Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (232 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7296-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7297-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3938-0 (print)
Kniha uznávané autorky je praktickým průvodcem pro manažery a konzultanty, jejichž cílem je zlepšení podnikových procesů. Kromě praktických doporučení, jak postupovat při zlepšovatelských aktivitách, poskytuje návod, jak aplikovat metodické přístupy a nástroje Lean Six Sigma. Věnuje se roli procesů v organizacích všech typů a velikostí, přístupům procesního řízení, podnikové kultuře a významu soustavného poznávání a zlepšování procesů. Představuje základní principy přístupů Lean Six Sigma a doporučení, jak se na tyto iniciativy připravit. Dále ukazuje, jak postupovat při výběru konkrétního projektu pro zlepšovatelskou aktivitu, jak plánovat vlastní postup, jak spolupracovat se sponzorem a projektovými týmy. Dozvíte se také, jaké varianty procesních map je vhodné použít, jak postupovat při analýze problémů či jak hodnotit slabá místa procesů. Vedle charakteristik jednotlivých nástrojů získáte i doporučení, kdy je vhodné jednotlivé nástroje použít a jak při jejich aplikaci postupovat..
001486730
Obsah // 0 autorce... 8 // Předmluva... 9 // 1 Základní přístupy ? řízení a zlepšování procesů... 13 // 1.1 Základní definice procesního prostředí ... 14 // 1.1.1 Proces, procesní tok... 14 // 1.1.2 Činnost, úkol nebo aktivita... 15 // 1.1.3 Produkt procesu a zákazník ... 16 // 1.1.4 Hranice procesu... 16 // 1.1.5 Účastníci procesu... 17 // 1.1.6 Řízení procesu... 18 // 1.1.7 Zlepšování podnikových procesů ... 19 // 1.2 Historie zlepšování podnikových procesů ... 19 // 1.2.1 Reengineering podnikových procesů ... 19 // 1.2.2 Období „úžasu a pochyb“... 20 // 1.2.3 Podnikové procesy znovu v sedle... 21 // 1.2.4 Historické kořeny metodologie Lean ... 22 // 1.2.5 Nástup Six Sigma ... 24 // 1.3 Role zlepšování procesů v podnicích všech typů... 25 // 1.3.1 Podniková kultura soustavného zlepšování procesů... 26 // 1.3.2 Poznávání jako základ zlepšování procesů... 27 // 1.3.3 Hodnota jako východisko pro zlepšování procesů... 28 // 2 Základní charakteristiky Lean a Six Sigma ... 31 // 2.1 Základní principy Lean... 32 // 2.1.1 Původci plýtvání v procesech ... 34 // 2.1.2 Základní nástroje metodologie Lean... 36 // 2.1.3 Typické postupy při aplikaci Lean ... 40 // 2.2 Přínosy metodologie Six Sigma ... 41 // 2.2.1 Změna v pojetí „kvality“... 41 // 2.2.2 Strukturované postupy zlepšovatelských iniciativ... 42 // 2.2.3 Zaměření na potřeby a požadavky zákazníka ... 42 // 2.2.4 Statistické
myšlení ... 44 // 2.2.5 Užití statistických, matematických a grafických analýz ... 45 // 3 Lean Six Sigma ... 47 // 3.1 Kombinované metody Lean Six Sigma ... 48 // 3.1.1 Porovnání Lean a Six Sigma... 48 // 3.1.2 Komplexní pojetí procesního zlepšovatelství... 50 // 3.1.3 Porovnání Lean Six Sigma a ISO ... 50 // 3.2 Výběr témat pro zlepšovatelské projekty ... 51 // 3.2.1 Strukturální zaměření zlepšovatelských iniciativ ... 52 // 3.2.2 Vazby zlepšovatelských iniciativ na strategické cíle ... 53 // 3.2.3 Předběžné hodnocení zlepšovatelských projektů... 56 // 3.2.4 Volby metod v závislosti na prostředí organizace ... 60 // 3.3 Finanční úvahy o přínosech projektů... 63 // 3.3.1 Náklady na kvalitu ... 63 // 3.3.2 Finanční návratnost projektu ... 66 // 3.4 Podmínky úspěchu zlepšovatelských projektů Lean Six Sigma ... 66 // 3.4.1 Klíčové podmínky úspěchu... 67 // 3.4.2 Obvyklé chyby a překážky... 68 // 4 Než se pustíte do zlepšování... 71 // 4.1 Strategické koncepty zlepšovatelských aktivit... 72 // 4.1.1 Strategické zaměření... 72 // 4.1.2 Procesní různorodost a rozsah zkoumání... 74 // 4.1.3 Organizační a zlepšovatelská vyspělost ... 76 // 4.2 Hybné síly zlepšovatelských iniciativ... 77 // 4.3 Struktury zlepšovatelských týmů... 78 // 4.3.1 Pracovní skupiny... 78 // 4.3.2 Projektové role Six Sigma... 79 // 4.3.3 Podpůrné struktury... 81 // 4.4 Řízení projektových týmů Six Sigma...
81 // 4.4.1 Budování infrastruktury pro soustavné zlepšování... 82 // 4.4.2 Školení členů projektových týmů ... 84 // 5 Fázování zlepšovatelských iniciativ... 87 // 5.1 Poznávací procesy... 88 // 5.2 Cyklus DMAIC... 89 // 5.2.1 D / Definování zlepšovatelských příležitostí ... 90 // 5.2.2 M / Měření procesů pro zlepšení výkonnosti... 93 // 5.2.3 A / Analýza problémových jevů procesu a poznání jejich příčin... 96 // 5.2.4 I / Zlepšování parametrů a eliminace závad procesu... 100 // 5.2.5 C / Řízení budoucího procesu ? zajištění zvýšené výkonnosti ... 103 // 5.3 Specifické varianty a praktické aplikace ... 107 // 5.3.1 Navrhování pro Six Sigma, DMADV... 108 // 5.3.2 Akce Kaizen, SCORE... ?? // 6 Specifická témata projektů Lean Six Sigma... 115 // 6.1 Varianty procesních modelů a práce s návrhy ... 116 // 6.1.1 Práce s diagramy a jejich podrobnost ... 117 // 6.1.2 Variantní procesní návrhy... 117 // 6.2 Rozhodování na základě faktů... 117 // 6.2.1 Úloha měření ve zlepšovatelském projektu ... 118 // 6.2.2 Systémy měření a soubory údajů ... 118 // 6.2.3 Typy měřítek a údajů... 120 // 6.2.4 Místo měření... 122 // 6.2.5 Zajištění kvality měřicích systémů... 123 // 6.2.6 Měření vlastností a parametrů procesů... 123 // 6.3 Implementace změn a stabilizace procesů... 125 // 6.3.1 Hodnocení projektů a maximalizace návratnosti... 125 // 6.3.2 Lidská stránka zlepšování
podnikatelských procesů... 126 // 6.4 Optimalizace a cyklické zlepšovatelské iniciativy... 127 // 7 Nástroje Lean Six Sigma - přehled základních metod... 129 // 7.1 Zlepšovatelské iniciativy a nástroje Lean Six Sigma... 130 // 7.2 Mapování procesních toků ... 131 // 7.2.1 Typy procesních diagramů ... 131 // 7.3 Identifikace problémů a hledání jejich příčin ... 147 // 7.3.1 Jednoduché nástroje pro sbírání informací... 147 // 7.3.2 Skupinové diskuse a generování námětů ... 149 // 7.3.3 Diagramy pro třídění a sdružování námětů ... 153 // 7.3.4 Benchmarking... 155 // 7.3.5 Pomůcky pro identifikaci příčin problémů... 157 // 7.4 Hodnotové analýzy... 167 // 7.4.1 Hlas zákazníka ... 167 // 7.4.2 Analýzy zájmových skupin... 180 // 7.5 Speciální nástroje pro úpravy procesů ... 181 // 7.5.1 Pět S... 181 // 7.5.2 Obecný princip tahu ... 182 // 7.5.3 Doplňovací systémy tahu ... 184 // 7.5.4 Časové prodlevy a úzká místa... 185 // 7.6 Sběr údajů a jejich analýzy... 187 // 7.6.1 Vzorkování ... 187 // 7.6.2 Návrhy a ověřování měřicích systémů ... 189 // 7.6.3 Matice výběru měření... 191 // 7.6.4 Vrstvené faktory měření... 191 // 7.6.5 Tabulky pro zápis stavů nebo hodnot... 192 // 7.7 Statistické metody Six Sigma... 194 // 7.7.1 Jednoduché graficko-statistické metody ... 194 // 7.7.2 Statistické řízení procesů... 206 // 7.8 Ověřování a testování navržených řešení... 222

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC