Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.07.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
2., rozšířené vydání
[Česko] : Grada, 2014
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9354-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9355-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4429-2 (print)
Publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu. Je určena studentům, manažerům a podnikatelům. Dozvíte se, jak fungují organizační struktury, jak správně rozhodovat a jak efektivně vést. Druhé vydání se nově věnuje problematice delegování, koučování a leadershipu. Kniha obsahuje řadu příkladů..
001486818
Obsah 5 // O autorovi 7 // Úvod 9 // 1. Východiska // 1.1 Pojetí managementu 12 // 1.1.1 Management jako proces řízení 12 // 1.1.2 Management jako řídící pracovníci 14 // 1.1.3 Management jako soubor poznatků o řízení 15 // 1.2 Historický vývoj managementu 19 // 1.2.1 Klasický management 19 // 1.2.2 Manažerská revoluce 23 // 1.2.3 Postindustriální trendy 28 // Otázky a náměty k zamyšlení 30 // 2. Organizování // 2.1 Podstata organizace 34 // 2.2 Organizace a trh 35 // 2.2.1 Outsourcing a integrace 37 // 2.2.2 Sdružování organizací 41 // 2.3 Organizační struktura 44 // 2.3.1 Procesní struktura 45 // 2.3.2 Útvarová struktura 48 // 2.3.3 Stupeň organizovanosti 51 // 2.4 Parametry organizační struktury 56 // 2.4.1 Dělba práce 56 // 2.4.2 Rozpětí řízení 65 // 2.4.3 Dělba pravomoci 69 // 2.5 Faktory ovlivňující organizační strukturu 80 // Otázky a náměty k zamyšlení 84 // 3. Rozhodování // 3.1 Podstata rozhodování 88 // 3.2 Organizační stránka rozhodování 90 // 3.2.1 Individuální rozhodování 91 // 3.2.2 Kolektivní rozhodování 92 // 3.2.3 Příprava rozhodnutí 93 // 3.3 Procesní stránka rozhodování 94 // 3.3.1 Fáze definování 98 // 3.3.2 Fáze analyzování 102 // 3.3.3 Fáze generování 104 // 3.3.4 Fáze klasifikace 105 // 3.4 Hodnocení dle metod rozhodovací analýzy // 3.4.1 Základní pojmy a vztahy //
3.4.2 Předběžné hodnocení pořadí variant // 3.4.3 Předběžné hodnocení rizikovosti variant // 3.4.4 Vícekriteriální rozhodování v podmínkách jistoty // 3.4.5 Vztah rozhodovatele k riziku // 3.4.6 Jednokriteriální rozhodování v podmínkách rizika .. // 3.4.7 Analýza citlivosti, simulace metodou Monte Carlo // 3.4.8 Jednokriteriální rozhodování v podmínkách nejistoty // 3.4.9 Vícekriteriální rozhodování v podmínkách rizika // 3.4.10 Víceetapové rozhodovací procesy // Otázky a náměty k zamyšlení // Ovlivňování // 4.1 // 4.2 // Motivační teorie // 4.1.1 Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin . // 4.1.2 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu // Motivační nástroje // 4.2.1 Ocenění práce // 4.2.2 Podmínky práce // 4.2.3 Práce // Vedení lidí v organizacích // 4.3.1 TeorieXaY // 4.3.2 Styl vedení // 4.3.3 Delegování // 4.3.4 Koučování // 4.4 Leadership // 4.4.1 Leader a manažer // 4.4.2 Zdroje vlivu leadera // 4.4.3 Transakční a transformační leadership // 4.4.4 Vyjednávání, směna, synergie a vliv // Otázky a náměty k zamyšlení // Shrnutí // 201 // Summary 203 // Literatura 205 // Rejstřík 209

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC