Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
[Česko] : Grada, 2012
1 online zdroj (144 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-7713-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7714-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4114-7 (print)
Praktická publikace se souhrnně zabývá problémy, které se týkají odpisování dlouhodobého majetku podnikatelských subjektů.Autor vymezuje pojem odpisování, vysvětluje odlišnost účetních a daňových odpisů, výklad je v souladu s aktuální právní úpravou k 1. 1. 2012. Na konkrétních příkladech jsou provedeny výpočty a účtování účetních odpisů a výpočty, evidence a daňové dopady odpisů daňových, včetně vymezení toho, který majetek odpisovat nelze. Zvláštní pozornost je věnována také nové možnosti využití tzv. mimořádných odpisů a odpisů majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření. Komplexně poradí při řešení problémů týkajících se odpisů jako daňových nákladů – vlivu odpisů na daňový základ, přerušení a pokračování v odpisování apod. Její předností jsou tabulky, vzorce a příklady, které usnadní práci a výpočty. Praktickým zaměřením je žádanou pomůckou pro podnikatele, účetní, daňové a finanční poradce i pro účetní a poradenské firmy..
001486775
Předmluva 7 // 1. Dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska 9 // 1.1 Dlouhodobý majetek z účetního hlediska 10 // 1.2 Dlouhodobý majetek z daňového hlediska 15 // 1.3 Oceňování dlouhodobého majetku z účetního hlediska 20 // 1.4 Oceňování dlouhodobého majetku z daňového hlediska 30 // 2. Účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 37 // 2.1 Odpisovaný a neodpisovaný dlouhodobý majetek 39 // 2.2 Postupy účetního odpisování 42 // 2.3 Účetní odpisy technického zhodnocení 52 // 2.4 Jednorázové odpisy zůstatkové ceny a vyřazování dlouhodobého majetku z účetní evidence 54 // 3. Daňové odpisy nehmotného a hmotného majetku 57 // 3.1 Odpisovaný a neodpisovaný majetek z daňového hlediska 58 // 3.2 Způsoby odpisování hmotného majetku 62 // 3.3 Rovnoměrné daňové odpisy hmotného majetku 65 // 3.4 Rovnoměrné daňové odpisy při využití nižších než // maximálních ročních odpisových sazeb 74 // 3.5 Technické zhodnocení při rovnoměrném daňovém // odpisování 78 // 3.6 Zrychlené daňové odpisy hmotného majetku 82 // 3.7 Technické zhodnocení při zrychleném daňovém odpisování 86 // 3.8 Mimořádné odpisy 92 // 3.9 Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření 94 // 3.10 „Technické zhodnocení“ hmotného majetku nepřekračující limit 40 000 Kč 96 // 3.11 Přerušení daňového odpisování 97 // 3.12 Poloviční daňový odpis 101 // 3.13 Pokračování v odpisování ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník, při zachování způsobu odpisování 104 // 3.14 Pokračování v odpisování u majetku nabytého nepeněžitým vkladem ze zahraničí 108 // 3.15 Limitace vstupní ceny u osobního automobilu kategorie M, 110 //
3.16 Technické zhodnocení u osobního automobilu kategorie M, s limitovanou vstupní cenou 119 // 6 Účetní a daňové odpisy 2012 // 3.17 Leasingové odpisy 122 // 3.18 Technické zhodnocení odpisované nájemcem 125 // 3.19 Odpisování budov a problém odpisové skupiny č. 6 130 // 3.20 Daňové odpisy nehmotného majetku 131 // 3.21 Daňové odpisování majetku ve spoluvlastnictví 136 // 3.22 Odpisovaný majetek využívaný k soukromým účelům 139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC