Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2014
1 online zdroj (224 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-9354-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-9355-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4429-2 (print)
Publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu. Je určena studentům, manažerům a podnikatelům. Dozvíte se, jak fungují organizační struktury, jak správně rozhodovat a jak efektivně vést. Druhé vydání se nově věnuje problematice delegování, koučování a leadershipu. Kniha obsahuje řadu příkladů..
001486818
Obsah // ¦ 5 // O autorovi...7 // Úvod...9 // 1. Východiska // 1.1 Pojetí managementu...12 // 1.1.1 Management jako proces řízení...12 // 1.1.2 Management jako řídící pracovníci...14 // 1.1.3 Management jako soubor poznatků o řízení ...15 // 1.2 Historický vývoj managementu...19 // 1.2.1 Klasický management ...19 // 1.2.2 Manažerská revoluce ...23 // 1.2.3 Postindustriální trendy ...28 // Otázky a náměty ? zamyšlení...30 // 2. Organizování // 2.1 Podstata organizace...34 // 2.2 Organizace a trh...35 // 2.2.1 Outsourcing a integrace...37 // 2.2.2 Sdružování organizací...41 // 2.3 Organizační struktura...44 // 2.3.1 Procesní struktura ...45 // 2.3.2 Útvarová struktura...48 // 2.3.3 Stupeň organizovanosti...51 // 2.4 Parametry organizační struktury ...56 // 2.4.1 Dělba práce...56 // 2.4.2 Rozpětí řízení ...65 // 2.4.3 Dělba pravomoci ...69 // 2.5 Faktory ovlivňující organizační strukturu...80 // Otázky a náměty ? zamyšlení...84 // 3. Rozhodování // 3.1 Podstata rozhodování...88 // 3.2 Organizační stránka rozhodování...90 // 3.2.1 Individuální rozhodování...91 // 3.2.2 Kolektivní rozhodování...92 // 3.2.3 Příprava rozhodnutí...93 // 3.3 Procesní stránka rozhodování...94 // 3.3.1 Fáze definování...98 // 3.3.2 Fáze analyzování...102 // 3.3.3 Fáze generování ...104 // 3.3.4 Fáze klasifikace...105 // 3.4 Hodnocení dle metod rozhodovací analýzy ... // 3.4.1 Základní pojmy a vztahy... // 3.4.2
Předběžné hodnocení pořadí variant ... // 3.4.3 Předběžné hodnocení rizikovosti variant... // 3.4.4 Vícekriteriální rozhodování v podmínkách jistoty ... // 3.4.5 Vztah rozhodovatele ? riziku ... // 3.4.6 Jednokriteriální rozhodování v podmínkách rizika .. // 3.4.7 Analýza citlivosti, simulace metodou Monte Carlo ... // 3.4.8 Jednokriteriální rozhodování v podmínkách nejistoty // 3.4.9 Vícekriteriální rozhodování v podmínkách rizika ... // 3.4.10 Víceetapové rozhodovací procesy ... // Otázky a náměty ? zamyšlení... // Ovlivňování // 4.1 // 4.2 // Motivační teorie... // 4.1.1 Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin . // 4.1.2 Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu // Motivační nástroje... // 4.2.1 Ocenění práce... // 4.2.2 Podmínky práce ... // 4.2.3 Práce... // Vedení lidí v organizacích // 4.3.1 TeorieXaY... // 4.3.2 Styl vedení... // 4.3.3 Delegování... // 4.3.4 Koučování... // 4.4 Leadership ... // 4.4.1 Leader a manažer... // 4.4.2 Zdroje vlivu leadera... // 4.4.3 Transakční a transformační leadership // 4.4.4 Vyjednávání, směna, synergie a vliv .. // Otázky a náměty ? zamyšlení... // 107 // 107 // 116 // 117 // 120 // 125 // 131 // 135 // 142 // 147 // 151 // 159 // 162 // 163 // 166 // 168 // 169 // 171 // 173 // 175 // 175 // 176 181 186 // 190 // 191 // 192 // 195 // 196 199 // Shrnutí // 201 // Summary...203 // Literatura...205 // Rejstřík...209 // %

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC