Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7662-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7663-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4040-9 (print)
Knížka se věnuje klíčové otázce neziskových organizací: Co je třeba udělat, aby se nezisková organizace stala atraktivní pro veřejnost a byla schopna zajistit dostatek zdrojů na prosazování a naplňování svého poslání? Zkušení odborníci v oblasti řízení neziskových organizací vysvětlují, co je třeba v neziskové organizaci zvládnout pro dosažení tohoto cíle, které procesy při správném fungování přinášejí dobré jméno, oblíbenost a peníze na naplňování její činnosti. Dozvíte se, jak si nezisková organizace může vybudovat základnu svých příznivců, jak se stát významnou neziskovou organizací i jak prosadit potřebné změny ve společnosti či v zákonodárství. Kniha se jako první na českém trhu zaměřuje na lobbing a obhajobu zájmů neziskových organizací v českém prostředí. Praktická a na trhu ojedinělá příručka je určena pracovníkům začínajících i již existujících neziskových organizací, studentům a pedagogům VŠ, dárcům, sponzorům a úředníkům spolupracujícím s neziskovými organizacemi..
001486759
Obsah // O autorech ... 7 // Procesy budování vztahů ... 9 // Příběh paní Věry a neziskovky Mladí čápi ... 11 // Koncept ... 15 // 1. Moc a vliv ...:...21 // 2. Public relations ...29 // Stanovení komunikační strategie ...31 // • Firemní (organizační) kultura ...32 // Webové stránky a sociální sítě ...34 // Tištěné materiály ...35 // Přímá komunikace s významnými subjekty ...36 // Pořádání akcí ...37 // Publicita a vztahy s medii ...39 // 3. Fundraising ... // Veřejná správa ... // Individuální dárci ... // Firmy ... // Nadace a nadační fondy ... // Ostatní instituce (ambasády, Rotary kluby apod.) Příjmy z vlastní činnosti ... // 45 // 47 // 49 // 51 // 55 // 55 // 56 // 4. Lobbing a obhajoba zájmů (advocacy) ...59 // Historie lobbingu ...60 // Pojmy, dělení, druhy a nástroje lobbingu ...62 // Naše pojetí lobbingu a obhajoby zájmů (advocacy) ...64 // Lobbing versus korupce ...67 // Lobbing a etika ...69 // Osoba lobbisty, jeho kompetence a obsah práce ...72 // 5. Vyjednávání a pracovněspolečenský kontakt lobbisty se // zainteresovanými stranami ...79 // Profil druhé strany ...83 // Pracovně společenský kontakt lobbisty se zainteresovanými stranami ..85 // 6. Kuchařka úspěšného lobbisty: Od suroviny ? pokrmu aneb Legislativní // proces v kostce ...95 // Zákonodárná iniciativa ...96 // Vládní návrhy zákonů ...97 // Úloha zpravodaje a trojí čtení na půdě Poslanecké sněmovny ...99 // Role
Senátu v zákonodárném procesu ... 101 // interpelace na členy vlády ... ?2 // Petice a jiná podání občanů ... 102 // Kde najít informace o průběhu jednání obou parlamentních komor ... 102 // Prosazování legislativních změn z pohledu neziskové organizace ... 103 // Zásady efektivní komunikace se zákonodárci ... 106 // Média jako pomocník ... 111 // Úsporně, ale účinně... 113 // Recepty ? lobbistickému kontaktu - dopis, e-mail ... 115 // Recepty ? lobbistickému kontaktu - telefonát ... 116 // Recept)’ ? lobbistickému kontaktu - osobní jednání ... 117 // 7. Zkušenosti zajímavých osobností ... 119 // Kateřina Jurigová ... 120 // Petr Machálek ... 122 // Alice Salomonová ... 123 // Jiří Suchánek ... 126 // Lenka Kohoutová ... 129 // David Petr ... I3I // Doslov ... // Slovník ... // Doporučená literatura a zdroje // 133 // 135 // 137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC