Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
4. aktualizované vydání
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (184 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7697-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7698-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4115-4 (print)
Komplexní zpracování o účtování a oceňování zásob. Výklad vychází z novel daňových a účetních předpisů k 1.1.2012. Autor na velkém množství praktických a názorných příkladů popisuje nejen běžně se vyskytující účetní operace, ale řeší i složité méně časté případy. Praktickou publikaci jistě ocení nejen méně zkušení účetní, studenti, ale i zkušení účetní, pracovníci FÚ, auditoři apod..
001486774
ÚVOD 9 // 1. VYMEZENÍ POJMU ZÁSOBY 11 // 2. ZPŮSOBY ÚČTOVANÍ 14 // 3. OCEŇOVANÍ ZÁSOB 15 // 3.1 Základní pravidla oceňování 15 // 3.2 Oceňování nákupu účtovaných v cizích mčnách 16 // 4. ZPŮSOBY POUŽÍVANÉ PRO OCENĚNÍ NAKOUPENÝCH ZÁSOB // 4.1 FIFO // 4.2 Vážený průměr // 4.3 Vážený průměr zjednodušeně // 4.4 Pevná cena // 4.5 Oceňovací odchylky (odchylky od skutečné pořizovací ceny zásob) 21 // 5. POŘÍZENÍ ZÁSOB 22 // 5.1 Pořízení zásob nákupem 22 // 5.1.1 Příklady účtování pořízení zásob nákupem 24 // 5.1.2 Další možnosti 35 // 5.2 Rozvrhování oceňovacích odchylek 36 // 5.2.1 Základní způsoby rozvrhu odchylek 37 // 5.2.2 Další možnosti a okolnosti důležité pro správný rozvrh odchylek 39 // 5.3 Nczlikvidované doklady 40 // 5.4 DPH 42 // 5.5 Účtování zásob přímo do spotřeby 43 // 5.6 Slevy na nakoupené zásoby 44 // 5.6.1 Bonus 45 // 5.6.2 Skonto 48 // 5.7 Vratký ze spotřeby 49 // 5.8 Aktivace 50 // 5.9 Účtování zásob vlastní výroby 52 // 5.9.1 Možnosti účtování zásob vlastní výroby 54 // 5.9.2 Oceňování výrobků předem danými cenami 57 // 5.9.3 Dílčí ukončování zakázek 59 // 6. REKLAMACE PŘI POŘÍZENÍ A PRODEJI ZÁSOB 61 // 6.1 Účtování u odběratele, způsob A, přijetí dobropisu 62 // 6.2 Účtování u odběratele, způsob B, přijetí dobropisu 65 // 6.3 Účtování u odběratele, vrácení dodávky 65 // 6.4 Účtování u dodavatele 67 // 6.5 Reklamace vztahující se k minulým obdobím 68 // 7. KONEC ROKU-ZÁSOBY NA CESTĚ A DOHADNÉ POLOŽKY 69 // 8. VYSKLADNĚNÍ 72 // 8.1 Darování zásob a jejich přijetí 72 // 8.2 Prodej zásob 73 // 8.3 Použiti zásob k jiné spotřebé než prodeji zboží 75 // 8.4 Renovace náhradních dílů a úprava zásob 78 // 8.5 Přeskladnění 80 //
8.5.1 Přeskladnéní výrobků do vlastní prodejny 80 // 8.5.2 Přeskladnéní mezi sklady 81 // 8.6 Škody na zásobách 82 // 8.7 Vklady zásob do podnikáni 84 // 8.8 Zvířata 85 // 9. NESKLADOVATELNÉ ZÁSOBY 86 // 10. PŘECENĚNÍ ZÁSOB NA SKLADĚ 87 // 11. PŘIJETÍ A POSKYTNUTÍ VZORKU 89 // 12. DOTACE NA POŘÍZENÍ ZÁSOB 93 // 13. ZÁRUČNÍ OPRAVYA VÝMĚNY VADNÉHO ZBOŽÍ 95 // 14. ZÁSOBY V MALOOBCHODĚ 112 // 14.1 Účtování zásob v prodejních cenách 115 // 14.2 Účtování zásob v pořizovacích cenách nebo v dodavatelské cené 117 // 14.3 Přeccnéní zásob v maloobchodé 119 // 15. ÚČTOVÁNÍ V CELNÍCH A KONSIGNAČNÍCH SKLADECH 126 // 15.1 Úvodem 126 // 15.2 Celní sklady 126 // 15.2.1 Zboží je ve vlastnictví odběratele a je předpokládán jeho vývoz 126 // 15.2.2 Zboží je ve vlastnictví odběratele a nebude opět vyvezeno 129 // 15.3 Konsignační sklad 129 // 15.3.1 Smlouva o zprostředkování 131 // 15.3.2 Komisionářská a mandátní smlouva 132 // 15.3.3 Zboží je prodáváno skladovaleli, ale až při jeho prodeji třetí osobě 134 // 15.3.4 Skladovatcl kupuje zboží z konsignaěního skladu do svého skladu . 136 // 15.3.5 Skladovatel používá zboží na záruční a pozáruční opravy. 136 // 15.3.6 Naturální úhrada odměny za skladování 141 // 16. OBALY 143 // 16.1 Pravidla společná pro účtováni u dodavatele i odběratele 145 // 16.2 Nevratné obaly 146 // 16.2.1 Účtování u dodavatele 146 // 16.2.2 Účtováni u odběratele 147 // 16.3 Vratné obaly 150 // 16.3.1 Dodavatel prodává zboží i obaly a zároveň se zavazuje obaly // odkoupit zpět 150 // 16.3.2 Dodavatel při dodáni zboží obal neprodává a požaduje jeho vrácení 155 // 16.3.3 Dodavatel při dodání zboží obal pronajímá a požaduje nájemné 159 // 16.4 Vratné láhve 159 // 16.5 Inventarizace obalů 160 //
17. INVENTARIZACE 161 // 17.1 Inventarizační manka a přebytky - jejich zúčtování a daňové uplatnění 164 // 18. OPRAVNÉ POLOŽKY 166 // PŘÍLOHY 169

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC