Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2011
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7218-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7219-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-3953-3 (print)
Nové vydání úspěšné knížky objasňuje problematiku účetnictví podnikatelů zejména na příkladech a úlohách a je určena především studentům a začátečníkům, kteří už mají o jednotlivých tématech základní přehled. Ke každé problematice na úvod naleznete základní vysvětlení a dále příklady a případové studie aplikující problém v praxi. Správnost svého řešení si zkontrolujete na konci každé kapitoly, kde najdete také příslušné komentáře. Druhé vydání knihy obsahuje aktuální informace ke každé problematice a nové příklady. Procvičíte si sestavování výkazů finančního účetnictví, účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, nákladech, výnosech, vlastním kapitálu, penězích a zúčtovacích vztazích. Na konci publikace je uveden závěrečný souhrnný příklad na sestavení účetní závěrky, který prověří komplexnost získaných znalostí, a dále komparace účetního systému vedeného dle právních norem ČR s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SME)..
001486734
Obsah // 0 autorkách... 7 // Řekli o knize ... 8 // Uvedení do problematiky finančního účetnictví podnikatelů České republiky ... 9 // 1 Sestavení rozvahy... 12 // 2 Účtování na rozvahových účtech (operace nepůsobící na vlastní kapitál)... 24 // 3 Účtování na rozvahových a výsledkových účtech ... 34 // 3.1 Účtování na nákladových a výnosových účtech (tzv. výsledkových účtech) . 34 // 3.2 Sestavení výkazu zisku a ztráty v druhovém a účelovém členční nákladů... 39 // 4 Finanční majetek a zúčtovací vztahy... 50 // 4.1 Účtování o krátkodobém finančním majetku... 50 // 4.2 Účtování o dodavatelsko-odbératelských vztazích a vztazích se státním // rozpočtem... 52 // 4.3 Účtování o dani z přidané hodnoty ... 55 // 4.4 Výpočet a zúčtování mezd... 58 // 5 Dlouhodobý majetek... 69 // 5.1 Pořízení dlouhodobého majetku... 69 // 5.2 Odpisy dlouhodobého majetku ... 73 // 5.3 Vyřazení dlouhodobého majetku... 77 // 6 Zásoby ... 86 // 6.1 ExtemČ pořízené zásoby ... 86 // 6.2 Intemč pořízené zásoby ... 89 // 6.3 Oceňování přírůstků a úbytků zásob na skladě... 91 // 6.4 Inventarizační rozdíly u zásob ... 92 // 7 Náklady a výnosy... 98 // 7.1 Provozní činnost... 99 // 7.2 Finanční činnost... 100 // 7.3 Mimořádná činnost ... 100 // 7.4 Časové rozlišení nákladů a výnosů... 103 // 7.5 Opravné položky... 105 // 8 Vlastní kapitál...110 // 8.1 Základní
kapitál a vlastní kapitál ... 110 // 8.2 Rozdělení výsledku hospodaření ... 112 // 9 Závěrečný souhrnný příklad - účetní závěrka...116 // 10 Mezinárodní standard účetního výkaznictví pro malé a střední podniky // (IFRSforSME)... 130 // Příloha // Typový účtový rozvrh pro podnikatele... 134 // Seznam použitých zkratek ... 139 // Literatura... 141 // Shrnutí / Summary ... 142 // Rejstřík... 143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC