Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7638-5 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7639-2 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3926-7 (print)
Nové, rozšířené vydání ojedinělé publikace je určeno zájemcům o oblast komunikace, manipulace, ovlivňování mínění a vytváření souhlasu - public relations. Kniha je určena zejména studentům komunikace a PR, pracovníkům v PR a marketingu, novinářům, politikům a dalším, kteří potřebují efektivně komunikovat s veřejností nebo zájmovými skupinami. Publikace je co do komplexnosti a šíře zpracování tématu svého druhu unikátní. Třetí vydání je doplněno o nové kapitoly - PR, reklama a marketing, PR a ideologie nebo PR a etika. Představené teorie a argumenty jsou podpořeny příklady ze společenské praxe. Praxi ovlivňování mínění - osnování souhlasu autor vnímá jako kompetenci elity. Proto vedle tradičního obsahu podobných příruček, jako jsou pravidla krizové komunikace nebo hlavní nástroje a techniky sdělení informace, uvádí aktuální trendy public relations včetně jeho role v informační válce. Kniha kriticky glosuje i mnohé tradiční mýty šířené některými podnikateli v oboru PR..
001486727
Obsah // O autorovi ... 9 // Předmluva ? 3. vydání ... 10 // Úvod ... 13 // Sjednocení základních pojmů pro potřeby publikace ... 15 // 1. Public relations - geneze ... 19 // 1.1 Válečná propaganda a velká válka ... 22 // 1.1.1 Jak inzerovat Ameriku ... 22 // 1.2 Osobnosti prvopočátků „vztahů s veřejností“ ... 24 // 2. Public relations a moderní společnost ... 29 // 2.1 Public relations a veřejné mínění ... 29 // 2.2 Public relations, sociální kontrola a hegemonie elit ... 30 // 2.3 Public relations a ideologie ... 31 // 3. Public relations a formování veřejného mínění ... 35 // 3.1 Elity a veřejné mínění ... 39 // 3.2 Elity a moc ... 40 // 3.3 Aktivní veřejné mínění ... 44 // 3.4 Pasivní veřejné mínění ... 46 // 4. Public relations a etika ... 53 // 5. Public relations a autorita ... 57 // 5.1 Front Groups (krycí organizace) ... 60 // 5.2 Politický institut - Think tank ... 61 // 6. Public relations a propaganda ... 63 // 6.1 Propaganda v běhu času ... 64 // 6.2 Propaganda a demokracie ... 66 // 6.3 Cíle propagandy ... 68 // 6.4 Propaganda a její druhy ... 73 // 6.5 Model propagandy Hermana a Chomského ... 74 // Obrazová příloha ... 77 // 7. Public relations ve službách informační války ... 81 // 7.1 Psychologická válka (PSYWAR), psychologické operace (PSYOPS) .. 81 // Jaké jsou cíle PSYOPS? ... 82 // Jak připravit účinné sdělení? ... 82 // 7.2 PSYOPS v běhu času ... 84 // 7.3 Psychologické
operace na scéně ... 86 // Obrazová příloha ... 89 // 8. PR, informační zdroje a komunikační kanály ... 93 // 8.1 Jak a kudy doručit ... 98 // Tisková zpráva ... 99 // Tisková konference ... 100 // Press foyer, briefing ... 101 // Press trip ... 101 // Řízený rozhovor (interview) ... 102 // Řízený informační únik ... 102 // Lobbing ... 103 // Astroturfing ... 103 // Spin (nebo spin doctoring) ... 104 // 8.2 Role tiskového mluvčího, specialisty PR ... 104 // 9. Public relations jako usměrňování zpráv ... 107 // Aktivní PR ... 116 // Reaktivní PR ... 119 // 10. Public relations a krizová komunikace ... 121 // Jak postupovat v kontaktu s novinářem ... 123 // 11. Public relations a PR agentury ... 127 // 11.1 Jak PR agentury definují public relations ... 130 // 11.2 Nejčastější typy agenturního PR ... 132 // 11.3 Odměna za práci PR agentury ... 133 // 11.4 Agenturní PR a etika ... 133 // 11.5 Ideální pracovník pro agentury PR ... 135 // 12. Public relations, reklama a marketing ... 137 // 12.1 Public relations a reklama ... 137 // 12.2 Public relations a marketing ... 138 // 12.3 PR a marketingová komunikace ... 140 // 13. PR a masová média - media relations ... 143 // 13.1 Funkce a role médií v současné společnosti ... 144 // 13.1.1 Model konkurence (liberální model) ... 146 // 13.1.2 Model dominance (kritický model) ... 147 // 13.1.3 Nové přístupy v teorii masmediální reprezentace reality . 148 // 13.2 Základní vlivy
na mediální a žurnalistické výstupy ... 151 // Taktika a strategie informačních zdrojů ... 154 // Ekonomické vlivy ... 154 // Politické tlaky ... 156 // 13.3 Publikum a účinky působení masových médií ... 159 // 13.3.1 Účinky masových médií na jednotlivce ... 160 // 13.3.2 Historie zkoumání účinků masových médií ... 168 // 13.4 Masová média jako průmysl ... 170 // Vlastnictví masmédií ... 170 // Mediální, kulturní imperialismus ... 172 // Film ... 173 // Rozhlas ... 176 // Televize ... 177 // Internet ... 177 // Reklama ... 178 // 14. Public relations a žurnalistika ... 183 // 14.1 Kdo je novinář, žurnalista? ... 184 // Co chtějí novináři? ... 184 // Jací jsou novináři? ... 185 // 14.2 Zpravodajství a publicistika ... 186 // 14.3 Počátky žurnalistiky ... 186 // 15. Public relations a komunikační proces ... 189 // 15.1 Vedení rozhovoru v prostředí masových médií ... 189 // Rozhovor ... 189 // 15.2 Vystoupení v elektronických médiích - v televizi a v rozhlase . 194 // 15.3 Efektivní prezentace ... 196 // 15.4 Auditorium a osobní projev řečníka ... 196 // 15.5 Audiovizuální prezentační technika ... 199 // Projekční a záznamová technika ... 199 // 15.6 Osobnostní typy a jak s nimi jednat ...200 // 15.7 Neverbální komunikace ...203 // 15.8 Verbální komunikace ...205 // Závěr ...209 // Použitá literatura ... 210

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC