 // Naslouchejte aktivně ...79 // 5.8 Využijte moc řeči ...81 // Tipy pro volbu správných slov ...82 // Seznam literatury ...84 // Část druhá: Rozpoznat a odrazit manipulaci ...85 // Předmluva ...86 // 0 co jde v této knize? ...86 // Jak je kniha strukturována? ...86 // Jak můžete knihu používat? ...86 // 1 Ochrana před manipulacemi: Jak na to ...87 // 1.1 Šest zásad ...87 // Zásada první: Zůstaňte věcní a féroví ...87 // Zásada druhá: Zůstaňte v klidu a v pohodě ...87 // Zásada třetí: Nereagujte kauzálně ...87 // Zásada čtvrtá: Sledujte svůj cíl ...88 // Zásada pátá: Soustředíte se na konkrétní chování ...88 // Zásada sestá: Dejte sanci dohodě ...89
// Přehled ...89 // 1.2 Komunikační nástroje ...90 // Otázky ...90 // Klasika: otevřené a uzavřené otázky ...91 // Reagujte otázkami na zabijácké fráze ...93 // Konkretizující trychtýř ...95 // Ignorovat a pokračovat ...96 // Přeskakující gramodeska ...97 // Tvářit se nechápavě a přetočit pásku zpět ...99 // Změna perspektivy ... 100 // Vystoupení ze situace ... 102 // Záměrné přehánění ... 103 // Vata ... 104 // Přerušení rozhovoru ... 105 // 1.3 Věcná odolnost ... 106 // Kontrolujete důkazní břemeno ... 107 // Taktika přesunutí důkazního břemene ... 108 // Vytváříte tlak na zdůvodnění ... 109 // Znáte možnosti ukončení rozhovoru ... 120 // 2 Kouzelná skříňka číslo 1 : Psychologické manipulace ... 123 // 2.1 Past vzájemnosti ... 123 // 2.2 Past konzistence ... 126 // 2.3 Taktika dodatečného vyjednávání ... 130 // // Princip kontrastu ...132 // 2.4 Trik se zrcadlením ...134 // 2.5 Trik s potvrzováním ...136 // 2.6 Taktika „drsného muže“ ...138 // 2.7 Efekt kotvení ...140 ; // 2.8 Past manipulativního podání ...142 // 2.9 Efekt vlastnictví ...144 // 2.10 Past věrohodnosti ...146 // 2.11 Trik „to je mé poslední slovo“ ...147 // 2.12 Emocionální apely ...149 // Apel na většinový názor ...149 // Apel na pocit sounáležitosti ...150 // Apel na obavy ...151 // Apel na umírněné pocity ... 152 // Apel na férovost ...153 // Apel na soucit ...153 // Dominance pocitů ...154 // Přehled
emocionálních apelů ... 154 // 2.13 Otevírání jiných témat a úhybné manévry ... 156 // 2.14 Past konsensu ... 158 // 2.15 Past špatného svědomí ... 159 // 2.16 Lži a polopravdy ... 161 // 2.17 Taktika rozmělňování ... 162 // 2.18 Taktika hodného a zlého ... 163 // 2.19 Trik se vztahem ... 166 // 2.20 Postavit někoho před hotovou věc ... 167 // 2.21 Trik s nedostatkem ... 168 // 2.22 Trik s vyhrocením ... 170 // 2.23 Vytváření obranných hradeb a blokování ... 171 // 2.24 Exkurs: Čínské manipulativní strategie ... 174 // 2.25 Machiavelli light — typické mocenské hry ... 178 // 2.26 Variace mocenských her ... 179 // Princip obětního beránka ... 180 // Divide et impera ... 181 // 3 Kouzelná skříňka číslo 2: Logické manipulace ... 185 // 3.1 Co je argument? ... 185 // 3.2 Genetický omyl ... 187 // 3.3 Kondicionální omyly ... 18S // « // 3.4 Černobílý pohled na věc ... 192 // 3.3 Omyl špatné alternativy ... 194 // 3.6 Falešné dilema ... 195 // 3.7 Záměna pojmů „jeden“ a „každý“ ... 197 // 3.8 Kauzální omyly ... 199 // Náhodná korelace ...200 // Záměna příčiny s následkem ...200 // Chyba společné příčiny ...201 // 3.9 Pesimismus ...202 // 3.10 Skluzavka ...204 // 3.11 Lavina precedentních případů ...207 // 3.12 Klamná analogie ...208 // 3.13 Nepřesná přesnost ...210 // 3.14 Taktika s autoritou ...211 // 3.15 Otrávená studna ...213 // 3.16 Taktika evidentní skutečnosti ...215 // 3.17
Taktika záruky ...217 // 3.18 Taktika s tradicí ...219 // 3.19 Taktika tabuizace ...220 // 3.20 Taktika dokonalosti ...222 // 3.21 Taktika nepodstatnosti ...223 // 3.22 Taktika nevědomosti ...224 // 3.23 Osobní útok ...225 // Přímý útok na partnera ...226 // Nepřímý útok na partnera ...227 // 3.24 Útok na nestrannost ...229 // 3.25 Taktika zásadovosti ...231 // 3.26 Emotivně zabarvené formulace ...232 // 3.27 Taktika podstrčeného názoru ...233 // 3.28 Trik s trivialitou ...235 // 3.29 Bludný kruh ...236 // 3.30 Trik s množstvím ...237 // 3.31 Trik s perspektivou pohledu ...238 // 3.32 Změna významu ...239 // 3.33 Pojišťovací taktika a záchranné lano ...240 // Mnohoznačné a vágní vyjadřování ...240 // Odvolávání se na skrytá omezení ...240 // Velký test manipulativních taktik // 243 // Řešení ...245 // Řešení ? první kapitole ...245 // Řešení ke kouzelné skříňce číslo 1 ...249 // Řešení ke kouzelné skříňce číslo 2 ...256 // Řešení velkého testu manipulativních taktik ...264

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC