Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
ONLINE
1. elektronické vydání
Grada 2012
1 online zdroj (336 stran)
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-247-8310-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8311-6 (online ; epub)
ISBN 978-80-247-4520-6 (print)
Již třetí, aktualizované a doplněné vydání základní publikace o řízení malé a střední firmy je určeno majitelům a manažerům vznikajících i již zavedených firem a studentům vysokých škol. Nové vydání knihy je aktualizováno v souvislosti se změnami právních norem, které zasahují zejména oblast pracovních a smluvních vztahů, dále jsou v knize aktualizovány programy podpory malého a středního podnikání, nově připravena je problematika marketingových a obchodních činností, informačního a komunikačního zabezpečení v malých a středních firmách a řada dalších témat. Kniha se řízení malé a střední firmy věnuje komplexně: od hodnocení předpokladů k podnikání přes založení firmy, její růst a stabilizaci až po krizové situace a možnosti jejich řešení. Autoři věnují pozornost specifikům ekonomiky a finančního řízení, řízení lidských zdrojů, marketingových a obchodních činností či informačního a komunikačního zabezpečení v malých a středních firmách..
001486819
Obsah // 0 hlavních autorech... // Předmluva... // 1 Co by měl podnikatel vědět ... // I. I Pojetí a význam malých a středních firem... // 1.1.1 Vymezení základních pojmů... // 1.1.2 Význam malých a středních firem... // 1.1.3 Omezení malých a středních firem ... // 1.2 Podpora malého a středního podnikání ... // 1.2.1 Podpory podnikání z veřejných prostředků... // 1.2.2 Podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky ... // 1.2.3 Nevládní organizace ... // 1.2.4 Podpory podnikání na komerčním základě... // 1.2.5 Programy podpory pro začínající podnikatele... // 1.2.6 Užitečné adresy... // 2 Podnikání a jeho rizika... // 2.1 Důvody podnikání ... // 2.1.1 Podnikáni versus zaměstnanecký poměr... // 2.1.2 Důvody zahájení podnikání... // 2.1.3 Typy podnikání ... // 2.1.4 Společensky odpovědné podnikání... // 2.2 Profil podnikatele... // 2.2.1 Obecné rysy podnikatele... // 2.2.2 Desatero úspěšného podnikatele... // 2.3 Úvahy o podnikání... // 2.3.1 Předpoklady úspěchu začínající firmy... // 2.3.2 Výběr společníka... // 2.3.3 Úvahy o podnikání v zahraničí... // 3 Zahájení podnikatelské činnosti ... // 3.1 Právní formy z pohledu malých a středních firem... // 3.1.1 Přehled právních forem podnikatelské činnosti... // 3.1.2 Porovnání jednotlivých právních forem ... // 3.1.3 Získání živnostenského oprávnění... // 3.1.4 Založení právnické osoby... // 9 // II
13 // 14 // 14 // 19 // 22 // 23 // 23 // 34 // 36 // 39 // 42 // 44 // 45 // 46 // 46 // 48 // 50 // 51 // 54 // 54 // 56 // 58 // 59 // 62 // 63 // 67 // 68 // 68 // 71 // 76 // 80 // 3.1.5 Další povinnosti podnikatelů ... 83 // 3.2 Pozemky, podnikatelské prostory... 84 // 3.2.1 Vymezení pojmů ... 84 // 3.2.2 Oprávnční ? využívání podnikatelských prostorů... 86 // 3.2.3 Charakteristické rysy typických podnikatelských prostor... 88 // 3.3 Zakladatelský rozpočet a podnikatelský plán... 92 // 3.3.1 Zakladatelský rozpočet ... 92 // 3.3.2 Podnikatelský plán... 95 // 3.3.3 Zdroje financování podnikatelské činnosti ... 105 // 4 Život a aktivity malých a středních firem... 113 // 4.1 Management malých a středních firem ... 114 // 4.1.1 Pojetí managementu ... 114 // 4.1.2 Doporučení managementu pro praxi... 116 // 4.1.3 Od tradičních ? moderním názorům na podnikáni ... 120 // 4.1.4 Management produktů... 128 // 4.1.5 Management služeb... 131 // 4.1.6 Management výroby (procesů)... 133 // 4.1.7 Projektový management ... 137 // 4.2 Finanční řízení malých a středních firem... 140 // 4.2.1 Obsah a zásady finančního řízení ... 140 // 4.2.2 Řízeni majetkové a kapitálové struktury firmy... 142 // 4.2.3 Řízení výsledku hospodaření a peněžního toku ... 145 // 4.2.4 Finanční plánování a rozpočtováni... 153 // 4.2.5 Účetnictví a výkaznictví ... 154 // 4.2.6 Daně v podnikání... 156 // 4.2.7 Sociální pojištění
... 160 // 4.2.8 Zákonné a komerční pojištění pro podnikatele... 162 // 4.3 Řízení lidských zdrojů... 165 // 4.3.1 Organizace personální práce... 167 // 4.3.2 Personální činnosti... 167 // 4.3.3 Zaměstnavatelská praxe v podmínkách EU... 179 // 4.3.4 Zaměstnáváni specifických skupin pracovníků... 182 // 4.3.5 Vztah podnikatele ? odborové organizaci... 184 // 4.4 Marketingové a obchodní činnosti... 184 // 4.4.1 Specifika marketingu malých firem... 185 // 4.4.2 Historický xývoj marketingových koncepcí... 186 // 4.4.3 Marketingové plánování malých a středních firem... 191 // 4.4.4 Obchodní činnosti ... 201 // 4.4.5 Mezinárodní obchodní vztahy... 212 // 4.5 Informační a komunikační zabezpečení... 222 // 4.5.1 Komponenty infonnačního a komunikačního systému... 223 // 4.5.2 Projektování podnikového infonnačního a komunikačního systému .. 229 // 4.5.3 Moderní komunikační prostředky... 234 // 4.6 Nejdůležitější legislativní požadavky pro podnikání... 236 // 4.6.1 Smluvní vztahy ... 237 // 4.6.2 Platební operace... 243 // 4.6.3 Právní požadavky na kvalitu produkce a její zabezpečování ... 243 // 4.6.4 Ekologické požadavky... 255 // 4.6.5 Stavební činnosti... 263 // 4.6.6 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... 264 // 4.6.7 Ostatní právní předpisy... 268 // 5 Perspektivy a ohrožení malých a středních firem ... 273 // 5.1 Růst malých a středních firem ... 274
5.1.1 Greinerův model růstu... 275 // 5.1.2 Model Churchilla a Lewisové... 277 // 5.2 Spolupráce firem ... 280 // 5.2.1 Partnerství firem ... 281 // 5.2.2 Podnikatelské sítč ... 281 // 5.2.3 Spojenectví firem... 284 // 5.3 Podnikání v nových technologiích a službách ... 286 // 5.3.1 Technologie a služby budoucnosti... 287 // 5.3.2 Mikrotrendy budoucnosti ... 289 // 5.3.3 Podpora nových technologií v EU a ČR... 291 // 5.4 Krizové situace v podnikání malých a středních firem ... 295 // 5.4.1 Prevence... 295 // 5.4.2 Rizikové situace v podnikání malých a středních firem ... 300 // 5.4.3 Krizové řízení ... 306 // 5.5 Zánik podnikatelských subjektů... 310 // 5.5.1 Zánik živnostenského oprávnční... 310 // 5.5.2 Zánik obchodních společností... 311 // 5.5.3 Právní úprava likvidace... 313 // 5.5.4 Právní úprava insolvenčního řízení... 316 // Shrnutí/Summary... 321 // Literatura... 323 // Rejstřík // 327

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC