Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (120 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7864-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7865-5 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4118-5 (print)
V čtivé a praktické knížce zkušeného lektora a facilitátora se dozvíte, jak porady vést, aby plnily svůj účel. Manažerům, vedoucím týmů a ostatním účastníkům porad kniha nabízí ryze praktická témata: čím se efektivně vedené porady liší od těch ostatních, jaké jsou nejčastější chyby při vedení porad, jak pro poradu vybrat účastníky a jak se na ni připravit, jak udržovat její dynamiku a pracovat s problémovými účastníky, a také jak hospodařit s časem a jak využívat prostor a technické pomůcky. Zvláštní pozornost je věnována facilitaci. Druhé vydání úspěšné knížky se podrobněji zabývá účelem a obsahem porad, dále se věnuje specifickým variantám porad s různým typem zadání, uvádí příklady postupů ovlivňujících dynamiku porady či ukazuje časté chyby vznikající při formulaci cílů porad a je doplněno o nové zkušenosti autora z předchozích pěti let. Srozumitelný výklad je doprovázen mnoha příklady z praxe a názornými obrázky..
001486724
Obsah // 3 Li  O rov I »t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••¦••••••••¦•••••••«¦•• •••••••••«••• 7 // Úvod...8 // 1. kapitola // Smysl d pordd 1 // 1.1 Předpoklady úspěchu porad... 12 // 1.2 Některé užitečné pojmy...13 // 1.3 Práva účastníků porady... 14 // 2. kapitola // Typy a témata porad... 17 // 2.1 Volba témat a cílů... 18 // 2.2 Typy porad...24 // 2.3 Vývoj porad z pohledu teorie vitality...29 // 3. kapitola // Stavba a dynamika porady... 31 // 3.1 Standardní průběhy porad...32 // 3.2 Průběh diskuse...39 // 3.3 Příklady postupů, ovlivňujících dynamiku porady...46 // 4. kapitola // Lidé a role...51 // 4.1 Účastníci porady...52 // 4.2 Rozdělení rolí...58 // 4.3 Spokojenost účastníků ...61 // 5. kapitola // Role facilitátora...63 // 5.1 Definice, smysl a význam facilitace...64 // 5.2 Šest zásad facilitace...65 // 5.3 Standardní nástroje facilitátora...72 // 5.4 Nástroje pro řešení obtíží...78 // 5 // Obsah // Vedení porad // 6. kapitola // Organizace porady...85 // 6.1 Príprava na poradu...86 // 6.2 Úvod porady...89 // 6.3 Průběh porady...92 // Závěr porady... 93 j // 6.5 Následné aktivity...94 // 7. kapitola // Praktické rady // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«a
// ••••••••••••••••••••••• // 97 // •••••••••••••••••••••••e s / // ...98 // 7.1 Uspořádání prostoru porady... // 7.2 Využívání prostoru porady...100 // 7.3 Optimální délka porady...102 // 7.4 Hospodaření s časem na poradě...104 // 7.5 Technické zajištění porady...107 // 8. kapitola // Doporučené zdroje... // ••••*••••••••••••••••••• // •••••••••••*••••••••••••••••••• // ...111 // 8.1 Knihy o poradách a facilitaci...112 // 8.2 Knihy o kontextu tematiky a příbuzných tématech...114 // 8.3 Tréninkové kursy...115 // 8.4 Poradenství a koučování...117 // 8.5 Výběr z mých knih...118 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC