Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
5. aktualizované vydání
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (120 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7834-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-4081-2 (print)
Leasing je vysvětlen z pohledu nájemce i pronajímatele, z hlediska právního, účetního i daňového. Čtenář si může porovnat výhody úvěrového a leasingového financování, dozví se podle jakých kritérií si má vybrat leasingovou společnost, jaké náležitosti má obsahovat leasingová smlouva i předčasné ukončení leasingu. Vysvětleny jsou základní pojmy – akontace, časové rozlišení splátek, splátkový kalendář, tuzemský pronájem a pronájem přes hranice, nepeněžní plnění nájemného apod. Na konkrétních příkladech je znázorněn způsob účtování základních leasingových operací v podvojném účetnictví i při vedení daňové evidence (např. při změně osoby nájemce nebo pronajímatele, při předčasném ukončení smlouvy s následnou koupí a při užití předmětu zčásti pro podnikání a zčásti pro osobní účely). Publikace je praktickou příručkou, kterou oceňují nejen zaměstnanci leasingových společností a účetní, ale i každý, kdo si již nějaký předmět na leasing pořídil nebo o tom uvažuje..
001486761
PŘEDMLUVA 7 // 1. LEASING, JEHO DRUHY, CENA LEASINGU A PRÁVNÍ ÚPRAVA 9 // 1.1 Druhy leasingu a jeho cena 9 // 1.2 Cena leasingu 10 // 1.3 Právní úprava leasingu II // 1.4 Leasingová smlouva // 1.5 Podklady k uzavření leasingové smlouvy // 2. KOUPĚ ZA HOTOVÉ, ÚVĚR, LEASING 17 // 2.1 Koupé za hotové 17 // 2.2 Koupé na úvčr 17 // 2.3 Leasing 18 // 2.4 Úvčr versus leasing 19 // 2.4.1 Srovnáni administrativní náročnosti a práva volnč disponovat s majetkem 19 // 2.4.2 Daňové dopady 20 // 2.4.3 Finanční náročnost pořízení 22 // 3. DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ASPEKTY LEASINGU 26 // 3.1 Leasingové nájemné z hlediska ZDP 26 // 3.2 Finanční leasing 32 // 3.2.1 Postup při dodatečném zjištční daňové neuznatelnosti nájemného 39 // 3.2.2 Problém „akontacc" 40 // 3.2.3 Leasingové odpisy 48 // 3.2.4 Předčasné ukončení smlouvy u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku z důvodu prodeje nájemci 50 // 3.2.5 Finanční leasing sjednaný na dobu kratší než uvedenou v § 24 odst. 4 písm. a) ZDP 53 // 3.2.6 Postup podle § 24 odst. 6 ZDP 54 // 3.2.7 Postoupení leasingové smlouvy 56 // 3.2.8 Technické zhodnocení u leasingu 60 // 3.2.9 Nepeněžní příjem pronajímatele z titulu technického zhodnocení hrazeného nájemcem 72 // 3.2.10 Opravy pronajatého majetku 76 // 3.2.11 Rezervy na opravy pronajatého majetku 77 // 3.2.12 Daňová uznatclnost dalších výdajů (nákladů) týkajících se pronajatého majetku hrazených nájemcem 81 // 3.2.13 Problém tzv. „manažerského" automobilu pořizovaného formou leasingu 82 // 3.2.14 Využívání pronajatého předmětu k podnikatelským i soukromým účelům 83 // 3.2.15 Pronajímatel - fyzická osoba nevedoucí účetnictví ani daňovou // evidenci 86 // 3.2.16 Zahraniční leasing z pohledu ZDP 89 //
4. LEASING A DPH 91 // 4.1 Leasing z hlediska DPH 93 // 4.2 Sazby DPH uplatňované v nájemních vztazích 94 // 4.3 Uskutečnění zdanitelného plnění a daňové doklady u leasingu 95 // 4.4 Zálohy u leasingu z hlediska ZDPH 98 // SEZNAM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH NOREM 107 // PŘÍLOHY-VZORY SMLUV 108 // Smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci 108 // Nájemní smlouva 110 // Smlouva o nájmu dopravního prostředku 113 // Smlouva o nájmu nebytových prostor 115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC