Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (328 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7832-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7833-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4005-8 (print)
Nové vydání úspěšné plnobarevné publikace s mnoha fotografiemi a obrázky přináší aktuální informace o reklamě a jejím působení a efektivnosti. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy. Čtvrté vydání se nově věnuje například moderním směrům marketingové komunikace týkajícím se sociálních sítí, dále neuromarketingu, významu emocí a sociokulturním faktorům tvorby reklamy. Čtenáři dále získají aktualizované údaje o reklamě v médiích, seznámí se s novými příklady efektivních kampaní z roku 2010, dalšími příklady testování reklamy, novými údaji výzkumu postoje české veřejnosti ke značkovému zboží, novými poznatky k účinnosti reklamy na internetu atd. Publikace, jejíž hlavní autorka je uznávanou českou autoritou v oblasti psychologie reklamy, vám odpoví na otázku, jakou reklamu váš zákazník preferuje a jak vytvořit účinnou reklamu. Kniha nemá díky své komplexnosti a reflektování českých podmínek na trhu konkurenci..
001486749
Obsah // ¦ 5 // O autorech ... 9 // Předmluva ke 4. vydání ... 13 // Předmluva ? 3. vydání... 14 // Předmluva ? 2. vydání... 15 // Slovo úvodem... 17 // 1. Reklama, propagace nebo komunikace ... 19 // Jak je to s reklamou, propagaci a komunikací... 20 // Co patří do marketingových komunikací ... 20 // Reklama ... 20 // Osobní prodej ...21 // Podpora prodeje ... 21 // Práce s veřejností ... 22 // Přímý marketing ... 23 // Sponzoring ... 24 // Nová média ... 24 // Jak komunikace probíhá... 30 // Odesílatel (komunikátor) ... 30 // Zpráva (sdělení)... 31 // Médium (informační kanál) ... 32 // Příjemce (komunikant, recipient, cílová skupina) ... 32 // Komunikační šum... 33 // Role propagace jako komunikace... 35 // 2. Reklama a psychologie ... 37 // Co bylo na začátku ... 38 // Kdy vznikly reklamní agentury... 41 // Kdy a jak se uplatňuje psychologie v reklamě ...42 // Začátek 20. století...42 // Třicátá až padesátá léta... 42 // Šedesátá a sedmdesátá léta ... 44 // A co dnes...? ... 46 // Co se skrývá pod názvem „psychologie reklamy“...46 // Co to vlastně je podprahová manipulace? ... 51 // Jaké metody psychologie reklamy využívá... 55 // Dotazování... 56 // Pozorování... 58 // Obsah ¦ 7 // Akustické obrazy... // Působení barev v reklame... // Využití motivu strachu v reklamě... // Erotika v reklame ... // Humor v reklamě... // Sociokultumí faktory tvorby reklamy ... // 5. Jak zjistíme účinnost
reklamy ... // Kdy je reklama účinná... // Bariéry při působení reklamy ... // Druhy výzkumů efektivity reklamy... // Príklady aplikovaného výzkumu reklamy... // Výzkum cíloxých skupín ... // Testovaní návrhů a ověřování účinnosti reklamy . // Analýza image... // Image obchodního podniku... // Psychologická analýza značky’... // Komunikace značek prostřednictvím jejich vlastností Účinnost reklamy na internetu... // Přílohy // Kodex reklamy 2005 - Rada pro reklamu... // Mezinárodní kodex marketingového výzkumu ESOM AR .. // Shrnutí ... // Summary... // Literatura... // 167 // 170 // 173 // 176 // 178 // 179 // 185 // 186 193 195 203 203 226 // 252 // 253 259 266 274 // 289 // 303 // 309 // 310 // 311 // Rejstřík // 317

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC